Låt citatet vara kvar

TV4Nyheterna%20Ume%C3%A5%2022:34

I lokalnyheterena på såväl TV4 som SVT Västerbottensnytt denna morgon kommenterar jag de senaste turerna i debatten om Sara Lidman-citatet. Från moderaterna föreslog vi igår att Umeå kommun utan dröjesmål beslutar att citatet får vara kvar. Skulle det sedan leda till vandalisering och klotter, vilket vi verkligen hoppas att det inte gör, så får kommunen ha beredskap att införa kameraövervakning för att skydda konstverket.

Detta borde vara en lösning som alla i den uppkomna situationen kan acceptera.

Klippet ovan är från TV4:s sena sändning igårkväll.

Moderaterna: Låt citatet vara kvar!

Pressmeddelande

För frågor, ring Anders Ågren 070-3416764.

 Ågren (M): Låt Lidman-citatet vara kvar!

Moderaternas kommunalråd Anders Ågren föreslår på tisdagskvällen att Umeå kommun, utan dröjesmål beslutar att låta det omdebatterade citatet av Sara Lidman vara kvar.

Han anser inte heller att det behövs någon särskild arbetsgrupp för att komma fram till detta beslut, även om det fortfarande finns viss frågetecken kring svårigheterna att fälla eventuella vandaler av konstverket.

 - Nu räcker det. Låt citatet vara kvar i sin helhet. Om det sedan blir skadegörelse, vilket jag verkligen hoppas att vi slipper, så får väl kommunen överväga att sätta upp kameraövervakning för att skydda konstverket, säger Ågren i en kommentar.

Utred förekomsten av osund konkurrens i Umeå!

Umeå kommun hamnar ofta dåligt till när undersökningar genomförs bland de lokala företagarna, beträffande hur de upplever konkurrensen från kommunens egna verksamheter gentemot de privata företagen. I senaste undersökningen från Svenskt Näringsliv hamnade Umeå på en av de värsta placeringarna i landet i den kategorin: plats 271 av 290 kommuner.

I dagens VK kan vi läsa om ett sådant exempel. Företagaren Joachim Östergårds, Protractor Sverige AB, som upplever just sådan osund konkurrens. Östergårds företag har en specialinriktning på mätning just inom bygg- och anläggningssektorn, och sysslar med utsättningsarbeten vid bygglov. Detta kan göras av både Umeå kommun och privata företag.

Men problemet är att kommunen ”styr” kunden att använda deras tjänster. Upplevelsen är att företaget motarbetas på alla plan av kommunen, via utformningen av informationen på hemsidan, pålägg med oklara administrativa avgifter etc.  Umeå kommun skulle således utnyttja sin ställning och konkurrera på ett sätt som strider mot lagen, med ett privat företag. Kritiken bekräftas delvis i dagens nummer av VK.

Det här måste åtgärdas! Umeås tillväxt är beroende av ett positivt företagsklimat, där vi från kommunens sida ska underlätta för företagare att arbeta – de ska inte motarbetas!

Från moderaterna och övriga Allianspartier har vi nyligen lämnat in en motion med förslag på att utreda förekomsten av s.k. snedvriden konkurrens, och att man sedan ska återkomma med förslag på hur dessa i så fall kan undanröjas.

För Protactor är ett företag som råkat ut för det. Det finns betydligt fler exempel, och alla vågar inte heller gå ut offentligt med kritiken för en oro att det ska straffa sig i ett senare skede. Så kan vi inte ha det.

Jag hoppas att de styrande socialdemokraterna och vänsterpartiet denna gång kan rösta ja till vårt förslag. Vid ett tidigare tillfälle fick vi inte bifall till vårt förslag vilket är uppenbaert olyckligt. För det finns mycket att göra för att åstadkomma att bättre företagsklinmat i Umeå. Att få bort osund konkurrens är en sådan åtgärd.

M-styrda kommuner måste gå i bräschen för att skapa heltidstjänster

Tillsammans med Elisabeth Svantesson, ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, fick jag i helgen en debattartikel publicerad på Norran.se om att Sverige har mycket kvar att göra för att vårt land ska bli jämställt.

Nya moderaternas politik innebär på område efter område att viktiga steg tas för att välrdens mest jämställda land ska bli ännu mer jämställt.

Debattartikeln bifogas nedan:

Världens mest jämställda land är för ojämställt

Världens mest jämställda land är fortfarande alltför ojämställt. Trots att Sverige har en av världens mest jämställda arbetsmarknader, och högst sysselsättningsgrad bland kvinnor i EU, är skillnaden i sysselsättningsgrad och lön mellan kvinnor och män fortfarande för stor. Strukturerna på arbetsmarknaden måste förändras och politiska reformer måste till.

Efter sex år med Alliansen är det tydligt att kvinnor gynnats av vår politik. Omkring 54 procent av sysselsättningsökningen förra året tillföll kvinnorna. Men mycket finns fortsatt att göra för att öka jämställdheten och kvinnors sysselsättningsgrad. Enligt riksdagens utredningstjänst skulle Sveriges BNP öka med omkring 10 procent om män och kvinnor jobbade lika mycket – det illustrerar att vi har mycket arbete kvar att göra. Och vi har idéer för det.

Utvärderingar från Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet visar att jobbskatteavdragen har större effekt för kvinnors arbetskraftsdeltagande än för män. På lång sikt väntas de öka antalet arbetade timmar med 2,9 procent för kvinnor jämfört med 1,8 procent för män. Sedan regeringen tillträdde har kvinnor i högre utsträckning än män fått behålla mer pengar och fått ökad makt över sin egen försörjning samtidigt som arbetsutbudet ökat. Fler jobbskatteavdrag skulle gynna denna utveckling.

Många arbetsgivare i välfärdssektorn (där majoriteten av de anställda är kvinnor) är en förutsättning för fler karriärvägar och att kunna påverka sin lön. Lagen om valfrihetssystem har gett goda resultat och 80 procent av de nystartade välfärdsföretagen hade 2010 en kvinnlig ägare eller VD. Även RUT-avdragen är viktiga ur jämställdhetsperspektiv. Huvuddelen av de anställda i branscher som utför hemmanära tjänster är kvinnor och företagen drivs oftast av kvinnor. Socialdemokraterna vill begränsa välfärdsföretagandet och RUT. Vi tror tvärtom att det är viktigt att underlätta för kvinnors företagande och entreprenörskap.

Fler män än kvinnor har heltidsarbete. Vi tror på den svenska modellen och att det är arbetsmarknadens parter och inte lagstiftare som ska avgöra vilka arbetsvillkor som ska gälla på arbetsmarknaden. Men på kommunal nivå, där politiker är arbetsgivare, bör heltidsarbete prioriteras. Moderatstyrda kommuner bör därför gå i bräschen för att skapa fler heltidstjänster.

Nya Moderaternas politik skapar förutsättningar för ökad jämställdhet i hemmen och möjlighet till karriärutveckling. De tre nämnda förslagen skulle än mer främja kvinnors företagande och öka antalet arbetade timmar. Arbetet fortsätter för att världens mest jämställda land ska bli jämställt.

Anders Ågren (M), Förbundsordförande för moderaterna i Västerbotten

Elisabeth Svantesson (M), Ordförande i riksdagens Arbetsmarknadsutskott

Höstljus, Bildmuseet och IKSU

Efter en mycket hektisk arbetsvecka, med en resa till Stocholm torsdag-fredag, så har det varit riktigt välgörande att få ta det lite lugnt i helgen – jojo, även om det blivit några samtal med lokalmedia också. Såklart.

Lite bilder från helgen hittills:

Fina ljusfestivalen ”Umeå Höstljus”, med alla dessa ljuslyktor som barn vid förskolor och skolor gjort. Ljuset som lyser upp mörkret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett besök inne på Bildmuseet blev det också. Fina utställningar i fantastiska lokaler.

Träningspass på IKSU Plus. Check! Gäller att hålla igång, och nu har det av olika anledningar – framförallt tidsskäl – varit ett litet uppehåll med träningen sedan förra söndagen.

Olyckligt citat, men vad är kopplingen till funktionshindrade?

Har två korta kommentarer till debatten om ”censuren” av konstverk i Umeå.

1. Vem som helst borde förstå att det är ett i sammanhanget olämpligt citat. Vi har stora problem med olagligt klotter i Umeå. Att då kommunen själv – oklart på vilken nivå – tydligen godkänner ett citat som kan uppfattas som uppmaning till brott är inte så begåvat. När man valde ut citat så borde man ha kanske ha kunnat finna något mer lämpligt? Men den högra handen verkar inte veta vad den vänstra sysslar med i Umeå kommun tyvärr.

Och nu får vi som ett brev på posten en debatt om politiker vill censurera konst. Så hur man än gör i detta läge är skadan redan skedd. Men ett i sammanhanget olämpligt citat är det, dessutom finansierade av skattemedel.

2. Vad menar Hans Lindberg (S) när han pekar ut funktionshindrade som de som nu riskerar att påverkas av uppmaningen, och vara de som börjar skriva på väggarna? Jag har aldrig någonsin hört att det är just människor med funktionshinder som är ute på kvällar och nätter och klottrar?

Här är en ursäkt från Hans Lindberg (S) till människor med funktionshinder på sin plats.

 

Några korta reflektioner så här på lördagen.

Mer fysisk aktivitet i skolan!

Moderaterna håller just nu på och ser över sin politik på en rad olika områden. Den arbetsgrupp som leds av moderaternas skolpolitiska talespersonen Tomas Tobé vill se ökad fysisk aktivitet bland skolbarn. Detta uppmärksammades på olika håll tidigare i veckan.

Jag välkomnar förslaget från arbetsgruppen. Genom att satsa på mer fysisk aktivitet under skoldagen förbättras både elevernas studieresultat och deras hälsa. Att röra på sig och få motion är viktigt för såväl gammal som ung.

Det är en välkommet nytänkande i vårt parti! Moderat skolpolitik har annars traditionellt varit väldigt fokuserad på mycket teori, kunskap, plugg och betyg. Och det är såklart även fortsatt viktigt. Men vi har tyvärr nonchalerat idrottens och den fysiska aktivitetens betydelse för eleverna.

Enligt uppgift är det vanligaste för Sveriges grundskolelever är att ha en till två lektioner i Idrott och Hälsa varje vecka. Det ligger under de rekommendationer som finns kring fysisk aktivitet för unga, som säger att man ska motionera minst en timma varje dag. Stillasittandet på ungdomars fritid har under en lång tid ökat. En ambition som visat sig framgångsrik är att införa fysisk aktivitet dagligen på schemat. OBS! Det behöver alltså inte vara traditionella idrottslektioner varje dag, men det ska vara planerade aktiviteter som alla elever deltar i.Hur man sedan löser det praktiskt ute i kommunerna, är en fråga som går att lösa på lite olika sätt.

Forskningen visar att elever som rör på sig regelbundet får bättre resultat i skolan och att det blir mer lugn och ro i klassrummet när eleverna får röra på sig mer under skoltid, så varför tveka?

Ett välkommet nytänkande i den moderata skolpolitiken!

Till Stockholm idag

Tidig morgon för att hinna med flyget som går 06.35. Det är den tiden i månaden då vi har sammanträde i Stockholm med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Idag väntar först träff med de moderata partikollegorna, som har uppdrag i SKL:s olika beredningar. Genomgång av alla ärendelistor inför deras sammanträden.

Därefter samlat informationsmöte för alla partier på Hilton: f.d finansministern Kjell-Olof Feldt (S) på temat ”Välfärden kommer att kosta mer pengar – var hittar vi pengarna”. Glädjande är att vi även får besök av infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd (M) som ska prata om innehållet i infrastrukturpropositionen: ”Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem”. Högintressant och högaktuellt, på många sätt. Så sent som igår hade vi i Umeå överläggningar med Trafikverket tillföljd av just infrastrukturpropositionen, som innebär den sammantaget största satsningen i modern tid på vägar och järnvägar. Ramen har aldrig varit större för infrastrukturen.

Dagarna i Stockholm, då det är SKL-möten, är mycket bra tillfällen att hinna nätverka och lobba för olika frågor i direktkontakt med andra ledande politiker i landet, såväl de ”tyngsta” kommun- och landstingspolitikerna som ledande rikspolitiker. Så utöver själva sammanträdena som äger rum torsdag-fredag, så är det värdefulla tillfällen att kunna sätta sig i lugn och ro för mer informella överläggningar. Så blir det även denna gång.

På återhörande!

Vilka är lokalpolitikerna i Västerbotten?

Idag publicerar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en rapport om Västerbottens politiker. En kartläggning och studie över alla dem som har politiska uppdrag i länets kommuner och landsting.

Av de ca 1700 förtroendevalda i Västerbotten är 96 procent fritidspolitiker och sköter alltså sina uppdrag på fritiden, vid sidan av studier och ordinarie arbete. Fokus har annars en tendens att enbart hamna på på de med heltidsuppdrag, men de allra allra flesta politiker i Västerbotten sköter alltså sina uppdrag vid sidan om jobb och studier.

Det är också bra om sammansättningen av de förtroendevalda återspeglar befolkningen, till exempel när det gäller kön, ålder, utbildning och födelseland. Med olika erfarenheter och perspektiv ökar möjligheten att de förtroendevalda fattar bra beslut. Därför kan också en sådan här rapport vara ett bra underlag när partierna ska fundera över sina interna rekryteringsprocesser.

Nedan hittar ni det pressmeddelande som skickats ut, med några av huvudpunkterna i rapporten för Västerbotten. Hela rapporten finns att hämta hem på SKL:s hemsida: skl.se

PRESSMEDDELANDE 2012-11-14

Vilka är lokalpolitikerna i Västerbottens län?

96 procent av knappt 1 700 förtroendevalda i Västerbottens län är fritidspolitiker och har uppdrag vid sidan av studier eller ordinarie arbete. I Västerbottens län är det färre antal invånare per förtroendevald än landet som helhet.

SKL presenterar i en ny rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla femton kommuner och Västerbottens läns landsting. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

- Det är positivt att få en fördjupad bild av vilka det är som lägger ner sin tid på att ta ansvar och fatta beslut som påverkar de som bor och arbetar i varje län. Min förhoppning är att resultaten väcker tankar om hur vi kan bli ännu bättre på att förstärka de grupper som är underrepresenterade i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Några resultat om de förtroendevalda i Västerbottens län:

• Fler kvinnor än män i Nordmaling.

• Var tionde politiker har barn under 6 år.

- I Vindeln är var femte småbarnsförälder.

• Utrikes födda är relativt väl representerade.

• Andelen kvinnor i landstinget är något högre än i landet som helhet.

Ladda ner rapporten: ”2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västerbottens län?”.

 

Kontaktpersoner i Västerbottens län:

Lilly Bäcklund, S, Lycksele kommun, tfn: 070-581 66 04

Anders Ågren, M, Umeå kommun, tfn: 070-341 67 64

Följ oss på Twitter: @S_K_L

Möte om varselsituationen i Västerbotten

Nedanstående pressmeddelande skickades ut tidigare idag, med anledning av den träff som Region Västerbotten arrangerade idag där jag deltog som viceordförande i arbetsutskottet för att få en samlad bild av varselsituationen i länet.

Mer om det i lokaltidningen imorgon förmodligen.

Pressmeddelande 2012-11-13

Ett första varselmöte

Idag den 13 november träffas representanter från myndigheter, fack och organisationer på Region Västerbotten för att diskutera hur man skulle kunna motverka effekten av den varselvåg som troligen bara har nått sin början.

– Antalet varsel har stigit i ökande grad sedan i mitten av oktober och Norrlandsfonden redovisar med sin barometer en vikande orderingång i många branscher för kommande halvår, berättar Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Vid mötet kommer man titta på de åtgärder som genomfördes vid förra varselsituationen 2008- 2009, men även på förslag som då aldrig genomfördes.
2008-2009 såg man över olika regelverk som kan ha inverkan på antalet varsel, antalet arbetslösa och snabba upp omställningen till nya jobb. Bland annat handlade det om infrastruktursatsningar då länet fick en extra skjuts i olika vägsatsningar, utbildningsinsatser för en snabbar omställning till andra typer av jobb, AB Light som gav möjlighet att starta företag med lägre aktiekapital, en företagsjour för att stötta företag genom krisen och undvika både familjära och samhälleliga kriser, Rotavdraget fick en utvidgning och omfatta även hyresfastigheter och exempelvis bidrag till energiomställningar.

– Vi måste vara medvetna om att de varsel vi nu ser i näringslivet i en förlängning kan kommer drabba även kommunernas ekonomi med minskat skatteunderlag och besparingskrav som följd, säger Anders Ågren, vice ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, Region Västerbotten.

Region Västerbotten startar nu om arbetet med varselsamordningen för att ta tillvara på länets samlade erfarenhet från krisen 2008- 2009 och både regionalt och påverka nationella satsningar för att passa Västerbottens förutsättningar och behov.
Inbjudna till det första mötet är: Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Företagarna, Handelskammaren, Almi, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, LRF, IF Metall, Statstjänstemannaförbundet, Unionen och SCA.