Inte rätt prioritet att betala personalen för att INTE arbeta

Vänsterpartiet föreslår alltså att Umeå kommun inför försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, inom ytterligare en eller flera enheter inom äldreomsorgen.  Ett försök har som bekant påbörjats inom en verksamhet som ska pågå från november 2015 till utgången av november 2016. Kostnaden för det försöket är ca sex miljoner kr.

Från Moderaterna har vi yrkat avslag på motionen. I sak anser vi moderater att det är en felaktig prioritering. Personalen ska alltså jobba sex timmar, men få betalt för åtta. Det är inte rimligt.

Umeå kommun står inför betydande ekonomiska utmaningar. I Göteborg har man ett liknande försök, på en arbetsplats, och där räknar de styrande med att det kostar 5-7 miljoner kr per år, i ökade nettokostnader. I Umeå ca sex miljoner. Här vill alltså Vänsterpartiet öka dessa kostnader, och betala människor för att INTE arbeta.

Samtidigt står många av våra olika nämnder, och deras verksamheter inför tuffa prioriteringar. Vi kunde för någon vecka sedan läsa om att tex IF-nämnden hade ett sparbeting på 60 miljoner kr, trots att de fått ramökningar. Andra nämnder har i den budget som Socialdemokraterna fick igenom för 2016 – inte fått några medel alls till de löneökningar som personalen ska ha kommande år. Och kom ihåg att denna budget för 2016 antogs innan den stora flyktingkrisen slog igenom i Sverige med full kraft. Och som vi och övriga av landets kommuner nu är mitt uppe i att försöka hantera.

I detta allvarliga läge, vill man använda ytterligare 6-12 miljoner i Umeå kommun, för att betala människor för att de inte ska arbeta.

Det finns ju de som drömmer om att införa detta rakt av i hela Umeå kommun, och det skulle kosta över 600 miljoner kr årligen att införa en generell arbetstidsförkorning inom Umeå kommun (exklusive bolagen). Anser ni att vi har så gott om pengar, att vi kan satsa miljontals kronor på något som inte ger effekt på sjuktalen.

TCO skrev en debattartikel, som förvisso har något år på nacken, där de bestämt tog avstånd från förslaget. Låt mig citera:

”De utvärderingar som gjorts av olika försök med arbetstidsförkortningar visar förvisso att de som får kortare arbetstid upplever ett ökat välmående. Studierna ger dock inte belägg för att hälsa eller sjukfrånvaro påverkas positivt i någon mätbar grad. Forskningen i allmänhet ger heller inga belägg för att kortare arbetstid ger några långsiktiga positiva effekter på verksamhetens produktivitet. Det är alltså svårt att se att förkortningar av arbetstiden generellt sett ger så positiva effekter att de betalar för kalaset. En allt för stor förkortning av arbetstiden kan tvärtom leda till att arbetstempot drivs upp och att kraven på obekväma och varierade arbetstider ökar ännu mer.”

Kommunsektorn står inför betydande ekonomiska utmaningar. Det är beklagligt att Socialdemokraterna anser att vi kan satsa miljontals kronor på något som inte ger effekt på sjuktalen. Och Vänsterpartiet vill alltså gå ännu längre, med ytterligare verksamheter och arbetsplatser.  Hur många förskolor, skolor och äldreboenden har de tänkt lägga ned för att finansiera detta?

1 kommentarer

  1. Ni moderater fattar ju noll! Ni anser alltså att det är bättre att kommunen via Socialtjänsten betalar arbetslösa för att inte arbeta, och ni anser alltså att omsorgen blir bättre av att ha utarbetad trött utmattad personal som arbetat alldeles för många timmar för att orka erbjuda felfri glädjespridande… omsorg!?
    Anpassad normalarbetstiden är den oundvikliga lösningen när antalet jobbsökande blir fler samtidigt som robotisering o datorisering innebär att allt färre arbetsuppgifter behöver utföras av människor! Med 6 timmars arbetsdag får dessutom fler ork o tid att konsumera även på vardagar, vilket ökar den inhemska efterfrågan och skapar därmed fler arbetstillfällen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>