Så vill vi utveckla miljöstaden Umeå

Skriver i dagens VK för ovanlighetens skull tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) om de viktiga miljöfrågorna. I Umeå pågår ett omfattande och imponerande arbete på många områden, och det har hög prioritet. Vi utvecklar också anledningen till varför vi i bred politisk enighet siktar på att bli Europas Miljöhuvudstad.

Bifogas nedan.

 

Så vill vi utveckla miljöstaden Umeå

Städer står redo för att anta utmaningen med att ställa om till mer klimatsmarta och resurseffektiva samhällen. För att lyckas krävs det en kraftsamling både lokalt i Umeå, men även nationellt och internationellt. Ett positivt resultat i Paris skyndar på omställningen även lokalt. I arbetet med Umeås miljöhuvudstadskandidatur har det blivit tydligt vilka utmaningar men även möjligheter som finns i Umeå. Med de goda förutsättningar Umeå har är det viktigt att vi går före och visar att det går men det krävs att vi gör det tillsammans.

Umeå med drygt 120 000 invånare är tillväxtcentrat i norra Sverige med dubblad befolkning de senaste 50 åren. Regionen behöver en tillväxtmotor för att t.ex. sjukhuset ska få behålla sin status som universitetssjukhus. Kommunfullmäktiges övergripande mål är att Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.

Hållbar tillväxt är en utmaning men framför allt en möjlighet för Umeå. Umeås engagemang för hållbarhet har ett brett angreppssätt.  Exempel på detta är Umeås nominering till Europas kulturhuvudstad 2014 och det högt ansedda jämställdhetsarbetet i Umeå. Utvecklingen av Vindelälven till ett UNESCO-biosfärområde och arbetet med att följa upp och förbättra folkhälsan hos Umeås tonåringarär andra exempel.

Umeå är en relevant stad i Europa – den största andelen av Europas stadsbefolkning bor i medelstora städer – det vi gör i Umeå kan vi därmed dela med oss till andra runt om i Europa.  För att utveckla Umeås miljöarbete har Umeå kommun ansökt om utmärkelsen Europas miljöhuvudstad 2018. I ansökan ingår att ta fram en grundlig inventering av vad som görs och planeras av alla aktörer i staden inom 12 olika miljöområden.  Arbetet utvärderas av en europeisk expertjury, som sedan utser vinnarstaden i juni 2016.

Den involverade staden

Näringsliv och invånare i Umeå är kända för sitt engagemang i stadens utveckling.  Detta bekräftades i den studie av medelstora smarta städer som Wiens tekniska universitet genomförde 2014 och där invånarna i Umeå rankades som Europas mest miljömedvetna.  Det utmanar förstås staden att ständigt vara progressiv, modig och att utveckla nya gröna lösningar.  Umeå karaktäriseras också av två universitet med studenter och forskare i världsklass. Utnämningen till Europas kulturhuvudstad var också ett kvitto på stadens aktiva kulturliv, och årets vision ”Nyfikenhet och passion – medskapandets konst” vill vi bygga vidare på i Umeås kandidatur till Europas miljöhuvudstad 2018, tillsammans med invånare, näringsliv, forskare och andra samarbetspartners.

Investeringar för en grönare stad

När Umeås tillväxt tog fart på 50- och 60-talet var en nyckel etableringen av Umeå universitet.  Under åren har många långsiktiga investeringar gjorts i staden, exempelvis på kultur, jämställdhet och bredband, men också investeringar i miljösmart infrastruktur som fjärrvärme, vattenkraft, dricksvattenförsörjning etc.  Investeringarna ligger till grund för att Umeå energis mål att 2018 kan Umeås energisystem vara klimatneutralt, kanske först i Europa.

Miljöutmaningar och övergripande planering

Umeås prisbelönta översiktsplan visar hur Umeå kan utvecklas till en mer hållbar stad. En omvandling pågår att göra staden tätare vilket ger förutsättningar att transportera sig mer hållbart och utnyttja den gemensamma infrastrukturen på ett bättre sätt. Det finns många miljöutmaningar i en växande stad t.ex. utsläpp från fordon, luftproblematik, buller, målkonflikter gällande grönområden och att säkerställa god vattenkvalitet. Under lång tid har till exempel åtgärder för att komma till rätta med den lokala luftproblematiken genomförts vilket glädjande nog också gett resultat. Många åtgärder som genomförts leder även till minskade utsläpp av växthusgaser.

Innovation – att våga tänka nytt

Som ett internationellt centrum för forskning och utbildning är vi mycket stolta över vår högutbildade och kunniga befolkning.  Det har vuxit fram en kultur av samarbete som har genererat en rad högprofilerade gröna initiativ. Dessa kommer ur en rad framgångsrika plattformar och inkubatorer där näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och forskning samarbetar på olika sätt. 

Några innovativa och prisbelönta gröna satsningar som utvecklats i Umeå de senaste åren är Hållbara Ålidhem, som valdes till 2013 års mest innovativa energiboendeprojekt i Europa, och de ultrasnabbladdningsbara elbussar som utvecklats i partnerskap mellan bl.a. Umeåföretaget Hybricon och Ultra.  I oktober belönades satsningen med EUs CIVITAS Technical innovation award och de närmaste åren kommer allt fler elbussar att integreras i kollektivtrafiken i Umeå.

Inget av det som gjorts hade varit möjligt utan alla som bidrar i den miljöengagerade staden Umeå. Vi vill därför tacka för allt engagemang – och uppmana er att fortsätta att driva på för en än mer miljösmart stad.  Tillsammans hoppas vi kunna utveckla Umeå till en än bättre miljöstad i framtiden – och att dela med oss av den erfarenheten till övriga Europa som miljöhuvudstad.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande

Anders Ågren (M), kommunstyrelsens viceordförande

2 kommentarer

  1. Önskar att Umeå kommun kommer ikapp med klimatanpassning och säkerställer att detta verkligen genomsyrar hela kommunens verksamhet. Förvånad över att det saknas en sårbarhetsutredning/Risk- och Säkerhetsanalys där även konsekvenserna av skyfall på bebyggd mark ingår, inte bara översvämningsrisker till följd av högre flöden i vattendrag och högre vattenstånd i sjöar. Exempelvis beviljas fortfarande bygglov på låglänt mark, instängda lägen där det saknas avrinningsytor utanför bebyggelsen. Äntligen håller ni på att skriva en Dagvattenstrategi, hoppas att den blir mer än en skrivbordsprodukt.

  2. Men Anders. Nu när vi ska ha mer småskalig vattenkraft måste du först läsa Länsstyrelsens remissvar angående vattenkraftsutredningen. Där kan man läsa om deras negativa syn på vattenkraft. Kanske bör ni politiker ta kontakt med vattenkraftsägarna i länet så blir ni nog skärrade om hur kraftverksägare motarbetas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>