Vi måste möjliggöra fler besöksanledningar till Umeåregionen

Pressmeddelande 2014-06-23

Ågren (M) vill att nästa statliga kasino etableras i Umeå

Moderata kommunalrådet Anders Ågren vill att Umeå kommun ska ge sig in i kampen och ansöka hos regeringen om att få det femte statliga kasinot etablerat i Umeå. Sedan tidigare finns statliga kasinon i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Malmö. Dessa drivs av Casino Cosmopol, vilket är ett helägt dotterbolag till AB Svenska Spel, som 1999 fick regeringens uppdrag att etablera fyra internationella kasinon i Sverige.

-  Vi måste skapa fler besöksanledningar i Umeå! Med ett kasino kommer stadens attraktivitet att öka ytterligare, turismen få extra fart och därmed stärker vi regionens besöksnäring, säger Ågren.

-  Ett nytt kasino kan innebära 200 nya arbetstillfällen till Umeå. I Sundsvall genererade dessutom kasinot 16000 ytterligare hotellnätter under det första året, så helt klart drar ett kasino besökare från när och fjärran. Alla jobb behövs, och det här är ett naturligt steg i att ytterligare utveckla Umeå som navet i Norrland, konstaterar Ågren.

Skellefteå kommun gjorde ett liknande försök för två år sedan, men fick nej av regeringen. Moderaterna i Umeå menar dock att den ansökan var positiv för frågan just om ytterligare kasinoetableringar, och har bidragit till att lyfta upp frågan på dagordningen. Regeringen har möjlighet att ge tillstånd för ytterligare två kasinon i Sverige.

- Umeåregionen är en av Sveriges snabbast växande tillväxtregioner. Vi har redan idag ett brett kultur- och nöjesutbud i kommunen, men ett kasino skulle komplettera och ytterligare höja attraktionskraften för Umeå, förklarar Ågren.

Exakt var kasinot skall ligga blir en senare fråga. Det finns många tänkbara platser i Umeå, men moderaterna tycker att det vore spännande att tänka sig ett kasino placerat någonstans i de centrala stadsdelarna.

 

Motionen i dess helhet bifogas nedan.

 

Motion till Umeå kommunfullmäktige

Nästa statliga kasino till Umeå

Umeå är en av EU:s snabbast växande städer. Det pågående kulturhuvudstadsåret innebär stora möjligheter för hela vår region, och det är nu hög tid att blicka framåt och se hur kommunen kan fortsätta utvecklas. Alla jobb behövs.

Vi måste stärka Umeåregionen som en attraktiv besöks- och evenemangsregion för såväl privat- som affärsturism. Det gäller att skapa fler besöksanledningar, och en sådan vore att etablera nästa statliga kasino i Umeå.

Utöver ca 200 nya arbetstillfällen, så skulle det innebära ett rejält uppsving för hotellnäringen i vår stad. När kasinot i Sundsvall öppnades, så genererade det under första året ca 16 000 hotellnätter. Umeå har redan idag ett brett kultur- och nöjesutbud, men ett kasino skulle komplettera och ytterligare höja attraktionskraften. Ett kasino ökar kommunens attraktivitet, turismen ökar, det ger nya jobb och därigenom ökade skatteintäkter till det offentliga.

Mot bakgrund av regeringens proposition 1998/99:80 beslutade riksdagen i maj 1999 att anta en kasinolag som tillåter kasinospel av internationellt slag i Sverige. I enlighet med propositionens bedömningar fastslogs att högst fyra kasinon skulle få öppnas under en inledande period. Regeringen gav därefter ett uppdrag till Casino Cosmopol AB, som är ett helägt dotterbolag till AB Svenska Spel, att etablera fyra internationella kasinon i Sverige. 2001 stod Casino Cosmopol i Sundsvall invigningsklart. Därefter etablerades kasinona i Malmö, Göteborg och Stockholm etappvis under de två påföljande åren.

I den kasinolag som antogs 1999 lämnade riksdagen en öppning för regeringen att besluta om ytterligare etableringar av kasinon av internationellt slag i Sverige. Enligt lagen får det finnas högst sex kasinon i Sverige, det vill säga ytterligare två. Bakgrunden till att denna öppning fastslogs i lagen var för att regeringen enkelt skulle ges möjlighet att etablera ytterligare två kasinon, om de första fyra skulle bli framgångsrika.

Mot bakgrund av de goda resultat som de fyra etablerade kasinona uppvisar borde det vara en självklarhet för regeringen att utnyttja kasinolagens öppning och fatta beslut om att etablera ytterligare två kasinon i Sverige. Alla jobb behövs.

Som Norrlands största stad och tillväxtmotor har Umeå stor potential beträffande besöksnäringen. Här går vi en spännande framtid till mötes med exempelvis såväl nya gallerian Utopia i centrum som den kommande Ikeaetableringen. Shoppingturism är en sorts turism som ökar i takt med att handel och turism samarbetar allt mer. Av detaljhandelns försäljning består hela tio procent av de pengar som turister spenderar. Umeå är en fantastisk stad – nu måste vi se till att ännu fler får uppleva det!

Helt klart vore ett statligt kasino till Umeå ytterligare en viktig pusselbit som bidrar till att förstärka kommunens och regionens positiva utveckling. Exakt var kasinot skall ligga blir ju en senare fråga, men det vore spännande att tänka sig ett kasino placerat någonstans i de centrala stadsdelarna.

Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till kommunstyrelsen att lämna in en ansökan till regeringen, samt intresseanmälan till Casino Cosmopol AB, som möjliggör att nästa statliga kasino skall kunna etableras i Umeå kommun

 

Umeå 2014-06-23

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>