Välkommet besked om LOV i Umeå!

Igår beslutade socialnämnden i Umeå att behålla valfriheten inom hemtjänsten, med systemet som möjliggörs inom ramen för Lagen om valfrihet (LOV). Tidigare övervägdes ju från socialdemokraterna att slopa LOV, men nu blev beslutet att fortsätta om än med vissa förändringar som de flesta accepterade.

Detta är ett mycket välkommet besked! Valfriheten för umeåborna inom hemtjänsten är tryggad även fortsättningsvis. De äldre som nyttjar hemtjänst kommer även i framtiden att kunna välja mellan flera olika utförare, såväl kommunala som privata utförare. Idag finns det enligt uppgift 20 externa utförare i Umeå, med en andel av 37% av hemtjänsttimmarna.

Jag uppmanande så sent som i tisdags Hans Lindberg (S) och det nya S-styret att välja väg inom ett antal områden, däribland frågan om valfrihet. Att socialdemokraterna nu skrinlägger planerna på att upphöra med LOV, utan istället tydligt markerar att valfriheten ska fortsätta råda inom hemtjänsten är i detat sammanhang ett synnerligen positivt besked! Att (S) kapat banden till Vänsterpartiet lokalt i Umeå innebär nya möjligheter på en rad olika politiska områden.

Ett bra besked för Umeå!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>