Översyn av upphandlingspolicyn

Jag är övertygad om att det går att göra mer när det gäller ansträngningarna att få en större andel lokalproducerad mat i de offentliga upphandlingarna. Av det livsmedel som upphandlas av Umeå kommun, så är enligt uppgift 26% lokalproducerad, enligt de uppgifter jag fick förra året från upphandlingsbyrån. Igår debatterade vi frågan i fullmäktige, efter att jag hade lämnat in en interpellation i ärendet. Ett besked från Holmlund (S) var att man tänkte göra en översyn av nuvarande upphandlingspolicy under nästkommande år, bl.a. med anledning av ny lagstiftning på området.

Det är ett besked som vi moderater välkomnar. Frågan om lokalproducerat engagerar fler och fler.  Studier har visat att när man satsar på bättre livsmedelskvalitet för de som brukar den offentliga måltiden inom äldreomsorg, förskola och skola så gynnar det i sin tur även det lokala näringslivet. Vi har ju i Umeå sagt att vi eftersträvar delade upphandlingar, och det är vi politiskt överens om. Men frågan är om det går att packetera i ännu mindre delar, just för att underlätta anbudsgivning på enskilda delar i sortimentet. Det går att göra mer för att uppmuntra lokaproducerad mat, och inom gällande lagar och regelverk via upphandlingar öka andelen. Förändringarna på EU-nivå borde kunna underlätta ytterligare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>