S och V ansvariga för den höga sjukfrånvaron inom Umeå kommun

Hans Lindberg (S) och hans nya lag har tidigare bekänt färg. I likhet med miljöpartister och vänsterpartister på riksplanet hyllar han 6-timmars arbetsdag, och nu vill han komma till bukt med en hög sjukfrånvaro genom att dela på jobben. Han har anklagat oss moderater för att bara säga nej, nej, nej när det gäller initiativ för att minska sjukfrånvaro och förbättra arbetsmiljön.

Så är det naturligtvis inte. Och det vet alla som hänger med i den politiska debatten i Umeå.

Är det några som har uppmärksammat den höga sjukfrånvaron bland Umeå kommuns anställda så är det ju vi moderater och övriga Allianspartier. Socialdemokraterna har styrt Umeå nu i snart 20 år. Resultatet är att vi har bland landets högsta sjukfrånvaro. Det måste väl om något som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen.

Den här situationen har vi och övriga Allianspartierna uppmärksammat under många år. Det senaste året har sjukskrivningarna dessutom ökat från 5,6 procent (2011) till 5,8 procent (2012) och 6,0 (2013). Vi är bekymrade över detta och har länge efterlyst ökat fokus på arbetsmiljön för de som är anställda i kommunens verksamheter.

Ett steg på vägen togs år 2012 när fullmäktige satsade sju miljoner kr för att möjliggöra särskilda insatser bl.a. för de yrkesgrupper som uppvisar högst sjukfrånvaro, bl.a. inom äldreomsorgen. Trots motstånd från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i fullmäktige lyckades vi övriga partier vinna majoritet för det förslaget. Så Hans Lindberg har ju själv aktivt röstat emot ökade insatser för rehabilitering och andra åtgärder för minskad sjukfrånvaro.

Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet. Ledarskapets betydelse och ansvar, på olika nivåer i kommunen, måste särskilt uppmärksammas under kommande år. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation. Vår personal förtjänar bättre än att vara bland de mest sjukskrivna i landet och vi måste göra betydligt mer på detta område.

Hans Lindbergs lösning är att börja dela på jobben. Jobba mindre med bibehållen lön. Hur ska Lindberg kunna finansiera detta? Är det socialdemokraternas nya giv i Umeå: att lova allt åt alla utan finansiering?

Dags för Alliansstyre efter valet i september!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>