Medveten desinformation från V i Umeå?

Läser i dagens Folkbladet att Vänsterpartiet inte gillar tankarna på att det kan bli handel i delar av det gamla stadsbibliotekets lokaler. De hänvisar till någon form av överenskommelse mellan S och V om att i de gamla lokalerna – bottenvåningen i biblioteket – skulle lokaliseras ”en offentlig, icke-kommersiell verksamhet”. I intervjun är vänsterns nya gruppledare förvånad över att fullmäktigeprotokollet säger något annat, och hävdar att alla ledande politiker vet att det inte är så som protokollet säger.

Jag kan bara kortfattat dementera hennes funderingar.

Beslutet är precis som Folkbladets reporter Maria Linné har letat upp i KF-protokollet: ”att kommunen säkerställer att en icke kommersiell mötesplats fortsatt finns och utvecklas vid Vasaplan”. Någon koppling till stadsbiblioteket fanns verkligen inte i fullmäktiges beslut. För oss som var med i diskussionerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige var det tydligt att denna kunde lokaliseras var som helst i anslutning till Vasaplan. Det kan, som exempelvis Hans Lindberg uttalar i dagens intervju, lika gärna vara i Folkets Hus.

Ingen direkt koppling till gamla stadsbibliotekets lokaler med andra ord.

 

Det är anmärkningsvärt att Vänsterpartiets gruppledare nu hävdar något annat. Men det kanske är så att Vänstern i Umeå medvetet spridit ut felaktig information om stadsbiblioteksflytten – och vad som skall in i de gamla lokalerna – till sina egna medlemmar och sympatisörer, just för att få acceptans för att flytta biblioteket? För alla i beslutande ställning var medvetna om att det som idag avhandlas i Folkbladet-artikeln inte var kopplat till gamla stadsbibliotekets lokaler.

Punkt.

Kommunism = massmord och förtryck

Skriver i dagens VK om kommunismens massmord och förtryck. Insändaren bifogas nedan.

Kommunism = massmord och förtryck

 

På bästa sändningstid satt nyligen en av våra kändaste skådespelare i tv och hyllade Stalin och kommunismen. Så tragiskt. Så historielöst.

Av de 170 miljoner människor som slaktades i massmord under 1900-talet så står kommunisterna för nästan två tredjedelar. Inte ens nazisterna kunde komma upp i samma numerär. Mer konkret så har alltså omkring 110 miljoner människor dödats i kommunismens namn. Varhelst marxistiska idéströmningar blivit statsbärande ideologi har den resulterat i förtryck av de mänskliga fri- och rättigheterna. Oavsett vi talar om Sovjet, Kina, Albanien, Pol Pots Kambodja, Castros Kuba, Albanien, Rumänien, Nordkorea, Vietnam, Östtyskland, Etiopien eller Mexiko har resultatet alltid varit terror och statsorganiserat mördande.

Sveriges gamla kommunistparti, numera Vänsterpartiet, ville för några år sedan göra upp med sitt mörka förflutna och det var ju verkligen på tiden. Förre partiledaren Ohly kallade sig kommunist men har numera slutat med det. Bra så.

I en alltmer orolig omvärld, där vänster- och högerextremister liksom våldsbejakande islamistisk extremism är på frammarsch är det allas vårt ansvar att värna ett fritt och demokratiskt samhälle. Varje dag.

 

Anders Ågren

Förbundsordförande, Moderaterna i Västerbotten

Kostnaderna för sjukfrånvaro inom Umeå kommun

Idag har jag lämnat in en interpellation till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S) om kostnaderna för sjukfrånvaron inom Umeå kommun. Som arbetsgivare har kommunen ett stort ansvar för arbetsmiljö och annat som påverkar personalens sjukskrivningar. Med en bättre personalpolitik kan vi minska kostnaderna för sjukfrånvaron och använda dessa pengar till andra ändamål.

Interpellationen bifogas nedan.

 

 

Interpellation till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S):

 

Umeå kommuns kostnader för sjukfrånvaro

Umeå kommun som arbetsgivare har ett stort ansvar för arbetsmiljön i de kommunala verksamheterna. Med arbetsmiljöansvar följer en skyldighet att bl.a. vara aktiv och vidta åtgärder för att ta bort eller minska riskerna för ohälsa i det vardagliga arbetet. Faktorer som god arbetsmiljö, ledarskap, en fungerande arbetsorganisation, möjligheter till friskvård, rehabilitering och kompetensutveckling är alla viktiga delar för en god personalpolitik.

Umeå kommun borde, som arbetsgivare, öka insatserna för att skapa en bättre arbetsmiljö och därmed få ned sjukskrivningstalen. Av landets 290 kommuner har vi under en rad år hamnat dåligt till när det gäller nivån på sjukfrånvaron. Det måste ses som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen.

Sjukfrånvaro drabbar självfallet den enskilde, och åtgärder måste vidtas för att arbetstagaren snabbt ska kunna komma tillbaka i arbete. Men hög sjukfrånvaro bland personalen innebär också kostnader för kommunen, såväl direkt som indirekt. En lägre sjukfrånvaro innebär således att pengar frigörs som kan användas till andra ändamål.

Det vore därför värdefullt för det fortsatta arbetet med sjukfrånvaron inom Umeå kommun att få en bild av hur stora kostnaderna faktiskt är.

 

Mina frågor till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S) blir därför:

1.  Vad är Umeå kommuns årliga kostnader för sjukfrånvaron bland personalen, såväl direkta som indirekta kostnader?

2. Hur har detta utvecklats under de senaste fyra åren?

 

Umeå 2015-01-14

 

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Allt närmare NATO-medlemskap

En av de frågor som nytillträdda M-ledaren Anna Kinberg Batra lyfte i sitt första tal som partiledare var frågan om NATO-medlemskap. Moderaterna vill sedan tidigare att Sverige ska bli medlem, men det förutsätter en bred parlamentarisk enighet. Vi lever i en mycket orolig tid, med allt ifrån en tilltagande rysk aggression till våldsbejakande islamistiska jihadister redo att begå terrordåd runt om i världen. Hoten är numera gränslösa.

Självklart måste vi se över bl.a. våra försvarspolitiska samarbeten för att stärka Sveriges säkerhet. Anna Kinberg Batras initiativ till en Natostudie som ser över konkreta förutsättningarna för ett svenskt Natomedlemskap är välkommet.

Jag noterar på morgonen att utrikesminister Margot Wallström (S) nu svängt och sensationellt öppnar för en utredning om NATO-medlemskap. En mycket bra start på denna vecka!

Ny partiordförande!

Idag är det en milstople i Moderaternas historia. Idag har partistämman tackat Fredrik Reinfeldt för hans historiskt framgångsrika insatser, samt valt Anna Kinberg Batra till ny partiordförande för vårt parti! Efter 111 år har M fått sin första kvinnliga partiledare, och efter valet 2018 kan Sverige därmed få sin första kvinnliga statsminister.

Anna Kinberg Batra har stora förväntningar på sig, och stora utmaningar väntar. Inte minst att fortsätta utveckla den moderata politiken inom en rad områden för att kunna vinna valet 2018. Mer om det senare.

Ett stort grattis till Anna Kinberg Batra!