Åsele Marknad 2014

Imorgon börjar Åsele Marknad! Moderaterna i Västerbotten finns som vanligt på plats på marknaden med en egen monter. Här kommer du under marknadsdagarna att kunna träffa M-förtroendevalda på olika nivåer, representanter för vårt ungdomsförbund och Moderatkvinnorna. Titta gärna förbi, drick en kopp kaffe och kom med synpunkter på hur vi kan göra vårt län ännu bättre.

Välkomna till Nya Moderaternas plats på Åsele Marknad den 18-21 juli!

Rädda stugmiljön kring Nydalasjön

För en växande stad av Umeås storlek är det viktigt att vi har områden som uppmuntrar till rekreation och friluftsliv – Nydalaområdet är ett fantastiskt sådant område. För dem som vandrar runt sjön så är det uppenbart att fritidshusen längs sjöns stränder förhöjer upplevelsen av att vandra omkring i en levande naturmiljö. Stugorna berikar upplevelsen när man promenerar i området – de berättar också om en intressant epok i Umeås historia. Vissa stugor har delvis förfallit och en upprustning är nödvändig för många av stugorna.

Till skillnad från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill vi i Moderaterna, liksom övriga Allianspartier, i största möjliga mån värna stugmiljön kring sjön. Att bevara stugmiljön ökar också enligt vår mening tryggheten i området. Socialdemokraternas argument att de små stugorna hotar vattenkvaliteten i Nydalasjön håller inte, vilket tidigare har konstaterats. Nu är bara frågan hur många ytterligare stugor som kommer att hinna jämnas med marken, innan Alliansen efter valet i september kan avbryta denna förstörelse av en värdefull kulturmiljö runt vackra Nydalasjön. För med ett nytt politiskt styre i Umeå så räddas stugmiljön!

Dags att bygga gc-bron mellan Lundåkern-Bölesholmarna

Alliansen Umeå har år efter år föreslagit att en gång- och cykelbro ska byggas snarast möjligt mellan Bölesholmarna och Lundåkern. Det vore en viktig investering för att få fler umebor att välja cykeln före bilen. Bron finns dessutom med som en av de åtgärder Umeå kommun skall genomföra inom Åtgärdsprogrammet för bättre luftkvalitet i centrum.

En ny gång- och cykelbro över Umeälven skulle förbättra tillgängligheten för de cyklister och gående som vill röra sig mellan de nordvästra och sydvästra delarna av Umeås inre stadsdelar. Båda sidor om älven har viktiga och attraktiva målpunkter som en bro skulle underlätta att ta sig till på ett miljövänligt och hälsosamt sätt. Älvslandskapet med sin mångfald av natur- och kulturmiljöer är en stor tillgång för umeborna. Bron skulle medföra förbättrad tillgänglighet till stadsnära rekreation och friluftsliv. Detta då Umeås två attraktiva grönområden, Bölesholmarna och strandpromenaden, binds samman till en trevlig rundslinga.

Sammantaget bedöms en ny cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern medföra många positiva värden för umeåborna och dess besökare, inte minst när det gäller friluftsliv och rekreation men också vad gäller tillgänglighet/tidsvinster och hälsovinster. Vid en valvinst för Alliansen i Umeå den 14/9, så kommer bron att byggas.

Ett enat och starkt M-lag

Mgrupp2_DSC9349 kopia

Från moderat sida i Umeå, så fastställde vi vår laguppställning vid nomineringsstämman den 21 september förra året. En helt varvad lista som antogs i fullständig enighet bland ombuden. Det är den tredje nomineringsstämman i rad som vi lyckats vara helt eniga. Vi har lärt oss av historiens misstag. Vi jobbar som ett lag. Och en sak är säker: enighet ger styrka. På bilden ovan ser ni några av de moderata kandidaterna i kommande val.

Jag och övriga moderater ser fram emot den kommande valrörelsen och de debatter och diskussioner som väntar om Umeås framtid. En del av vårt uppdrag är att vara en politisk kraft som står upp för ett växande Umeå och ett bra liv för alla som lever här. Vi vill nu göra vårt bästa för att Umeå ska utvecklas på ett positivt sätt under kommande år. Umeå ska vara Norrlands självklara tillväxtmotor. Vi behöver mer av nästan allt när staden växer. Jobb, bostäder, kommunikationer, skolor, sjukvård men också butiker och andra serviceinrättningar. Bara så kan Umeå växa – med människors behov som utgångspunkt.

I Umeå är jobben den absolut viktigaste valfrågan!

Den 14 september går umeåborna till val. Efter sommaren kommer Nya Moderaterna i Umeå att presentera vårt lokala valmanifest, men om färdriktningen råder det ingen som helst hemlighet. Fortsatt fokus på tillväxtfrämjande politik, nya jobb, full sysselsättning och fler bostäder. Ju mer debatt om lokala frågor innan valet, desto bättre.

Den allra viktigaste valfrågan är uppenbar – hur jobben ska bli fler!

Att människor jobbar och betalar skatt är nämligen grunden för allt annat. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär större skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Om fler människor arbetar och betalar skatt, så stärker det också förutsättningarna att trygga en god kommunal verksamhet. På så vis kan vi säkra utbyggnaden av bra skolor, vettiga arbetsvillkor för personalen, att bussarna går ofta och att sådant som renhållning och snöröjning fungerar.

Om vi vill ha många i arbete måste vi bejaka en bred arbetsmarknad. Det finns inga jobb som inte är tillräckligt fina och därför ska motarbetas. Tvärtom – alla jobb behövs. Fler människor i arbete innebär att möjligheten att få bestämma över sina egna liv ökar. Ett arbete ger mening i tillvaron, gemenskap med andra och ökad självkänsla. Därför finns det ett problem om partierna inte ägnar en tanke åt hur jobben ska kunna bli fler, hur fler företag ska kunna startas och hur fler företag ska kunna etablera sig i Umeå.

En förutsättning för att säkerställa framväxt av nya jobb, fler människor i arbete och en investeringsvilja är ordning och reda i den kommunala ekonomin. För oss moderater är en stark kommunal ekonomi i balans grunden i den ekonomiska politiken. Detta är viktigt för att bland annat säkerställa åtaganden i viktiga investeringar och framtida pensioner.

Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Det kräver att klimatet för både företag och människor är av hög klass. Förutsättningarna finns för ett bra företagsklimat i Umeå. Men att Umeå som en tillväxtkommun fortsätter att hamna på dåliga placeringar, i år på plats 124 i Svenskt Näringslivs kommunranking, är något som signalerar behov av förändring.

Politiker kan inte kommendera fram företag eller arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kan däremot förbättra villkoren för företagare och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Inför därför utmaningsrätt, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen med privata aktörer, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt. Öppna för mer handelsytor i anslutning till Ersboda/Green-zone. Fortsätt också att stötta inkubatorer som Bic Factory. Även t.ex. Uminova Sciencepark har alla möjligheter att expandera och skapa fler nya företag och därmed fler jobb i vår region.

Ge oss din röst den 14 september!

Öka andelen lokalproducerad mat

EU-parlamentet har nyligen antagit nya direktiv för offentlig upphandling, där det ska bli enklare för kommuner att upphandla lokalproducerad mat. Denna fråga har genom åren diskuterats mycket inte minst runt om i Västerbottens kommuner.

Det är positivt att det nu blir ännu enklare att upphandla lokalproducerad mat. Svenska företag med djurhållning har en tuff konkurrenssituation, där andra länder har lägre krav på djurskydd och annat. I vårt land serveras dagligen flera miljoner måltider i offentlig regi. Med de nya EU-reglerna blir det enligt uppgift möjligt att främja kvalitetsmat, man ska exempelvis som kommun kunna ställa krav på hållbarhet och produktionsmetoder. I de nya reglerna kommer främjande av djurskydd också att kunna vara en del i upphandlingen.

I Umeå har vi sedan tidigare antagit en upphandlingspolicy, där vi ska eftersträva delade upphandlingar för att underlätta för mindre företag att vara med. Varor och tjänster som den offentliga sektorn köper ska ha en sådan kvalitet att de ligger i nivå med kraven i svensk lagstiftning, till exempel svenska miljö- och djuromsorgsregler. Detta borde ju bli ännu enklare att genomföra fullt ut med de nya EU-direktiven.

Ambitionen från Moderaterna i Umeå är att Umeå kommuns upphandlingspolicy kan utformas, så att det blir enklare att upphandla lokalproducerat i enlighet med EU-parlamentets beslut. En översyn av det kommunala regelverket kommer att ske under 2015.

Bli medlem i Nya Moderaterna!

Den 14 september är det val till riksdag, landsting och kommun.

Om du delar moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Oavsett om du väljer att bli politiskt aktiv eller om du med ditt medlemskap väljer att stödja vår politik blir du en del i förbättringen av Sverige. Du gör alltid skillnad. Att bli medlem kostar 100 kronor under det första året.

Hur gör du då för att bli medlem rent konkret? Enklast är att gå in på vår hemsida, och följa denna länk: http://www.moderat.se/medlem

Välkommen att bli medlem! Och ha en fortsatt bra dag!

Låt inte de rödgröna återinföra halvtidsfrigivning för brottslingar!

På område efter område är det oklart vad det rödgröna alternativet innebär inför valet i september. Ett sådant område är kriminalpolitiken, vilket normalt brukar vara en skiljelinje mellan de borgerliga och de socialistiska partierna.

Alliansen har sedan år 2006 skärpt straffen för grov misshandel, allvarliga våldsbrott och de tidsbestämda straffen för mord. Vi vill skärpa straffen för allvarliga våldsbrott ytterligare och göra livstids fängelse till normalstraff för mord. Vi vill även skärpa straffen för återfallsförbrytare ytterligare.

Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet var emot skärpta straff för våldsbrott. Miljöpartiet har tidigare öppnat för att avskaffa livstidsstraffet och Vänsterpartiet vill både ta bort livstidsstraffet och införa halvtidsfrigivning, d.v.s. att dömda ska friges efter enbart halva strafftiden. De vill till och med gå så långt som att ta bort straffen helt för eget bruk av narkotika. Det är svårt att se hur Socialdemokraterna skulle kunna forma en gemensam politik med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i den här frågan och i många andra frågor på rättsområdet.

Kommer straffet för den som begår ett mord att bli lägre med en vänsterregering? Ännu en fråga som måste besvaras innan det är dags för Sverige att gå till val den 14 september!

Låt kvaliteten styra!

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/#./larm-om-missforhallande-pa-aldreboende?&_suid=140472385314003020081815294638

 

Vänsterpartiet och socialdemokraterna i Umeå ogillar privata äldreboenden, och därför beslutade man att ta tillbaka driften i egen regi. Trots att Skräddaren, drivet av Carema, var ett framgångsexempel och oerhört uppskattat i Umeå. Och nu ser vi resultatet!! S och V lovar dessutom att fortsätta på det här sättet om de vinner valet i september. Ren skandal. Låt kvalitet vara avgörande för äldreomsorgen – inte vilken huvudman det råkar vara som driver verksamheten. Lägg din röst på Nya Moderaterna eller något av de övriga Allianspartierna i höstens val!