Umeås stadsplanering

I dagens VK har jag fått nedanstående insändare publicerad, apropå Umeås stadsplanering och diskussionen kring stadsutbredning kontra att förtäta staden.

 

Paradigmskifte i Umeås stadsplanering
I en nyhetsartikel i VK (23/8) varnas för en utveckling där Umeå bara växer på bredden. Företrädare för Arkitekthögskolan i Umeå påtalar att Umeå redan idag har låg täthet, och om samma utveckling skulle fortsätta skulle det få många negativa konsekvenser.
Synpunkterna är välkomna och korrekta. Från politiskt håll är vi därtill numera överens om att förtäta staden. I den översiktsplan ”Fördjupning för Umeå” som antogs hösten 2011, pekar vi ut en ny strategi för Umeås tillväxt. Umeås framtids tillväxt kommer framförallt koncentreras till stadens centrala delar, befintliga stadsdelar samt i kommundelarnas tätorter. I de centrala delarna ska vi såväl kompletteringsbygga på idag obebyggda ytor, samtidigt som vi tillåter staden att växa på höjden. Det är ett paradigmskifte i stadsplaneringen.
Umeå har påbörjat resan att bli storstaden i Norrland. Alltfler kommer bo centralt, då staden förtätas på ett påtagligt sätt. Detta är positivt för miljön och uppmuntrar samtidigt användandet av kollektivtrafik och cykel före bilåkning. I Umeå bygger vi nu ”mer stad”.
Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>