Bekämpa IS-terroristerna

De fasansfulla brott som terroristerna i IS gör sig skyldiga till i Syrien och Irak upprör en hel värld. Massmord, grymma avrättningar, man halshugger eller korsfäster människor, våldtäkter mot kvinner och barn och annat obeskrivligt. Bland dessa mördare slåss en rad personer med svenskt medborgarskap. Uppgifterna varierar något med enligt SÄPO är det mer än 100 personer, kanske upp till 300 personer från Sverige, som åkt ned för att delta i dessa terrorhandlingar.

Självklart måste Sverige agera hårt och tydligt mot dessa individer! Regeringen vill enligt justitieminister Morgan Johansson (S) göra det kriminellt att åka utomlands och strida för, och träna med terroristorganisationer. Så när man kommer tillbaka väntar en brottsutredning och fängelsestraff. Det är ett självklart, och mycket bra, besked! Folkpartiets Jan Björklund har i ett uttalande sagt att i de fall terroristerna är svenska medborgare ska de bestraffas med hårda fängelsestraff. Terroristerna riskerar ju dessutom att återvända till Sverige och begå terrorhandlingar här. Och har de inte svenskt medborgarskap ska de utvisas och inte tillåtas återvända. Även det ett mycket bra förslag.

Världen har alldeles för länge tittat åt annat håll, eller gjort alldeles för lite för att stoppa IS frammarsch. Denna monstruösa terrorgrupp måste bekämpas hårt på alla plan.

Det behöver byggas fler bostäder i Umeå

En av de hetaste lokala frågorna i valrörelsen förra året var bostadssituationen i Umeå. Vi har som bekant akut bostadsbrist!

I dagens VK kan vi läsa om att befolkningssiffrorna går åt rätt håll, men att befolkningsökningen samtidigt hämmas av för få bostäder. Vi moderater i Umeå gick till val på att fördubbla bostadsbyggandet från dagens ca 500 bostäder till åtminstone 1000 per år. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Det var bara knappt ett år sedan S, V och MP röstade ned Alliansens motion i fullmäktige om att öka nyproduktionen av hyresrätter via AB Bostaden. Pinsamt att de låtsas vara vänner av hyresrätten när de stoppar ökat byggande av just hyresrätter. Även i detta fall är de rödgröna ett hot mot tillväxten i Umeå! I Umeå är det Alliansen som driver på när det gäller att bygga mer. Vi anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Vi vill successivt försälja 1/3 av fastighetsbeståndet för att möjliggöra ökad nyproduktion. Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors ska också fortsätta växa och utvecklas. Umeås kommundelar erbjuder en attraktiv livsmiljö och utgör ett viktigt fortsatt område för ett växande Umeå. Målet med bostadsbyggandet är i dagsläget 600-800 lgh/år utifrån Bostadsstrategin. Men detta lyckas vi inte med i Umeå och det försämrar tillväxten!

Ca 1300 nya umeåbor under förra året!

Enligt preliminära befolkningssiffror som vi fått rapporterade så ökade Umeå kommun med nästan 1300 invånare under 2014. De officiella siffrorna presenteras den 19 februari. Vid årsskiftet uppgick således Umeås befolkning till ca 119 600 invånare. Vi närmar oss 120 000 invånare i rask takt.

Det är positiva siffror. Men vi får inte glömma bort bostadsbyggandet! Det har under en lång rad av år byggts alldeles för lite bostäder i vår kommun, och här krävs det ökat tempo. Likaså frågan om fler arbetstillfällen i vår kommun. Fler jobb och bostäder är A och O för en tillväxtregion!.

Träff med partiledningen idag

Idag bär det av till Stockholm över dagen. Landets moderata länsförbundsordföranden och partiombudsmän för respektive förbund är kallade till möte med partiledningen. Vår partiordförande Anna Kinberg Batra och partisekreteraren Tomas Tobé har dragit igång ett omfattande internt utvecklingsarbete, med sex arbetsgrupper som ska presentera förslag inför höstens partistämma som går av stapeln i Karlstad i oktober.

Om detta, partiets interna organisation, decemberöverenskommelsen samt vägen fram till valet 2018 kommer dagens överläggningar att kretsa. Ska bli intressant!

90 mkr i direkta kostnader för sjukfrånvaron år 2014

Senare idag kommer min interpellation om Umeå kommuns kostnader för sjukfrånvaron att debatteras i fullmäktige. I svaret går att utläsa att enbart de direkta kostnaderna för sjukfrånvaron uppgår till 90 miljoner kr per år.

Umeå kommun som arbetsgivare har ett stort ansvar för arbetsmiljön i de kommunala verksamheterna. Med arbetsmiljöansvar följer en skyldighet att bl.a. vara aktiv och vidta åtgärder för att ta bort eller minska riskerna för ohälsa i det vardagliga arbetet. Faktorer som god arbetsmiljö, ledarskap, en fungerande arbetsorganisation, möjligheter till friskvård, rehabilitering och kompetensutveckling är alla viktiga delar för en god personalpolitik.

Umeå kommun borde, som arbetsgivare, öka insatserna för att skapa en bättre arbetsmiljö och därmed få ned sjukskrivningstalen. Av landets 290 kommuner har vi under en rad år hamnat dåligt till när det gäller nivån på sjukfrånvaron. Det måste ses som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen.

Sjukfrånvaro drabbar självfallet den enskilde, och åtgärder måste vidtas för att arbetstagaren snabbt ska kunna komma tillbaka i arbete. Men hög sjukfrånvaro bland personalen innebär också kostnader för kommunen, såväl direkt som indirekt. En lägre sjukfrånvaro innebär således att pengar frigörs som kan användas till andra ändamål!

Stort grattis till Elin Jonsson!

I helgen hade Moderata Ungdomsförbundet i Västerbotten sin årliga distriktsstämma.

Till ny distriktsordförande för MUF-distriktet valdes Elin Jonsson. Som länsordförande för Moderaterna i Västerbotten vill jag passa på att önska henne och den nyvalda styrelsen lycka till i det fortsatta politiska arbetet. MUF utgör ryggraden i vårt kampanjarbete och är samtidigt vår ”ideologiska vakthund”. Jag ser fram emot ett fortsatta positivt samarbete!

Brist på mark för nya företag!

I dagens VK är jag intervjuad apropå behovet av mer mark för handel och verksamheter i Umeå. Det är viktigt att vi inte blir bekväma och slår oss till ro! Konkurrensen mellan regioner och städer pågår ständigt, inte minst beträffande företagsetableringar.

En av knäckfrågorna är om kommunen kan erbjuda lämpliga tomter.

Det här har vi debatterat och diskuterat under många år, och från moderaternas sida har vi länge pekat på att öppna upp för mer handelsetableringar i anslutning till Green Zone på Ersboda, och just delar av gamla I20-området. I den senaste översiktsplanen ”Fördjupningen för Umeå” som fullmäktige antog hösten 2011 så beslutade vi också att vi skulle utreda nya handelsytor på I20-området, så det borde inte finnas något hinder för handel där. Tvärtom.

Självklart måste Umeå kommun fixa fram lämpliga tomtalternativ för de företag som är intresserade av att etablera sig i Umeå! Om det sedan blir i området vid Green Zone eller på annat ställe återstår att se. Vi har inte råd att tacka nej till hundratals nya jobb. Det här måste ordnas.

Jag noterar att Hans Lindberg (S) inte stänger några dörrar i detta avseende, och det bådar gott!

Apropå debatten om gamla stadsbibliotekets lokaler

Har nyss skickat in denna enkla fråga som kommer att diskuteras på kommunfullmäktigesammanträdet måndag den 26 januari.

 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

 Angående diskussionen om gamla stadsbibliotekets lokaler

Har via massmedia följt Vänsterpartiets något märkliga invändningar mot tankarna på att det eventuellt kan bli handel i delar av det gamla stadsbibliotekets lokaler. De hänvisar till en överenskommelse mellan S och V om att i de gamla lokalerna – bottenvåningen i biblioteket – skulle lokaliseras ”en offentlig, icke-kommersiell verksamhet”.

Men det stämmer ju inte med vad vi fattade beslut om i kommunfullmäktige. I beslutet i KF-protokollet står:  ”att kommunen säkerställer att en icke kommersiell mötesplats fortsatt finns och utvecklas vid Vasaplan”. Någon koppling till stadsbiblioteket fanns inte i fullmäktiges beslut.

För oss som var med i diskussionerna var det tydligt att denna kunde lokaliseras var som helst i anslutning till Vasaplan. Det kan, som exempelvis Hans Lindberg uttalar i en intervju, lika gärna vara i Folkets Hus. Men enligt tidningsuppgifter menar Vänsterpartiet att alla ledande politiker vet att det inte är så som protokollet säger. Jag delar verkligen inte den uppfattningen. Tvärtom.

 

Min enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) är därför:

1. Visst gäller kommunfullmäktiges beslut? Och där finns ju ingen koppling till stadsbibliotekets gamla lokaler.

 

 

Umeå 2015-01-21

 

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Kinberg Batra (M) talar på invigningen av Västerbotten på Grand

Imorgon är det invigning av ”Västerbotten på Grand” i Stockholm. Mycket positivt att arrangörerna lyckats få dit vår nyvalda moderata partiledare Anna Kinberg Batra som en av talarna under dagen.

Intressant läsning är förövrigt den senaste förtroendemätningen bland partiledarna som Aftonbladet presenterade för några dagar sedan. Anna Kinberg Batra ligger faktiskt bättre till hos väljarna än Fredrik Reinfeldt gjorde under början av sin partiledarbana. Andelen som har stort eller mycket stort förtroende för henne är större. I denna undersökning 37%. Så trots all skit som skrivits inför valet av vår nyvalda partiledare, så ligger hon bättre till än Reinfeldt gjorde vid motsvarande tidpunkt.

En bra start!

Bara luta sig tillbaka?

Jag blir lite beklämd när Hans Lindberg (S) i gårdagens Folkbladet avfärdade idén om etableringen av internationellt kasino i Umeå, med synpunkten att han ifrågasatte siffrorna om nya jobb samt att ”vi har en bra stad som vi har det….”.

Med den attityden kommer det inte att bli mycket gjort!

Vi måste stärka Umeåregionen som en attraktiv besöks- och evenemangsregion för såväl privat- som affärsturism. Umeå är en av EU:s snabbast växande städer. Det avslutade kulturhuvudstadsåret medför stora möjligheter för hela vår region, och det är nu hög tid att blicka framåt och se hur kommunen kan fortsätta utvecklas. Det gäller att skapa fler besöksanledningar, och en sådan vore att etablera nästa statliga kasino i Umeå.

Utöver ca 200 nya arbetstillfällen, så skulle det innebära ett rejält uppsving för hotellnäringen i vår stad. När kasinot i Sundsvall öppnades, så genererade det under första året ca 16 000 hotellnätter. Umeå har redan idag ett brett kultur- och nöjesutbud, men ett kasino skulle komplettera och ytterligare höja attraktionskraften. Ett kasino ökar kommunens attraktivitet, turismen ökar, det ger nya jobb och därigenom ökade skatteintäkter till det offentliga.

Riksdagen antog år 1999 en kasinolag som tillåter kasinospel av internationellt slag i Sverige. Det fastslogs att högst fyra kasinon skulle få öppnas under en inledande period. Regeringen gav därefter ett uppdrag till Casino Cosmopol AB, som är ett helägt dotterbolag till AB Svenska Spel, att etablera fyra internationella kasinon i Sverige. 2001 stod Casino Cosmopol i Sundsvall invigningsklart. Därefter etablerades kasinona i Malmö, Göteborg och Stockholm.

I lagen lämnade riksdagen en öppning för regeringen att besluta om ytterligare etableringar av kasinon av internationellt slag i Sverige. Enligt lagen får det finnas högst sex kasinon i Sverige, det vill säga ytterligare två. Mot bakgrund av de goda resultat som de fyra etablerade kasinona uppvisar borde det vara en självklarhet för regeringen att utnyttja kasinolagens öppning och fatta beslut om att etablera ytterligare två kasinon i Sverige.

Som Norrlands största stad har Umeå stor potential beträffande besöksnäringen. Här går vi en spännande framtid till mötes med exempelvis såväl nya gallerian Utopia i centrum som den kommande Ikeaetableringen. Shoppingturism är en sorts turism som ökar i takt med att handel och turism samarbetar allt mer. Av detaljhandelns försäljning består hela tio procent av de pengar som turister spenderar. Umeå är en fantastisk stad – nu måste vi se till att ännu fler får uppleva det.

Invändningar finns emot ett kasino utifrån risken med spelberoende. Denna aspekt är viktig, och jag delar synen på att kommuner och landsting tillsammans med statliga instanser ska jobba förebyggande och stödjande för personer som hamnar i olika former av missbruk. Men slutsatsen kan inte bli att stoppa etableringen av exempelvis ett kasino. Tvärtom bidrar förekomsten av statliga kasinon till en god kontroll, och är att föredra framför nätspelande eller det illegala spelande som förekommer för den delen.

Det har gjorts ett antal offentliga utredningar kring kasinon, utifrån dessa aspekter. Där konstateras att kasinoetableringarna knappast har påverkat spelberoendeproblematiken i aktuella städer. Däremot har det sannolikt minskar det illegala spelandet. Av dem som besöker kasinon så är ca 70 procent ”engångsbesökare”. Det statligt ägda Casino Cosmopol har ett tydligt ansvar och tydliga regler avseende dels åtgärder för att motverka och åtgärda förekomst av spelmissbruk. Omfattande utredningar har utvärderat Casino Cosmopol, och de har strikt identitetskontroll vid spel, kontinuerlig rådgivning avseende spelmissbruk m.m.

Vi moderater vill göra vårt bästa för att Umeå ska utvecklas på ett positivt sätt under kommande år. Umeå ska vara Norrlands självklara tillväxtmotor. Vi behöver mer av nästan allt när staden växer. Jobb, bostäder, kommunikationer, skolor, sjukvård men också butiker och andra serviceinrättningar. Fler besöksanledningar är en annan mycket viktig del.