Viktigt skapa förutsättningar för ett bättre företagsklimat i Umeå

Umeå har en rad gemensamma utmaningar för att kommunen ska kunna fortsätta vara ljuset i Norrland: det handlar om jobben, det handlar om bostäder, det handlar om att kunna erbjuda en plats där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en inspirerande och tolerant miljö. En tillväxt i befolkningen förutsätter fortsatt utbyggnad av god kommunal service, infrastruktur och ett gott företagsklimat.

När människor flyttar till Umeå ökar behovet av välfärdstjänster i form av förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi måste kunna erbjuda god välfärd både till yngre och äldre. Umeå kommun måste därför under kommande år säkerställa en stabil ekonomi, kombinerat med en lägre skatt för att även fortsättningsvis vara attraktiv.

Ett av de viktigaste områdena att skapa goda förutsättningar för är företagande och företagsklimat. I maj kom årets kommunranking och Umeå noterade en fortsatt dålig placering – plats 190 av 290 kommuner. Det krävs helt uppenbart ett arbete för att förbättra företagsklimatet. Att vi förbättrar klimatet för företagande är viktigt för Umeås fortsatta tillväxt, välfärden och vår konkurrenskraft. I Alliansen har vi föreslagit att som nytt mål för kommunen sikta på att senast år 2015 vara bland de 10 bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Fler jobb är grunden för vår gemensamma välfärd. Vi har därför lagt ett stort antal uppdrag som ska göra Umeå mer attraktivt för just företagande. Tyvärr fick vi avslag på alla dessa förslag av de styrande socialdemokraterna och vänsterpartiet vid vårt senaste fullmäktigesammanträde i juni. Det handlar om att införa en utmaningsrätt för att förbättra möjligheterna till upphandlingar i den kommunala verksamheten. Det handlar om att underlätta nyföretagande genom att utöka satsningarna på företagsinkubatorer. Det handlar också om att öppna upp för ännu fler handelsetableringar i Umeå.

Umeå Fotbollsfestival 26-29 juli

Så har det blivit dags för Umeå Fotbollsfestival igen. Bilden ovan är från förra årets upplaga av fotbollsfestivalen på Nydalaområdet när vi var där och tittade. Då deltog hela 353 lag.

Det är en av Sveriges största fotbollsfestivaler. Tidigare undersökningar har visat på stor betydelse för handeln och besöksnäringen under dessa dagar – helt klart är det ett av de viktigare arrangemangen i Umeå under året.

Det är ett mycket proffsigt arrangemang, och det är väldigt kul att vara där och se så många engagerade spelare, tränare, föräldrar och funktionärer på plats. En viktig festival för hela Umeå – besökarna är rekordmånga och det innebär också ett viktigt tillskott för affärer, restauranger och hotell i staden.

Vi ses på fotbollsfestivalen!

Kalorier in och kalorier ut :)

I tidningen Chef, och dess nummer 6-7 har man ett tema om träning. Enligt forskningen finns det massor av fördelar med att träna – både på kort och lång sikt: ”Motion sänker sjukfrånvaron, förbättrar sömnen, orken, stresståligheten och inläningsförmågan.” Ja, sådant vi redan har hört i olika varianter men det förtjänar att upprepas.

Sen har det självklart betydelse vad man äter och hur mycket man tränar för att bli av med kalorierna. I tidningen har de listor på vad olika saker innehåller, och hur mycket man måste träna för att bli av med det. Ett axplock:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väl värt att tänka på när frestelsen är på väg att bli för stor :)

Vi ska inte ta ut mer i skatt än nödvändigt i Umeå

Umeå kommun har under en rad år gjort stora överskott. Pengar som man tagit ut i skatt av umeåborna. Kommunalskatten är som bekant den skatt som drabbar dem med låga inkomster allra hårdast.

Och för varje år vi tar ut mer skatt än nödvändigt, så minskar vi människors frihet. Vi minskar deras möjlighet att själva avgöra vad de ska göra med sina pengar. Många lever på marginalen. Nya kläder till barnen, att unna sig en resa med familjen, en ny cykel – ja, det är sådant som umebor varje år tvingas göra avkall på varje år för att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i fullmäktige har beslutat om en av landets högsta skattenivåer. I tio års tid så skulle vi kunna ha haft en lägre skattenivå.

Men socialdemokraterna och vänsterpartiet vill ju inte sänka skatten av ideologiska skäl. Hellre än att umeborna själva – undersköterskor, lärare, metallare, poliser, städare – får behålla en större del av sin lön, så väljer socialdemokraterna – numera ivrigt påhejade av koalitionsvännerna i Vänsterpartiet – att brandskatta kommuninvånarna.

Vi måste få en politisk majoritet i Umeå som inte har som politiskt mål att ta ut MER skatt än nödvändigt.

Fler och fler åker kollektivt i Umeå

Något som utvecklas mycket positivt i Umeå är resandet med kollektivtrafiken. Här har vi politiskt varit överens över blockgränsen om att satsa rejält på detta område, inte minst för att styra över från bilåkning till bussåkande.

Glädjande att våra satsningar på kollektivtrafiken ger resultat. Sedan vi upphandlade kollektivtrafiken i Umeå så har resandet ökat år efter år. Jämfört med 2005 är det 1,7 miljoner fler resor per år. År 2011 genomfördes ca 6 miljoner resor per år med vår kollektivtrafik. Högre turtätheten är starkt bidragande orsak till detta.

Denna positiva utveckling har fortsatt under 2012, så när vi summerar detta år kommer vi förhoppningsvis att kunna notera nya rekord för busskandet i Umeå.

För att klara Umeås starka tillväxt utifrån en miljöaspekt är det också viktigt att fler åker buss (eller cyklar/promenerar om det är ett möjligt alternativ) istället för att ta bilen till och från jobbet.

Lite sommarläsning

Sommarlugnet gör att man har lite mer tid än normalt till fritidsaktiviteter och det får man ju utnyttja på olika sätt. Själv försöker jag utöver träning att läsa lite mer böcker än vanligt – både skönlitteratur och fackböcker.

Två av de senaste böckerna som jag har läst är ovanstående tegelsten av Antony Beevor om andra världskriget, samt en psykologisk ”spänningsroman” av systrarna Camilla Grebe och Åsa Träff. Bokläsning är onekligen ett behagligt komplement till fysiska aktiviteter.

Mens sana in corpore sano!

Träna för att må bra!

Har suttit och bläddrat i tidningen MåBra, och där kan man hitta många intressanta faktauppgifter i stort och smått.

Vill du leva längre? Det räcker med 15 minuters motion per dag för att förebygga cancer, hjärtproblem och diabetes. Enligt en stor studie publicerad i The Lancet kan den korta ökningen av aktivitet per dag öka människors livslängd med i genomsnitt tre år (!). Som sagt: 15 minuter per dag. Dags att öka motionerandet månne?

Jag tränar kontinuerligt sedan 1,5 år tillbaka och har blivit rejält piggare sen dess. Skillnaden märks tydligt bara efter några veckor – det gäller bara att göra det till en vana.

Många fördelar med mindre klasstorlekar

En av stridsfrågorna vid budgetfullmäktige i Umeå den 18 juni var hur stora klasserna i årskurserna 7-9 ska vara i framtiden. Alliansen i Umeå vill se mindre klasstorlekar i grundskolan, eftersom färre elever per klass har många fördelar. Tyvärr säger de styrande i socialdemokraterna och vänsterpartiet nej till detta.

Både VK och VF har tidigare skrivit på nyhetsplats om den forskarrapport som visar att mindre klasser i skolan lönar sig för såväl eleverna som samhället i stort. Elever som går i mindre klasser har bättre studieresultat än de som går i större. Det blir mer lärartid för varje elev och risken för störning minskar.

Alla barn har rätt till lugn och ro i skolan, oavsett vilken bakgrund de har. Alliansen kommer att fortsätta arbeta för att minska klasstorlekarna på våra grundskolor i Umeå. Det är ett förslag som gynnar både elever och lärare.

Stugmiljön kring Nydalasjön

Nedanstående insändare om framtiden för Nydalastugorna, skriven av oss fyra gruppledare i Allianspartierna, var publicerad i torsdagens VK:

 

Bevara så mycket som möjligt av stugmiljön kring Nydalasjön

Alliansens engagemang för Nydalastugorna är känt sedan lång tid tillbaka, och nu närmar sig avgörandet för kvarvarande stugor. Förslaget till Fördjupning för Nydala kommer att behandlas av kommunfullmäktige någon gång under hösten. Till skillnad från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill vi i största möjliga mån värna stugmiljön kring sjön.

Från Alliansen anser vi att detaljplaneläggning av området med stugorna är en nödvändighet för att trygga stugmiljön, likväl som att kommunen inte exproprierar de privatägda stugorna i enlighet med vänsterpartiets och socialdemokraternas linje.

Området kring Nydalasjön har en central plats som rekreationsområde i Umeå. För dem som vandrar runt sjön är det uppenbart att fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att ströva omkring i en levande naturmiljö. Det ökar också tryggheten i området.

Den kulturinventering som gjorts har konstaterat att den gamla stugmiljön bibehållit en genuin karaktär som är värdefull att bevara. Många stugor och tomter är välskötta och visar på ett levande intresse och engagemang från sina ägare och nyttjare. Detta understryker bara vikten av att låta stugorna fortsätta spela en viktig roll i utformningen av naturmiljön kring sjön.

Att bevara stugmiljön står inte på något sätt i motsatsställning till att låta Nydalaområdet fortsätta vara ett rekreations- och friluftsområde. En levande stugmiljö gör att det ofta finns människor i området, det lyser upp området och gör omgivningen mer trygg att promenera och vistas i. Nydalastugorna bidrar till ökad upplevd trygghet. Däremot behöver stugägarna – både de privata ägarna och de som hyr av kommunen – mer långsiktighet från kommunens sida, så att de inte behöver fundera från år till år om de ska få behålla sin stuga.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Britt-Marie Lövgren, gruppledare (FP)
Mattias Larsson, gruppledare (C)
Veronica Kerr, gruppledare (KD)

Träffa moderaterna på Åselemarknad 13-16 juli!

Imorgon börjar Åsele Marknad! Moderaterna i Västerbotten finns som vanligt på plats på marknaden med en egen monter (bilden ovan är från förra året).

Här kommer du under marknadsdagarna att kunna träffa M-förtroendevalda på olika nivåer, representanter för vårt ungdomsförbund och Moderatkvinnorna. Titta gärna förbi, drick en kopp kaffe och kom med synpunkter på hur vi kan göra vårt län ännu bättre.

Välkomna till samma plats som tidigare, monter B140: nya moderaternas plats på Åsele Marknad den 13-16 juli!