Låt elever och föräldrar välja skola!

I förra veckans nummer av Totalt Umeå intervjuades jag och övriga gruppledare om partiernas syn på valfrihet och det fria skolvalet. I Umeå går ca 25 procent av eleverna i friskolor om jag kommer ihåg siffrorna korrekt.

3 av 4 föräldrar och elever anser det vara positivt att kunna välja skola. Vi moderater tycker att det är mycket positivt med det fria skolvalet. Vi vill att de som bedriver utbildningsverksamhet ska ta ett långsiktigt ägaransvar. Vi vill att Skolinspektionen ska pröva den fristående huvudmannens lämplighet inför etablering eller vid ägarbyte. Vi vill att insynen i fristående och kommunala skolors ekonomi ska öka och vi vill öka öppenheten genom att införa meddelarskydd för anställda i fristående skolor. Offentlighetsprincipen ska också gälla. Det ska ske på ett sätt som inte i onödan ökar den administrativa bördan för skolorna och huvudmännen.

Vi vill att det ska finnas lättillgänglig och relevant information om alla skolor och om vilka fristående och kommunala utbildningar som erbjuds i kommunen, så att det blir lättare för föräldrar och elever att välja skola.

Våra motståndare på vänsterkanten vill avskaffa eller begränsa det fria skolvalet. Men Moderaterna är en garant för att det fria skolvalet skall få fortsätta. Vi lägger inte någon värdering i huruvida en elev väljer en kommunal skola eller en friskola. Men det finns ett egenvärde i att individen kan välja skola själv – och inte styras av lokalpolitikernas godtycke!

1 kommentarer

  1. Eftersom inte alla kan bli antagna på just den skola de vill bli antagna på, den populäraste skolan i stan kan ju inte anta alla stans elever, så är det ”fria” skolvalet i verkligheten inte alls så ”fritt”!
    De sjunkande PISA-resultaten beror på det fria skolvalet som skapar en segregation mellan skolor där studiemotiverande föräldrar placerar sina barn och skolor för de elever vars föräldrar inte bryr sig om att välja alls, och betygsinflationen exploderar, medan kunskapsnivån enligt PISA uppenbarligen sjunker, för att locka elever till just sin privata skola!
    Det ska aldrig finnas ett behov att välja bort den närmaste skolan, och just den pliktade grundskolan måste erbjuda exakt samma möjligheter/ utbildning till ALLA elever, så just den pliktade grundskolan, men även den skattefinansierade sjukvården, är extremt olämpliga att drivas i girigt vinstsyfte! Syftet med privatiseringar är att de ”dåliga” ska konkurrera bort, men när det gäller barns pliktade utbildning så får ingen skola bli utkonkurrerad, så privatiseringar fungerar inte när det gäller skola, eller sjukvård!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>