Vår personal förtjänar bättre!

Idag behandlar vi bl.a. årsredovisningen för Umeå kommun år 2013. Något som vi från Alliansen har uppmärksammat under en rad år är den höga sjukfrånvaron bland våra anställda. Tyvärr har den negativa trenden fortsatt under 2013.

De senaste åren har sjukskrivningarna ökat från 5,6 procent (2011) till 5,8 procent (2012) och 6,0 (2013). Vi är bekymrade över detta och har länge efterlyst ökat fokus på arbetsmiljön för de som är anställda i kommunens verksamheter.

Ett steg på vägen togs år 2012 när fullmäktige satsade sju miljoner kr för att möjliggöra särskilda insatser bl.a. för de yrkesgrupper som uppvisar högst sjukfrånvaro, bl.a. inom äldreomsorgen. Trots motstånd från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i fullmäktige lyckades vi övriga partier vinna majoritet för det förslaget.

Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet. Ledarskapets betydelse och ansvar, på olika nivåer i kommunen, är något som särskilt måste uppmärksammas under kommande år. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation.

Vi har de senaste 20 åren testat den socialdemokratiska personalpolitiken i Umeå kommun, med känt resultat. Vår personal förtjänar bättre än att vara bland de mest sjukskrivna i landet!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>