Försöket med sextimmarsarbetsdag saknar finanisering! Helt otroligt.

Man upphör aldrig att förvånas. Socialdemokraterna i Umeå har ju slagit sig för bröstet för att de ska starta ett försök med sextimmarsarbetsdag, med bibehållen lön på en arbetsplats inom Umeå kommun. Det ska dessutom starta nu i november och sedan pågå större delen av 2016.

Jag har sedan en tid tillbaka försökt få reda på hur de hade tänkt finansiera försöket. Nu pekar allt på att man gått in i detta försök utan att ha ordnat FINANSIERING. De hade tänkt använda sig av pengar tidigare avsatt för arbetsmiljöinsatser, men de glömde att dessa pengar bara finns tillgängliga t.o.m. utgången av 2015.

Hur amatörmässiga får man bli? Det går jättebra att lova guld och gröna skogar, att människor ska jobba mindre men ända få lika mycket betalt – och allt detta utan att ha avsatt pengar för det! De ekonomiska problemen, och underskotten inom Umeå kommun, lär inte blir mindre när man saknar koll på det mest grundläggande.

Frågan kommer upp till debatt nu på måndag då vi har kommunfullmäktige. Detta kommer drabba verksamheten inom Äldrenämndens ansvarsområde, då dessa miljoner – som försöket lär gå loss på  – nu måste hämtas hem via nya besparingar inom äldreomsorgen. Bra jobbat av Socialdemokraterna. Inte.

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

 

Försöket med sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön inom Umeå kommun, verkar sakna finansiering!

I tidningarna kan vi läsa att sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön  blir verklighet på ett äldreboende inom Umeå kommun. Glada socialdemokratiska företrädare konstaterar att det är ett resultat av ett förslag från socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, i Umeå. Försöket ska pågå från november 2015 till utgången av november 2016.

I sak anser Moderaterna att det är en felaktig prioritering. Personalen ska alltså jobba sex timmar, men få betalt för åtta. Det är högst oansvarigt. Vid kontakt med projektledningen för försöket med sextimmarsarbetsdag i Umeå, så har jag ställt frågan hur försöket skall finansieras – svaret var att pengarna ska tas från de 25 miljoner kr som fullmäktige avsatt för satsningar på bättre arbetsmiljö. Bara ett problem med det svaret. KF har avsatt dessa medel i särskilt beslut för åren 2014 och 2015. Därefter är de pengarna inte tillgängliga. Försöket med sextimmarsarbetsdag äger i stort sett uteslutande rum under år 2016, och då måste ju i så fall försöket med arbetstidsförkortning finansieras inom Äldrenämndens egen ram. Men det har inte Socialdemokraterna budgeterat för.

 

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:

 

  1. Hur mycket kostar det aktuella försöket med sextimmarsarbetsdag, med bibehållen lön inom Umeå kommun?
  2. Att använda pengar år 2016 från de avsättningar som är gjorda för att arbeta med arbetsmiljön år 2014-2015 strider ju mot fullmäktiges beslut. Försöket är därmed inte finansierat – så varifrån skall pengarna tas?
  3. Hur mycket skulle det kosta om hela Umeå kommun övergick till sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön?

    Umeå 2015-10-14, Anders Ågren, Kommunalråd (M)

1 kommentarer

  1. Sextimmarsdag, där verksamheter schemaläggs med 6 + 6 så att vi arbetar/producerar 12 istället för bara 8 timmar per arbetsdag, kan bara införas ifall hela landet via lagstiftning ändrar normalarbetstiden från 8 till just 6 timmar! Arbetstidsanpassningen måste dock kombineras med sänkta arbetsgivaravgifter, vilket samhället har råd med då kostnaderna för arbetslöshet och sjukfrånvaro minskar, plus att den inhemska marknaden, och därmed skatteintäkterna ökar kraftigt då fler får tid att konsumera även på vardagar…!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>