”slår hårdast mot de som har lägst löner”. Precis!

Vi debatterade nivån på kommunalskatten igår i fullmäktige. Lennart Homlund (S) konstaterade en sak som förtjänar att upprepas: Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster.

Han skriver samma sak i sin blogg idag: ”Kommunalskatten slår hårdast mot de som har lägst löner”.

Samma sak anförde jag och mina allianskollegor i debatten.

Just därför har Alliansen i Umeå prioriterat att, i den takt ekonomin tillåter, sänka kommunalskatten i Umeå. Mycket tråkigt att inte Holmlund och socialdemokraterna drar någon slutsats av den kunskap den uppenbarligen besitter – nämligen att om kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster kanske det vore en bra idé att sänka just den? Med tanke på att Umeå har en av landets högsta kommunalskatter och dessutom gör oerhörda överskott år efter år.

För varje år vi tar ut mer skatt än nödvändigt i Umeå, så minskar vi människors frihet. Vi minskar deras möjlighet att själva avgöra vad de ska göra med sina pengar. Många lever på marginalen. Nya kläder till barnen, att unna sig en resa med familjen, en ny cykel – ja, det är sådant som umebor varje år tvingas göra avkall på varje år för att vi  har en av landets högsta skattenivåer.

Röda och blå kommuner – nästan ALLA har lägre skatt än Umeå

Anförande nummer två i gruppledaromgången.

 

Som vanligt – det talade ordet gäller.

 

Anförande 2, 2012-06-18

Ordförande, ledamöter, åhörare!

Jag höll mitt första inledningsanförande som ny gruppledare för moderaterna i budgetdebatten år 2002. Det har nu hunnit gå närmare 10 år sen dess. Själv har jag – för att citera min frisör – ”blivit ganska gråhårig” och det får man väl leva med – samtidigt som jag å andra sidan har betydligt bättre kondition nu än då. Så det ena kanske tar ut det andra :)

Och när jag i torsdags eftermiddag satt och skrev lite på mitt anförande, så insåg jag att mycket är detsamma i debatten. Inte så konstigt. Det är samma parti, med samma personer, som styr i Umeå. Förvisso med en tonvikt åt vänster efter valet 2010.

Varje år i fullmäktigedebatten har vi debatterat nivån på kommunalskatten. Varje år – med något enstaka undantag – har huvudfokus varit på skattesänkning eller inte. Och även det år som vi i Alliansen inte föreslog skattesänkning för det kommande året, så blev debatten ett fokus på skattenivån. När jag tittat tillbaka, så har jag nu konstaterat att vi skulle kunnat ha sänkt skatten i stor sett varje år, helt enligt de förslag vi moderater och på senare år även Alliansen presenterat.

Det innebär ju inte per automatik att framtiden ser ut på samma sätt. Vi har facit för det som har skett, men om framtiden kan vi bara spekulera, med mer eller mindre goda argument och överväganden.

Men i tio års tid har jag och Moderaterna haft rätt, när jag stått och argumenterat för möjligheten att kunna sänka skatten. Och i tio års tid har Lennart Holmlund och socialdemokraterna haft fel när han sagt att det är omöjligt. Men det är alltså om vi tittar i backspegeln.

Jag nämnde i mitt första anförande att Umeå kommun har gjort stora överskott. Pengar som man tagit ut i skatt av umeåborna. Kommunalskatten är som bekant den skatt som drabbar dem med låga inkomster allra hårdast.

2010 blev för Umeå kommun All-time high, även 2011 blev faktiskt ett starkt år (egentligen +221 mkr före avsättningar och utrangeringar) och nu för år 2012 går vi mot ett rekordöverskott. På koncernnivå (114+95 mkr) över 200 mkr.

Och för varje år vi tar ut mer skatt än nödvändigt, så minskar vi människors frihet. Vi minskar deras möjlighet att själva avgöra vad de ska göra med sina pengar. Många lever på marginalen. Nya kläder till barnen, att unna sig en resa med familjen, en ny cykel – ja, det är sådant som umebor varje år tvingas göra avkall på varje år för att vi här i fullmäktige har en av landets högsta skattenivåer.

I tio års tid så skulle vi kunna ha haft en lägre skattenivå.

Men socialdemokraterna och vänsterpartiet vill ju inte sänka skatten av ideologiska skäl. Hellre än att umeborna själva – undersköterskor, lärare, metallare, poliser, städare – får behålla en större del av sin lön, så väljer socialdemokraterna – numera ivrigt påhejade av koalitionsvännerna i Vänsterpartiet – att brandskatta kommuninvånarna.

Med risk för att bli anklagad för att vara tjatig så tänkte jag fortsätta att beröra just skattefrågan. Detta eftersom den blivit den tydligaste skiljelinjen mellan Alliansen och socialdemokraterna under Holmlunds ledning.

Jag fortsätter traditionen att citera Gustav Möller, socialminister i Hjalmar Brantings ministär på 1920-talet som en gång konstaterade: ”Varje fel använd skattekrona är en stöld från skattebetalarna”

Umeå kommun tar nu ut så mycket i skatt av invånarna att det blir saftiga överskott år efter år. All-time high kommer i boksluten som ett brev på posten. Det är en sak att ha ordning på finanserna – för det ska man ha. Men nu lägger kommunen pengar på hög år efter år istället. Låt oss titta tillbaka lite.

För 2005 gjorde Koncernen Umeå kommun ett plus på 160 miljoner kronor, som egentligen var ändå bättre (+110 mkr pensionsinlösen) så egentligen var det plus 270 miljoner. För 2006 gjorde Koncernen Umeå kommun ett plus på 274,6 miljoner kronor. 2007 gjorde Koncernen Umeå ett plus på 286,9 miljoner kronor. Och för 2008 gjorde Koncernen Umeå ett plus på 50 miljoner kronor (plus extraavsättning till pensioner med 123 mkr). Och för 2009 gjorde Koncernen Umeå ett plus på 159 miljoner kronor (trots avsättningar till både pensioner och Kulturhuvudstad). År 2010 gjorde Umeå kommun 213 mkr i plus, och räknar vi hela Koncernen Umeå kommun 298 miljoner kr i plus. Resultatet var belastat med särskilda nedskrivningar på 118 mkr, så resultatet är egentligen för koncernen över 400 mkr plus! Motsvarar TVÅ kronor i skatt. För 2011 gjorde Koncernen Umeå ett överskott på 64 miljoner kr, och på slutraden för själva förvaltningssidan står det ett 0-resultat. Då ska man komma ihåg att vi gjorde särskilda utrangeringar och avsättningar. Så egentligen var även 2011 ett starkt ekonomiskt resultat på 221 miljoner kr för koncernen Umeå.

Att fortsätta ta ut så här mycket i skatt är ju snudd på skandal. Om vi använder oss av den gamle socialdemokraten Möllers ord så är det en stöld från skattebetalarna!

Från de borgerliga partierna är vi överens om att sänka skatten stegvis under den kommande planeringsperioden så att vi vid slutet av nästa mandatperiod har sänkt skatten med 1 krona. Det är en betydelsefull signal.

Det finns ett antal kommuner i landet, som vi normalt brukar jämföra oss med. (Helsingborg, Linköping, Lund och Västerås har ungefär 2 kr lägre kommunalskatt än Umeå. Uppsala och Örebro har mer än 1 kr lägre kommunalskatt. Och egentligen är skillnaden ännu större! Räknar vi in nettointäkterna från råkraften för Umeå kommun så har vi ytterligare 177 mkr, vilket motsvarar nästan en till krona i skatt.

Och då är frågan. Har alla dessa 251 kommuner i landet sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, självklart inte. Det vore ju unikt om Umeå kommun inte skulle kunna spara en liten del av dessa pengar, och därmed sänka skatten! Inom alliansen har i vårt förslag föreslagit en stegvis sänkning av kommunalskatten. Även med våra sänkningar kommer vi fortfarande att ha högst skatt av alla jämförbara kommuner, så Umeå kommun har en lång väg att vandra.

Inledningsanförande med satsningar på sociala och skola

Här kan ni läsa mitt inledningsanförande som jag nyss har hållit. Passade på att fota fullmäktigeledamöterna från talarstolen innan jag körde igång. Nya tider nu med facebook, blogg, twitter och annat :)

 

Inledningsanförande av kommunalråd Anders Ågren, 2012-06-18

OBS! Det talade ordet gäller

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och lyssnare!

Jag ska börja med att yrka bifall till Alliansens förslag till budget, uppdrag och mål.

Umeå är Norrlands tillväxtmotor. En stad som sen länge är på frammarsch, även om prognoser pekar på avmattning i befolkningstillväxten. Här har vi gemensamma utmaningar för att kommunen ska kunna fortsätta vara ljuset i norr: det handlar om jobben, det handlar om bostäder, det handlar om att kunna erbjuda en plats där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en inspirerande och tolerant miljö.

Idag ska vi besluta om budgeten för 2013 och planen framåt. En tillväxt i befolkningen förutsätter fortsatt utbyggnad av god kommunal service, infrastruktur och ett gott företagsklimat. När människor flyttar till Umeå ökar behovet av välfärdstjänster i form av förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi ska kunna erbjuda god välfärd både till yngre och äldre. Umeå kommun måste därför under kommande år säkerställa en stabil ekonomi, kombinerat med en lägre skatt för att även fortsättningsvis vara attraktiv.

Det här är nu sjunde året i rad som Alliansen i Umeå lägger fram ett gemensamt budgetalternativ för vår kommun.

Sverige och världen har under de senaste åren genomgått en djup lågkonjunktur, men vi ser också att Sverige är ett av de länder som har klarat sig bäst genom krisen så här långt. Men självklart påverkar oron i omvärlden Sverige. Därigenom påverkas också Umeå. Vi kan läsa om detta i underlaget till budgeten. Under den globala finanskrisen har den svenska kommunsektorn fått ökade statsbidrag och därför klarat sig bra. Kommun- och landstingssektorn har gjort rekordöverskott. 2010 blev det 19,3 miljarder plus. 2011 blev det ett överskott på 6,3 miljarder kr. Prognosen för 2012 är plus 20 miljarder vilket vore det största överskottet någonsin, men det är kopplat till återbetalning av premierna från AFA-försäkring som blev beslutat om förra veckan.

Umeå kommun är inget undantag – rekordöverskott år efter år trots den värsta krisen sedan 1930-talet.

Trots dessa överskott så gäller det även fortsättningsvis kunna prioritera och framförallt prioritera rätt. För Umeås del gäller det att kunna möta de utmaningar som en tillväxtkommun står inför. Det är inte heller en enkel uppgift, inte minst om vi betraktar alla de investeringar vi står inför.

Alliansen Umeå tar i vårt budgetförslag utgångspunkt i att flytta resurser från administration, tillfälliga projekt och överbyggnad till välfärdens kärna. Från byråkrati och icke-kärnverksamhet till kärnverksamhet.

När det gäller de två olika huvudalternativen till budgetförslag – S/V mot Alliansen – kommer det kanske i debatten låta som att det är avgrundsliknande skillnader. Det brukar låta så. Men jag hoppas vi får en något mer nyanserad debatt idag. Vi satsar nämligen i stort sett lika mycket pengar på välfärdsområdena. Såväl inom socialas område som inom skolan.

Vinnarna i Alliansbudgeten är framförallt sociala och skola. Vi fyra gruppledare för Allianspartierna kommer i ett antal inlägg att redogöra för huvuddragen i vårt gemensamma förslag.

Vi talar i vårt budgetförslag om att värna välfärden. Den största satsningen i Alliansens budgetförslag sker därför inom äldre- och handikappomsorgen. Tack vare en förhållandevis stabil utveckling i svensk ekonomi, kan vi möta volymökningar som sker under kommande år. Vi ger socialnämnden en ramökning på 39 miljoner kronor. Kristdemokraternas Veronica Kerr kommer att utveckla detta.

För Alliansen är det högprioriterat att fortsätta arbetet med att minska barngruppernas storlek i förskolan. Vi fullföljer också kommunfullmäktiges beslut att minska klasstorlekarna på högstadiet. Trots ett KF-beslut under förra mandatperioden att minska klasstorlekarna, så har storlekarna tvärtom ökat. Vår målsättning är att minska från 24 elever/klass till 20 elever/klass. Folkpartiets Britt-Marie Lövgren kommer i sitt inlägg att beröra detta viktiga område.

Från Alliansen är vi också fortsatt mycket bekymrade över den höga sjukfrånvaron bland de kommunanställda. Även här ligger vi bland de allra sämsta Av de 264 kommuner som rapporterade in statistik över sjukfrånvaro år 2011 låg Umeå kommun på plats 225. Trots att ca 500 miljoner kronor mer satsas år efter år i kommunens verksamheter, än andra kommuner, så är resultatet sjukare personal. Vår personal i de kommunala verksamheterna förtjänar en bättre arbetsmiljö! Här är ett av de största misslyckandena hos den socialdemokrati som styrt Umeå närmare 18 år i rad nu.

Vid behandlingen av Bokslutet för 2011 – för två månader sedan – så vann Alliansens förslag om utökade insatser för minskad sjukfrånvaro bifall. Sju miljoner kr kommer därför att användas för bl.a. rehabiliteringsinsatser och ökade friskvårdsinsatser. Det är ett steg på vägen.

Vi vet också att människor mår bättre när man kan påverka sin arbetssituation. Alliansen vill därför öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Ett effektivt sätt att få bättre arbetsmiljö har visat sig vara att bilda intraprenader. När man blir mindre detaljstyrd uppifrån, och får mer självbestämmande på golvet – så sjunker sjuktalen. Här har utvecklingen stannat av – det vill vi ändra på. Vi vill se fler intraprenader i den kommunala verksamheten.

Investeringar På investeringssidan har vi i stort sett samma investeringsbudget som majoriteten. Vi har dock valt att tidigarelägga byggandet av en gång- och cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern. Byggstart år 2013. Om detta och andra objekt kommer Centerns Mattias Larsson att prata så därför går jag inte in mer på det.

En budget är inte bara siffror! Intressant – om man vill se politiska skillnader utöver sffror – är att titta på de direktiv vi vill ge till styrelser och nämnder för deras respektive verksamhetsområden. Allians för Umeå har lagt 51 konkreta uppdrag på en rad områden – ett av de viktigaste områdena är företagande och företagsklimat.

Nyligen kom årets kommunranking och Umeå noterar en fortsatt dålig placering – plats 190 av 290 kommuner. Det krävs krafttag för att förbättra företagsklimatet. Att vi förbättrar klimatet för företagande är viktigt för Umeås fortsatta tillväxt, välfärden och vår konkurrenskraft. Vi föreslår därför att som nytt mål för kommunen sikta på att senast år 2015 vara bland de 10 bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Fler jobb är grunden för vår gemensamma välfärd. Vi lägger därför ett stort antal uppdrag som ska göra Umeå mer attraktivt för just företagande. Det handlar om att införa en utmaningsrätt för att förbättra möjligheterna till upphandlingar i den kommunala verksamheten. Det handlar om att underlätta nyföretagande genom att utöka satsningarna på företagsinkubatorer. Det handlar också om att öppna upp för ännu fler handelsetableringar i Umeå.

Skatten I Alliansens förslag till budget så sänker vi skatten redan från år 2013. De flesta kommuner, oavsett om de är röda eller blå kommuner, har lägre skatt än Umeå.

De skattepengar som Umeå tar in är inte kommunens pengar utan umeåbornas. En lägre skatt ökar människors möjlighet att göra egna prioriteringar. Därför ska aldrig umeborna betala mer skatt än nödvändigt och varje skattekrona kommunen tar in ska användas effektivt.

Vi kan konstatera att den genomsnittliga familjen i Umeå varje år betalar ungefär 13 000 kr mer i skatt än vad andra familjer gör i jämförbara städer. (2 kr i skatt till Umeås nackdel)

Den frågan vi ställer oss i Alliansen är om den högre skattenivån resulterar i bättre kvalité i skolan, förskolan, äldreomsorgen, bättre snöröjning eller andra kommunala ansvarsområden? Och svaret är bekymrande. De undersökningar som finns visar generellt att kvaliteten i Umeå inte är bättre än jämförbara städer.

Vi vill inte att umeborna ska straffbeskattas för valet av Umeå som bostadsort. En straffskatt som slår extra hårt mot de med lägst inkomster. Umeborna förtjänar bättre än så. Sett över en fyraårsperiod är avsikten att sänka med en krona, om ekonomin så tillåter. Med Alliansens budgetförslag på lokalplanet skulle en familj i Umeå få behålla 6 500 kr mer i plånboken varje år, när sänkningen är fullt ut genomförd om fyra år. Men sänkningen av skatten sker i etapper och försiktigt, så för nästa år – det vi idag tar beslut om – är sänkningen bara på inledande 10 öre. Motsvarar 20 miljoner kr att sättas i relation till de överskott som kommunen gör varje år.

Finansieringen av Alliansen förslag Det handlar om att samordna och effektivisera hela den kommunövergripande förvaltningsapparaten med 35 miljoner kr. Vi har då räknat lågt, eftersom bedömningen är att samordningen av kommunorganisationen ska resultera i minskade kostnader på 100 miljoner kr varav man hittills kunnat påvisa ca 11 mkr. Vi har haft parallella förvaltningar som nu ersätts, och ska skalas av så att man sysslar med rätt saker.

En skillnad jämfört med förra året i budgeten, är att även Socialdemokraterna och vänsterpartiet nu sätter ut ett ekonomiskt sparmål på detta område. Även majoriteten vill nu se ekonomiska effekter av att samordna och slå ihop alla förvaltningar till en. Det är på tiden! Från Alliansens sida har vi under två års tid varnat för misstaget att inte tydligt peka ut hur mycket som skall sparas. Om man inte sätter upp ett tydligt mål, blir det heller inga resultat. Exakt det som har inträffat!

Vi fick mycket kritik från S och V förra året när den här punkten diskuterades i budgetdebatten. Men nu gör man som oss i Alliansen. Det är välkommet och positivt! Även om man skulle kunna kosta på sig att säga ”Sent skall syndaren vakna”. Nu gör jag inte det, eftersom det vore att ta en alltför enkel och billig poäng :)

Det behövs tydliga direktiv för att inte den stora förvaltningsomorganisationen ska misslyckas, och med de beslut som tagits under detta år ska förhoppningsvis den nya förvaltningen börja fungera som det var tänkt fr.o.m. årsskiftet. Om Alliansbudgeten vann bifall, skulle vi kräva att det i verksamhetsplanerna som sen är färdiga under hösten, framgår hur och var detta skall sparas.

Vidare handlar det om att årligen minska utvecklingsanslaget. Likaså neddragningar på datautvecklingsanslaget och anslaget för oförutsedda utgifter.

Ordförande! Alliansens budgetförslag innebär tydliga prioriteringar av i första hand äldreomsorg, handikappomsorg, förskola och skola. Vi ser också behovet av att närma oss jämförbara kommuner i landet när det gäller skattenivån. Varför ska en umebo betala mer i skatt än den som råkar bo i Luleå, Örebro eller Uppsala?

Men vi gör det stegvis. Vi gör det ansvarsfullt. Med överskott i ekonomin.

Tack för ordet!

Budget 2013: Ett Umeå där alla kan växa

I dagens VK skriver jag och övriga gruppledare för Allianspartierna om vårt förslag till budget för Umeå kommun år 2013. Detta med anledning av dagens fullmäktigesammanträde då vi ska ta beslut om budgeten.

 

Budget 2013: Ett Umeå där alla kan växa

Idag tar kommunfullmäktige i Umeå beslut om budgeten för år 2013. För sjunde året i rad presenterar Alliansen Umeå ett gemensamt budgetförslag för kommunens framtida utveckling. Släpp loss kreativiteten, satsa på välfärdens kärna och ge umeåborna makten att bestämma mer själva. Mot Alliansen står den styrande koalitionen av vänsterpartister och socialdemokrater.

Den största satsningen i Alliansens budgetförslag sker inom äldre- och handikappomsorgen. Tack vare en förhållandevis stark utveckling i svensk ekonomi, med tanke på situationen i omvärlden, kan vi möta de volymökningar som sker under kommande år. Vi vill se en verksamhet som präglas av medmänsklighet. Livet ska kunna levas från den första till den sista dagen, oavsett ålder och funktionsnedsättningar. Frågor som personalbemanning och tid att uppmärksamma våra äldres behov är högprioriterade.

Vi vill också ta krafttag för att förbättra arbetsmiljön för de anställda inom Umeå kommun. Vid behandlingen av bokslutet i april vann vi en framgång, då vårt förslag om ökade insatser för minskad sjukfrånvaro vann bifall. Sju miljoner kr extra kommer under de närmaste åren användas för bättre rehabilitering och ökad friskvård. Men vi nöjer oss inte med det. De i nationell jämförelse höga sjuktalen är inte acceptabla. Människor mår bättre när arbetssituationen kan påverkas. Av största vikt är därför att öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Minska politisk toppstyrning och öka istället personalens ansvar och befogenheter. Ett konkret sätt att nå detta är att uppmuntra bildandet av s.k. intraprenader – verksamheter och arbetsplatser med större frihetsgrad och påverkansmöjligheter. Vi har goda exempel på intraprenader men de har tyvärr motarbetats av de styrande partierna.

Umeå borde ha Sveriges bästa skola. Alliansen ser bristerna i Umeås skolor när det gäller såväl arbetsmiljön i grundskolan som barngruppernas storlek i förskolan. Därför föreslår vi att medel från de ”sociala investeringarna” används till att nå målsättningen med 15 barn per grupp och välkomnar att S/V också verkar vara inne på den linjen. Samtidigt beklagar vi att de styrande inte vill göra något åt de stora klasserna på högstadiet.

Ett framtida Umeå är ett hållbart Umeå. För att förbättra kollektivtrafiken och få ännu fler umebor ska de utökade satsningarna på detta område fortsätta. Resultaten hittills är över förväntan. Genom de pengar vi tillför kollektivtrafiken vill vi också utreda möjligheten att återinföra den s.k. ”mjuka linjen”. Byggandet av en ny gång- och cykelbro över Umeälven mellan Lundåkern och Bölesholmarna tidigareläggs också till år 2013. Det är en viktig pusselbit i arbetet med att förbättra luftkvaliteten i de centrala stadsdelarna.

Finansieringen av vissa av våra förslag sker genom att minska och samordna gemensam administration. Till detta krävs krafttag och tydliga direktiv för att inte den stora förvaltningsomorganisationen i ska misslyckas. Hittills lyser resultaten tyvärr med sin frånvaro, med tanke på att ambitionen ursprungligen var att spara 100 miljoner kr på detta. Men med det omtag som skett bör även ekonomiska resultat kunna visas under kommande år, och vi välkomnar att även S och V nu valt att peka ut krav på samordningsvinster och besparingar.

Grunden för all vår gemensamma välfärd är jobb och företagande. Alliansen Umeå vill stärka det lokala näringslivet och förbättra företagsklimatet. Här handlar det inte så mycket om pengar i budgeten, utan istället om en attityd i beslutsfattandet. Vi noterar att S/V sedan ett år tillbaka har strukit alla formuleringar om konkurrens, alternativa driftsformer och entreprenader i sitt budgetförslag. Denna negativa syn har sedan under det gångna året återkommit i bl.a. socialnämndens hantering av alternativa driftsformer. Det är fel väg att gå, men vi förstår att Vänsterpartiet numera får gehör för sin företagsfientliga linje. I vårt budgetförslag föreslår därför införande av s.k. utmaningsrätt och ökad andel konkurrensupphandlingar. Vidare en satsning på företagsinkubatorer och bättre förutsättningar för de företag som vill etablera sig i Umeå. Det finns snart ingen attraktiv mark kvar att erbjuda de handelsföretag som vill etablera sig i vår kommun. Målsättningen är att innan utgången av 2015 bli rankad som en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Umeå kommun har en mycket stark ekonomisk ställning. År efter år redovisas rekordöverskott på flera hundra miljoner kr. Detta innebär att en högre skatt än vad som behövs för att värna välfärden tas ut. Varför ska en umebo betala mer i skatt än exempelvis en person som råkar bo i S-styrda Luleå? Alliansen Umeå föreslår en stegvis skattesänkning med 1 krona under en fyraårsperiod. För en familj med medelinkomster, där båda arbetar, skulle det ge 6500 kr mer i plånboken per år.

Sammanfattningsvis är äldre- och handikappomsorg, förskola och skola de stora vinnarna i Alliansens budgetförslag, medan byråkrati och tillfälliga projekt får stryka på foten. Fortsatta satsningar på kollektivtrafiken ger också fler umebor möjlighet att lämna bilen hemma när de ska ta sig till jobbet. Tillsammans tar vi ett helhetsansvar för Umeå.

Anders Ågren Kommunalråd (m)

Britt-Marie Lövgren Gruppledare (fp)

Mattias Larsson Gruppledare (c)

Veronica Kerr Gruppledare (kd)

Kalas, blommor och träning

Igår var jag, Åsa och min mamma på besök hos Glassbonden (Helena och Tomas Ågren), Västra Selet, där det hölls kalas för en 85-åring släkting till oss. Mycket trevligt att träffa alla i släkten, unga som gamla, och äta gott, lyssna till underhållning, sjunga för födelsedagsbarnet och inte minst njuta av de fina omgivningarna. Här ovan ett foto taget från uteserveringen hos Glassbonden. Nedan en bild från underhållningen.

Idag har vi jobbat undan lite, så jag var ett varv på stadshuset på förmiddagen och gjorde de sista förberedelserna inför budgetfullmäktige imorgon. Sen vidare till Plantagen:

Åsa hade tänkt ut till lite nya blommor som skulle inhandlas. Tredje gången på tre veckor som vi besökte Plantagen, så på detta område är det nya tider – i alla fall för min del :)

Och om inget oväntat inträffar – eller plötslig lathet inträder – så är nästa punkt på dagens göra-lista att åka en sväng på IKSU Sport för att köra ett spinningpass.

Ha en fortsatt trevlig söndag!

Helg

Helgen går någorlunda i lugnets tecken. Lite trädgårdsarbete och bokläsning är det som står högst på dagordningen just nu.

Passade på att köpa ovanstående böcker när jag var nere i Stockholm i veckan. Har nästan läst färdigt Kallentofts bok och den motsvarar förväntningarna. Mycket spännande. Beevors bok om andra världskriget är en riktig tegelsten så den får nog vänta tills sommaren, innan jag ger mig i kast med den.

Om några timmar kommer mamma upp från Örnsköldsvik, och lite senare idag ska vi iväg och gratulera en släkting som fyller år. Ska bli trevligt att träffa släkten!

Vacker morgon i Stockholm

Strålande starkt solsken! Det var vad som mötte mig när jag imorse drog undan mörkläggningsgardinen på hotellrummet. Stockholm är en vacker stad – därom råder ingen som helst tvekan. Byggkranar i centrum är också ett av många tecken på den tillväxt som sker här. Tillväxt sker inte bara i Umeå tydligen ;)

Nu börjar dagen med en träff för de moderata ledamöterna i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Därefter Alliansgrupp och sedan själva styrelsemötet där alla partier är representerade. Det är förövrigt en fantastisk utsikt från ”tolvan”, det våningsplan där vi har våra sammanträden en gång i månaden så jag passade på att gå ut på terassen och fota litegrann. På föredragningslistan idag är bl.a. förbundsavgiften för alla medlemmar år 2013, tertialrapport, remissyttranden över en rad betänkandet däribland ”En sammanhållen svensk polis”, Handlingsplan inom E-hälsan, sammanhållningspolitiken, avtalsfrågor m.m. Full fart. På återhörande!

Är det Miljöpartiet, AP och nu även Vänsterpartiet som är emot IKEAs etablering?

Den här insändaren fick jag publicerad i dagens VK. Är Vänsterpartiet i Umeå för eller emot IKEAs etablering på Entré Syd?

Vore bra med ett klargörande. Fast det lär ju visa sig på måndag då vi tar beslut kring detaljplanen om inte annat.

 

Är Vänsterpartiet emot IKEAs etablering på Entré Syd?

Vänsterpartiets kommunpolitiker Erik Danielsson från Umeå argumenterar i Västerbottens-Kuriren emot IKEAs etableringsplaner på Entré Syd.

Danielsson ansluter sig i insändaren till Miljöpartiets och Arbetarpartiets linje, där man motsätter sig etableringen och vill utreda andra platser. Detta trots att IKEA redan har gjort bedömningen mellan olika platser och kommit fram till att det är Entré Syd som är det intressanta.

Umeå kommunfullmäktige har också godkänt flera avtal som reglerar markköp, exploatering och samarbete mellan Ikea/Ikano och Umeå kommun. Tillsammans ska avtalen leda vidare till att Entré Syd byggs ut. Som ett led i detta är nu detaljplanen på väg upp till beslut i fullmäktige nästa vecka. I byggnadsnämnden och kommunstyrelsen har Vänsterpartiet varit FÖR förslaget till ny detaljplan.

Men vad innebär egentlgien utspelet från Vänsterpartiets Erik Danielsson? Är nu även Vänsterpartiet emot IKEAs etablering? Eller är det splittring i deras parti?

Hur som helt är Erik Danielssons (V) linje, på samma sätt som miljöpartiet, ett hot mot Umeås tillväxt!

Anders Ågren Kommunalråd (M) Umeå

Polisen och Umeå kommun samverkar mot kriminalitet

Nedan ett pressmeddelande som skickades ut under onsdagen, med anledning av ett nytt samarbete som inleds mellan polisen och Umeå kommun.
PRESSMEDDELANDE
Polisen och kommunen samverkar mot kriminalitet
Polisen och Umeå kommun inleder ett nytt samarbete som ska hjälpa unga människor i riskzonen för att hamna i en kriminell livsstil.

Samarbetet bygger på nära samverkan mellan Polisen, Umeå kommun och föräldrar och det kommer inledningsvis att ske i stadsdelarna Ersboda och Ålidhem. Målet med arbetet är att förhindra och bryta en kriminell livsstil och därmed motverka rekrytering unga människor till kriminalitet och kriminella nätverk. En första avstämning av resultatet ska ske vid årsskiftet.

– Vi kommer att utse fyra så kallade ”kontaktpoliser” som får avsätta del av sin planerade arbetstid för detta samarbete. De kommer att ha täta kontakter med de unga individer som är målgrupp för denna satsning, säger Micael Lindahl, polisområdeschef, Polisområde Umeå/Södra Lappland.

Identifiera individer Målgruppen för satsningen är ungdomar i åldern 11–17 år som är i riskzonen för att hamna i en kriminell livsstil. Kommunen har genom bland annat socialtjänst och skola en viktig uppgift att tillsammans med Polisen identifiera ungdomar som är i riskzonen. Det sker med hjälp av en riskbedömningsmanual. Samarbetet har ett tydligt individfokus och för varje ung person som väljs ut ska en åtgärdsplan arbetas fram.

– Samarbetet passar väl in i kommunens strategi för områdesvisa satsningar, säger Lennart Holmlund, ordförande, kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Startar till hösten Förberedelsearbete pågår och den riskbedömningsmanual som ska användas vid urvalet av individer håller på att arbetas fram. Efter sommaren inleds det konkreta urvalet och arbetet med åtgärdsplaner. En viktig förutsättning för insatserna är också att individens föräldrar ger sitt samtycke.

– Här tillför samhället resurser för att hjälpa en ung människa och då måste alla inblandade vara med och bidra för att vi ska lyckas, säger Anders Ågren, 1:e vice ordförande, kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Västerbotten – Sveriges tryggaste län Västerbottens län har Sveriges lägsta brottslighet och den fortsätter att minska under 2012. Förra året anmäldes totalt 9 888 brott per 100 000 invånare i Västerbotten. Motsvarande siffra för landet som helhet var 14 988 brott per 100 000 invånare.

– Om vi ska lyckas i våra ambitioner att fortsätta minska brottsligheten i Umeå måste vi hela tiden utveckla nya arbetssätt i vårt brottsförebyggande arbete, säger Micael Lindahl.

Mer pengar till alla kommuner och landsting för 2012

Beskedet som vi har väntat på en längre tid kom idag på förmiddagen.

AFA-Försäkring betalar tillbaka medel till sina medlemmar, då sjukskrivningstalen har gått ned. Det gäller premier inbetalda för åren 2007 och 2008. Beslutet har fattas av styrelsen för AFA-Försäkring, där arbetsmarknadens parter ingår.

11,7 miljarder kr betalas tillbaka till arbetsgivare inom kommun- och landstingssektorn under 2012.

För Umeå kommun har de preliminära siffrorna pekat på att vi får tillbaka 95 miljoner kronor. Detta utbetalas under november och förstärker resultatet för innevarande år.

På samma sätt kommer alla kommuner i Västerbotten, liksom vårt landsting, att få sina pengar i slutet av innevarande år.

En god nyhet!

 

Läs mer i nedanstående pressmeddelande:

Återbetalning av premier för år 2007 och 2008

AFA Försäkring betalar tillbaka totalt 17, 5 miljarder kronor i premier för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna till arbetsgivare i privata näringslivet, kommuner och landsting. Återbetalningen gäller premier för åren 2007 och 2008.

Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS och AGS-KL ger kompletterande ersättning om man har rätt till sjukpenning eller sjukersättning/aktivitetsersättning från Försäkringskassan och om man omfattas av kollektivavtal.

Den 1 juli 2008 reformerades sjukförsäkringssystemet. Antalet personer som har beviljats sjukersättning har därefter minskat avsevärt. Detta har medfört att AFA Sjukförsäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar vilket lett till avvecklingsvinster och en förbättrad konsolidering i bolaget.

Efter att överenskommelse har träffats mellan arbetsmarknadens parter så har AFA Försäkrings styrelse beslutat att sänka och återbetala premier för åren 2007 och 2008. Återbetalningen gäller främst avtalsgruppsjukförsäkringen AGS och AGS-KL.

Dagens beslut innebär att 5,6 miljarder kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom privat sektor (avtalsområde LO-Svenskt Näringsliv), att 11,7 miljarder kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom kommun- och landstingssektorn och att 292 miljoner kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom kooperativa företag (avtalsområde KFO – LO).

Återbetalning Återbetalning av premier till arbetsgivare inom privat sektor och inom kommun-och landstingssektorn kommer att ske genom Fora. De företag inom privat sektor och företag och organisationer inom kommun- och landstingssektorn som berörs är sådana som hade ett försäkringsavtal via Fora 2007 och/eller 2008 där AGS eller AGS-KL ingick. Dessa kommer inom den närmaste tiden att få ett brev från Fora. Återbetalningen av premierna påbörjas under november 2012.

Mer information finns på www.fora.se/foretag

Kooperativa arbetsgivare som omfattades av AGS under 2007 och 2008 kommer att få återbetalningen från Folksam, tidigare KP Pension & Försäkring. Återbetalning av premierna kommer att påbörjas under november 2012.

Mer information finns på http://arbetsgivare.folksam.se/

Mer detaljerad information – se bilagd PDF och dokumentet ”Frågor och svar – Återbetalning av 2007 och 2008 års premier”

Kontakt: Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, tel 08-6964816, 0708-939577 Johan Ljungqvist, kommunikationschef, AFA Försäkring, tel 08-696 4804

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se