Underlätta avhysningar!

I veckan kunde vi läsa bl.a. i Aftonbladet (26/6) hur Stockholms stad lyckades få ett illegalt läger med 49 rumänska medborgare avhyst via Kronofogden, till höga kostnader, men bara tre veckor senare är lägret med romer tillbaka. Det hela understryker bara att lagar och regler måste göras om, så att det blir lättare att avhysa illegala bosättningar. Det är fullständigt orimligt som det fungerar idag. Eftersom en bred majoritet av partierna verkar dela denna uppfattning på riksplanet är det hög tid att gå från ord till handling. Likaså måste myndigheterna se till att tremånadersreglen följs – om man vistas här som turist längre än tre månader, och inte studerar eller har ett jobb, så ska man utvisas. Men detta fungerar inte heller i praktiken.

I veckans nummer av Umeå Tidning hade jag inne den här insändaren, där jag skriver om Moderaternas uppfattning i delar av dessa frågor.

 

Gör det lättare att avhysa illegala bosättningar!

Umeå kommun har, via beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, avslagit Vänsterpartiets begäran om att ordna en långsiktig uppställningsplats för husvagnar avsedda för s.k. utsatta EU-medborgares på kommunal mark. Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot vårt beslut.

Dialog kring detta har pågått under lång tid - hyrestiden för det uppställningsområde som kommunen har hyrt ut vid Nydalabadet för 12 husvagnar gick dessutom ut redan 2015-03-31 – och kommunen har inte hittat någon lämplig mark för ytterligare uppställningsplatser, och det skulle dessutom bli kostsamt.

Men oaktat kostnadsaspekten så är det heller ingen kommunal uppgift att göra det. Ibland när man läser massmedias skildring av den här frågan kan man luras att tro det, men så är det verkligen inte. Det är inget kommunalt ansvar. Umeå kommun har redan idag gjort betydligt mer än vad som är kommunens ansvar.

Är man här på den faktiska grundpremissen som turist har man rätt att vara i landet i tre månader, men inte mer än så. Svenska kommuners ansvar är avgränsat till i första hand akut bistånd om något inträffar, samt möjligen hjälp med biljett för hemresa till personens hemland.

Det är inte kommunens ansvar att ordna och finansiera boende, skolgång eller annat under den korta tid man som turist vistas i Sverige. Inte heller är det kommunens uppgift att ordna fram någon form av kommunala campingar med gratis kost och logi för ändamålet. Vänsterpartiet i Umeå hävdar högljutt motsatsen, men de är i uppenbar minoritet. Frågan har prövats demokratiskt och de har blivit nedröstade. Vänsterns agerande uppe på Nydalaområdet är under all kritik.

Vi moderater anser att det måste bli lättare att avhysa illegala bosättningar, att organiserande av tiggeri skall kriminaliseras samt att i första hand Rumänien och Bulgarien måste ta sitt ansvar för sina egna medborgare. Vårt förslag om att kriminalisera organiserande av tiggeri har också ett förkrossande starkt stöd bland den svenska befolkningen.

 

Anders Ågren, Kommunalråd, M

Umeå

Att varsebli faran i tid

dagens VK skriver jag på debattsidan om vikten av att fokusera på fler jobb och bostäder för Umeås fortsatta positiva utveckling. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme ger ökade skatteintäkter och ökade resurser till den gemensamma välfärden.

 

Tillväxt och positiv utveckling kommer inte av sig själv!

Fullmäktige i Umeå antog nyligen budget för 2016. Liksom övriga delar av Kommun-Sverige står Umeå inför betydande utmaningar under kommande år. Demografi och volymutveckling inom flera verksamhetsområden sätter press på de flesta kommunerna. Det är en sida av myntet, med prioriteringar av befintlig kommunal verksamhet. Men det är viktigt att inte glömma bort den andra sidan av myntet och den allra viktigaste frågan – hur jobben ska bli fler!

VK:s politiske redaktör Ola Nordebo varnade i en intressant ledarkrönika (13/6) för att många samtidstrender och framtidsspaningar faktiskt talar emot Umeå. Att det finns orosmoln som numera hotar Umeås utveckling och att det gäller att varsebli den faran i tid.

Ja, varsebli faran i tid. Och tro för allt i världen inte att tillväxt och positiv utveckling kommer av sig själv! I en allt hårdare konkurrens måste Umeå växa mer, med jobb och bostäder i fokus.

Att människor jobbar och betalar skatt är nämligen grunden för allt annat. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär större skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Om fler människor arbetar och betalar skatt, så stärker det också förutsättningarna att trygga en god kommunal verksamhet. På så vis kan vi säkra utbyggnaden av bra skolor, vettiga arbetsvillkor för personalen, att bussarna går ofta och att sådant som renhållning och snöröjning fungerar.

Om vi vill ha många i arbete måste vi bejaka en bred arbetsmarknad. Det finns inga jobb som inte är tillräckligt fina och därför ska motarbetas. Tvärtom – alla jobb behövs. Därför finns det ett problem om partierna inte ägnar en tanke åt hur jobben ska kunna bli fler, hur fler företag ska kunna startas och hur fler företag ska kunna etablera sig i Umeå. Därför var det beklagligt att en majoritet i kommunfullmäktige röstade nej till moderaternas motion om nästa statliga kasino till Umeå. Det hade kunnat innebära 200-300 nya jobb samt ökade skatteintäkter till det gemensamma. Men det är bara ett exempel på hur S-ledningen sitter med armarna i kors.

En förutsättning för att säkerställa framväxt av nya jobb, fler människor i arbete och en investeringsvilja är ordning och reda i den kommunala ekonomin. För oss moderater är en stark kommunal ekonomi i balans grunden i den ekonomiska politiken. Detta är viktigt för att bland annat säkerställa åtaganden i viktiga investeringar och framtida pensioner. Likaså att återställa tidigare års underskott.

Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Det kräver att klimatet för både företag och människor är av hög klass.

Politiker kan inte kommendera fram företag eller arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kan däremot förbättra villkoren för företagare och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Inför därför utmaningsrätt, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen med privata aktörer, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt. Öppna för mer handelsytor i anslutning till Ersboda/Green-zone. Fortsätt också att stötta inkubatorer som Bic Factory. Även t.ex. Uminova Sciencepark har alla möjligheter att expandera och skapa fler nya företag och därmed fler jobb i vår region.

I Umeå råder också bostadsbrist. De kommande åren måste vi fördubbla bostadsbyggandet för att komma ikapp. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Vi anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela även kommande år, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Vi vill successivt avyttra delar av beståndet för att möjliggöra ökad nyproduktion av hyresrätter. Lär av S-styrda Luleå eller för den delen Skellefteå i detta fall. Sitt inte med armarna i kors.

Nya Moderaterna kämpar för ett Umeå som fortsätter framåt med en stark och tydlig arbetslinje. Umeåborna behöver mer av nästan allt när staden växer. Jobb, bostäder, kommunikationer, skolor, sjukvård men också butiker och andra serviceinrättningar. Alla jobb är värdefulla. Ska vi undvika att bli frånkörda av storstadsregionerna, och omkörda av andra hungriga tillväxtstäder, så är det fler jobb och bostäder som måste vara i fokus!

Anders Ågren (M)

Kommunalråd, Umeå

Förslag i rätt riktning apropå tiggeriet

Jag välkomnar inriktningen på dagens förslag från regeringen apropå hur Sverige ska kunna motverka tiggeriet.

Idag presenterade regeringen nämligen ett antal åtgärder för att komma tillrätta med tiggerisituationen. I stora delar går man på samma linje som den moderaterna föreslog tidigare i våras.

Det ska bli enklare att avhysa tiggarna från dess många illegala bosättningar, på såväl kommunal som privat mark. Enligt regeringen finns det så många som upp till 300 olagliga bosättningar idag. Det är verkligen på tiden att lagen ändras så att detta blir enklare och går snabbare att genomföra dessa avhysningar. Mycket positivt!

Likaså att de ska titta över möjligheten att kriminalisera organiserande av tiggeri, även om de använder andra ord när de föreslår det. Men i sak samma sak.

Avslutningsvis positivt att de återigen upprepar det självklara: ansvaret för de tiggande EU-medborgarna ligger på deras egna hemländer, i första hand Rumänien och Bulgarien!

En attraktiv och modern arbestgivare!

En återkommande debattfråga i Umeå kommun är hur vi ska bli bättre som arbetsgivare gentemot våra anställda. Från moderaterna och Allianspartierna i övrigt har vi bl.a. lyfta fram bildandet av intraprenader och personalkooperativ för att öka frihetsgraden för de anställda. Umeå kommun är Umeås största arbetsgivare och krafttag måste tas för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. Vi har som bekant alltför hög sjukfrånvaro bland våra anställda. Tydlig ledning i en rimligt stor organisation kommer att minska sjukfrånvaron. Vi har också föreslagit att den tid som går åt till interna möten skall, som riktvärde, halveras. Möten och sammanträden blir inte bättre bara för att de är långa och utdragna.

Som en del i att vara en modern arbetsgivare, och samtidigt minska sjuktalen, vill vi att all personal ska ges möjlighet att träna på arbetstid. Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på: arbetsgivaren som får lägre kostnader för sjukfrånvaro och den enskilde i formen av ett friskare liv.

SÅ visst finns det mycket i stort som smått att göra för att förbättra arbetsmiljön och bli en mer modern arbetsgivare. Tyvärr röstade Hans Lindberg (S) och övriga socialdemokrater nej till dessa förslag. Svagt.

Medlemstidningen för M i Västerbotten

IMG_4197

Senaste numret av Nordsvenskan kom i brevlådan i torsdags. Det är medlemstidningen för Moderaterna i Västerbotten som utkommer fyra ggr per år.  Där kan man läsa dels om arrangemang och kampanjer som varit runt om i länet bland de moderata lokalföreningarna, dels om aktiviteter som är på gång. Om kampanjer i tex Skellefteå, Umeå, MUF-aktiviteter, Moderatkvinnorna, Moderata Seniorer, Moderata Studenter och Öppna Moderater, möten i Lycksele etc etc.

Om du har funderingar på att bli medlem är det bara att du hör av dig. Kolla gärna in på partiets nationella hemsida, där du också hittar hur du enkelt kan bli medlem.

Välkommen!

Midsommarfirande i Gammelstad

Så har midsommar passerat. Jag och Åsa har tillbringat dagarna uppe i Gammelstad där hela familjen varit samlad. På midsommarafton blev det traditionell sillunch hos svärföräldrarna och därefter grillning. En behaglig tillvaro med underbart väder! Lite promenader blev det också samt tillfälle att få umgås med goda vänner. Solen sken hela tiden och det var en befrielse att äntligen få en fläkt av sommaren. Upptäckte den här vägen vid en av våra promenader :)

Men nu tillbaka i vackra Umeå!

Bromma är större än Stockholm

 

 

Bromma är större än Stockholm

Den borgerliga oppositionen i Stockholms stad har gemensamt motionerat om att stoppa nedläggningsplanerna för Bromma flygplats och begärt att berörda kommuner ska ges möjlighet att komma in med synpunkter i ärendet. Frågan om Bromma flygplats är nämligen inte främst en Stockholmsfråga utan en fråga av betydelse för jobb, tillväxt och utveckling i hela landet, inte minst för Umeå. En nedläggning av flygplatsen skulle innebära 24 000 förlorade arbetstillfällen i hela Sverige.

 

I Alliansens motion om att stoppa nedläggningsplanerna för Bromma flygplats, ställs krav om ökat inflytande för berörda kommuner, däribland Umeås kommun.  Nu väljer dock vänstermajoriteten att sätta stopp för denna möjlighet till utlåtande. Tre av fem i de tolv orter som berörs är negativt inställda till en nedläggning av Bromma, enligt en undersökning från Demoskop i oktober 2014.  Även nio av tio kommunstyrelseordförande i landet ställer sig, oberoende av partitillhörighet, avvisande till en nedläggning av Bromma flygplats. I Umeå är 67 procent negativa till en nedläggning. Kan motsträvigheten att låta kommunen ge sitt yttrande vara ett tecken på vänstermajoritetens rädsla för avvikande åsikter?

 

Idag är mer än 90 procent av flygresorna till och från Bromma arbetsrelaterade, därmed är därför avgörande med korta restider och en citynära flygplats. För många affärsresenärer är också tidiga morgonflyg och sena eftermiddagsflyg en förutsättning för att kunna kombinera familj och arbetsliv. Vänstermajoriteten menar dock att flyglinjerna istället bör flyttas till Arlanda, men enligt trafikverket är det inte möjligt med en förflyttning och samtidigt tillgodose människors behov och önskemål gällande restider.

 

Bromma flygplats är avgörande för jobb och tillväxt i såväl, Umeå, Stockholm och hela Sverige. Vänstermajoriteten i Stockholm och regeringen borde respektera riksdagens majoritet och den breda opinionen om att bevara Bromma Flygplats. Deras agerande i frågan är tillväxtfientligt, bakåtsträvande och ett hot mot Sveriges framtida utveckling.

 

Anders Ågren (M) Kommunalråd Umeå kommun

Anna König Jerlmyr (M) Oppositionsborgarråd Stockholm stad

Gör det lättare att avhysa illegala bosättningar!

Skriver i dagens VK.

 

Gör det lättare att avhysa illegala bosättningar!

Umeå kommun har, via beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, avslagit Vänsterpartiets begäran om att ordna en långsiktig uppställningsplats för husvagnar avsedda för s.k. utsatta EU-medborgares på kommunal mark. Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot vårt beslut.

Dialog kring detta har pågått under lång tid - hyrestiden för det uppställningsområde som kommunen har hyrt ut vid Nydalabadet för 12 husvagnar gick dessutom ut redan 2015-03-31 – och kommunen har inte hittat någon lämplig mark för ytterligare uppställningsplatser, och det skulle dessutom bli kostsamt.

Men oaktat kostnadsaspekten så är det heller ingen kommunal uppgift att göra det. Ibland när man läser massmedias skildring av den här frågan kan man luras att tro det, men så är det verkligen inte. Det är inget kommunalt ansvar. Umeå kommun har redan idag gjort betydligt mer än vad som är kommunens ansvar.

Är man här på den faktiska grundpremissen som turist har man rätt att vara i landet i tre månader, men inte mer än så. Svenska kommuners ansvar är avgränsat till i första hand akut bistånd om något inträffar, samt möjligen hjälp med biljett för hemresa till personens hemland.

Det är inte kommunens ansvar att ordna och finansiera boende, skolgång eller annat under den korta tid man som turist vistas i Sverige. Inte heller är det kommunens uppgift att ordna fram någon form av kommunala campingar med gratis kost och logi för ändamålet. Vänsterpartiet i Umeå hävdar högljutt motsatsen, men de är i uppenbar minoritet. Frågan har prövats demokratiskt och de har blivit nedröstade. Vänsterns agerande uppe på Nydalaområdet är under all kritik.

Vi moderater anser att det måste bli lättare att avhysa illegala bosättningar, att organiserande av tiggeri skall kriminaliseras samt att i första hand Rumänien och Bulgarien måste ta sitt ansvar för sina egna medborgare. Vårt förslag om att kriminalisera organiserande av tiggeri har också ett förkrossande starkt stöd bland den svenska befolkningen.

 

Anders Ågren, Kommunalråd, M

Umeå

Vi måste bygga mer bostäder i Umeå!

Full fart. Här kommer anförande nummer 2. Det talade ordet gäller.

 

Ordförande, ledamöter, åhörare!

 

I Umeå råder bostadsbrist. En av många anledningar till det har varit ett förbluffande ointresse från de styrande Socialdemokraterna under förra mandatperioden. Tillsammans med Vänsterpartiet gick ni emot en rad förslag, både lokalt och på nationell nivå för att få fart på bostadsbyggandet.  Under förra mandatperioden såg vi också en lägre befolkningstillväxt i Umeå, ett lägre bostadsbyggande etc.

 

Tyvärr verkar Socialdemokraterna under Hans Lindbergs ledning så här långt fortsätta på den inslagna vänsterlinjen, trots att ni inte längre är beroende av Vänsterpartiet för att styra. Ni förhindrar ökad nyproduktion av bostäder i en stad med akut bostadsbrist, ni vill också minska arbetstiden för kommunanställda men med bibehållen lön! Istället för fler jobb, så vill ni dela på befintliga jobb.

 

I Västerbottensnytt kunde vi i förra veckan se nyhetsinslag på hur S-styrda Skellefteå har gjort exakt det vi från Alliansen har föreslagit: för att kunna finansiera ökad nyproduktion av hyresrätter, så avyttrar man delar av det kommunala hyresbeståndet! Likaså är det nu på gång i S-styrda Luleå. Man ska sälja delar av beståndet för att kunna få fart på byggandet av nya hyresbostäder. Tänk att detta är inget problem i  dessa S-kommuner. För de har fattat att man faktiskt kan öka takten på att bygga hyresrätter via de kommunala bostadsbolagen. Men i Umeå sitter Hans Lindberg och hans kamrater med armarna i kors. Det är oansvarigt.

 

Det finns olika uttryck för bostadsbristen i Umeå. Människor som vill arbeta i Umeå hittar inte bostad när de ska flytta hit. För studenter som kommit in vid universitetet är det tufft att lyckas få tag på en bostad. Förra hösten var det omkring 1000 studenter som hade anmält sig till akutrumsförmedlingen. Det var värsta året någonsin. Lär ju bli ännu värre i höst. Kvinnor i behov av skydd, kan inte erbjudas boende. Även socialtjänsten har svårt att få tag på lägenheter. Det skulle behövas 80-100 nya lägenheter per år enbart för att täcka behovet inom vård och omsorg. Och den tillgång på bostäder som socialtjänsten har idag är betydligt lägre. Länsstyrelsen kommer med propåer om att vi ska öka mottagandet av människor på flykt – men vi har hittills inte klarat det pga att det saknas bostäder.

 

Målet med bostadsbyggandet är i dagsläget 600-800 lgh/år utifrån Bostadsstrategin. Men detta lyckas vi inte med i Umeå och det försämrar tillväxten!

År      Nya bostäder

2009         -326

2010         -429

2011         -325

2012         -439

2013         -501

2014         -578

 

En viss ökning jmf med tidigare bottenår, men det är inte tillräckligt! I sex år har vi byggt knappt hälften av vad som krävs. Det räcker alltså inte till, i synnerhet inte utifrån de BEHOV som finns. Byggnadstakten måste öka ytterligare!

 

 

Från moderaterna och övriga Allianspartier i kommunen har vi uppmärksammat bostadsbristen vid återkommande tillfällen på senare år. Det byggs för lite bostäder i Umeå och det är ett allvarligt hot mot Umeås utveckling.

 

Det hänger ihop. Dålig tillgång på nya bostäder – färre som flyttar hit. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Tillsammans ska vi kunna få fart på bostadsbyggandet igen.

 

Alliansens uppdrag innebär att vi ska ge i uppdrag till AB Bostadens styrelse att stegvis avyttra 1/3 av beståndet, just för att få ekonomiska muskler till att såväl klara av underhållsbehovet på befintligt fastighetsbestånd som att kunna öka nyproduktionen. Därigenom skulle AB Bostaden bli en strategisk aktör för att kunna fortsätta byggandet av nya hyresrätter och öka tillgången på de bostäder som vi verkligen behöver för Umeås fortsatta tillväxt.

 

 

Det här förslaget från oss inom Alliansen löser inte ensamt bostadsbristen i Umeå. Det är bara EN pusselbit, för att på sikt kunna öka produktionen av hyresrätter i Umeå. Men det är ett konkret exempel på vad vi faktiskt KAN göra. Istället för att bara sitta med armarna i kors, skälla på de privata aktörerna eller på någon annan för den delen.

 

Likaså är det hög tid att öppna upp för byggandet på Ön! Så sent som i januari detta år föreslog vi och Folkpartiet i näringslivs- och planeringsutskottet att vi skulle tidigarelägga byggandet där, men röstades ned av Socialdemokrater och Vänsterpartister. Tänk om på det området! Släpp loss byggandet på Ön – öppna fler områden!

 

Umeå har bostadsbrist. Vi måste bygga mer.

Budgetdebatten igång!

Här kommer mitt inledningsanförande vid dagens budgetdebatt. Observera – det talade ordet gäller.

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och radiolyssnare!

 

Jag ska börja med att yrka bifall till Alliansens förslag till budget, uppdrag och mål.

 

Från moderat sida ser vi det som vårt uppdrag att vara en politisk kraft som står upp för ett växande Umeå och ett bra liv för alla som lever här. För oss står tillväxt, fler jobb, fler bostäder och en utbildning i toppklass i centrum för lokalpolitiken.

 

Umeå är Norrlands tillväxtmotor. Vi lever och verkar i en kommun som sedan länge är på frammarsch, men vi har under ett antal år sett en lägre befolkningstillväxt och en lägre takt i bostadsbyggandet. Vi är också utsatt för en ständig och allt tuffare konkurrens.

 

VK:s politiske chefredaktör Ola Nordebo varnade i lördagens tidning om att Umeå riskerar bli omkörda: ”(—)Kan det vara så att Umeå är för litet och för isolerat för att inom överskådlig tid kunna nå den storlek forskare tror krävs för att en stad ska hänga med i 2000-talets globala urbaniseringstakt. En mindre utbildningsort utan arbetsmarknad, utbud eller näringsliv som räcker för att hålla kvar människor? En stor stads kostnadsåtaganden, men en liten stads resurser? (—) Länge talade alla samtidstrender och framtidsspaningar för Umeå. Så är det inte längre. Plötsligt finns det stora orosmoln; utvecklingar som talar mot Umeå. Varsebli den faran i tid.”

 

Ja, varsebli faran i tid. Och tro inte att tillväxt och positiv utveckling kommer av sig själv! Umeå måste växa mer, och i en snabbare takt!

 

Från att ha varit en kommun som år efter år har gjort rekordöverskott i den kommunala ekonomin, så är vi numera en kommun med betydande ekonomiska utmaningar och problem för de kommande åren.

 

2014 blev det minusresultat i bokslutet för kommunen – minus 48  mkr  som enligt lag måste återställas inom de närmaste tre åren.  Dessvärre pekar mycket på att även 2015 blir ett år som slutar i underskott för Umeå kommun. Enligt delårsbokslutet som vi behandlar senare idag pekar det på minus 90 mkr!!  Även om just det delvis kan hanteras då vi gjort avsättningar från tidigare års överskott.  Men ingen bör tvivla på allvaret i det ekonomiska läget för Umeå kommun.

 

Mindre intäkter från vattenkraften, förändringar i det kommunala utjämningssystemet, genomförda investeringar, ett stort kommande investeringsbehov, volymökningar inom för- och grundskola samt äldre- och handikappomsorgen är några av de faktorer som påverkar kommunens läge. En positiv utveckling på arbetsmarknaden med fler människor i arbete, bidrar till att stärka de ekonomiska förutsättningarna något, men inte tillräckligt.

 

Idag beslutar vi om budgeten för 2016 och planen framåt. Låt oss aldrig glömma att TILLVÄXT är A och O. Och det viktigaste för kommunerna är jobben, och antalet arbetade timmar!Varje nytt jobb, varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Alla jobb behövs. Ska vi undvika att bli frånkörda av storstadsregionerna, och omkörda av andra hungriga tillväxtstäder, så är det fler jobb, fler företag, som måste vara i fokus!

 

De partier, och de politiker, som enbart fokuserar på hur de ska fördela skattemedlen – men inte ägnar en tanke åt hur jobben ska bli fler – dessa partier kommer aldrig bli framgångsrika i den praktiska politiken.

 

Alliansens budget

Det här är tionde året i rad som Alliansen i Umeå lägger fram ett gemensamt budgetalternativ för vår kommun. Vi gruppledare kommer i ett antal inlägg att redogöra för huvuddragen i vårt gemensamma förslag.

 

Från Allianspartierna väljer vi att möta ett besvärligt ekonomiskt läge genom en stram och återhållsam budget. Jag har varit med i Umeå kommunfullmäktige i 17 år, och detta är utan tvekan den stramaste budget vi från moderaterna har varit med om att presentera under dessa år. I jämförelse med de styrande Socialdemokraterna ger vi mindre pengar till de stora nämnderna som för- och grundskolan, individ & familjenämnden samt äldrenämnden.

 

Under vårens budgetberedning har förvaltningen på ett tydligt sätt visat hur Umeå kommuns verksamheter generellt ligger på väldigt höga kostnadsnivåer. Jämfört med andra kommuner i riket, liksom om vi jämför med liknande städer som Lund och Uppsala, så sticker Umeå kommun ut genom att ligga så mycket högre i kostnader. Genom att ta ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner, så har det satsats ca 460 miljoner kr mer varje år i kommunens verksamhet utöver de extra intäkter vi får från vattenkraften. Utan att vi generellt kan se resultat i form av bättre kvalitet.

 

Det är ett stort bekymmer. Likaså har vi genom åren haft en högre sjukfrånvaro än övriga kommuner, även om vi numera befinner oss på kommunsnittet. Även här är det förenat med stora kostnader: 90 miljoner kr i direkta kostnader och räknar vi in de indirekta kostnaderna lär det kunna bli upp emot det dubbla.

 

Umeå kommuns minusresultat för 2014 måste återbetalas snarast möjligt. Socialdemokraterna verkar inte riktigt ta det här på allvar. Alliansen sätter av mer pengar i vår budget för 2016, så att dessa medel kan användas till att återbetala minusresultatet för 2014 och ett eventuellt minusresultat för 2015. I det första budgetförslaget som presenterades från (S) hade man inte ens tagit med det. Men efter att vi hade presenterat vårt förslag så har jag noterat att det numera finns inlagt som att det ska betalas tillbaka under en tvåårsperiod.

 

I S-förslaget för 2016 så väljer man tillvägagångssättet att ge några nämnder ekonomiska medel för att täcka den indexuppräkning av lönerna som kommer befintlig personalvolym till del, medan vissa nämnder inte får någon uppräkning av löneindex överhuvudtaget. Detta menar vi är ett felaktigt sätt att lägga budget.

 

Alliansen föreslår därför i vårt budgetförslag att alla nämnder skall få uppräkning med hälften av det löneindex som finns kopplat till befintlig verksamhet. Det innebär att flertalet nämnder kommer att få mer pengar kopplat till detta, medan de större nämnderna får en mindre uppräkning än vad som är fallet med S-budgeten.

 

Det kommande året ser vi ingen möjlighet att sänka kommunalskatten, eftersom vi tar ansvar för finanserna. Umeå kommuns minusresultat för 2014 och det förväntade minusresultatet för 2015 måste hanteras snarast och det går före en skattesänkning.

 

Det finns ingen koppling mellan hög kommunalskatt och hög kvalitet i verksamheterna. Oftast glöms det också bort att människor med små inkomster är de som beskattas allra hårdast. Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler. Små marginaler innebär att enskilda människor och familjer har små möjligheter till besparingar i hushållsekonomin.

 

I vårt förslag för år 2016 sänker vi inte skatten men vår ambition är alltså att återkomma med skattesänkningsförslag för budgeten 2017 och 2018. När kommunens ekonomiska situation har stabiliserats måste vi påbörja arbetet att närma oss övriga jämförbara kommuner gällande skattenivån.

 

Det finns en rad olika förslag i Alliansens budget för att hålla tillbaka kostnadsökningarna, men också mer riktade sparförslag:

 

Försäljning av ”tomma lokaler” som kommunen inte har ett behov av,däribland Scharinska villan. Det finns inte heller något ekonomiskt utrymme för Kvinnohistoriskt museum och därför stryks detta i budgeten. Befintliga lokaler bör hyras ut till någon extern aktör som kan passa in och ha ett intresse av det perfekta läget i Väven. Likaså minskar vi stödet till Umeå Folkets Hus.

 

Från Alliansen är vi också bekymrade över sjukfrånvaron som fortsätter att öka bland de kommunanställda. Vi måste anstränga oss för att bli en mer modern och attraktiv arbetsgivare. Vi vet att människor mår bättre när man kan påverka sin arbetssituation. Ett effektivt sätt att få bättre arbetsmiljö har visat sig vara att bilda intraprenader. När man blir mindre detaljstyrd uppifrån, och får mer självbestämmande på golvet – så sjunker sjuktalen. Som en del i att vara en modern arbetsgivare, och samtidigt minska sjuktalen, vill vi att all personal ska ges möjlighet att träna på arbetstid. Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på: arbetsgivaren som får lägre kostnader för sjukfrånvaro och den enskilde i formen av ett friskare liv.

 

Intressant – om man vill se politiska skillnader utöver siffror – är att titta på de direktiv vi vill ge till styrelser och nämnder för deras respektive verksamhetsområden. Alliansen har lagt 40 konkreta uppdrag på en rad områden. Inte minst där hittar vi förslag på hur vi ska få ett bättre företagsklimat, hur fler företag ska kunna etableras i Umeå. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kan däremot förbättra villkoren för företagarna. Inför därför utmaningsrätt, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad hålls så kort som möjligt. Öppna för mer handelsytor väster om Ersboda/Green-zone.

 

Vägnät och byggnader måste naturligtvis underhållas och vårdas. Allt krävs för att en växande kommun ska kunna fungera, oavsett vi talar om snöröjning eller renhållning. Likaså är det viktigt att inte spara in på sådant som det mest grundläggande i en kommun. Vi vill inte återuppleva den situation som var när förslag framfördes om att ta bort en stor del av kommunens papperskorgar m.m. Därför är det viktigt att inte ”tokspara” på Tekniska nämndens område.

 

Umeås största akilleshäl är fortsatt bostadsbristen. Det byggs för lite, och detta hämmar tillväxten. Här har kommunen ett ansvar att underlätta och möjliggöra nybyggnationer. Vi har också möjligheten via vårt kommunala bostadsbolag AB Bostaden, att faktiskt öka takten på nyproduktionen av hyresrätter. Jag tänkte återkomma till det i mitt andra anförande.

 

Ordförande!

Alliansens budgetförslag är en återhållsam och stram budget. Samtidigt är det en väl avvägning mellan att hålla igen, och samtidigt göra de satsningar och prioriteringar som krävs för en växande kommun.

 

Vi tror på människors förmåga, mer än på politikens. Vi vill fortsätta att utveckla valfriheten. De avgörande besluten ska fattas av umeåborna själva, oavsett om det gäller val av barnomsorg, skola och pedagogisk inriktning, vård- och omsorgsboende eller andra välfärdstjänster. Vi vet att valfriheten är uppskattad av befolkningen. 8 av 10 svenskar anser att valfrihet inom vård och omsorg är viktig. Likaså vill 3 av 4 föräldrar kunna välja skola till sina barn.

 

Umeåborna ska ha frihet och möjlighet att förverkliga sina drömmar om ett bra liv. Därför ska politiken riva hinder och skapa förutsättningar istället för att bestämma hur umeåborna ska leva sina liv. Vi ska sträva efter att förenkla för invånare och företag i relationerna med kommunen. Kommunens service till medborgarna ska vara av hög kvalitet, tillgänglig och miljövänlig. Myndighetsutövningen ska vara rättssäker och präglas av gott bemötande och effektiv hantering. Det är umeåbornas behov av arbete, utbildning, omsorg, bostäder, arbetsplatser och transporter som ska vägleda det växande Umeå.

 

Tack för ordet, och än en gång – bifall till Alliansens budgetförslag.