Att varsebli faran i tid

dagens VK skriver jag på debattsidan om vikten av att fokusera på fler jobb och bostäder för Umeås fortsatta positiva utveckling. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme ger ökade skatteintäkter och ökade resurser till den gemensamma välfärden.

 

Tillväxt och positiv utveckling kommer inte av sig själv!

Fullmäktige i Umeå antog nyligen budget för 2016. Liksom övriga delar av Kommun-Sverige står Umeå inför betydande utmaningar under kommande år. Demografi och volymutveckling inom flera verksamhetsområden sätter press på de flesta kommunerna. Det är en sida av myntet, med prioriteringar av befintlig kommunal verksamhet. Men det är viktigt att inte glömma bort den andra sidan av myntet och den allra viktigaste frågan – hur jobben ska bli fler!

VK:s politiske redaktör Ola Nordebo varnade i en intressant ledarkrönika (13/6) för att många samtidstrender och framtidsspaningar faktiskt talar emot Umeå. Att det finns orosmoln som numera hotar Umeås utveckling och att det gäller att varsebli den faran i tid.

Ja, varsebli faran i tid. Och tro för allt i världen inte att tillväxt och positiv utveckling kommer av sig själv! I en allt hårdare konkurrens måste Umeå växa mer, med jobb och bostäder i fokus.

Att människor jobbar och betalar skatt är nämligen grunden för allt annat. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär större skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Om fler människor arbetar och betalar skatt, så stärker det också förutsättningarna att trygga en god kommunal verksamhet. På så vis kan vi säkra utbyggnaden av bra skolor, vettiga arbetsvillkor för personalen, att bussarna går ofta och att sådant som renhållning och snöröjning fungerar.

Om vi vill ha många i arbete måste vi bejaka en bred arbetsmarknad. Det finns inga jobb som inte är tillräckligt fina och därför ska motarbetas. Tvärtom – alla jobb behövs. Därför finns det ett problem om partierna inte ägnar en tanke åt hur jobben ska kunna bli fler, hur fler företag ska kunna startas och hur fler företag ska kunna etablera sig i Umeå. Därför var det beklagligt att en majoritet i kommunfullmäktige röstade nej till moderaternas motion om nästa statliga kasino till Umeå. Det hade kunnat innebära 200-300 nya jobb samt ökade skatteintäkter till det gemensamma. Men det är bara ett exempel på hur S-ledningen sitter med armarna i kors.

En förutsättning för att säkerställa framväxt av nya jobb, fler människor i arbete och en investeringsvilja är ordning och reda i den kommunala ekonomin. För oss moderater är en stark kommunal ekonomi i balans grunden i den ekonomiska politiken. Detta är viktigt för att bland annat säkerställa åtaganden i viktiga investeringar och framtida pensioner. Likaså att återställa tidigare års underskott.

Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Det kräver att klimatet för både företag och människor är av hög klass.

Politiker kan inte kommendera fram företag eller arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kan däremot förbättra villkoren för företagare och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Inför därför utmaningsrätt, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen med privata aktörer, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt. Öppna för mer handelsytor i anslutning till Ersboda/Green-zone. Fortsätt också att stötta inkubatorer som Bic Factory. Även t.ex. Uminova Sciencepark har alla möjligheter att expandera och skapa fler nya företag och därmed fler jobb i vår region.

I Umeå råder också bostadsbrist. De kommande åren måste vi fördubbla bostadsbyggandet för att komma ikapp. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Vi anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela även kommande år, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Vi vill successivt avyttra delar av beståndet för att möjliggöra ökad nyproduktion av hyresrätter. Lär av S-styrda Luleå eller för den delen Skellefteå i detta fall. Sitt inte med armarna i kors.

Nya Moderaterna kämpar för ett Umeå som fortsätter framåt med en stark och tydlig arbetslinje. Umeåborna behöver mer av nästan allt när staden växer. Jobb, bostäder, kommunikationer, skolor, sjukvård men också butiker och andra serviceinrättningar. Alla jobb är värdefulla. Ska vi undvika att bli frånkörda av storstadsregionerna, och omkörda av andra hungriga tillväxtstäder, så är det fler jobb och bostäder som måste vara i fokus!

Anders Ågren (M)

Kommunalråd, Umeå

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>