Besöksnäringen i Umeå är en framtidsbransch

I dagens Folkbladet skriver jag om besöksnäringen, och dess potential i Umeå. Bifogas nedan.

Besöksnäringen i Umeå är en framtidsbransch!

Besöksnäringen ökar kontinuerligt i Sverige och antalet jobb blir fler i denna framtidsbransch. På många håll jobbas det målmedvetet, samordnat och strategiskt för att näringen skall stärkas. I november 2011 tog fullmäktige i Umeå ett viktigt beslut, nämligen att tillsammans med det privata näringslivet bilda ett destinationsbolag: Visit Umeå AB.

Bolaget ska utveckla och stärka Umeå/Umeåregionen som en attraktiv besöks-, mötes- och evenemangsregion för såväl privat- som affärsturism. För oss moderater, som gick till val 2010 på att skapa ett delägt destinationsbolag med privata intressenter, var det beslutet mycket glädjande.

Nu har kommunen tagit ytterligare ett viktigt beslut för att stärka besöksnäringen i Umeå, nämligen genom att avsätta pengar till en särskild evenemangsbudget för kommande år. Förhoppningen är att de privata aktörerna ska bidra med lika mycket pengar. Tillsammans blir vi starka.

Turismen och handeln är områden där många unga får sitt första jobb, något som är viktigt för möjligheten att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det är också en bransch där många väljer att starta företag. Trots den expansion som turismen har visat de senaste åren är näringen fortfarande i sin linda och har stor utvecklingspotential.

Som Norrlands största stad och tillväxtmotor har Umeå stor potential beträffande besöksnäringen. Här går vi en spännande framtid till mötes med exempelvis såväl nya gallerian Utopia i centrum som den kommande Ikeaetableringen. Shoppingturism är en sorts turism som ökar i takt med att handel och turism samarbetar allt mer. Av detaljhandelns försäljning består hela tio procent av de pengar som turister spenderar. Det finns alla förutsättningar för att den siffran kan öka än mer, men då krävs det att alla aktörer – såväl inom det privata som offentliga – blir bättre på att samordna och jobba mot samma mål.

För de regioner som vill växa och har höga tillväxtmål är turismen en bransch som inte får nonchaleras. Det finns många goda exempel i när och fjärran på hur man skapar förutsättningar för en attraktiv besöksnäring. Umeå är en fantastisk stad – nu måste vi se till att ännu fler får uppleva det!

Anders Ågren, Kommunalråd (M), Umeå

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>