Lite sunt förnuft skadar inte

Ser i den lokala nyhetsrapporteringen en del intressanta saker.

För det första verkar övriga partier i tekniska nämnden nu öppna upp för en ändring i reglerna apropå de kommunala enhetliga korvvagnarna (om jag ska tolka uttalandet från tekniska nämndens ordförande i VF). Vi får väl se hur det slutar, men debatten verkar ha gett effekt.

För det andra så river man upp regeln om enhetliga uteserveringar i Umeå. Nu slopas kravet på att alla uteserveringar måste ha precis samma avgränsningar, med svartmålade staket i järn etc. Bravo!

Det skadar inte att tänka efter lite extra, och använda sunt förnuft.

Vad ska en lärare behöva tåla? Insändare idag.

I dagens VK skriver jag på insändarplats om det bisarra domslutet i Gällivare. Våra lärare förtjänare betydligt bättre än så här. Skärpning!

Ska lärare tåla att få stryk?

Man upphör aldrig att förvånas. En lärare som misshandlades av en elev får inget skadestånd eftersom tingsrätten menar att yrket kan jämföras med att vara polis (!). Eleven sparkade, slog och hotade att döda läraren och fälldes för detta.

Men. Tingsrätten vill inte bevilja skadestånd till brottsoffret, eftersom lärare enligt domen är att är att jämföra med en ordningsvakt eller polis. Och då får man räkna med att få stryk i yrkesutövningen.

Va? Så i lärarrollen ska man numera kallt räkna med att bli beskjuten och angripen i klassrum och skollokaler? Ska denna del också ingå i lärarutbildningen i framtiden? Vilket korkat beslut och vilken korkad motivering från tingsrätten. Våra lärare förtjänare betydligt bättre än så här. Skärpning!

Anders Ågren
Förbundsordförande
Moderaterna i Västerbotten

På väg till Stockholm och SKL

Tidig morgon och på väg från Umeå till Stockholm, närmare bestämt på väg till Hornsgatan 20, och sammanträde med styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting. Först väntar M-gruppmöte nu på morgonen med M-företrädare från alla beredningar, därefter informationer på Hilton Slussen med övriga partier: dels om ”Funktionshinderpolitiken i förändring” med bla. generaldirektör Carl Älfvåg, därefter information om Pacta med VD Klas Bergström. Fredagen ägnas till själva styrelsemötet med SKL.

Får se om man klarar av värmen :) Enligt uppgift ska det bli ca 22-25 grader varmt i Stockholm idag. Men jag ska verkligen inte klaga – jag har vid det här laget längtat några månader efter sol och värme. Längre fram denna vecka ska ju värmen komma på riktigt till Umeå och Västerbotten också. Härligt!

Vi hörs!

Umeå Fotbollsfestival 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Umeå kommun fortsätter att stötta Umeå Fotbollsfestival och det är en mycket viktig signal. Bilden ovan är förövrigt från förra årets upplaga av fotbollsfestivalen på Nydalaområdet.

Det är ett mycket proffsigt arrangemang, och det är väldigt kul att vara där och se så många engagerade spelare, tränare, föräldrar och funktionärer på plats. En viktig festival för hela Umeå – besökarna är rekordmånga och det innebär också ett viktigt tillskott för affärer, restauranger och hotell i staden.

Det är en av Sveriges största fotbollsfestivaler. Tidigare undersökningar har visat på stor betydelse för handeln och besöksnäringen under dessa dagar – helt klart är det ett av de viktigare arrangemangen i Umeå under året.

Följande pressmeddelande skickade kommunen ut igår.

 

PRESSMEDDELANDEN
Fotbollsfestivalen får 400 000 kronor
Kommunen stöttar Mariehems SK med totalt 400 000 kronor för att genomföra Umeå fotbollsfestival 2012, en av Sveriges största ungdomsturneringar.
Umeå fotbollsfestival, som i år avgörs 26–29 juli, är en av Sveriges största fotbollsturneringar för ungdomar. 2011 deltog 353 lag, många lokala lag men också ett stort antal från andra länder. Festivalen är också en av Umeås mest publikdragande arrangemang, lockar mängder med besökare och bidrar till intäkter för besöksnäringen i Umeå.
2012 fortsätter arrangören Mariehems SK att utveckla fotbollsfestivalen med målet att nå 400 deltagande lag och ännu större internationell representation. Målet är också att höja kvaliteten på arrangemanget, bland annat genom bra organisation, tydlig information, bra transporter och kringarrangemang, fokus på rent spel och näringsriktig och god mat.
Det ska ge deltagare och besökare en ännu större upplevelse av festivalen och bidra till utbyte mellan ungdomar från Umeå och andra länder. Det ska också bidra till att marknadsföra Umeå som en ung och attraktiv idrottstad och besöksort.
Arbetsutskottet har beviljat föreningen 200 000 kronor. Umeå fritid, Näringslivsservice och kommunens vänortsanslag bidrar med motsvarande summa.
Mer information:
Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64

M-kampanj på Ersboda

Igårkväll var Moderaterna i Umeå ute på kampanj och denna gång var vi utanför COOP Forum på Ersboda. På bilden Liv Granbom, jag, Gunilla Berglund, Inge Breed och RoseMarie Forsgren. Den som höll i kameran var Terese Andersson.

Vi gör vårt yttersta för att vara ute och träffa människor på olika platser och i olika sammanhang, rumt om i vår kommun. Förr om åren har man kunnat kritisera många partier för att endast dyka upp i valtider – vi gör som bekant tvärtom och är ute och kampanjar, knackar dörr och pratar politik med alla som vill diskutera, så ofta som möjligt. Oavsett om det är valår eller ej.

Har du några synpunkter på lokalpolitiken i Umeå? Vill du kanske bli en del av ett vinnande lag? Tveka inte att höra av dig!h

 

Alliansförslag om ökat stöd till BRIS fick bifall i KSAU

Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott i Umeå behandlat Allianspartiernas motion om att öka stödet till den verksamhet som Barnens Rätt i Samhället (BRIS) bedriver. Det blev ett enhälligt bifall vid dagens sammanträde, trots att S och V i socialnämnden inte stöttade motionen.

Det är mycket glädjande att socialdemokraterna och vänstern ändrade uppfattning i KSAU och stöttade vår motion idag. Nu går den vidare till kommunstyrelsen och fullmäktgie för slutgiltigt ställningstagande.

Det är små summor i sammanhanget, men en viktig markering från kommunens sida om vikten av den verksamhet som BRIS bedriver.

Motionen bifogas nedan:

Motion

Stödet till Barnens Rätt i Samhället (BRIS)
Vid den årliga presentationen av BRIS-rapporten – som många av oss lokalpolitiker deltog vid – framkom det att Umeå kommun inte ger BRIS det stöd man generellt äskar och oftast får av kommunerna runt om i landet. Det sänder dåliga signaler för Umeås del.
Barnens Rätt i Samhället (BRIS) fungerar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 111, BRIS-mejlen och projektet BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen. BRIS är en ideell organisation som lever på privatpersoners, företags och kommunernas goda vilja.
Varje år ansöker BRIS om medel till sin verksamhet av landets kommuner. Det belopp man äskar är 5 kr/barn från samtliga kommuner för barn upp till 18 år för att driva den verksamhet som BRIS har i dagsläget. Umeå kommun har gett besked till BRIS att de är beviljade 77 000 kr för 2012, vilket innebär 3,21 kr/barn.
Umeå kommun har en stabil ekonomi, och vi har dessutom avsatt stora summor av tidigare års överskott till bl.a. s.k. ”sociala investeringar”. Självklart ska även Umeå kommun bidra med 5 kr per barn, vilket skulle innebära en kostnadsökning med ca 43 000 kr per år (!). Småsummor i sammanhanget, men väldigt viktiga för den verksamhet som BRIS bedriver. Kostnadsökningen kan med fördel finansieras genom att reservera pengar ur avsättningarna för ”sociala investeringar”.
Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar
att                 BRIS ska stöttas med 5 kr/barn i enlighet med det äskande som går ut till alla landets kommuner.
Umeå 2012-02-12
Anders Ågren, Moderaterna
Britt-Marie Lövgren, Folkpartiet
Mattias Larsson, Centerpartiet
Veronica Kerr, Kristdemokraterna

Viktigt att kommunerna kan erbjuda barnomsorg även på obekväm arbetstid

I Folkbladet skrev jag igår tillsammans med Terese Andersson, distriktsordförande för Moderata Ungdomsförbundet i Västerbotten, om vikten av att kommunerna erbjuder möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är en förutsättning för arbetslinjen.

 

Nattis, barnomsorg på obekväm arbetstid, är en viktig service och en förutsättning för arbetslinjen!

Att alla människor ska ha möjlighet att gå till arbetet är något som är grundläggande i välfärdslandet Sverige. Många människor har idag ett arbete där det i regel är väldigt ”obekväma” arbetstider. För många krävs det därför att kommunerna bättre än idag kan ställa upp med barnomsorg även på nätterna.

Vanligtvis är den offentliga serviceapparaten inte tillgänglig under de obekväma tiderna, sena kvällar, nätter, tidiga morgonar, vilket leder till en del problematik för att hitta lösningar som innebär att en person samtidigt kan vara förälder och kunna arbeta under dessa tider. Många människor har barn i en ålder där de behöver mycket tillsyn och därför behövs en gemensam barnomsorg för att få vardagen att gå ihop.

Att den offentliga apparaten ska vara tillgänglig för alla är ett måste och främjar arbetslinjen och välfärdens kärna. Arbete ska löna sig, och framförallt vara möjligt för alla som vill arbeta.

Det är viktigt att kommunerna tar sitt ansvar och inför ”Nattis” i högre utsträckning eftersom samhället förändras med förändrade arbetstider och familjeförhållanden. Sverige behöver barnomsorg som passar alla olika typer av familjer, föräldrar, barn och arbetstider. Nattis är en förutsättning för arbetslinjen!

Anders Ågren
Förbundsordförande
Moderaterna i Västerbotten

Terese Andersson
Distriktsordförande
MUF Västerbotten

På en buss nära dig :)

Just nu rullar det runt lokalbussar i Umeå med bussreklam, där vi uppmanar umeborna att bli medlem i nya moderaterna. Moderaterna i Umeå ökar nämligen takten för att värva nya medlemmar. Detta gör vi på olika sätt, och ett av dem är att via reklam sprida budskapet.

På just den här reklamen är det jag och vår justitieminister Beatrice Ask som syns. På andra bussar är det andra bekanta ansikten. Både på rikspolitiker och Umeå-politiker.

Vi jobbar för att bli ännu fler medlemmar i såväl Umeå som länet, och vi vill också bereda plats för ännu fler kandidater på våra valsedlar inför valet 2014.

Är du intresserad av politik och delar moderaternas värderingar? Vill du kanske stå med på någon av våra valsedlar i länet inför valet till kommun, landsting eller riksdag år 2014? Då är ett första steg att bli medlem.

Instruktioner om hur du går tillväga för att bli medlem hittar du enkelt på moderat.se

 

 

Ökade kostnader för att anställa unga med S-politiken

I dagens VK skriver jag och ordföranden i riksdagens socialförsäkringsutskott, Gunnar Axén (M), om konsekvenserna av de förslag som socialdemokraterna har på riksplanet.

Bifogas nedan.

 

Ökade kostnader för att anställa unga med (s)-politiken

Socialdemokraternas vårbudgetmotion gav inga nya besked. Det enda förslag som blev tydligt var dramatiskt ökade kostnader för både det offentliga och för näringslivet. Ökade kostnader leder både till nedskärningar i välfärden och till färre jobb. Är (S) beredda att ta ansvar för en sådan politik?

När andra länder i vår närhet tvingas till skattehöjningar och neddragningar har Alliansens arbetslinje och ansvarsfulla politik inneburit att vi har kunnat satsa på en aktiv jobbpolitik som ger fler människor möjlighet till arbete.

Det har också gett resultat. Mellan 2006 och 2011 har utanförskapet minskat med 200 000 personer och sysselsättningen har ökat med 200 000 personer. Det är positivt – både för den enskilde och för samhället i stort.

Socialdemokraternas förslag är jobbfientliga och leder till en nedmontering av arbetslinjen genom den kostnadschock som de vill utsätta både offentliga och privata arbetsgivare för.

Genom att fördubbla arbetsgivaravgiften för unga ökar arbetsgivarnas lönekostnader dramatiskt. För Umeå kommun skulle detta innebära en kostnad på 30 miljoner kronor. Frågan är då vilka neddragningar Lennart Holmlund (S) vill göra i skola, vård och omsorg i kommunen för att finansiera dessa ökade lönekostnader?

Ökade lönekostnader på 166 miljoner kronor drabbar också företagen i Umeå. Det är kostnader som motsvarar många heltidsanställningar och jobben blir således färre. Den chockhöjda arbetsgivaravgiften för unga riskerar leda till 25.000 färre ungdomar i arbete i landet som helhet.

Alliansen vill istället att fler människor ska komma in i arbetsgemenskapen. Därför har regeringen gjort det billigare att anställa. Vi har också gjort insatser som ska underlätta omställning, förbättra matchningen och förenkla övergången mellan skola och arbetsliv.

Totalt satsas nästan 8 miljarder på en aktiv arbetsmarknadspolitik som främjar tillkomsten av nya jobb. Det är bara genom att fler kommer i arbete som vi kan säkra välfärdens finansiering och kvalitet.

Anders Ågren (M)
Kommunalråd, Umeå

Gunnar Axén (M)
Riksdagsledamot
Ordförande i Socialförsäkringsutskottet

Reinfeldt i Agenda ikväll kl. 21.15

Dagens TV-tips är att kolla in SVT2 Agenda kl. 21.15, då statsminister Fredrik Reinfeldt är på plats i studion för att diskutera om den fördjupade krisen i Europa och jobbfrågan. Det är bra att den frågan kommer upp till mer diskussion. Inte minst är det viktigt att se vad de olika partierna har för förslag för att minska utanförskapet och nå full sysselsättning.

För övrigt var det en lyckad och trevlig Kulturnatta även detta år. Härligt med så många glada umebor i rörelse i centrum. En imponerande bredd av arrangemang och aktiviteter. för såväl unga som gamla. Dessutom en lugn kväll, enligt polisen, utan några allvarligare tillbud.