Synpunkter på förslaget till nya hastighetsgränser för E4/E12

I dag har det varit full fart på stadshuset i Umeå, med både sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelens näringslivs- och planeringsutskott.

Bl.a. har vi gett synpunkter till Trafikverket, på deras förslag till hastighetsgränser för E4 och E12, när delar av ringleden invigs den 6 oktober. Flertalet förslag till hastighetsgränser accepterar vi, men vissa vägavnitt är det omotiverat låg hastighet på.

Läs nedan det pressmeddelande vi skickat ut för Umeå kommuns sida:

 

PRESSMEDDELANDE
Kommunen bemöter nya hastighetsgränser på E4/E12

Trafikverket föreslår ändrade hastighetsgränser på E4 och E12 i samband med att norra och östra länken av ringleden runt Umeå blir klara i höst. Kommunen anser i ett remissvar att ändringarna längs E4 är rimliga, men har synpunkter på ändringar av hastighetsgränser längs E12.

I Trafikverkets förslag är det två sträckor längs E4:ans nya sträckning i Umeå kommun som påverkas av ändrade hastighetsgränser: • Röbäcksdalen/E12–Nydalahöjd, föreslagen hastighetsbegränsning: 80 km/tim. Sträckan har många cirkulationsplatser och en högre hastighet skulle enligt förslaget bland annat ge större miljöpåverkan. Tidigare har sträckan haft både 70 km/tim och 90 km/tim som hastighetsbegränsning. • Nydalahöjd–Anumark, föreslagen hastighetsbegränsning: 100 km/tim. Tidigare har den södra delen av sträckan haft hastighetsbegränsningen 70 km/tim och den södra 90 km/tim.

Umeå kommun har inga synpunkter på dessa förslag.

Sträckor längs E12 i Umeå kommun som berörs av ändrade hastighetsgränser i Trafikverkets förslag: • E4 cirkulationsplats Nydala–cirkulationsplats Ersboda/väg 364, föreslagen hastighetsbegränsning: 80 km/tim, en sänkning från 90 km/tim på grund av kort avstånd mellan korsningar. • Cirkulationsplats Ersboda/väg 364–Vännäsvägen/cirkulationsplats Kronoskogen, föreslagen hastighetsbegränsning: 100 km/tim, en hastighet som vägen är byggd för. • Norrfors–Brattby, föreslagen hastighetsbegränsning: 100 km/tim, en sänkning från 110 km/tim, bland annat på grund av säkerhetskrav enligt Trafikverket.

Umeå kommun tycker att det är viktigt med tillräckligt hög hastighet längs ringleden för att göra den attraktiv som genomfartsled. Därför vill kommunen att hastigheten på sträckan Nydala–cirkulationsplats Morkullevägen ska vara 100 km/tim, medan 80 km/tim är rimligt för resten av sträckan fram till cirkulationsplats Ersboda/väg 364.

Kommunen motsätter sig hastighetssänkning till 100 km/tim på sträckan Norrfors–Brattby. Vägen är en av regionens viktigaste stråk för pendlare och transporter och den är också efter ombyggnad tillräckligt säker för en högre hastighetsbegränsning, anser kommunen.

Mer information:
Lennart Holmlund (S) ordförande kommunstyrelsen Umeå kommun 090-16 12 01 070-550 47 85 lennart.holmlund@umea.se
Anders Ågren (M) 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Umeå kommun 090-16 23 17 070-341 67 64 anders.agren@umea.se

Elin Pietroni trafikplanerare Umeå kommun 090-16 14 38 070-518 12 39 elin.pietroni@umea.se

Håkan Göransson pressinformatör Umeå kommun 090-16 12 46 070-248 16 12 hakan.goransson@umea.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>