Lokalt tiggeriförbud där så är möjligt

Dagens Samhälle uppmärksammar förslaget från Moderaterna i Umeå att i den mån lagstiftningen möjliggör detta, faktiskt förbjuda tiggeri lokalt på vissa platser.

 

Nedan följer den motion vi lämnade in igår:

 

Motion till Umeå kommunfullmäktige

 

 

Lokalt förbud mot tiggeri i enlighet med gällande lagstiftning

 

Inom loppet av ett år har antalet tiggare i Sverige fördubblats. Vi har sett samma utveckling i Umeå, med bl.a. illegala bosättningar och nedskräpning som följer i dess spår. I skrivande stund är det enligt uppgift fyra illegala bosättningar på kommunal mark, som Umeå kommun nu måste förbereda avhysning ifrån.

Samtidigt är det stora flyktingströmmar i vår omvärld, och kommunerna har svårt att klara statens krav. I det här läget finns det politiker som har kommit till slutsatsen att Umeå kommun borde ställa upp och erbjuda såväl gratis boende som skolgång till just tiggarna. En grupp som alltså inte är på flykt. Man har önskat skapa kommunala campingar för ändamålet. Det är helt fel väg att gå. Problemen måste lösas i tiggarnas egna hemländer.

Vi moderater att det är hög tid att via de lokala ordningsföreskrifterna för Umeå kommun – i den mån det är möjligt i gällande lagstiftning – motverka tiggeri i Umeå. Att uppmuntra till tiggeri är tvärtom ingen rimlig lösning och cementerar bara ett utanförskap. Det är inte långsiktigt hållbart och heller inte värdigt.

Redan idag finns det viss möjlighet att förbjuda tiggeri på särskilda platser enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – då främst via platser där många människor rör sig: ”Utrymmet för att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri är begränsat. På livligt trafikerade platser, som gallerior eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik, kan dock tiggeri troligtvis förbjudas för att kunna upprätthålla den allmänna ordningen.” Så långt SKL.

Via den lokala ordningsstadgan kan man också, vilket vissa städer har gjort, kräva polistillstånd för pengainsamling på offentlig plats. Om man inte har tillstånd är det därmed olagligt. Lagstiftningen är dock en gråzon, men viss möjlighet finns alltså att förbjuda tiggeri lokalt på vissa platser så länge vi inte talar om ett generellt förbud.

Den moderata partistämman beslutade nyligen att göra det lättare för kommunerna att förbjuda tiggeri lokalt. Vi måste göra vad vi kan lokalt för att få slut på tiggeriet. Den socialdemokratiska regeringens företrädare och den nationella samordnaren har ju själva dessutom uppmanat människor att inte ge pengar till tiggare, utan istället skänka pengarna till hjälporganisationer på plats i Rumänien och Bulgarien.

På EU-nivå måste Sverige sätta press på andra medlemsländer. Länder som Rumänien och Bulgarien behöver vidta kraftfulla åtgärder för att minska den utsatthet som ligger till grund för att deras medborgare känner sig tvingade att söka sig till andra länder för att tigga. Det är ingen tvekan om att tiggarna i sina hemländer har en utsatt situation, men problemen löses enbart i hemländerna. Sverige och svenska skattebetalare betalar redan idag pengar till exempelvis Rumänien för att de ska ta bättre hand om sina medborgare. Det är inte rimligt att svenska skattebetalare ska behöva betala detta ännu en gång över den kommunala skattsedeln.

Tiggarnas problem löses inte i Sverige, utan i deras egna hemländer. EU-pengar är också avsatta redan för det ändamålet. Ju tydligare svenska politiker – på alla nivåer – kan bli med detta budskap, desto bättre.

 

Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknade att kommunfullmäktige beslutar

 

att de lokala ordningsföreskrifterna för Umeå kommun ändras så att pengainsamling utan tillstånd förbjuds på allmän plats, samt att tiggeri förbjuds på de platser inom Umeå kommun där så är möjligt enligt gällande lagstiftning.

 

Umeå 2015-10-28

 

Anders Ågren (M)              Stefan Nordström (M)        Igor Jonsson (M)

Kommunalråd                    Kommunfullmäktigeled.    Kommunfullmäktigeled.

1 kommentarer

  1. Det är väl egentligen redan olagligt för turister att finansiera sin vistelse i Sverige genom tiggeri, och det är väl redan olagligt för alla turister… att olagligt bosätta sig var som helst hur länge som helst, ockupera andras mark/sommarstugor…, och det är väl inte ens lagligt att kissa offentligt i Umeå kommun så att bajsa ute inom kommungränsen är definitivt väl olagligt? Varför tillåts Romska turister från Rumänien… vistas längre än tillåtna 3 månader i Sverige, varför avkrävs de inte uppehållstillstånd då de stannar längre än 3 månader?
    Varför ska just Romer från Rumänien vara hänvisade till tiggeri för att försörja sig istället för att som alla andra ”diskriminerade”… erbjudas sin mänskliga rättighet att ansöka om asyl?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>