Fyra områden där Lindberg (S) står inför ett vägval

I dagens VK skriver jag på debattsidan om Umeå och de kommande fyra åren i lokalpolitiken. Läggs som vanligt upp här på bloggen.

 En politik för ett fortsatt växande Umeå!

-       Fyra områden där Hans Lindberg (S) måste välja väg.

Valet är över. Ett nytt kommunfullmäktige har valts av umeåborna för mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna har ingått valkarteller med flera partier, däribland Allianspartierna, och kommer som en konsekvens av detta att styra i minoritet. Detta innebär – i alla fall i teorin – goda förutsättningar för en pragmatisk politik, fri från de tidigare bindningarna till Vänsterpartiet.

Hans Lindberg (S) tar över som ny kommunstyrelseordförande och kommer att tvingas till ett antal viktiga vägval under kommande år. För Umeås och umeåbornas skull, så hoppas jag att Lindberg tar chansen och väljer en mer mittenorienterad politik än tidigare, vilken bygger vidare på mycket av den tillväxtvänliga politik som i vissa delar förenar moderater och socialdemokrater.

För det första måste jobben vara i ständigt fokus! Att människor jobbar och betalar skatt är grunden för allt annat. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär större skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Är Lindberg beredd att förbättra villkoren för företagare i Umeå? Att förkorta handläggningstider, införa utmaningsrätt, förbättra dialogen med privata aktörer, avveckla osund konkurrens och genomföra mer konkurrensupphandling? Mycket av sådant som stoppats under S/V-samarbetet.

För det andra måste vi få fart på bostadsbyggandet! De kommande åren måste vi fördubbla bostadsbyggandet, inte minst via förtätning av staden. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Vi moderater anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela även kommande år, när det gäller ökad nyproduktion av hyresrätter. Tyvärr valde S och V att stoppa en Alliansmotion med den innebörden under förra mandatperioden. Moderaterna föreslog under valrörelsen att påbörjandet av nya bostadsområden på Ön tidigareläggs. Enligt bostadsförsörjningsplanen ligger Ön med 1000 lägenheter fr.o.m. 2017. Detta skulle kunna tidigareläggas. Likaså avyttring av delar av beståndet för att bl.a. kunna bygga nytt. Är Lindberg beredd att till detta?

För det tredje måste vi värna möjligheten till fortsatt valfrihet för umeåborna inom skola och omsorg! Vi vet att valfriheten är uppskattad av befolkningen. 8 av 10 svenskar anser att valfrihet inom vård och omsorg är viktigt. Likaså vill 3 av 4 föräldrar kunna välja skola till sina barn. Under valrörelsen sade Lindberg (S) nej till vinster i välfärden. Det innebär i praktiken ett stopp för företag att kunna erbjuda äldreomsorg eller för den delen driva friskolor. Umeå kommun var tidigt ute med att erbjuda eget val inom hemtjänst och sedan 2010 har vi lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Utredningar visar att fokus på kvalitet har ökat och brukarnas behov tillgodoses bättre. Låt oss vidareutveckla succén med valfrihetssystemet och införa LOV även inom särskilt boende och inom handikappomsorg. Socialdemokraterna har nu förtjänstfullt kapat banden till Vänsterpartiet – se nu till att återgå till en positiv syn på människors valfrihet!

För det fjärde är det dags att ta den höga sjukfrånvaron bland de kommunanställda på allvar. I likhet med miljöpartister och vänsterpartister på riksplanet har de lokala socialdemokraterna hyllat 6-timmars arbetsdag, och vill komma till bukt med en hög sjukfrånvaro genom att dela på jobben. Det är helt fel väg att gå. Det är kostsamt och leder inte till lägre sjukfrånvaro. Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet. Ledarskapets betydelse och ansvar, på olika nivåer i kommunen, måste särskilt uppmärksammas under kommande år. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation. Vår personal förtjänar bättre än att vara bland de mest sjukskrivna i landet och vi måste göra betydligt mer på detta område. Så låt oss kraftsamla för en bättre arbetsmiljö för våra anställda inom kommunen, men sluta flumma om 6-timmars arbetsdag.

Jag har nu nämnt fyra områden där Lindberg och den nya S-ledningen måste välja väg för den kommande mandatperioden. Fortsatt vänstervridning, eller en mer mittenorienterad lokalpolitik? Om vägvalet blir det sistnämnda finns det goda förutsättningar för att de kommande fyra åren skall kunna bli positiva för kommunens utveckling. Det finns naturligtvis fler frågor, men de får jag återkomma till i annat sammanhang.

Moderaterna är den politiska kraft som tydligt står upp för ett växande Umeå. Umeåborna behöver mer av nästan allt när staden växer: jobb, bostäder, kommunikationer, skolor men också butiker och andra serviceinrättningar. Vi är beredda att bidra till detta i konstruktiv anda. Det politiska vägval som den nye S-ledaren Hans Lindberg står inför har stor betydelse för kommunens fortsatta utveckling. Välj en pragmatisk och tillväxtvänlig linje för Umeås bästa!

Anders Ågren,Kommunalråd (M), Umeå

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>