S och M borde göra upp om en realistisk flyktingpolitik!

I dagens nummer av Umeå Tidning skriver jag på debattplats om den högaktuella flyktingkrisen och hur den bör hanteras. Att saker och ting sker snabbt är uppenbart för alla. Så snabbt, att ett av de förslag jag framför i artikeln – ålderbestämmande av ensamkommande barn – redan har meddelats av S/MP-regeringen är något som de kommer att införa. Utmärkt! Men det behövs fler åtgärder. Vi moderater har konstaterat att det behövs en tillfällig paus i flyktingmottagandet till Sverige.

Insändaren bifogas nedan i dess helhet.

 

S och M borde göra upp om en realistisk flyktingpolitik!

 

Larmrapporterna avlöser varandra beträffande flyktingkrisen. Kommun efter kommun meddelar svårigheter att klara av mottagandet. Vi närmar oss ett kritiskt läge även i Umeå. Prognosen för 2015 pekar på minst 160 000 asylsökanden till landet. Någon avmattning av volymerna de kommande åren är inte att vänta.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) meddelade i senaste veckorapporten att läget blir alltmer pressat: ”Även med aktörernas nu vidtagna åtgärder föreligger stora utmaningar för värnandet av målen för vår säkerhet, främst med avseende på liv och hälsa samt samhällets funktionalitet.” Verksamheterna i kommunerna är så upptagna med att hantera det stora antalet asylsökande, att man inte hinner med sitt vanliga arbete. Boende kan inte längre erbjudas till alla. Migrationsverket uppger att man inte längre klarar av att ge tak över huvudet till asylsökande.

Vårt land har en generös flyktingpolitik, men det är inte rimligt att Sverige och Tyskland ska ta ett sådant stort ansvar i förhållande till övriga länder.

De tillfälliga gränskontrollerna verkar inte i någon större utsträckning påverka mängden asylsökanden. Därför måste regeringen lyssna på oss moderater som nyligen föreslagit att de asylsökande som anländer till Sverige från andra EU-länder och de som inte tidigare registrerats enligt Dublin-förordningen ska nekas inresa till Sverige.

Ta även krafttag mot dem som stannar i landet trots att de fått avslag på asylansökan. Den som har fått ett avslagsbeslut ska lämna landet. I dag gömmer sig tusentals människor med avslagsbeslut i Sverige. Det finns också tusentals personer med avslagsbeslut i Migrationsverkets boenden. Återigen – ohållbart.

Avslutningsvis måste åldersbestämning av ensamkommande barn införas. Erfarenheten från t.ex. Norge visar att över 30 procent var äldre än 18 år. Kostnaden för ensamkommande är högre än för vuxna och resurserna ska ges till dem som behöver det. Umeå hade ett avtal om 48 ensamkommande barn för år 2015, och i skrivande stund har vi tagit emot 388. Prognosen för helåret är 520 ensamkommande. Bedömningen från vår förvaltning är att delar av socialtjänsten, grundskolan och gymnasiet inom kort riskerar att vara kritiskt påverkade.

Detta håller inte! Det är hög tid för Umeå att sända denna signal till statsmakten. Likaså hög tid för Socialdemokrater och Moderater att göra upp om en realistisk flyktingpolitik på nationell nivå!

Anders Ågren, Kommunalråd, M, Umeå

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>