Främja ett positivt företagsklimat

Från gårdagens Totalt Umeå. Moderaternas svar på enkätfrågorna.

 

1) Vad vill ni göra för att det ska skapas fler jobb?

Främja ett positivt företagsklimat! Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig. En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Inför utmaningsrätt, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen med privata aktörer, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. Vi föreslår utökade handelsytor i anslutning till Ersboda/Green-zone. Fortsätt också att stötta inkubatorer som Bic Factory. Även offentliga arbetsgivare måste nyanställa. Gör kommunala jobb mer attraktiva!

 

2) Hur vill ni göra för att få in ungdomar på arbetsmarknaden?

Vi vill fortsätta sänka trösklarna för att anställa unga. Det ska fortsatt vara billigare att anställa ungdomar. Vi har genomfört reformer för att minska ungdomsarbetslösheten, tex förändringar av gymnasieskolan, införande av lärlingsutbildningen, halverade arbetsgivaravgifter för unga och trepartssamtal där vi stöttar yrkesintroduktionsavtal. Alla ungdomar som skrivs in på arbetsförmedlingen får förmedlingsstöd från första dagen och en individuell handlingsplan upprättas. Vi har skapat bättre koppling mellan utbildning och arbetsmarknad genom satsningar inom skola och arbetsförmedling.

Sekab

Igår gick Uppdrag granskning på tv:n, med granskning av Sekabsatsningen. Jag har inte sett inslaget eftersom jag var på möte när inslaget gick,  men har kunnat bilda mig en uppfattning om innehållet genom att kolla olika nyhetsartiklar på nätet.

Ja, Sekab var ju inget annat än en jätteflopp. Jag och moderaterna i Umeå reagerade omedelbart – för sju år sedan – när det visade sig att Sekab, där det kommunala energibolaget Umeå Energi var en av delägarna, hade börjat ägna sig åt affärer utomlands, med markaffärer i bl.a Tanzania. Dagen efter, så lämnade jag in en enkel fråga till Umeå Energis ordförande vilken behandlades i fullmäktige. Det är verkligen ingen kommunal uppgift, och jag är glad att Umeå kommun stod sedan emot när övriga kommuner ville gå in med ytterligare pengar under processens gång. Fokus skulle vara att avveckla engagemanget utan ytterligare förluster. Men det var riktigt illa skött.

Nedan klipper jag in ett blogginlägg från mig, som publicerades här den 11 september 2007.

 

Ja, vad ska en kommun engagera sig i? Den frågan är högaktuell efter avslöjandet att Sekab, ett bolag som kommunala Umeå Energi är delägare i, har köpt mark i Mocambique och Tanzania. Varför? Jo, man ska på lpats bygga två storskaliga produktionsanläggningar för etanolframställning. BM Lövgren (fp) har också uppmärksammat detta på sin blogg.

Imorse skickade jag in en fråga till Umeå Energis ordförande Mikael Berglund (s). Den kommer upp på nästa fullmäktige och lyder enligt följande:

Är det en kommunal uppgift att bygga produktionsfabriker i Mocambique och Tanzania?

Enligt uppgifter i massmedia har bolaget Sekab, där Umeå Energi är delägare, köpt markområden i Afrika, närmare bestämt Mocambique och Tanzania. Avsikten är att där till en kostnad av fyra miljarder kronor(!) bygga upp två storskaliga produktionsfabriker för etanol. Det som en gång påstods vara en satsning för att lyfta Norrland som region har uppenbarligen blivit något annat.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till Mikael Berglund (s): – Anser du att den utveckling som nu sker inom Sekab talar för att Umeå Energi AB ska fortsätta sitt engagemang inom bolaget?

Och min egen uppfattning är att så inte är fallet.

Idag börjar förtidsröstningen!

Fr.o.m. idag är det möjligt att förtidsrösta inför valet den 14 september. Själv har jag för avsikt att gå och rösta under förmiddagen.

Du kan rösta i vilken förtidsröstninglokal som helst. Var lokalerna finns kan du hitta på valmyndighetens hemsida. Det står också på röstkortet som du har fått – eller kommer att få – hem i brevlådan. Väl på plats kommer våra valsedlar att finnas utlagda. Ta med röstkort och ID-handling.

Rösta på Nya Moderaterna i alla tre valen och för en fortsatt Alliansregering med Fredrik Reinfeldt som statsminister!

Mindre klasser och fler lärare!

Foto: #alliansen partiledare presenterade idag förslag för mer kunskap i svensk skola #jobbvalet http://www.alliansen.se/2014/08/mer-kunskap-bygger-sverige-starkt/

Idag har Alliansens partiledare presenterat ytterligare satsningar på svensk skola. Alliansregeringens mål är att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år 2020. Det kräver en stabil ekonomi och en god tillväxt. Det förutsätter också att vi satsar på skola och utbildning. Regeringens satsningar på skolan innebär att staten i år satsar cirka sju miljarder kronor mer på utbildningsväsendet än 2006 – från förskola till vuxenutbildning. Det är tack vare vår ansvarsfulla ekonomiska politik som vi har kunnat satsa på skolan. Det har också lagt grund för att vi nu kan föreslå ytterligare reformer. Det är värt att komma ihåg när de lokala S-politikerna hävdar att kommunerna inte har fått mer pengar till skolan. Det snacket hörde vi så sent som vid gårdagens fullmäktigedebatt i Umeå!

Alliansen presenterade i dag flera skolsatsningar ur det kommande valmanifestet:
  • Högre lön för särskilt skickliga lärare.
  • Mindre klasser och fler lärare.
  • Tioårig grundskola.
  • Mer tid för eleverna.
Totalt innebär det satsningar på drygt tre miljarder kronor redan under 2015 och en permanent nivåhöjning på över sex miljarder kronor för utbildningsväsendet. Alliansen visar vägen!

Sätt tillbaka gästbryggan nästa sommar!

Gästbryggan för båtar nedanför Rådhusparken har denna sommar varit på annan plats, pga ombyggnationer i området. Det finns en utbredd oro för att den inte kommer flyttas tillbaka dit nästa sommar. I helgen, i samband med stugsistan och båtsistan, kommer den årliga båtparaden att genomföras utmed Umeälven. Det här året startar båtarna inte i city, som en manifestation just mot den dåliga tillgången på båtbryggor i centrala Umeå.

Från moderaterna så anser vi att bryggan ska sättas tillbaka. Självklart ska vi ha en gästbrygga på central plats i anslutning till den ombyggda Rådhusparken. Umeälven är en i många stycken outnyttjad resurs, och vi måste bli bättre på att ta emot turister som kommer med båt.

Vi ska även se till att vårda det båtliv som redan idag finns. För moderaternas del vill vi gärna se fler båtbryggor centralt, och i ett nästa steg måste vi även komma vidare med planerna på en ny gästhamn i Umeå. Där pågår det arbete, men en stötesten har varit finansieringen.

Handeln i Umeå går miste om många ”turistkronor”, när många med båt istället under sommaren väljer bort Umeå och åker vidare norrut eller söderut. Allt för få stannar till i Umeå pga bristen på gästbryggor och centralt belägen gästhamn.

Alliansen står upp för valfriheten!

En tydlig skiljelinje i Umeåpolitiken är numera synen på valfrihet. Alliansen står upp för umeåbornas rätt till valfrihet inom olika områden och vi har den senaste mandatperioden sett hur Vänsterpartiet och Socialdemokraterna av ideologiska skäl beskär och försämrar möjligheten till människors fria val.

Mot denna utveckling tar vi strid. Vi vet att valfriheten är uppskattad av befolkningen. 8 av 10 svenskar anser att valfrihet inom vård och omsorg är viktig. Likaså vill 3 av 4 föräldrar kunna välja skola till sina barn. Vår slutsats är tydlig: Uppmuntra valfrihet inom såväl skolan som omsorgen! Vi föreslår därför att Umeå kommun inför Lagen om valfrihet (LOV) även inom särskilda boenden. Tyärr blev vårt yrkande avslaget vid dagens budgetfullmäktige av de rödgröna, men umeåborna har möjligheten att säga sitt vid valet den 14 september!

Bostadsbyggandet måste öka i Umeå!

Anförande 2, 2014-08-25

 

Ordförande, ledamöter, åhörare!

I Umeå råder bostadsbrist. Jag noterade att Holmlund anklagade oss i Alliansen för att vara ett hot mot Umeås tillväxt. Ja, det var ju onekligen lite oväntat angrepp. Socialdemokraterna har den senaste perioden gått åt vänster i den praktiska politiken. De senaste åren har vi ju också sett en lägre befolkningstillväxt i Umeå, ett lägre bostadsbyggande etc. Hotet mot Umeås tillväxt är snarast samstyret mellan S och V. Detta röd-röda samarbete.

Som ogillar företagande, som hindrar nyproduktion av bostäder i en stad med akut bostadsbrist, som vill minska arbetstiden för kommunanställda men med bibehållen lön! Istället för fler jobb, så vill ni dela på befintliga jobb.

Men det är så det ser ut numera. I Umeå sitter S, V. MP och FI i samma båt. Fokus är på att dela på jobben, och inte lyfta ett finger för att säkra fortsatt tillväxt, och fler arbetade timmar. Men just det kan vi inte anklaga Holmlund för – vi vet ju att han tagit avstånd från förslaget med 6–timmars arbetsdag med bibehållen lön. Problemet är att den nya generationen socialdeomkrater inte håller med Holmlund, och har valt en annan politisk linje. Vänsterut. Så vilka är det som är ett hot mot tillväxten??

Det finns olika uttryck för bostadsbristen i Umeå. Människor som vill arbeta i Umeå hittar inte bostad när de ska flytta hit. För studenter som kommit in vid universitetet är det tufft att lyckas få tag på en bostad. I år är det mer än 800 studenter som har anmält sig till akutrumsförmedlingen. Och flera hundra ytterligare väntas. Värsta året någonsin.  Kvinnor i behov av skydd, kan inte erbjudas boende. Även socialtjänsten har svårt att få tag på lägenheter. Det skulle behövas 80-100 nya lägenheter per år enbart för att täcka behovet inom vård och omsorg. Och den tillgång på bostäder som socialtjänsten har idag är betydligt lägre. Länsstyrelsen kommer med propåer om att vi ska öka mottagandet av människor på flykt – men vi har hittills inte klarat det pga att det saknas bostäder.

 

Målet med bostadsbyggandet är i dagsläget 600-800 lgh/år utifrån Bostadsstrategin. Men detta lyckas vi inte med i Umeå och det försämrar tillväxten!

År      Nya bostäder

2009         -326

2010         -429

2011         -325

2012         -439

2013         -501

 

Prognosen för 2014 år ca 400 nya bostäder.  I sex år har vi byggt knappt hälften av vad som krävs. Vi har läst i tidningen att det är 1600 bostäder som har påbörjats eller ska påbörjas i Umeå. Ja, det är inte en dag för tidigt. Men det är utslaget på färdigställande 2014, 2015 och 2016. Byggnadstakten måste öka ytterligare!

 

Det räcker alltså inte till, i synnerhet inte utifrån de BEHOV som finns.

Från moderaterna och övriga Allianspartier i kommunen har vi uppmärksammat bostadsbristen vid återkommande tillfällen på senare år. Det byggs för lite bostäder i Umeå och det är ett allvarligt hot mot Umeås utveckling.

Det hänger ihop. Dålig tillgång på nya bostäder – färre som flyttar hit. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Tillsammans ska vi kunna få fart på bostadsbyggandet igen.

Alliansens uppdrag innebär att vi ska ge i uppdrag till AB Bostadens styrelse att stegvis avyttra 1/3 av beståndet, just för att få ekonomiska muskler till att såväl klara av underhållsbehovet på befintligt fastighetsbestånd som att kunna öka nyproduktionen. Därigenom skulle AB Bostaden bli en strategisk aktör för att kunna fortsätta byggandet av nya hyresrätter och öka tillgången på de bostäder som vi verkligen behöver för Umeås fortsatta tillväxt.

Inledningsanförande vid budgetfullmäktige

Mitt inledningsanförande vid dagens fullmäktige (det talade ordet gäller).

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och radiolyssnare!

Jag ska börja med att yrka bifall till Alliansens förslag till budget, uppdrag och mål.

Idag är det 20 dagar kvar till valet. På söndag den 14 september bestämmer umeåborna vägvalet för Umeå kommun för de kommande fyra åren.

Från moderat sida ser vi det som vårt uppdrag att vara en politisk kraft som även fortsättningsvis står upp för ett växande Umeå och ett bra liv för alla som lever här. För oss står tillväxt, fler jobb, fler bostäder och en utbildning i toppklass i centrum för lokalpolitiken.

Umeå är Norrlands tillväxtmotor. Vi lever och verkar i en kommun som sedan länge är på frammarsch, men vi har de senaste åren sett en lägre befolkningstillväxt och en lägre takt i bostadsbyggandet. Detta faktum uppmärksammades så sent som förra veckan av lokalmedia.

Från att ha varit en kommun som år efter år har gjort rekordöverskott i den kommunala ekonomin, har det under den nuvarande mandatperioden blivit en kommun med betydande ekonomiska utmaningar och problem för de kommande åren. Trots att staten aldrig gett så mycket pengar till kommunerna som idag.

Idag beslutar vi om budgeten för 2015 och planen framåt. En tillväxt i befolkningen förutsätter fortsatt utbyggnad av god kommunal service, infrastruktur och ett gott företagsklimat. När människor flyttar till Umeå ökar behovet av välfärdstjänster i form av förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi ska kunna erbjuda god välfärd både till yngre och äldre.

Men Umeå kommun står alltså inför ett besvärligt ekonomiskt läge de kommande åren. Den långa raden av ekonomiska rekordår har brutits. Förändringar i det kommunala utjämningssystemet, mindre intäkter från vattenkraften, stora investeringar, volymökningar inom för- och grundskola samt äldre- och handikappomsorgen är några av de faktorer som förklarar varför utgångsläget är som det är.

Men låt oss i detta sammanhang aldrig glömma att det viktigaste för kommunerna är jobben, och antalet arbetade timmar!

Jag började med att konstatera att valet är om 20 dagar. Jobben är valets viktigaste fråga – såväl på riksplanet som här hemma i Umeå! Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Om vi vill ha fler i arbete måste vi bejaka en bred arbetsmarknad. Det finns inga jobb som inte är tillräckligt fina och därför ska motarbetas. Alla jobb behövs.

De partier, och de politiker, som enbart fokuserar på hur de ska fördela skattemedlen – men inte ägnar en tanke åt hur jobben ska bli fler – dessa partier kommer aldrig bli framgångsrika i den praktiska politiken.

Innan sommaren beslutade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet – för andra året i rad – att avvakta med budgetbeslutet. Budgetfullmäktige försköts återigen. Alliansen påtalade även den här gången att det var ett felaktigt beslut.

När fullmäktige år 2003 – alltså för elva år sedan – valde att tidigarelägga budgetbeslutet från i november till i juni, var det just för att det var viktigt med tidiga och tydliga besked om vad som gäller för kommunens verksamheter för kommande år. Tas beslutet i juni, hinner verksamheterna förbereda sig så att förändringar snabbt kan träda i kraft efter årsskiftet. Nu blev det inte så det här året heller.

Det här är nionde året i rad som Alliansen i Umeå lägger fram ett gemensamt budgetalternativ för vår kommun. Vi fyra gruppledare för Allianspartierna kommer i ett antal inlägg att redogöra för huvuddragen i vårt gemensamma förslag.

Sverige och världen har under de senaste åren genomgått en djup lågkonjunktur, men vi ser också att Sverige är ett av de länder som har klarat sig bäst genom krisen. Men självklart påverkar oron i omvärlden Sverige.

Under den globala finanskrisen har den svenska kommunsektorn fått ökade statsbidrag och därför klarat sig bra. Kommun- och landstingssektorn har gjort stora överskott. 2010 blev det 19,3 miljarder plus. 2011 blev det ett överskott på 6,3 miljarder kr. 2012 blev det ett plus på 18 miljarder, men en stor del av detta var kopplat till återbetalning av premierna från AFA-pengarna. För 2013 blev det ett överskott på 15,7 miljarder för hela sektorn. Men då består en stor del av överskottet av tillfälliga pengar i formen av AFA-medel.

Men det är ju mer eller mindre historia. Blickar vi framåt, mot 2015 och kommande år, ser det tyngre ut.

Från Allianspartierna väljer vi att möta ett besvärligt ekonomiskt läge genom en stram och återhållsam budget. Jag har varit med i Umeå kommunfullmäktige i 16 år, och detta är nog den stramaste budget vi från moderaterna har varit med om att presentera under dessa år.

De kommande åren ser vi ingen möjlighet att sänka kommunalskatten i Umeå, trots att detta annars är en högprioriterad fråga för Allianspartierna. Men vi har varje år sagt att vi bara sänker skatten om vi kan finansiera detta, och utan att det riskerar drabba våra välfärdsverksamheter. Med den tuffa ekonomiska situation som vi står inför måste politiken prioritera. För oss är det viktigare att säkerställa en god kvalitet inom välfärdsverksamheterna än att sänka skatten. Skulle det ljusna i ekonomin längre fram är vi naturligtvis beredda att ta upp en förnyad diskussion om sänkt skatt, då Umeå har en av landets högsta skatter.

Vi stryker också ett antal av våra tidigare års förslag till satsningar, bl.a. mindre klasstorlekar i grundskolan. Vi stryker även satsningen på ett kvinnohistoriskt museum och sparar därmed minst 8 mkr/år. Vi genomför en rad andra besparingar, däribland ett antal förslag som vi även tidigare år har framfört: minskning av utvecklingsanslaget, minskning av bidraget till Folkets Hus, minskning av ett antal andra poster under kommunstyrelsen. När det gäller förslaget om mindre klasstorlekar kan det bli verklighet ändå, då Alliansregeringen redan i vårpropositionen aviserade mer pengar till kommunerna för 2015 just för detta ändamål. Men det är alltså inget vi räknat in. Men vinner Alliansen riksdagsvalet, så blir det mindre klasser på lågstadiet i landets kommuner.

Det handlar om att fortsätta samordningen av den kommunövergripande förvaltningsapparaten med 5 miljoner kr för nästkommande år. Vi har då räknat lågt, eftersom bedömningen ursprungligen var att samordningen av kommunorganisationen skulle resultera i minskade kostnader på 100 miljoner kr varav man hittills kunnat påvisa strax över 20 mkr. Vi har haft parallella förvaltningar som numera är ersatta av EN.

För två år sedan fick vi ett genombrott då även Socialdemokraterna och vänsterpartiet valde att sätta ut ekonomiska effekter av att samordna och slå ihop alla förvaltningar till en. Det var på tiden! Från Alliansens sida hade vi under tre års tid varnat för misstaget att inte tydligt peka ut hur mycket som skulle sparas. Om man inte sätter upp ett tydligt mål, blir det heller inga resultat.

Denna budgetpost ”Fortsatt effektivisering av förvaltningsorganisation” är avsedd att gälla hela Umeå kommun och inte bara KS-ramen. Men vi har inte hittat något bättre sätt redovisningsmässigt än att lägga det under KS, då det är KS som ska ta de tekniska justeringarna mellan nämnderna. Men det gäller ju lika mycket övriga nämnder. Det var också samma sätt som S/V ställde upp det i budgetförslaget för två år sedan.

Liksom förra året så satsar de två politiska blocken i stort sett lika mycket pengar på välfärdsområdena. Såväl inom socialas område som inom skolan. Men genom våra prioriteringar, så möjliggör vi mer pengar till äldreomsorgen, och förskolan. För att nämna några delar.

En sak är uppenbar och det är att vi måste få mer långsiktighet i Umeå kommuns budgetarbete. Alliansens första uppdragsyrkande är därför att kommunfullmäktige idag ger Kommunstyrelsen i uppdrag att senast i januari 2015 redovisa en plan för hur de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen ska uppnås för 2016 och 2017 med bibehållen skattesats. Vi accepterar huvuddragen i finansieringen i budget 2015, men för de kommande åren måste vi få en bättre tingens ordning.

Från Alliansen är vi också fortsatt bekymrade över den höga sjukfrånvaron bland de kommunanställda. Även här ligger vi bland de allra sämsta bland landets kommuner. Trots att ca 500 miljoner kronor mer satsas år efter år i kommunens verksamheter, än andra kommuner, så är resultatet sjukare personal. Vår personal i de kommunala verksamheterna förtjänar en bättre arbetsmiljö! Jag har tagit upp denna fråga flera år i rad nu.

Vi vet att människor mår bättre när man kan påverka sin arbetssituation. Alliansen vill därför öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Ett effektivt sätt att få bättre arbetsmiljö har visat sig vara att bilda intraprenader. När man blir mindre detaljstyrd uppifrån, och får mer självbestämmande på golvet – så sjunker sjuktalen.

En budget är inte bara siffror!

Intressant – om man vill se politiska skillnader utöver siffror – är att titta på de direktiv vi vill ge till styrelser och nämnder för deras respektive verksamhetsområden. Allians för Umeå har lagt 32 konkreta uppdrag på en rad områden i stort och smått.

Umeås största akilleshäl just nu är bostadsbristen. Det byggs för lite, och detta hämmar tillväxten. Här har kommunen ett ansvar att underlätta och möjliggöra nybyggnationer. Vi har också möjligheten via vårt kommunala bostadsbolag AB Bostaden, att faktiskt öka takten på nyproduktionen av hyresrätter. Jag tänkte återkomma till detta i mitt andra anförande.

I våras kom årets kommunranking om företagsklimatet och Umeå noterar en fortsatt dålig placering – plats 124 av 290 kommuner. Att vi förbättrar klimatet för företagande är viktigt för Umeås fortsatta tillväxt, välfärden och vår konkurrenskraft. Fler jobb är grunden för vår gemensamma välfärd. Vi lägger därför uppdrag som ska göra Umeå mer attraktivt för just företagande. Det handlar exempelvis om att införa en utmaningsrätt för att förbättra möjligheterna till upphandlingar i den kommunala verksamheten.

Valfrihet för umeåborna!

Alliansen står upp för umeåbornas rätt till valfrihet inom olika områden. Vi har den senaste mandatperioden sett hur Vänsterpartiet och Socialdemokraterna av ideologiska skäl beskär och försämrar möjligheten till människors fria val. Mot denna utveckling tar vi strid. Vi vet att valfriheten är uppskattad av befolkningen. 8 av 10 svenskar anser att valfrihet inom vård och omsorg är viktig. Likaså vill 3 av 4 föräldrar kunna välja skola till sina barn. Vår slutsats är tydlig: Uppmuntra valfrihet inom såväl skolan som omsorgen! Vi föreslår därför att Umeå kommun inför Lagen om valfrihet (LOV) även inom särskilda boenden och inom handikappomsorgen.

Ordförande!

Alliansens budgetförslag innebär tydliga prioriteringar av i första hand äldreomsorg och förskola. Det är samtidigt en återhållsam och stram budget. Vi ser inga möjligheter till skattesänkningar under de kommande åren, vi har avstått från ett antal av de satsningar som vi har drivit i tidigare års budgetsammanhang. Men detta till trots så står vi inför stora utmaningar under den kommande treårsperioden.

 

Tack för ordet!