Viktigt skapa förutsättningar för ett bättre företagsklimat i Umeå

Umeå har en rad gemensamma utmaningar för att kommunen ska kunna fortsätta vara ljuset i Norrland: det handlar om jobben, det handlar om bostäder, det handlar om att kunna erbjuda en plats där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en inspirerande och tolerant miljö. En tillväxt i befolkningen förutsätter fortsatt utbyggnad av god kommunal service, infrastruktur och ett gott företagsklimat.

När människor flyttar till Umeå ökar behovet av välfärdstjänster i form av förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi måste kunna erbjuda god välfärd både till yngre och äldre. Umeå kommun måste därför under kommande år säkerställa en stabil ekonomi, kombinerat med en lägre skatt för att även fortsättningsvis vara attraktiv.

Ett av de viktigaste områdena att skapa goda förutsättningar för är företagande och företagsklimat. I maj kom årets kommunranking och Umeå noterade en fortsatt dålig placering – plats 190 av 290 kommuner. Det krävs helt uppenbart ett arbete för att förbättra företagsklimatet. Att vi förbättrar klimatet för företagande är viktigt för Umeås fortsatta tillväxt, välfärden och vår konkurrenskraft. I Alliansen har vi föreslagit att som nytt mål för kommunen sikta på att senast år 2015 vara bland de 10 bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Fler jobb är grunden för vår gemensamma välfärd. Vi har därför lagt ett stort antal uppdrag som ska göra Umeå mer attraktivt för just företagande. Tyvärr fick vi avslag på alla dessa förslag av de styrande socialdemokraterna och vänsterpartiet vid vårt senaste fullmäktigesammanträde i juni. Det handlar om att införa en utmaningsrätt för att förbättra möjligheterna till upphandlingar i den kommunala verksamheten. Det handlar om att underlätta nyföretagande genom att utöka satsningarna på företagsinkubatorer. Det handlar också om att öppna upp för ännu fler handelsetableringar i Umeå.

1 kommentarer

  1. Mest basala förutsättning för ett sunt företagsklimat i Umeå är att ”diktatorn” Lennart Holmlund beviljas omedelbart entledigande från samtliga uppdrag.
    Få om ens någon har skämt ut Umeå så mycket som han,
    Lennart + Whitney resulterar 12000000 träffar i google …
    Med tanke på hans uttalanden är det inte bara denna händelse som bringar ljus över Umeå Internationellt, han har sagt fler saker också, den lille pajasen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>