Låt elever och föräldrar välja!

Idag kan vi läsa i båda lokaltidningarna att Socialdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Umeå, där Hans Lindberg (S) är ordförande, säger nej till alla ansökningar från friskolor att starta nya gymnasieprogram inför hösten. Detta med motivet att de i nämnden bl.a. inte anser att utbildningarna tillför något mervärde. Beslutet gäller NTI-gymnasiet, Umeå Waldorfskola, Yrkesgymnasiet Umeå samt Thoréngruppen AB. Nu går ärendet vidare till Skolinspektionen för slutgiltigt beslut.

Tyvärr är väl detta bara ännu ett tecken på att socialdmeokraterna i Umeå fortsätter sin resa åt vänster på den politiska skalan. Valfrihet är tydligen av ondo, och politikerna anses veta bäst.

Men det finns ett starkt stöd i Sverige för föräldrars rätt att välja skola till sina barn! En undersökning från Demoskop visade att tre av fyra svenskar anser att föräldrar bör ha rätt att välja skola till sina barn.

Vi moderater står bakom det fria skolvalet och friskolesystemet. Det innebär emellertid också att vi ställer hårda krav på skolhuvudmännens långsiktighet i verksamheten och undervisningens kvalitet. Alla skolor måste hålla en hög kvalitet för att ge elever likvärdiga möjligheter. Tyvärr finns det exempel på såväl friskolor som kommunala skolor, där kvaliteten varit bristfällig. Här krävs en skärpning. Alla föräldrar och barn har rätt att själva få välja skola. Att få välja själv, särskilt när det gäller de saker som har stor betydelse för ens eget liv, är en grundläggande värdering för oss. Det fria skolvalet möjliggör för varje elev och familj att hitta den skola och undervisningsform som passar henne eller honom bäst.

Detta är något som främst Vänsterpartiet ogillar – men numera även S i Umeå – men jag hoppas verkligen att landets föräldrar och elever kommer att få fortsätta välja skola även i framtiden.

En röst på moderaterna är en garant för att valfriheten kommer att bestå!

1 kommentarer

  1. Föräldrarna och barnen har exakt samma möjligheter att välja skola även om de alla ägs av gemensamt av samhället! Föräldrarna och barnen har faktiskt större valfrihet ifall de via samhället är delägare i alla skolor eftersom det innebär mindre byråkratiskt krångel och mindre problem med vem som ska ha skattebetalarnas pengar för elevens utbildning, särskilt om skolbytet sker mitt under en termin! Moderaternas riskkapitalbolagsägda vinstdrivande skolor o förskolor, där vinstuttag blir möjligt genom att exempelvis begränsa förskolebarnens matbudget genom att ge dem enbart knäckebröd utan pålägg o vatten till frokust… såsom Hälsans förskola som ägs av en Folkpartist, innebär altså att det är krångligare för föräldrar och elever att fritt välja vilken skola de vill gå på eftersom skolbytet innebär att skattebetalarnas pengar måste flyttas från en skolägare till en annan vilket skapar avtalsproblem…! Genom att ge skolorna stort lokalt sjävbestämande över pedagogik… så garanteras det varierade utbudet av skolor utan att skattebetalarnas pengar riskerar att tas ut som vinst genom besparingar… i verksamheten!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>