Övik blir en del av Umeåregionen redan våren 2013!

Idag kan man läsa både i VK och i ÖA om Örnsköldsviks ambition att bli fullvärdiga medlemmar av samarbetet inom Umeåregionen redan efter årsskiftet. Det är en himla glädjande läsning!

Kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström (S) bekräftar uppgifterna och de kommer att ta upp ärendet i deras kommunstyrelse i januari – så kanske kan vi ta upp det redan i februari då vi har nästa sammanträde med Umeåregionens regionråd. Det är ju i sak bara en formalitet då alla sex kommuner i Umeåregionen – Umeå, Vännäs, Robertsfors, Nordmaling, Bjurholm och Vindeln – alla är positiva till att Örnsköldsvik ansluter sig.

Örnsköldsvik kommer dra nytta av samrbetet inom Umeåregionen, och Umeåregionen kommer att dra nytta av att Övik – med sina 55.000 invånare – nu blir en del av samarbetet. Vi blir en starkare aktör även på den nationella arenan.

För mig som kommer från Örnsköldsvik – faktiskt började jag med politik där en gång i tiden, och invaldes i deras fullmäktige år 1991 – så är detta onekligen en speciell känsla. Den här frågan har legat mig varmt om hjärtat länge och det känns kul att kunna bidra till att det nu blir verklighet.

Ikväll bär det också av till just Övik för att träffa mamma, samt min syster och hennes familj inför julen.

Umeåregionen + Övik!

 

 

 

Igår hade vi sammanträde med Umeåregionens regionråd – kommunalråden samt kommuncheferna -  i Bjurholm. Ett positivt kommunsamarbete, som vi på olika sätt vill fördjupa. Umeåregionen består idag av sex medlemmar: Umeå, Vännäs, Nordmaling, Robertsfors, Bjurholm, Vindeln.

Sedan flera år driver vi frågan om att samarbetet borde kunna involvera fler, och i synnerhet Örnsköldsvik i söder. Därför var det extra glädjande att vi till detta möte hade beslutat att bjuda in Öviks kommunstyrelseordförande Elvy Söderström, och att hon tackat ja!

Vi måste på område efter område stärka samarbetet med Övik, och för mig är nästa självklara steg att Örnsköldsvik blir en fullvärdig medlem av det konkreta kommunsamarbetet i Umeåregionen.

 

Scharinska till nya lokaler och unikt gitarrmuseum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igår var det presskonferens på Vasaskolan, med anledning av att bl.a. Scharinskas verksamhet skall flytta till skolan, parallellt med att bl.a. ett nytt Gitarrmuseum skapas med Europa största gitarrsamling.Tidigare under dagen hade vi i kommunstyrelsens arbetsutskott tagit beslut om att medfinansiera uppstarten av själva muséet i tre år.

Det här blir en mycket bra lösning!

Klipper in de två pressmeddelande som skickats ut med anledning av detta:

Pressmeddelande

Scharinska en av flera nya hyresgäster i Vasaskolan

Musikscenen Scharinska flyttar sin verksamhet till Vasaskolan. Som en del av ett nytt musikens hus, inklusive ett Gitarrmuseum, på totalt 2 500–3 000 kvm får scenen bättre möjligheter att utvecklas. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att hyra ut hela fastigheten.

Umeå kommun har kontaktats av Svedin & Fagerlund Restaurang och Nöje AB, med en önskan om att flytta den verksamhet som de under flera år bedrivit i Scharinska Villan under varumärket ”Scharinska”. Utöver att Scharinska Villan inte är ändamålsenlig, känner arrangörerna att de ”nått taket” i sina ambitioner att utveckla musikscenen i huset.

Gitarrmuseet Förutsättningar för en förädling har de funnit i Vasaskolan (fastigheten Siv), som också blir platsen för det nya Umeå Gitarrmuseum (se separat pressmeddelande). Genom att förlägga musikscenen i samma lokaler som Gitarrmuseet kommer musikscenen att bli än mer attraktiv och lockande för nationella och internationella artister.

Musikhus med mötesplatser Ambitionen är att bygga upp ett musikhus mitt i centrum. En av övriga hörnstenar är musikaffären 4Sounds, som också ska fungera som shop för Gitarrmuseet och internationell marknadsförare. Dessutom ska det skapas mötesplatser på nedre plan, där personer med anknytning till musikbranschen kan samlas. Producent-rum, grafisk verksamhet, fotostudio och möteslokaler är exempel på verksamheter i huset.

”Oerhört glada” Synergi-effekterna mellan Gitarrmuseet, musikscenen och musikaffären skapar förutsättningar för att verkligen sätta Umeå på världskartan som en musikstad. – Vi är oerhört glada över att musikscenen Scharinska kan ta ytterligare steg framåt. Det här stärker en redan stark musikscen! säger Umeå kommuns marknadschef Anna Olofsson.

”Scenen säkerställd” Kommunstyrelsens arbetsutskott har (under förutsättningar att tekniska, ekonomiska och juridiska förutsättningar finns) beslutat att teckna hyresavtal för fastigheten Siv. – Jag är jätteglad, jag var ju med om att starta Umeås första rockklubb. Med detta är musikscenen säkerställd, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S). – Det här en riktigt bra lösning för musiklivet i Umeå, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

 

Gitarrmuseum ett världsunikt besöksmål!

De omkring 500 elgitarrerna, elbasarna och andra objekt i bröderna Samuel och Michael Åhdéns samling ska snart visas upp för världen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att medfinansiera Umeå Gitarrmuseum i nuvarande Vasaskolan med 2,4 milj kr per år till och med 2015.

 

Bröderna Åhdéns samling är en av världens största privatägda i sitt slag.

– Det finns inget gitarrmuseum av det här slaget i världen. Att kunna visa upp samlingen är helt fantastiskt! Gitarrerna är viktiga beståndsdelar i en kultur som delas av så många. De berättar om vår samtidshistoria på ett makalöst sätt och överensstämmer så väl med Umeås lokala musikscen, säger Umeå kommuns marknadschef Anna Olofsson.

– Museet spelar också väl ihop med Scharinska, musikaffären och övrig kommande verksamhet i Vasaskolan.

 

Många tillresta

I den interaktiva, upplevelsebaserade och ständigt förnyade utställningen kommer det att ingå klassisk och epokgörande utrustning från bland andra Fender, Gibson och Vox. Initiativtagarna räknar med minst 15 000–20 000 tillresta besökare och turistekonomiska intäkter på närmare 10 miljoner kronor per år.

– Det innebär ett lika välstämt som välkommet lyft för besöksnäringen, säger Anna Olofsson.

Bland besökarna kan troligen räknas in ett antal prominenta musiker som är knutna till tillverkarna.

– När de är här, kan de passa på att ordna föreläsningar och clinics för lokala musiker.

 

Start i januari 2014

All ny verksamhet kräver en anpassning av Vasaskolans lokaler för 18 milj kr, vilket ska täckas genom hyra. Museilokalerna är dimensionerade för ett flöde på ca 50 000 besökare per år, och verksamheten är beräknad att gå med vinst under fjärde året.

Målsättningen är att inviga Umeå Gitarrmuseum i januari 2014. Det stora antalet gäster i Umeå under kulturhuvudstadsåret torde vara gynnsamt för verksamheten, men inte avgörande, eftersom tidsramen för projektet är minst 15 år.

 

”Ett lyft”

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att reservera 2,4 milj kr per år under 2103–2015 för att medfinansiera Umeå Gitarrmuseum.

– Jag hoppas att Eric Clapton kommer och klipper bandet, säger en nöjd kommunstyrelseordförande Lennart Holmlund (S) och övriga ledamöter i utskottet stämmer in i kören.

– Ett lyft både musikaliskt och för besöksnäringen, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

– En kulturell julklapp till Umeåborna, säger Peder Westerberg (FP).

 

Framgång om pengafördelningen!

Förra veckan gick vi tre Allianspartier i budgetberedningen i Umeå – moderaterna, folkpartiet, centern – ut och lade förslag på hur överskottet från AFA-pengarna skulle fördelas i samband med dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott: ökat fastighetsunderhåll, lärarlöner m.m.

Vi är mycket nöjda med resultatet av dagens överläggningar i arbetsutskottet och sedermera beslut, där vi Allianspartier och de styrande S/V hittade en gemensam lösning på fördelningen av pengar:  En acceptabel lösning för våra partier.

Utöver den inriktning som vi föreslog förra veckan, så har det ju kommit mycket alarmerande och oacceptabla uppgifter om läget i kommunens äldreomsorg, med gamla som dör i ensamhet och en personal som inte hinner med sina uppgifter. På äldreboende efter äldreboende, tyvärr. Detta måste ses över snarast möjligt.

Nu blev det ett enigt beslut enligt följande (observera att det är ett inriktningsbeslut. Slutgiltigt beslut tas i mars då vi behandlar Bokslutet 2012).

+ 50 mkr till eftersatt fastighetsunderhåll

+ 22,3 mkr för att höja lärarlönerna i enlighet med nya läraravtalet

+ 25 mkr till äldreomsorgen, kopplat till arbetssituation, bemanning etc

+ 13 mkr för att täcka ökade kostnader för snöröjning m.m.

 

Från Allianspartierna krävde vi också förra veckan mer medel för att snabba på möjligheterna att klara av målet om minskade barngrupper i förskolan. Nu återkommer detta i särskild ordning i januari, med finansiering från de pengar aom är avsatta för de s.k. sociala investeringarna.

Allt som allt en riktig bra dag för oss Allianspartier i budgetberedningen!

Länsstyrelsen i Västerbotten blir kvar

Igår presenterade den statliga utredaren Mats Sjöstrand sitt förslag om ny statlig regional förvaltning till regeringen. Han föreslår att det ska finnas elva Länsstyrelser i Sverige från och med den 1 januari 2015. Umeå och Västerbotten är en av dem som föreslås finnas kvar i förslaget. Hälften försvinner alltså i förslaget.

Nu återstår att se vad det blir av utredningens förslag.

Det ska ut på remiss, och sedan är ju frågan vad regeringen tycker om det. Jag vet exempelvis att mitt eget parti Moderaterna är skeptiska till förslaget som innebär att stora delar av landet får ökat avstånd till beslutsfattare, service och tillsyn.

Att länsstyrelsen i Västerbotten föreslås finnas kvar är mycket välkommet, även om det var precis vad vi hade förväntat oss. Utredningen har ju pågått ett tag och vi har ju fått positiva signaler under resans gång. Annars har det funnits en oro för sammanslagning med Norrbotten och det är inget som vi hade uppskattat. Västerbotten har ju en av landets mest effektiva länsstyrelser när det gäller exempelvis handläggningstider, vilket inte kan sägas om länsstyrelsen i Norrbotten.

Så oavsett om man låter länsstyrelserna vara kvar i oförändrat antal, eller havlverar dem i enlighet med utredarens förslag, så får länsstyrelsen i Västerbotten finnas kvar.

Det är ett viktig besked. Det ger också arbetsro.

Decemberfullmäktige

Så var det dags för årets sista sammanträde med Umeå kommunfullmäktige. Till det här sammanträdet har jag inte lämnat in någon interpellation eller enkel fråga, däremot kommer min interpellation om situationen vid våra äldreboenden upp vid nästa sammanträde. I dagens VK och VF var det artiklar kring den interpellationen till Eva Andersson (S).

Ett av ärendena idag – som vi moderater gör tummen upp för – är bildandet av ett gemensamt inkubatorbolag mellan Umeå Universitet och Umeå kommun i anslutning till Sliperiets lokaler på Konstnärligt Campus. Universitetet ska äga 75% och kommunen via UKF AB äger 25%.

Avsikte är att få fart på bildandet av avknoppningsföretag och verksamheten skall vara inriktad på förädling av idéer och innovationer inom kulturella, konstnärliga och kreativa näringar i ett tidigt skede. Detta naturligtvis kopplat till bl.a. studenter och anställda vid Umeå universitet.

På återhörande!

Äldre ska inte behöva dö i ensamhet på våra äldreboenden i Umeå!

Pressmeddelande 2012-12-16
Ågren (M): Oacceptabelt och upprörande! – Situationen på äldreboendena i Umeå måste bli ärende för fullmäktige!

Efter uppgifterna i massmedia om situationen på kommunala äldreboenden i Umeå, där gamla tvingas dö i ensamhet, så blir frågan ett ärende för kommunfullmäktige. Moderata kommunalrådet Anders Ågren har reagerat starkt på de uppgifter som framkommit och har tillsammans med viceordföranden i kommunstyrelsens personalutskott Elmer Eriksson (M) lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Eva Andersson (S).

- Det är fullständigt oacceptabelt och oerhört upprörande! Jag finner knappt ord för att beskriva hur ovärdigt det här är. Gamla människor dör utan någon vid sin sida och detta tydligen vid flera olika kommunala äldreboenden. Det här ska inte accepteras, varken vid privata eller kommunala äldreboenden, säger Ågren i en kommentar.

- Kommunens personal vittnar i intervjuer om en orimlig arbetssituation, och de vågar dessutom inte anmäla bristerna av rädsla för repressalier från sina chefer. Och sen tvingas de ljuga för de anhöriga om familjemedlemmens sista tid i livet. Det är ju värre än vad man kunnat tro i sin vildaste fantasi. Fruktansvärt!

Ågren lyfter nu ärendet till fullmäktige i januari, och kräver svar på följande frågor av socialnämndens ordförande Eva Andersson (S):

1. Hur ser du på uppgifterna att äldre dör ensamma på kommunens äldreboenden?
2. Hur har du tänkt agera för att följa upp dessa uppgifter och förhindra att något liknande inträffar igen? 3. Tycker du att uppföljningen av äldreomsorgens kvalitet fungerar bra, när ingen i den politiska ledningen har nåtts av detta förrän massmedia skriver om det? 4. De anställda vågar inte anmäla bristerna i vården, av rädsla för repressalier från ansvarig chef. Hur ser du på en sådan arbetsmiljö?

 

Interpellationen i dess helhet bifogas nedan:

 

Interpellation till socialnämndens ordförande Eva Andersson (S):

Oacceptabelt att äldre dör i ensamhet på våra äldreboenden!

I VK (14/12) finns ett skrämmande reportage om hur det fungerar på äldreboenden i Umeå. Nyligen beslutades att Marielunds äldreboende skulle tas tillbaka i egen regi, bl.a. då det framkommit uppgifter om att en boende hade fått dö ensam utan att extra personal kallats in. Men samma sak händer på Umeå kommuns egna äldreboenden. Och det är lika fruktansvärt och oacceptabelt!

Gamla människor dör i ensamhet utan någon vid sin sida. I reportaget, som bygger på intervjuer med undersköterskor vid åtta olika kommunala äldreboenden i Umeå, så vittnar personalen om en orimlig arbetssituation. Äldre dör i ensamhet, tvärtemot vad kommunen lovar i kvalitetsdeklarationerna, och de kommunanställda vågar inte anmäla bristerna p.g.a. rädsla för repressalier från cheferna. De tvingas ljuga för anhöriga och säga att familjemedlemmen dog i sällskap av vårdpersonal, trots att det inte stämmer!

Våra frågor till Eva Andersson (S) blir därför: 1. Hur ser du på uppgifterna att äldre dör ensamma på kommunens äldreboenden? 2. Hur har du tänkt agera för att följa upp dessa uppgifter och förhindra att något liknande inträffar igen? 3. Tycker du att uppföljningen av äldreomsorgens kvalitet fungerar bra, när ingen i den politiska ledningen har nåtts av detta förrän massmedia skriver om det? 4. De anställda vågar inte anmäla bristerna i vården, av rädsla för repressalier från ansvarig chef. Hur ser du på en sådan arbetsmiljö?

 

 

Umeå 2012-12-16

Anders Ågren Kommunalråd (M)

Elmer Eriksson ledamot (M), socialnämnden

Två dagar i huvudstaden

Arbetsveckan avslutades med två dagar i huvudstaden, och för ovanlighetens skull så var det ett snötäckt Stockholm som hälsade oss välkommen. Utöver interna gruppmöten med moderata SKL-gruppen och Alliansföreträdare så hade vi ordinarie styrelsemöte Med SKL på fredagen. Hanterade remisser kring nya karriärtjänster för lärare, där Vänsterpartiet var det enda som hade avvikande uppfattning och var negativa till regeringens förslag. Likaså ärenden om medfinansiering via bro- och vägavgifter, överenskommelser om rehabilitering etc, samt avtalsfrågor. Ärendena spänner som synes över många viktiga områden.

Hann även med ett sammanträde med den partikommitté där jag själv sitter ordförande, nämligen den M-kommitté som har partistyrelsens uppdrag att se över moderaternas nationella, regionala, lokala rekryterings- och nomineringsregler. Vi har skickat ut nuvarande regler på remiss till landets alla moderata länsförbund, och nu har vi fått svar av dessa, samt fördjupat diskussionen kring några områden. Det hinner bli ytterligare en remissrunda med våra ändringsförslag innan vi i mars 2013 ska vi avlägga slutrapport till partistyrelsen.

Det är mycket som skall hinnas med på dygnets 24 timmar så det gäller att vara effektiv :)

Men nu är det lördag, och dags att slutföra julklappsinköpen. Trevlig helg!

Svar till Holmlund (S) om framtidens ledarskap i Umeå

I dagens VK har jag fått följande replik till Holmlund publicerad:

Socialdemokrater lyder när V dikterar

Umeå är mitt uppe i en mycket positiv utveckling: mängden byggkranar vittnar om framtidstro och tillväxt. I de övergripande planerings- och tillväxtfrågorna råder det samsyn bland de stora partierna över blockgränsen, vilket är en styrka och framgångsfaktor. Moderater och socialdemokrater har ofta haft likartad syn på vikten av en tillväxtorienterad politik. Människor trivs i vår kommun, även om alltför många tvingas flytta söderut i brist på jobb och bostäder. Det finns uppenbart mycket kvar att göra för att fortsätta utveckla Umeå framåt. Därför blir det lite tragikomiskt att läsa Lennart Holmlunds svar till mig (VK 23/11).

Holmlund berör inte med en stavelse den skarpa vänstersväng som skett i kommunpolitiken under den pågående mandatperioden. Att Socialdemokraterna sitter i Vänsterpartiets knä, och på område efter område förflyttar sig från politikens mittlinje. Motarbetandet av valfrihet inom äldreomsorgen, snedvriden konkurrens gentemot det privata näringslivet, ställningstagande för 6-timmars arbetsdag för att bara nämna några saker. Jag förstår varför Holmlund duckar på den punkten. Enklare att tiga och låtsas som om det regnar.

Under rubriken ”S i Umeå har många goda ledare beredda att ta över” får vi i Holmlunds insändare läsa om den goda laganda som påstås finnas inom socialdemokratin i Umeå, och vilka duktiga partikamrater han har som står redo att ta över. Det står naturligtvis honom fritt att skryta över sitt ”lagbygge”.

Vi som inte ingår i S-laget kan dock konstatera att ledande S-politiker på sista tiden angriper varandra öppet via massmedia och skjuter prick. Självmål på självmål. Vem som har byggt ett starkt lag överlåter jag med varm hand till andra att bedöma. Och då har vi inte ens nämnt hur Vänstern och Socialdemokraterna – den styrande koalitionen i Umeå – från månad till månad kan spreta åt olika håll och angripa varandra öppet.

Umeå har de senaste 18 åren styrts av socialdemokraterna, men i valet om två år är det hög tid för förändring. Det är dags för förnyelse och ersätta den styrande vänsterkoalitionen med Alliansen. En Allians som kommer att återföra den praktiska politiken tillbaka till politikens mittfåra, som vi är övertygade om att umeåborna föredrar. En pragmatisk och framåtsyftande politik är bättre än vänsterideologisk dikeskörning. Vi kommer att ta ansvar och föra den gamla Umeåandan vidare.

Anders Ågren Moderat kommunalråd Umeå

Använd del av Umeå kommuns överskott till underhåll och höjda lärarlöner

Pressmeddelande 2012-12-13

Allianspartierna i budgetberedningen vill använda Umeås överskott till höjda lärarlöner och underhåll av skollokaler

För 2012 pekar prognoserna på ännu ett ekonomiskt framgångsrikt år för Umeå kommun. Våra uppskattningar säger oss att kommunen (bolagen exkluderat) kommer att göra ett överskott på i storleksordningen 165 miljoner kronor. Av detta beror 92 mkr på återbetalning av de s.k. AFA-pengarna som media har rapporterat tidigare om.

Allianspartierna i kommunstyrelsens budgetberedning – Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet – föreslår nu att de pengarna används till att finansiera bl.a. höjda lärarlöner och eftersatt underhåll av skollokaler.

Allianspartierna i budgetberedningen pekar på ett antal problem som de styrande socialdemokraterna och vänsterpartiet inte förmått hantera och som de anser måste åtgärdas med hjälp av delar av årets överskott:

 - Vi har under hösten kunnat läsa om det enorma underhållsbehov som finns av kommunens skollokaler, vi har kunnat läsa hur kommunen försöker smita undan målet om minskade barngrupper genom att räkna barn vissa barn i förskolan som halva, dessutom har årets löneförhandlingar för lärarna inneburit lönehöjningar för lärarna som inte alls finns med i budgeten för 2012 och 2013. Dessutom vet vi att Umeå Kommun fortfarande står inför utmaningar när det gäller kommande pensionsutbetalningar, vilket kommer att kosta oss stora pengar framöver, säger gruppledarna Anders Ågren (M), Peder Westerberg (FP) och Mattias Larsson (C) i ett gemensamt uttalande.

De föreslår därför att 92 miljoner (AFA-medlen) av kommunens beräknade överskott vid årets slut, kan fördelas utifrån följande utgångspunkter:

40 mkr – Eftersatt underhåll av kommunens fastigheter, i första hand skollokaler

20 mkr – Höjda lärarlöner med anledning av det nya läraravtalet

20 mkr – Medel för att snabbare nå målet om minskade barngrupper i förskolan

12 mkr – Avsätts för kommande pensionsutbetalningar