Lindberg (S) har svårt att ge besked om tiggarna. Inte ok.

Nu på förmiddagen hade vi uppe frågan om tiggarna i Umeå, och huruvida kommunen ska finansiera eller ordna boende åt dem. Detta efter en enkel fråga som jag hade väckt vid dagens sammanträde.

Moderaternas linje är tydlig. Det är INTE ett kommunalt ansvar. Varken att ordna boende, finansiering för det, skolgång eller något annat för den delen. Annat än ev akut bistånd enligt lagstiftningen.

Men när jag ställde frågan till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S), så duckade han för frågan. TRE gånger. Hans enda svar var att det utreds, samt att kommunen inte ska ställa upp med uppställningsplats för husvagnar. Ja, det sista är ju bra. Men det är ju bara en ytterst liten del. Det kan ju innebära att kommunen väljer att ta ansvar för övrigt boende: kommunal camping för tiggare, uthyrning av boendeplatser, moduler, hotellrum etc etc.

Hur kan det vara så svårt att svara på en enkel fråga?

Hans Lindberg (S) måste börja tala klarspråk. I denna fråga liksom övriga aktuella frågor. Har han problem att bestämma sig, så kan han ju be om råd från oss moderater!

En timme till

MUF:s distriktsordförande, tillika kommunfullmäktigeledamoten, Elin Jonsson föreslår i en motion att Umeås restauranger, krogar och nattklubbar ska kunna beviljas serveringstillstånd t.o.m. kl. 03.00, istället för till kl. 02 som det är idag.

Det borde ju vara en självklarhet. Umeå ska ju vara en modern stad, men i vissa avseenden är det tyvärr politiskt förmynderi som gäller. Sundsvall, Luleå, Boden, Visby, Kalmar, Växjö, Stockholm, Göteborg, Uppsala och Linköping är bara några av de städer som har längre öppettider än Umeå.

Stötta gärna Elin Jonssons initiativ genom att ”gilla” Facebooksidan ”En timme till i Umeå”

 

I Stockholm på möte med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

På plats i Stockholm onsdag-fredag. Sitter ju med i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och vi ses vanligtvis en gång i månaden. Onsdagkvällen ägnades åt bl.a. M-gruppmöte, idag har det hittills varit genomgångar av alla ärenden inför de olika beredningarnas och styrelsens sammanträde, samt informationer där alla partier är samlade - imorgon förmiddag är själva styrelsesammanträdet. Sedan åter till Umeå.

Mycket diskussion inte minst kring den svenska migrationspolitiken, och helt uppenbart måste det till förändringar när det gäller mottagandet av flyktingar, ensamkommande m.m. Moderaterna har på central nivå i många delar signalerat kursändringar och det behövs verkligen: införandet av tillfälliga uppehållstillstånd, skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring m.m. Det är heller inte rimligt att Tyskland och Sverige tvingas ta emot en så stor andel av flyktingarna som söker sig till EU, och det har ju förövrigt även FN uttryckt. Här måste det till förändringar.

Elin Jonsson (M) föreslår längre öppettider på uteställen i Umeå

Pressmeddelande som skickades ut i förmiddags. apropå M-motion som lämnats in av Elin Jonsson.

 

Kräver längre öppettider på krogen i Umeå

Restaurangerna i Umeå måste hålla öppet längre än idag. Det anser Elin Jonsson (M) i en motion till kommunfullmäktige i Umeå. Krögarna bör få möjligheten att hålla restaurangerna öppet till 03.00.

Anledningen är att Umeå ska bli en mer attraktiv stad i norr. Sundsvall, Luleå, Boden, Visby, Kalmar, Växjö, Stockholm, Göteborg, Uppsala och Linköping är bara ett fåtal av de många städer som har längre öppettider.
”Då krävs det att politikerna lyssnar på de behov som finns, dels hos turister och studenter, men framförallt hos invånare och företagare i Umeå” skriver Elin Jonsson.

Umeå skulle, enligt M-politikern, bli en otroligt konkurrenskraftig turiststad och måste därför ges möjlighet att konkurrera på samma attraktiva resmål även då det kommer till utelivet.

Inga restauranger kommer tvingasförlänga sina öppettider. Men att möjligheten finns är ett steg i rätt riktning. Detta skulle stärka mångfalden och valfriheten bland besökare, studenter, invånare och företagare.

I motionen går det att läsa att när städer som Kalmar och Visby genomfört förändringen har också våldsbrotten som uppstår efter krogen minskat drastiskt. Dessutom skulle detta skapa fler arbetstillfällen i Umeå kommun.

Elin Jonsson
Ledamot Kommunfullmäktige (M)

Mer om Västra Länken

Följande pressmeddelande skickades ut igår med anledning av Trafikverkets besked, där jag och Hans Lindberg (S) uttalar oss.

Välkommet besked om Västra länken

Pressmeddelande  •  2015-08-24 15:34 CEST

Umeås kommunledning välkomnar Trafikverkets ställningstagande om att Västra länken ska dras öster om Prästsjön.
– Det är vad också vi förordar. Nu ser vi fram emot att spaden äntligen ska sättas i jorden, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Efter att Trafikverket tidigare återförvisat arbetsplanen för Västra länken, har verket i dag meddelat sitt ställningstagande om en lokalisering öster om Prästsjön. Det är det läge som Umeå kommun förordat under flera år, senast som ett förstahandsalternativ i ett samrådsyttrande till Trafikverket i juni 2015.

– Det är positivt att Trafikverket och kommunen är överens, och att projektet åter rullar framåt. Att Västra länken snarast kan öppnas för trafik är en förutsättning för Umeås utveckling, säger Hans Lindberg.

– Jag vill betona vikten av att det inte blir en stadsgata. Vägen måste möjliggöra snabb kommunikation, så att folk vill använda den.

Miljö och stadsutveckling
Den trafikavlastning som Västra länken medför skapar förutsättningar för en bättre luftmiljö i centrala Umeå och en fortsatt hållbar stadsutveckling enligt översiktsplanens intentioner (femkilometersstaden). När Västra länken är klar, kan befintliga trafikleder omvandlas till stadsgator, vilket möjliggör blandbebyggelse, transportsnål planering, trafikstyrning, genomförande av parkeringspolitiken och prioritering av hållbara transportslag.

– Västra länkens betydelse kan inte nog betonas. Flera bostadsplaner ligger i vänteläge på grund av att vägen inte är färdigställd. Därför är det glädjande med Trafikverkets definitiva ställningstagande, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Viktigt besked för Umeås utveckling

Idag har Trafikverket meddelat sitt beslut att den Västra Länken ska dras öster om Prästsjön. Beslutet är inte överklagningsbart, så nu är det en gång för alla klarlagt vilket alternativ av dragning den återstående länken i ringleden skall få. Vi från kommunledningen träffade Trafikverket i förmiddags och fick då en genomgång av grunderna för deras ställningstagande.

Positivt att de har satt ned foten och tagit beslut!

Både ett yttre och ett inre läge hade förvisso varit möjligt enligt kommunens översiktsplan. Men nyttorna med Öst Prästsjön var större, än för det inre alternativet med tunnel. Det viktiga nu är att vi kan komma vidare i den här långdragna processen. Vi får väl utgå från att det blir överklaganden i ett senare skede – det torde det ha blivit oavsett vilket val av sträckning man hade valt men nu råder inte längre någon tvekan om vilken dragning som det blir. Den sammantagna bedömningen från Trafikverket är att Öst Prästsjön är det bästa alternativet.

Även med överklagningar så räknar vi med att Västra Länken kan stå färdig år 2021. Det är verkligen på tiden! Varje månad och år som går utan att Västra Länken färdigställs, innebär förlorad tid för arbetet med att förbättra luftkvaliteten i centrala Umeå. Varje månad och år som går utan en färdig ringled innebär också en allvarlig hämsko för Umeås tillväxt och utveckling.

Besöksnäringen på frammarsch i Umeå

Aktuella siffror visar att antalet turister till Umeå fortsätter att öka, även efter Kulturhuvudstadsåret 2014. Antalet gästnätter i Umeå under perioden januari – juni har ökat med 4 procent jämfört med 2014. Det är mycket glädjande nyheter. Många hade ju annars förväntat sig att vi skulle få se en nedgång efter 2014. Kulturhuvudstadsåret var såklart ett oerhört bra år och jämfört med år 2013 är ökningen av antalet gästnätter på hotellen i Umeå 25 procent. Trevliga siffror!

Besöksnäringen ökar ju kontinuerligt i Sverige och antalet jobb blir fler i denna framtidsbransch. Turismen och handeln är områden där många unga får sitt första jobb, något som är viktigt för möjligheten att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det är också en bransch där många väljer att starta företag. Trots den expansion som turismen har visat de senaste åren är näringen fortfarande i sin linda och har stor utvecklingspotential. Som Norrlands största stad och tillväxtmotor har Umeå stor potential beträffande besöksnäringen. Shoppingturism är en sorts turism som ökar i takt med att handel och turism samarbetar allt mer. Av detaljhandelns försäljning består hela tio procent av de pengar som turister spenderar. Det finns alla förutsättningar för att den siffran kan öka än mer. För de regioner som vill växa och har höga tillväxtmål är turismen en bransch som inte får nonchaleras. IKEA öppnar ju i Umeå nästa år och kommer att bli ytterligare en viktig pusselbit i detta. Umeå är en fantastisk stad – nu måste vi se till att ännu fler får uppleva det!

Defensiv Lindberg (S) kan varken säga ja eller nej…..

I dagens VK går det att läsa om den interpellation jag har lämnat in beträffande AB Bostaden och bostadsbyggandet.

I artikeln finns det dock några sakfel. Dels framstår det som att vi moderater vill sälja HELA AB Bostadens bestånd och så är det självklart inte. Jag har nämnt i interpellationen – liksom i pressmeddelandet – att vi vill avyttra DELAR av beståndet. Tidigare har vi från Allianspartierna nämnt en tredjedel av beståndet, och då skulle AB Bostaden fortfarande ha 40 procent av det totala hyresrättsbeståndet på marknaden om det blev på det sättet.

Vidare står det i artikeln att jag i min interpellation har beskrivit att Luleå kommun beslutat sälja ut 70 procent av det kommunala bostadsbolagets lägenheter. Varifrån har VK fått den uppgiften? Det har jag inte alls skrivit om, och det stämmer ju inte heller. Vad jag vet, så har Lulebo ca 10 200 lägenheter, och de har alltså fått ett ägardirektv om att sälja 3000 lgh.

Men utöver dessa sakfel i artikeln, så är det intressant hur Hans Lindberg (S) har svarat.

När det gäller frågeställningen om han är beredd att följa Luleås exempel och avyttra delar av lägenhetsbeståndet för att få ekonomiska muskler att öka nyproduktionen…….så blir hans svar i artikeln att det inte är någon enkel fråga som det går att svara ja eller nej på.

Just detta är väl problemet med Lindberg (S) och Socialdemokraterna i Umeå just nu. Till skillnad från (S) i både Skellefteå och Luleå, så verkar inte Umeås sossar våga – eller vilja –  ta ställning i den här frågan. De ser hellre att bostadsbristen fortsätter vara ett problem, än att de tar ett tydligt beslut som möjliggör att AB Bostaden får möjlighet att öka nyproduktionen. Därför säger Lindberg att det inte går att säga ja eller nej. En extremt defensiv hållning.

Jag tycker att Hans Lindberg borde rådfråga fd kommunalrådet Lennart Holmlund i det här ärendet. Holmlund applåderade ju Luleås beslut och kallade det på sin blogg ”Äkta socialdemokratisk tillväxtpolitik”. Länk till Holmlunds blogg i ärendet: http://blogg.vk.se/lennart-holmlund-kommunalrad/2015/07/13/mycket-bra-affar-for-lulea-och-lulebo/

Det är dags för Hans Lindberg (S) att sluta prata och istället börja agera. Sluta vara så defensiv – peka med hela handen.

Visa handlingskraft och få fart på bostadsbyggandet!

Pressmeddelande 2015-08-21

 

 Ågren (M): Hans Lindberg (S) borde följa Luleås exempel!

Kommunalrådet Anders Ågren (M) går nu till angrepp på kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) och efterlyser ledarskap om bostadspolitiken i Umeå. Ågren föreslår bl.a. att politikerna i Umeå kommun ska följa Luleå kommuns exempel för att öka takten på bostadsbyggandet. Ågren har lämnat in en interpellation som kommer upp till diskussion på fullmäktige den 31 augusti.

Det var i juni som kommunfullmäktige i S-styrda Luleå beslutade att ge ett ägardirektiv till det kommunala bostadsbolaget Lulebo om att sälja 3000 lägenheter. I ett första steg köper fastighetsbolaget Rikshem 1600 av dessa lägenheter och de fortsätter att vara just hyresrätter. Som motprestation utöver själva köpet har Rikshem lovat att bygga minst 560 nya lägenheter under sju år. Samtliga dessa kommer också att vara hyresrätter. Den totala summan för köpet är 1,6 miljarder kr. Det kommunala bostadsbolaget får därmed en bättre ekonomi och möjlighet att såväl öka underhållet på befintliga lägenheter som öka nyproduktion. Samtidigt får Luleå en ny aktör på bostadsbyggande som etablerar sig i kommunen. Även S-styrda Skellefteå har nyligen beslutat att avyttra en del av det egna beståndet för att få fart på bostadsbyggandet.

Allianspartierna i Umeå har ju länge föreslagit att det kommunala bostadsbolaget – AB Bostaden – ska avyttra en del av fastighetsbeståndet för att få ekonomiska muskler att kunna öka sin nyproduktion. Det är alltså precis vad som nu har skett i det socialdemokratiskt styrda Luleå.

Men i Umeå kommun har ännu inget hänt på den fronten.

 

Jättebra att Socialdemokraterna i Luleå vågar visa vägen i norra Sverige, men pinsamt att Umeå kommun inte redan gjort detta! Det är hög tid för Hans Lindberg (S) att visa lite ledarskap. Hittills har han bara pratat om att öka byggandet. Peka med hela handen och visa lite ledarskap, säger Ågren.

- Det finns många seriösa aktörer som vill köpa delar av AB Bostadens bestånd, och börja investera eller fortsätta investera i Umeå. Vi har en allvarlig bostadsbrist i Umeå vilket märks inte minst nu när terminen snart börjar på universitetet. Hundratals, kanske uppemot 1000 studenter, som inte kan få tag på boende vid starten, bara för att socialdemokraterna lider av beslutsångest. Jag har noterat att tidigare S-kommunalrådet Lennart Holmlund på sin blogg har applåderat Luleå kommuns beslut, så om Lindberg inte vill lyssna på mig kan han väl ta sig ett snack med Holmlund i alla fall?  Politikerna i Umeå har makten och möjligheten att komma tillrätta med bostadsbristen för studenter och andra, men tyvärr sitter Lindberg med armarna i kors. Det duger inte för en tillväxtkommun, avslutar Ågren i en kommentar.

 

Interpellationen i dess helhet bifogas nedan.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

 

Dags att öka takten på bostadsbyggandet i Umeå – lär av Luleås exempel!

 

Bostadsbristen i Umeå fortsätter att vara ett allvarligt problem under de kommande åren. Det är ett fortsatt allvarligt hot mot Umeås tillväxt och vi skulle behöva fördubbla bostadsbyggandet för att komma ikapp de senaste årens eftersläpning.

 

Människor måste ha någonstans att bo. Får vi inte fart på bostadsbyggandet så hämmas Umeås befolkningstillväxt och därför måste vi på alla sätt uppmuntra privata aktörer att bygga mer. Även Umeå kommun måste via sitt bostadsbolag AB Bostaden öka takten på byggandet av nya bostäder, och i synnerhet hyreslägenheter.

 

I S-styrda Luleå har man tagit beslut att avyttra delar av beståndet hos det kommunala bostadsbolaget, för att få ekonomiska muskler att kunna öka nyproduktionen. Samma sak har man gjort i S-styrda Skellefteå. Men i Umeå har man hittills inte haft politisk handlingskraft nog att göra samma sak.

 

 

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:

 

  1. Delar du synen att vi skulle behöva fördubbla byggandet av bostäder i Umeå under de kommande åren för att komma tillrätta med bostadsbristen?
  2. Är det inte dags att göra som exempelvis Luleå kommun, där man beslutat att avyttra delar av bostadsbeståndet hos det kommunala bostadsbolaget för att möjliggöra ökad nyproduktion av hyresrätter?

 

 

 

Umeå 2015-08-20

 

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Debatten om tiggarna fortsätter

Debatten om tiggarna och deras situation fortsätter för fullt. Ser att det finns en insändare i VK idag på det temat, igår blev jag intervjuad av Dagens Samhälle om hur de svenska städerna hanterar tiggarna och igår hade jag även inne en egen insändare i Umeå Tidning om hur vi moderater i Umeå ser på saken.

I alla sammanhang understryker jag vikten av att vara tydlig. Insändaren i Umeå Tidning bifogas nedan.

 

Inga kommunala campingplatser till tiggare

En av de mest debatterade frågorna just nu är tiggarnas situation och hur detta ska hanteras. Regeringens nationelle samordnare förklarade nyligen att han var kritisk till de kommuner som erbjuder kommunala campingplatser och dylikt till tiggare. Jag delar hans uppfattning.

Det visar också att Umeå kommun har valt rätt väg. Är man här på den faktiska grundpremissen som turist, så har man rätt att vara i landet i tre månader, men inte mer än så. Svenska kommuners ansvar är avgränsat till i första hand akut bistånd om något inträffar, samt möjligen hjälp med biljett för hemresa till personens hemland.

Det är inte kommunens ansvar att ordna och finansiera boende, skolgång eller annat under den korta tid man som turist vistas i Sverige. Inte heller är det kommunens uppgift att ordna fram någon form av kommunala campingar för tiggare. Skulle vi göra det skulle vi samtidigt ge klartecken för etablerandet av kåkstäder inom Umeå kommun och det kan aldrig bli aktuellt.

Precis som den nationelle samordnaren konstaterar så strider det även mot likabehandlingsprincipen. Om man börjar erbjuda gratis boende på kommunala campingplatser så måste man göra till alla. Inte bara till gruppen tiggare.

Tiggarnas problem löses inte i Sverige, utan i deras egna hemländer. Ju tydligare svenska politiker kan bli med detta budskap, desto bättre.

 

Anders Ågren,

Kommunalråd, M, Umeå