Öka produktionen av hyresrätter

Allianspartierna har i vårt alternativa budgetförslag för 2014 även lagt förslag på 48 uppdrag, inom olika områden. Såväl inom skola, äldreomsorg som inom företagande och bostäder. Så när vissa lokalmedia rapporterar om små skillnader mellan alternativen är det en sanning med modifikation. Visst skiljer det mindre än vanligt i siffrorna, och hur pengarna fördelas mellan nämnderna. Det är bistra ekonomiska tider.

 

Men för att få en helhet av de olika politiska alternativen i Umeå måste man också titta på vilka uppdragsyrkanden vi lägger fram.

Ett av dessa 48 uppdrag gäller AB Bostaden kopplat till nyproduktion av hyresrätter, och var nyligen föremål för intensiv debatt i fullmäktige.

I Umeå råder ju som bekant bostadsbrist. Här vill vi från moderaterna och övriga Allianspartier att AB Bostaden ska ta ett ännu större ansvar genom att öka nyproduktionen ytterligare. Motionen behandlades vid kommunfullmäktige för ett tag sedan och S, V och MP röstade nej. Motionen innebar att vi skulle ge i uppdrag till AB Bostadens styrelse att försälja 1/3 av beståndet, just för att få ekonomiska muskler till att kunna öka nyproduktionen. Därigenom skulle AB Bostaden bli en strategisk aktör för att kunna fortsätta byggandet av nya hyresrätter och öka tillgången på de bostäder som vi verkligen behöver för Umeås fortsatta tillväxt.

Socialdemokraternas och övriga partier på vänsterkanten kritiserade vårt förslag. Men hur ska ni annars kunna klara av det. Bara för att klara av dagens planerade takt kommer det krävas rejäla hyreshöjningar, ökade lån eller försäljningar. Så vad är deras svar?? Är det kraftfulla hyreshöjningar för de boende i hyreslägenheter som blir konsekvensen, bara för att ni förblindas av ideologiska skäl säger nej? De boende i Bostadens hyresrätter får i så fall betala ett högt pris för ert motstånd att försälja delar av beståndet till andra ägare.

Redan idag har vi i ägardirektivet till AB Bostaden att de ska vårda sin fastighetsportfölj utifrån affärsmässiga principer. I detta ingår, precis som det står i svaret på motionen, att köpa och sälja på ett långsiktigt hållbart sätt. Försäljning är en av flera alternativ, och detta har vi hittills varit överens om i Umeå kommunfullmäktige. Så det är inget nytt som vi i Alliansen framför, utan det finns redan med som en självklar del. Och nu har vi katastrofalt dålig byggnadstakt av bostäder i Umeå, och då är detta en av våra lösningar. Vill S/Vänsterpartiet ändra på detta plötsligt? Tydligen. Vänstervridningen fortsätter.

För att Umeå ska klara av tillgången på bostäder för nya invånare, så måste såväl de privata aktörerna som det kommunala bostadsbolaget ges möjlighet att öka nyproduktionen. Tyvärr sitter de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet med armarna i kors och klagar på regeringen. Det duger inte. Det agerandet är ett hot mot Umeås tillväxt!

I samband med kommunfullmäktige nästa vecka kommer vi än en gång att få ta ställning till detta förslag från oss inom Alliansen. Dags att ta ansvar för bostadsbristen och göra något åt den.

1 kommentarer

  1. Så- moderaterna föreslår attt Bostaden säljer ut en stor del av sitt bestånd för att kunna bygga nya hyreslägenheter. Bostaden saknar alltså medel för att annars kunna bygga nya? Som jag har förstått så har bostaden en solid ekonomi. I så fall så avsäger man sig hyresintäkter för försålda fastigheter för framtiden men det är ju helt inom moderaternas ideologi att dessa skall hamna i privata fickor. Varför skulle man annars vilja köpa dessa?. Grundproblemet är den orättvisa beskattning av hyresrätter men det pratar man inte om och vill inte göra något åt. Med likvärdig beskattning av hyresrätter/bostadsrätter och villor så skulle intresset att bygga hyresrätter inte vara något problem. I stället så gör man lapptäcken och föreslår utförsäljning samt ökar skatteavdraget för att hyra ut rum för villaägare. Ni verkar inte kompetenta och trovärdiga. Endast er ideologi styr.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>