Umeå måste bygga nya starka allianser!

I dagens VK skriver jag på debattsidan, om att Umeå måste visa ledarskap i Norrland, men samtidigt ödmjukt bjuda in till samarbete.

- Fördjupa kommunernas samarbete inom den s.k. Umeåregionen (Umeå, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Robertsfors och Nordmaling) och stärk kopplingen till Örnsköldsvik. Erbjud även övriga kommuner som vill att komma med i vårt framgångsrika samarbete.

- Överbrygg de spänningar som finns i länet, inom såväl landstinget som Region Västerbotten. Umeå är beroende av ett gott samarbetsklimat med övriga i Västerbotten samtidigt som övriga i länet är beroende av ett växande Umeå som stödjepunkt.

- Skapa ett nytt ”partnerskap” för Norrland, och sträck ut en hand till inte minst starka städer som Luleå, Sundsvall, Skellefteå och andra. Vi är alldeles för få som bor i norra Sverige för att vi ska ha råd med den splittring och det käbbel som pågår idag.

Det är lite av innehållet i debattartikeln. Hela artikeln finns nedan:

 

Umeå måste bygga nya allianser!

I Norrland är det få kommuner som växer befolkningsmässigt. Människor flyttar till städer, ofta söderut. Umeå är en av de snabbväxande städerna i EU – men ensam är inte stark. Vi måste anstränga oss att samla de olika delarna av norra Sverige i ett nytt partnerskap. Umeå måste visa vägen med ett ödmjukt ledarskap istället för ett ledarskap präglat av hybris, så som det ofta uppfattas idag.

En av Umeås utmaningar är att skapa nya och stabila allianser i såväl Västerbotten som med övriga delar av Norrland. Umeå har ledartröjan, men måste axla det ledarskapet med en stor dos ödmjukhet. Länge har den politiska diskussionen framförallt kretsat kring bildandet av storregioner. Nu blev det inget av storregioner, men frågan lär återkomma.
Det finns ett passande citat av den f.d. amerikanske presidenten Theodore Roosevelt: ”Gör vad du kan, med det du har, precis där du är”. Oavsett storregioners vara eller icke, så finns det mycket vi kan göra redan idag. Umeå behöver dels vårda gamla allianser, dels skapa nya och överbrygga – ofta konstlade – motsättningar som byggts upp över generationer.

Jag är bekymrad över det hätska tonläge som finns i den offentliga debatten såväl mellan kust och inland, som mellan Umeå och andra starka städer i norr. Det tjafsas och grälas öppet om stort och smått, allt medan starkare regioner i söder jobbar på målmedvetet för att flytta fram sina positioner.

En tydlig internationell trend är urbaniseringen. Sverige går dessutom i bräschen för denna utveckling: människor flyttar från landsbygden och till städerna. Oavsett skälen, så är det ett faktum. Det pågår en knivskarp konkurrens mellan olika regioner i Sverige om företag, arbetstillfällen, investeringar, befolkning och besökare. Bara här har vi en jätteutmaning för alla kommuner i norra Sverige.

För Umeås del är det viktigt att få en större förståelse från övriga delar av Norrland av det faktiska behovet av en storstad i norr. Att Umeås tillväxt inte är ett hot mot resten, utan tvärtom en av flera förutsättningar för att Norrland på sikt inte ska tömmas befolkningsmässigt. Det behövs en stödjepunkt som faktiskt kan konkurrera med större städer söderut beträffande stadskänsla, upplevelser, kultur, högre utbildning, etableringar och annat. En stödjepunkt som samtidigt kan stärka och ge draghjälp till övriga delar i norr.

Samtidigt måste Umeå, och i synnerhet vi som på olika sätt deltar i stadens styre, inse att vi aldrig uppnår den förståelsen om vi inte antar ett mer ödmjukt förhållningssätt. Istället för att söka konfrontation, ska vi sträcka ut en hand och erbjuda samarbete på område efter område.

I vårt närområde bör vi fördjupa samarbetet inom Umeåregionen (Umeå, Vännäs, Bjurholm, Nordmaling, Vindeln och Robertsfors) och se till att Örnsköldsvik blir en del av detta snarast möjligt. Likaså kan vi erbjuda andra kommuner i länet att bli en del av detta framgångsrika samarbete. Här kan Umeå spela en konstruktiv roll genom att i kraft av vår styrka underlätta för många mindre kommuner i deras dagliga verksamhet.

I Västerbotten måste vi från Umeå göra vårt yttersta, i såväl landstinget som i Region Västerbotten, för att ge ny energi till dessa organ och samarbeten – att se länet som en helhet och inte ställa kust mot inland eller den södra länsdelen mot den norra. Umeå behöver resten av länet, men Västerbotten behöver också Umeå. En av de mest obegripliga motsättningarna som finns, måste förövrigt vara den mellan Skellefteå och Umeå. Jag tror att det i mångt och mycket är en generationsfråga. Motsättningarna som bubblar upp med jämna mellanrum verkar vara ”av tradition och hävd”.

På en tredje nivå måste Umeå sträcka ut en hand till övriga större städer i norr, inte minst Luleå och Sundsvall. Vi är få som bor i norr, och vi har inte råd att ägna tid och resurser till att bråka och konkurrera om allt mellan himmel och jord. Bättre vore att samordna våra strategier, ta gemensamma tag och försöka samla oss som en kraft i förhållandet till regioner i södra delarna av landet. Vi behöver skapa ett nytt partnerskap för Norrland, och där kan mycket väl Stockholm Business Alliance (SBA) stå som en förebild för hur vi kan gå vidare. Samarbetet utgår från att vad som är bra för en kommun i regionen långsiktigt är bra för hela regionen och för hela Sverige. Samarbetet har formen av ett avtalsbaserat partnerskap och har ingen geografisk gräns. 50 kommuner från sju län ingår i SBA. Tänk om vi kunde samla alla kommuner i norra Sverige, i ett sådant samarbete, där vi kunde dra åt samma håll i för oss gemensamma frågor.

Umeå har haft en fantastisk utveckling under många år, men vi står nu inför tuffa utmaningar i en allt hårdare nationell och internationell konkurrens. På många positioner, såväl inom politiken som inom näringslivet och annorstädes, är det en ny generation ledare som nu på allvar kliver in på banan.

Låt oss därför sluta käbbla om småsaker i norra delen av vårt land. Umeå måste sträcka ut handen, och ödmjukt erbjuda samarbete med övriga kommuner i Västerbotten liksom övriga kommuner i norr ; i synnerhet kommuner som Luleå, Sundsvall och Östersund. Tiden är kommen för ett nytt partnerskap i norra Sverige. Vi tjänar mer på att samarbeta. Se möjligheterna – för klockan tickar.

Anders Ågren Kommunalråd (M) Umeå

Extra ”tillskott” för landets kommuner. För Umeå +92 mkr för 2012

Har idag lämnat in en fråga till Lennart Holmlund (S) inför nästa kommunfullmäktige, med anledning av att kommunens kassakista fylls på vid årets slut med ca 92 miljoner kr.

 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):
92 miljoner kr mer till Umeå kommun för 2012
Vid fullmäktigesammanträdet i juni behandlades delårsrapporten för 2012. I den fanns en prognos som pekade på ett helårsresultat för Umeå kommun på ca 20 miljoner kr plus. För hela koncernen låg bedömningen på plus 114 miljoner kr.
Där var emellertid inte återbetalningen av AFA-pengar inräknade, eftersom beslutet om detta kom i slutet på juni. Anledningen är att sjukskrivningarna i landet har gått ned, och därmed har medlemmarna i AFA-försäkring (däribland landets alla kommuner och landsting) betalat in för mycket i premier under tidigare år. Nu återbetalas pengar för åren 2007 och 2008. Det handlar sammanlagt om ganska mycket pengar vilket innebär att hela sektorn kommer att gå mot ett rekordöverskott för år 2012.
För Umeå kommuns del rör det sig om nästan 92 miljoner kr, som vi inte har budgeterat med utan blir ett tillskott i kassan under 2012. Utbetalningarna påbörjas i november månad.
Min fråga till Lennart Holmlund (S) är därför:
-       Pengarna utbetalas sent på året, och finns inte med i budgeten. Hur har ni socialdemokrater, som styrande parti, för avsikt att hantera detta tillskott?
Umeå 2012-08-20
Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Fin start på en ny vecka

Cyklade vid 07-tiden genom ett kylslaget men soligt och vackert Umeå imorse, på väg till stadshuset. Det var en riktigt bra start på veckan.

Nu är det ca två år kvar tills valet, och när jag kollade nyheterna på nätet skrek en av kvällstidningarna ut om ”Reinfeldts krissiffror” och att Alliansen tappade mest i senaste undersökningen. Vid närmare anblick var det oförändrade siffror för moderaterna, och Alliansen tappade sammantaget 0,3% medan de rödgröna gick fram med 0,1%. Så mycket var det som döljde sig under de rubrikerna :) Men som sagt – det är två år kvar till valet och mycket kan hända. Själv är jag övertygad om att Alliansen kommer att sopa banan med socialdemokraterna och övriga. Förstår förövrigt inte varför media fortsätter att prata om de ”rödgröna” då de själva inte längre vill förknippas med ett sådant samarbete.

En av de tråkiga nyheterna i morse var att klottret i Umeå tydligen var mer omfattande detta år än tidigare år. Det är många miljoner som går till spillo för att städa undan efter dessa brottsliga aktiviteter. De pengarna hade kunnat användas till bättre saker. Sen undrar man om alla klottrare är medvetna om konsekvenserna om de åker fast. Upp till två års fängelse läste jag i tidningen att straffet kan bli. Förutom kostsamma böter.

Avslutningsvis ser jag att centerpartiet i länet kräver en ursäkt av Lennart Holmlund, efter hans jämförelse mellan Sydafrika och centerpolitik. De anser inte att det räcker med att socialdemokraterna i Umeå ber om ursäkt. Det är en fullt rimlig önskan från centerns sida.

Ökat stöd till BRIS

I fredagens Folkbladet fick vi följande insändare publicerad. Lägger ut den här på bloggen också:

Öka stödet till BRIS i Umeå

BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en ideell organisation som bedriver en mycket angelägen verksamhet och fungerar som ett stöd genom att hjälpa barn och unga som mår dåligt och aktivt söker samtalsstöd själva. BRIS är en länk mellan barn, vuxna och samhället.

Vid den årliga presentationen av BRIS-rapporten – som många av oss lokalpolitiker deltog vid i februari – framkom det att Umeå kommun inte ger BRIS det stöd man generellt äskar och oftast får av kommunerna runt om i landet. Det sänder dåliga signaler.

Alliansen i Umeå vill stötta denna betydelsefulla verksamhet och de utsatta barn som behöver en vuxen person att prata med. I en motion till kommunfullmäktige har vi föreslagit att Umeå kommun bör höja stödet till BRIS. Det handlar i sammanhanget om små summor, men det är för en väldigt viktigt verksamhet i Umeå.

Vi är glada att det nu verkar bli en bred politisk enighet kring vårt förslag. Frågan avgörs dock slutgiltigt vid kommunfullmäktige den 27 augusti.

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Britt-Marie Lövgren, gruppledare (FP)

Mattias Larsson, gruppledare (C)

Veronica Kerr, gruppledare (KD)

Bra att (S) i Umeå ber centern om ursäkt

I dagens VK ber arbetarekommunens ordförande Christer Lindvall (S) om ursäkt för Holmlunds angrepp på Centern, där denne angrep centerns politik och jämförde den med det system i Sydafrika där de vita förtryckte de svarta. Det finns nog inte någon som kan försvara ett sådant påhopp.

Det är mycket välkommet att socialdemokraterna i Umeå därmed medger att det var ett övertramp, och att partiet ber Centern om ursäkt.

Det ger hopp inför framtiden, om vilket debattklimat vi ska ha i Umeå mellan partier och politiska företrädare. Gärna en tuff debatt om sakfrågor, men låt oss slippa svartmålning och spridandet av uppenbara felaktigheter.

Ovärdigt lågvattenmärke på bloggen av Holmlund

När man trodde att man hade läst det mesta, så läser man kvällens inlägg av Lennart Holmlund på hans blogg.

Först tar han med rätta upp de oacceptabla dödsskjutningarna av strejkande arbetare i Sydafrika. Men sen kopplar han detta till att det numera är ett bevis för att det förs klassisk högerpolitik (!) i Sydafrika. Trots att det är ANC som styr och de kan knappast betraktas som höger.

Sedan kommer ett ofattbart lågvattenmärke: Holmlund menar att det är så där centern vill att det ska vara i Sverige. Han skriver att Centerpartiet vill  införa samma system i Sverige, som när de vita förtryckte de svarta i Sydafrika. Alltså införa en form av apartheid i Sverige.

Hur lågt är det möjligt att sjunka i den politiska debatten? Holmlunds blogginlägg denna afton är pinsamt, okunnigt och ett obehagligt lågvattenmärke. Även med Lennart Holmlunds mått mätt.

Tips från coachen: Kanske dags för en längre bloggpaus, Holmlund?

Umeå tappar som vanligt invånare under 1:a halvåret

Har just blivit intervjuad av radion om befolkningsutvecklingen första halvåret. Umeå tappade, som vanligt, invånare under första hälften av året då många studenter flyttar efter vårterminen. Därefter ökar vi igen då höstterminen startar i augusti. Sedan kan siffrorna såklart variera lite från år till år.

Däremot krävs det ytterligare insatser, och ett långstiktigt strategiskt arbete, för att möjliggöra en ännu starkare befolkningstillväxt för att nå visionen om 200.000 umeåbor år 2050. Det handlar om många faktorer för att öka attraktionskraften för Umeå, möjligheter till jobb, bättre karriärmöjligheter och bostäder m.m.

Efter 2014 ska vi spänna bågen ytterligare, och då förhoppningsvis med Alliansstyre inte bara på riksplanet utan även på lokalplanet!

 

Så här ser den information ut som vi fått från våra kommunala tjänstemän beträffande befolkningsstatistiken:

Halvårssiffrorna för 2012 följer de mönster som gäller för större universitetsorter och beror på den utflyttning av studenter som sker när vårterminen slutar. Befolkningstalet ökar under perioden januari-april och minskar under april- juni när studenterna flyttar. När sedan tillströmningen vid höstterminsstarten tar vid ökar befolkningen på nytt.
Inflyttningen under första halvåret 2012 ligger på oförändrad hög nivå och siffrorna över födda och döda uppvisar små variationer. Däremot är utflyttningen betydligt högre vilket får till följd att flyttningsförlusten ligger över genomsnittet för de senaste åren.
Kvartal 1+2
Folkmängd
Folkökning
Födda
Döda
Födelse-netto
Inflyttning
Utflyttning
Flyttnetto
2007
110 587
-702
682
388
294
2 562
3 520
-958
2008
111 389
-382
759
378
381
2 581
3 342
-761
2009
112 439
-289
792
430
362
2 648
3 298
-650
2010
113 734
-341
763
399
364
2 679
3 373
-694
2011
115 282
-191
780
408
372
2 687
3 254
-567
2012
115 960
-505
752
435
317
2 674
3 497
-823

 

Den höga utflyttningen under våren beror till uteslutande del på att de senaste årens överskott i flyttningsutbytet med utlandet på ca 150 personer/ år, nu har vänts till en förlust av samma storleksordning. Skillnaden motsvarar en minskning på ca 300 personer. Glädjande nog ligger inflyttningen från utlandet kvar på en hög nivå. Den höga utflyttningen kan vara en följd av att de många studenter från länder utanför EU som passat på att påbörja sina studier före studieavgifterna infördes nu flyttar ut igen.
Flyttningar kvartal 1+2
Det går ännu inte att uttala sig om utfallet för hela 2012 eftersom det är helt beroende av tillkommande studenter vid höstterminsstarten. Den höga flyttningsförlusten vid halvårsskiftet samt färre studieplatser för enstaka kurser kan naturligtvis påverka befolkningstillväxten under 2012.
Annalena Löfgren

Inrätta en trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå

Igår hade vi kommunstyrelsesammanträde i Umeå och det gick bra beträffande vår Alliansmotion om att öka stödet till BRIS. Alla partier vill bifalla vårt förslag. Däremot vill inte socialdemokraterna och Vänsterpartiet bifalla vår motion om att inrätta en kvalitetsinspektion för all äldreomsorg i Umeå.

Det senaste året har kvaliteteten inom äldreomsorgen debatterats runt om i landet, och såväl offentliga som privata utförare varit satt under luppen. På många håll har det rapporterats om allvarliga brister i omsorgen.

Allianspartierna i Umeå har lämnat in en gemensam motion, med förslaget att inrätta en ny central enhet inom socialtjänsten i Umeå: en trygghets- och kvalitetsinspektion, som skall ta ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom all äldreomsorg i Umeå, såväl den offentliga som de privata utförarna. Inspektionen ska bl.a. utföra oannonserade tillsynsbesök på olika enheter, och stå oberoende från verksamheten iövrigt. Det är viktigt att få en korrekt helhetsbild av kvaliteten inom äldreomsorgen. Brister ska rättas till, goda exempel ska lyftas fram så att andra kan lära.

Vår motion kommer att behandlas av kommunfullmäktige den 27 augusti.

Alliansmotion om ökat stöd till BRIS

Idag behandlar kommunstyrelsen i Umeå, vid sitt sammanträde på eftermiddagen, Allianspartiernas motion om att öka stödet till den verksamhet som Barnens Rätt i Samhället (BRIS) bedriver. Arbetsutskottet har sedan tidigare gått på linjen om ett enhälligt bifall, trots att S och V i socialnämnden inte stöttade motionen.

Det är mycket glädjande att socialdemokraterna och vänstern ändrat uppfattning och stöttar vår motion. Nu kommer den gå vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt ställningstagande.

Det är små summor i sammanhanget, men en viktig markering från kommunens sida om vikten av den verksamhet som BRIS bedriver.

Motionen bifogas nedan:

 

Motion
Stödet till Barnens Rätt i Samhället (BRIS)
Vid den årliga presentationen av BRIS-rapporten – som många av oss lokalpolitiker deltog vid – framkom det att Umeå kommun inte ger BRIS det stöd man generellt äskar och oftast får av kommunerna runt om i landet. Det sänder dåliga signaler för Umeås del.
Barnens Rätt i Samhället (BRIS) fungerar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 111, BRIS-mejlen och projektet BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen. BRIS är en ideell organisation som lever på privatpersoners, företags och kommunernas goda vilja.
Varje år ansöker BRIS om medel till sin verksamhet av landets kommuner. Det belopp man äskar är 5 kr/barn från samtliga kommuner för barn upp till 18 år för att driva den verksamhet som BRIS har i dagsläget. Umeå kommun har gett besked till BRIS att de är beviljade 77 000 kr för 2012, vilket innebär 3,21 kr/barn.
Umeå kommun har en stabil ekonomi, och vi har dessutom avsatt stora summor av tidigare års överskott till bl.a. s.k. ”sociala investeringar”. Självklart ska även Umeå kommun bidra med 5 kr per barn, vilket skulle innebära en kostnadsökning med ca 43 000 kr per år (!). Småsummor i sammanhanget, men väldigt viktiga för den verksamhet som BRIS bedriver. Kostnadsökningen kan med fördel finansieras genom att reservera pengar ur avsättningarna för ”sociala investeringar”.
Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar
att BRIS ska stöttas med 5 kr/barn i enlighet med det äskande som går ut till alla landets kommuner.
Umeå 2012-02-12
Anders Ågren, Moderaterna
Britt-Marie Lövgren, Folkpartiet
Mattias Larsson, Centerpartiet
Veronica Kerr, Kristdemokraterna

När jag vaknade nu på morgonen kändes det i kroppen att vi har tränat mycket på sistone. Aj, vilken träningsvärk. Men det är sånt man får ta :)

Idag börjar en ny vecka, med nya möjligheter. Inleder direkt på förmiddagen med att träffa Allianspartiernas ledande företrädare på stadshuset. Vi har denna träff en gång i månaden, dagen innan kommunstyrelsen sammanträder. Då hinner vi gå igenom aktuella ärenden och frågeställningar, samtidgt som vi ibland har olika föredragningar från inbjudna tjänstemän.

Idag kommer Bertil Hammarstedt m.fl för att bl.a. informera om huvuddragen i arbetet rörande Kvarkentrafiken och det nya bolag som vi nu skall bilda tillsammans med Vasa stad för att kortsiktigt säkra att trafiken kan fortsätta. Möten inbokade hela dagen – förutom på lunchen då jag ska hem för att hinna gå ett varv med hunden som för tillfället gästar oss, och arbetsdagen avslutas ikväll med träff med den moderata kommungruppen.

På återhörande!