Märkliga turer i fullmäktige

Idag behandlades kommunens årsredovisning, och det tog sig en mycket märklig vändning. Mer om det längre ner.

Som framgår av årsredovisningen så är det elfte året i rad som Umeå kommun gör ett plusresultat, om vi räknar in hela koncernen. Under det gångna året har det varit en fortsatt befolkningsökning. Vi var vid årsskiftet 118 349 invånare. En utmaning är att få fler att vilja och kunna bo kvar här. Utflyttningen från kommunen var ca 6000 personer under förra året. Och här har vi en oerhörd potential att växa ytterligare. Det handlar om jobb MEN det handlar lika mycket om tillgången på bostäder. Idagläget har vi bostadsbrist, och det är oerhört allvarligt för Umeås tillväxt. Befolkningsökningen hade varit större med en bättre tillgång på bostäder. Det byggs för lite i Umeå – finns många delförklaringar till det, men frågan har allra högsta prioritet. Vi skulle under de närmaste åren behöva en fördubbling av nyproduktionen bara för att komma tillrätta med själva bostadsbristen.

2010 gjorde kommun- och landstingssektorn ett plus på 19 miljarder kr. Under den värsta krisen så har alltså våra kommuner gjort rekordresultat. 2011 blev det ett överskott för sektorn på 6,3 miljarder. Även för 2012 blev det ett plus på 18 miljarder. 2013 blev det ett plus på 15,7 miljarder för hela sektorn. Men då består en stor del av överskottet av tillfälliga pengar i formen av AFA-medel. För Umeå kommuns del rör det sig om ca 90 miljoner kr som vi fått tillbaka under 2013.

Umeå kommuns anställda har ett av landets högsta sjuktal. Vi har haft ganska omfattande debatter om detta de senaste åren, där vi i Alliansen lyft fram behovet av att förbättra arbetsmiljön ute på våra arbetsplatser. Under 2011 sjönk den totala frånvaron ingenting, efter att tidigare ha haft en positiv trend. Under 2012 så ökade sjukfrånvaron. Detta har fortsatt under 2013. Människor mår bättre när man kan påverka sin arbetssituation. Av största vikt är att öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Minska därför politisk toppstyrning och öka istället personalens ansvar och befogenheter. Tyvärr beslutade socialdemokraterna och Vänsterpartiet för tre år sedan att ta bort direktiven i budgeten om att uppmuntra bildandet av intraprenader. Trots att dessa verksamheter har uppvisat lägre sjukfrånvaro och goda verksamhetsresultat.

I kommunstyrelsen var vi överens om att göra en särskild extra pensionsavsättning på 44 mkr i samband med bokslutet för 2013. (Detta trots att V-gruppledaren Tamara Spiric vid en presskonferens tidigare meddelat att S/V hade en särskild uppgörelse om att använda pengarna på annat sätt. Men då inga andra yrkanden framförts av Socialdemokraterna varken i KS eller i KF, så har vi utgått från att det var felaktigt.) Umeå kommun gjorde en liknande pensionsavsättning för några år sedan, när vi hade överskott. Vi vet att vi de senaste åren har avsatt för lite till de anställdas pensioner. Ca 25 miljoner/år för lite de senaste tre åren. Vid budgeten för 2014, som antogs i höstas, valde dessutom majoriteten att minska pensionsavsättningarna, vilket inte gör saken bättre.

Men under debatten i fullmäktige framkom det av vänsterpartisten Lasse Jacobssons inlägg att det inte alls var givet att pensionsavsättningen verkligen skulle genomföras, trots ett sådant beslut på fullmäktige vid detta fullmäktige. V och S har parallella förhandlingar, och i deras budgetdiskussioner ingår tydligen även dessa 44 mkr som vi hade för avsikt att sätta av för att trygga de anställdas pensioner. Vi fick höra att det fanns en rad andra ändamål till vilket pensionspengarna kunde användas (!). Under mina snart 16 år i fullmäktige har jag inte varit med om något liknande.

Vi anslöt oss därmed till kristdemokraternas yrkande vilket i praktiken innebär att de 44 mkr inte avsätts på något särskilt sätt, utan i linje med vad revisionen föreslagit, skulle förstärka resultatet för 2013. Pengarna stannar i kommunens kassakista, men utan särskild avsättning. Det går därmed heller inte att använda på det sätt som Vänsterpartiet tydligen hade för avsikt, genom att i nästa steg upplösa avsättningen.

Tyvärr förlorade Alliansen omröstningen efter votering.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>