Välfärd skapas genom arbete

Vänsterpartiet driver frågan om att införa sex timmars arbetsdag. I lokaltidningarna har en miljöpartist nyligen förespråkat införande av medborgarlön (du ska få lön oavsett om du väljer att arbeta eller ej). Även Socialdemokraterna i Umeå har för något år sedan tagit ställning för införande av sex timmars arbetsdag.

När vi behöver arbeta mer för att värna välfärden, så är dessa vänsterpartiers recept att vi ska arbeta mindre. Ja, jisses. Ett tydligt nej till arbetslinjen – istället är lösningen att människor i vårt land ska jobba mindre! Hur ska de finansiera detta? Ska lönen sänkas för alla som har ett jobb idag? Med hur mycket ska lönen sänkas för dem som arbetar? 20%? 30%?

Välstånd och välfärd skapas genom arbete. Vi behöver arbeta mer i Sverige, inte mindre. Nu har tyvärr sossarna i Umeå ställt sig på samma sida som Vänsterpartiet och Miljöpartiet i den kampen – och driver kamp för minskad arbetstid.

Det finns bara ett riktigt arbetarparti numera – Nya Moderaterna.

Sveriges arbetarparti

Foto: Skriver i dagens Folkbladet om Nya Moderaterna. Förnyelsen är på riktigt. Och den fortsätter! #valseger2014

Skriver i dagens Folkbladet om Nya Moderaterna, som en replik till ledarsidan. Bifogas nedan.

 

Vi är Sveriges enda arbetarparti

Fredrik Jansson fortsätter på ledarplats i Folkbladet (11/2) att ifrågasätta moderaternas politiska förändring under de senaste tio åren, och sammanfattar det hela med att Nya Moderaterna egentligen bara är en förändrad logga med lite snällare blåfärg. Så fel.

Moderaterna är ett parti som i grunden har förändrats och dessutom fortsätter att förändras. Vi är numera Sveriges arbetarparti. Vi har tagit över den äldre socialdemokratins insikt om behovet av en arbetslinje för att bygga välfärdssamhället. En stark arbetslinje med fler i arbete stärker tillväxten och sammanhållningen i samhället samtidigt som det möjliggör för en trygg gemensam välfärd.

Vår politik bygger på att alla behövs och välfärden bygger på att människor arbetar. Medan (S) vill göra det mer lönsamt att inte arbeta, så har vi gjort det mer lönsamt att arbeta. Ca 200 000 fler människor arbetar idag jämfört med år 2006.

På moderaternas senaste stämma år 2013 beslutade vi att verka för lägre skatt för främst låg- och medelinkomsttagare och pensionärer, liksom höjd brytpunkt för statlig skatt för att stimulera till studier och entreprenörskap. Däremot såg vi ingen möjlighet att den kommande mandatperioden avskaffa värnskatten.

Vi ser resultaten av Nya Moderaternas politik på bred front. Svensk ekonomi rankas som bäst i hela världen. I ett index från PWC ligger vi exempelvis i topp före Schweiz. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visade förra veckan att Sverige aldrig tidigare har satsat så mycket på välfärden som nu. Regeringens skattesänkningar har inte inneburit mindre pengar till välfärden – tvärtom satsas det mer än någonsin, och skatteintäkterna till kommunerna har ökat markant.

De senaste årens reformer av bland annat sjukförsäkringen och förtidspensionerna har lett till att utanförskapet har minskat markant.  2013 hade antalet sjukskrivna minskat med 70 000 personer och antalet med sjukersättning (förtidspension) har minskat med 180 000 personer jämfört med 2006. Totalt är 250 000 färre personer sjukfrånvarande 2013 än innan alliansen fick regeringsmakten.

Nya Moderaterna bär ledarskapet i den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. I en turbulent tid när stora delar av vår omvärld tvingas till tuffa nedskärningar, stora skattehöjningar och lönesänkningar har Sverige kunnat välja en annan väg: satsningar på välfärden, satsningar och upprustning av infrastrukturen, skattesänkningar till alla som arbetar liksom pensionärerna. Och jobben har blivit fler.

Förnyelsen av Nya Moderaterna fortsätter. Vi söker mandat att fortsätta utveckla Sverige genom breda lösningar, ansvar och samförstånd. Genom strävan att nå full sysselsättning och fortsätta utveckla välfärden vill vi göra Sverige till ett ännu bättre land att leva i. Även om Fredrik Jansson inte vill acceptera detta, så har moderaterna i grunden förändrats.

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

 

Vilken helg!

Foto: Herregud så underbart! Kalla!

Liksom de flesta andra satt vi hemma i helgen, klistrade vid tv:n och följde såväl damernas som herrarnas segerlopp i OS-stafetterna. Klarast av allt skiner damernas lopp och Kallas fenomenala upphämtning, vilken redan har skrivit in sig i historieböckerna. Vilken spänning och vilken kämpaglöd! Ja, i helgen var det verkligen klang och jubeltid för svensk sport. När sedan herrlaget dominerade i söndagsens tävling, var det bara pricken över i:et denna helg. Och OS är ju inte över ännu :)

TV:n fick gå varm i helgen för det var ju inte bara OS, utan även så att Netflix i fredags släppte hela säsong två av den populära serien ”House of Cards”. Den levde upp till förväntningarna även denna säsong.

Positivt med valfrihet!

Det finns ett starkt stöd i Sverige för föräldrars rätt att välja skola till sina barn. En undersökning från Demoskop visade att tre av fyra svenskar anser att föräldrar bör ha rätt att välja skola till sina barn.

Vi moderater står bakom det fria skolvalet och friskolesystemet. Det innebär emellertid också att vi ställer hårda krav på skolhuvudmännens långsiktighet i verksamheten och undervisningens kvalitet. Alla skolor måste hålla en hög kvalitet för att ge elever likvärdiga möjligheter. Tyvärr finns det exempel på såväl friskolor som kommunala skolor, där kvaliteten varit bristfällig. Här krävs en skärpning. Alla föräldrar och barn har rätt att själva få välja skola. Att få välja själv, särskilt när det gäller de saker som har stor betydelse för ens eget liv, är en grundläggande värdering för oss. Det fria skolvalet möjliggör för varje elev och familj att hitta den skola och undervisningsform som passar henne eller honom bäst.

Detta är något som främst Vänsterpartiet ogillar, men jag hoppas verkligen att landets föräldrar och elever kommer att få fortsätta välja skola även i framtiden. En röst på moderaterna är en garant för att valfriheten kommer att bestå.

Tillväxtfientliga miljöpartiet

Såg att en lokal miljöpartist beklagade sig i gårdagens Folkbladet över debatten mellan mig och Lindberg, för att miljöfrågan skulle ha lyst med sin frånvaro i debatten. Miljöpartisten ville se ett ifrågasättande av arbetslinjen och ett ifrågasättande av tillväxt.

Vi satsar i Umeå mycket på att få människor att cykla, promenera eller ta bussen till och från jobbet. Kollektivtrafikåkandet har ökat med 40% bara på några år.  Att konkurrensutsätta kollektivtrafiken blev en succé. Fler och fler åker buss. Vi planerar också för framtidens stad – och är nu i full färd med att också bygga den – genom att förtäta och bygga centralt. Inom en radie av fem km planeras huvuddelen av den kommande befolkningstillväxten. Ju fler som bor centralt, desto mindre påverkan på miljön. Hela den nyligen framtagna fördjupade översiktsplanen bygger på detta faktum. Så att påstå att vi inte har med detta i vårt politiska tänk inför framtiden är helt fel. Miljö och hållbarhet är tvärtom centrala beståndsdelar i vår politik.

Men till skillnad från Miljöpartiet vill vi moderater se tillväxt, ökat välstånd och fler människor i arbete. Välfärd bygger på att människor arbetar, men den lilla detaljen har de tillväxtfientliga miljöpartisterna missat.

Lästips till Hans Lindberg (S)

bild

Vid debatten mellan mig och Hans Lindberg (S) förra veckan noterade jag snabbt en sak. Han kör med samma kritik och gnäll mot regeringen som hans nuvarande gruppledare Lennart Holmlund (S). Testen är tydligen fortfarande att regeringen skär ner i välfärden och bara sänker skatten för de rika.

Men de har ju båda fel i grunden. En artikel som jag tycker att såväl Lindberg som Holmlund borde läsa, är i senaste numret av Dagens Samhälle. Dagens Samhälle utges av SKL, den arbetsgivarorganisation som leds av både socialdemokrater, moderater och övriga etablerade partier i Kommun-Sverige.

Där konstateras några fakta som är viktiga att ha med sig detta valår:

Välfärden i Sverige får mer resurser än någonsin. De kommunala skatteintäkterna är opåverkade av regeringens skattesänkningar. Den kommunala välfärdens resurser har inte blivit mindre, utan tvärtom blivit större. Och: skatteintäkterna till det offentliga har VUXIT, trots skattesänkningarna. Till kommunerna har de vuxit mycket, medan det till staten har vuxit mer marginellt. Däremot står välfärden inför stora utmaningar inför framtiden, inte minst pga ökade förväntningar.

Så i en turbulent tid när stora delar av vår omvärld tvingas till tuffa nedskärningar, stora skattehöjningar och lönesänkningar har Sverige kunnat välja en annan väg: satsningar på välfärden, satsningar och upprustning av infrastrukturen, skattesänkningar till alla som arbetar liksom pensionärerna. Och jobben har blivit fler.

Om detta borde Hans Lindberg (S) och hans partivänner läsa innan de fortsätter svartmålningen av vårt land.

Vikten av ett positivt företagsklimat

I dagens VK finns bilagan Affärsliv, där jag själv och S-politikern Hans Lindberg intervjuas om Umeås näringsliv, utmaningar, problem och möjligheter inför framtiden. För er som har VK+, så finns länken här att läsa:  http://www.vk.se/plus/1120307/arets-forsta-vk-affarsliv

För att Umeå ska fortsätta sin positiva utveckling så är det två faktorer som är A och O: tillgången på fler bostäder och tillgången på fler jobb. Varje år väljer ca 6000 umeåbor att flytta från vår kommun – om fler hade kunnat få jobb och bostad här så hade befolkningstillväxten varit större. Ett positivt företagsklimat är grunden för att öka antalet arbetstillfällen och som jag konstaterar i intervjun kan vi politiker inte kommendera fram arbetstillfällen; däremot kan vi skapa goda förutsättningar för företag att växa och utvecklas.

Från kommunens sida finns det mycket att göra: alltifrån snabbare handläggningstider, bra service till företagare – ja hög kvalitet på allt som kommunen ansvarar för, införande av s.k. utmaningsrätt, en positv syn på valfrihet och alternativ inom skola och omsorg, en lägre skatt, en öppenhet för konkurrensupphandlingar till att få fart på byggandet av bostäder. Stort som smått.

En viktig del i mitt uppdrag som politiker är att lyssna på olika aktörer inom olika områden. Passande nog så har jag på förmiddagen träffat ett antal företagare och investerare, och fått ytterligare bra förslag på hur Umeå kan utvecklas.

Hushållens matsvinn

Läser i morgonens nummer av Folkbladet om de svenska hushållens omfattande matsvinn. Det kastas väldigt mycket mat i onödan helt uppenbart – varje år slänger hushållen enligt Livsmedelsverket ca 239 000 ton mat. Omräknat i pengar så är det  16-23 miljarder kr som de svenska hushållen kastar bort varje år. En tvåbarnsfamilj kan spara 3000-6000 kr per år om de äter upp maten istället.

Slöseriet med mat är ett ökande problem: inte bara ekonomiskt, utan även miljömässigt och etiskt. Matslöseriet i EU/USA motsvarar mat för världens hungriga tre gånger om. Det måste helt uppenbart till en förändring. Här kan vi som enskilda bidra genom att ändra vårt beteende, liksom restaurangbranschen, handlare, matproducenter och den offentliga sektorn. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Har Jansson hört talas om Nya moderaterna?

Replik införd i dagens Folkbladet.

 

Har Jansson hört talas om Nya moderaterna?

Den 17 september 2006 stod Allians för Sverige som riksdagsvalets segrare. Vi moderater gjorde vårt, vid den tiden, bästa val i modern tid och ett tolvårigt socialdemokratiskt regeringsinnehav bröts. Därefter kom segervalet 2010, då Moderaterna gjorde ett ännu bättre valresultat. Moderaternas stora framgång möjliggjordes tack vare ett omfattande politiskt förnyelsearbete inom moderaterna. Detta verkar Fredrik Jansson, politisk chefredaktör på Folkbladet, inte känna till då han i ett ledarstick (7/2) förvånat undrar hur jag under en debatt kunde säga ”vi är inte samma parti som för tio är sedan”.

Vi moderater vann väljarnas förtroende 2006 0ch 2010 genom att vi vågade ompröva vår egen politik och söka nya svar på Sveriges samhällsproblem. Vi moderater har under de senaste tio åren genomfört stora förändringar av vår egen politik. Därför kallas vi numera Nya moderaterna.

Den politiska omprövning som moderaterna gjort under dessa år är omfattande och djup. Från en politik med skattesänkningar riktade till de rika, till att sänka skatten för alla och i synnerhet för dem med låga och normala inkomster. Från att ganska ensidigt ha fokuserat på privata alternativ inom skola och omsorg, till att istället fokusera på kvalitet inom skola och omsorgon, oavsett vilken huvudman det gäller. Nya Moderaterna har tagit över det gamla värdefulla socialdemokratiska arvet om ”arbetslinjen” och att alla människor behövs i bygget av Sverige – sådant som det socialdemokratiska partiet har kastat överbord sedan lång tid tillbaka. På kommunal nivå har vi omprövat vår syn på såväl kommunala energibolag som vikten av kommunala bostadsbolag. Från att ha varit starka motståndare till detta ser vi numera värdet av dessa. Så på område efter område har vi moderater förändrats till, i mitt och många andras tycke, det bättre.

Förnyelsen av moderaterna fortsätter. Samtidigt är det viktigt att lyfta just det faktum att vi moderater har förändrats. För lite bekymrad blir man ju när inte ens en politisk chefredaktör verkar ha hört talas om Nya Moderaterna, men det understryker ju bara betydelsen av att upprepa det i så många sammanhang som möjligt.

 

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Tempot ökar

Förra veckan deltog jag i en politisk debatt på Allstar, arrangerad av VK, med socialdemokraternas toppkandidat inför valet i Umeå, Hans Lindberg. Lägger upp länken ovan för er som ev inte har haft möjlighet att titta tidigare. Ett bra initativ av VK, som jag hoppas kommer att fullföljas även fortsättningsvis. Det lockade oväntat stor publik vilket var mycket glädjande.

Det märks att vi är inne i ett valår och tempot ökar på alla fronter. Samma kväll var det kulturdebatt på Folkets Hus mellan partierna, och att döma av olika inbjudningar så kommer det öka ytterligare. Trevligt! Noterade att Vänsterpartiets en månad gamla protokollsanteckning blev nyhet i dagens VK. För alla oss övriga partier var deras agerande på kommunstyrelsen märkligt. Jag har inte hört någon från V klaga på processen innan dess, och den har hållit på under hela hösten 2013. Att Holmlund och jag, som ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, varit de politiska företrädarna i rekryteringsgruppen är ju ingen nyhet. Så jag tolkar V:s agerande mest som att de vill få lite uppmärksamhet under valåret. Och tydligen vill de markera distans till sina koalitionsvänner inom Socialdemokraterna.

Nu väntar möte med Alliansen i Umeå. Vi hörs!