IKEA har äntligen öppnat i Umeå

Igår var det äntligen dags för IKEA att slå upp sina dörrar för besökarna. Jag deltog på invigningen och stämningen var onekligen på topp. Det här kommer att betyda mycket för handeln i Umeå, liksom besöksnäringen. Flera hundra nya arbetstillfällen, ökade skatteintäkter till det offentliga – ja, en riktigt betydelsefull satsning för Umeå! Det verkar ha dessutom blivit en bra start: ca 15 000 besökare den första dagen, och det var 5000 fler än företagets eget besöksmål för invigningsdagen.

Handeln stärker Umeås utveckling!

Igår lämnade vi moderater in en motion om att på försök införa avgiftsfri parkering i Umeå centrum på lördagar. Detta som ett sätt att ge någorlunda likartade förutsättningar för centrumhandeln och de halvexterna handelsområdena. Att döma av reaktionerna så här långt är de många som håller med om förslaget. Pressmeddelande och motion bifogas nedan.

Pressmeddelande 2016-02-22                         

M-motion: inför avgiftsfri parkering på lördagar i centrala Umeå

Umeås roll som regionalt handelscentrum kommer att stärkas radikalt genom etableringen av dels Ikea, dels Avion shopping med sina 90 butiker. Det är också helt i linje med Umeås ambitioner att handel och service ska bidra till stadens fortsatta tillväxt. Det finns farhågor att centrumhandeln kommer att drabbas hårt av den konkurrens som flera halvexterna handelsområden innebär. En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis parkering, medan det kostar att parkera inne i centrum.

Den delen kan Umeå kommun påverka via sitt kommunala parkeringsbolag Upab. Moderaterna föreslår därför i en motion till kommunfullmäktige att ett försök genomförs med tidsbegränsad avgiftsfri parkering i centrum på lördagar.

-Vi är jätteglada över Ikea, Avion shopping och övriga halvexterna handelsområden. Samtidigt är det viktigt att stadskärnan fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. En del i detta kan vara att se över förutsättningarna för kundernas parkering, säger kommunalrådet Anders Ågren i en kommentar

- För att få någorlunda lika konkurrensförutsättningar finns möjligheten att erbjuda avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Vi moderater vill att detta införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet, som ett försök, fortsätter Ågren.

Enligt Moderaterna går detta också i linje med det särskilda ägardirektiv som Upab har, gällande att arbeta för ökad attraktivitet och förnyelse av stadskärnan, som ett vitalt intresse för hela stadens utveckling. Parkeringstillgången utgör i detta sammanhang både en viktig tillgänglighets- och konkurrensfaktor. Motionen i dess helhet bifogas nedan.

 

                                                   

Motion till Umeå kommunfullmäktige

 

Försök med avgiftsfri parkering på lördagar i centrala Umeå

 

Umeås roll som regionalt handelscentrum kommer att stärkas radikalt genom etableringen av dels Ikea, dels Avion shopping med sina 90 butiker. Det är också helt i linje med Umeå kommuns övergripande ambitioner. Handel och service ska bidra till Umeås fortsatta tillväxt.

Stadskärnan ska parallellt utvecklas och förstärkas som centrum för en mångfald av handel och shopping, kultur, tjänster och annan service tillsammans med ett ökat boende. Det finns emellertid farhågor att centrumhandeln kommer att drabbas extra hårt av den konkurrens som flera halvexterna handelsområden innebär. Exempel på detta finns från övriga delar av landet.

Umeå har ett intresse av såväl framgångsrika halvexterna handelsområden som en blomstrande centrumhandel. En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis parkering, medan det kostar att parkera inne i centrum. Just denna del kan Umeå kommun påverka via sitt kommunala parkeringsbolag Upab. För att undanröja en del av konkurrensnackdelen finns möjligheten att erbjuda avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Vi moderater vill att detta införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet, som ett försök.

Detta går också i linje med det särskilda ägardirektiv som Upab har, gällande att arbeta för ökad attraktivitet och förnyelse av stadskärnan, som ett vitalt intresse för hela stadens utveckling. Parkeringstillgången utgör i detta sammanhang både en viktig tillgänglighets- och konkurrensfaktor.

Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar

att de kommunala parkeringsplatserna i centrala Umeå, som Upab ansvarar för, under en försöksperiod på två år blir avgiftsfria på lördagar. Detta under en begränsad tid på dagen då merparten av affärerna håller öppet, samt

att Upab ges i uppdrag att ansvara för utformningen av detaljerna i detta försök i enlighet med motionens intentioner.

 

Umeå 2016-02-22

Anders Ågren (M), Kommunalråd

Rapport på besök

Hade igår besök av Rapport på stadshuset. Det gör ett inslag om tiggeridebatten och de utsatta EU-medborgarna i Umeå. Samma debatt och problemställningar finns ju i de flesta större städerna i vårt land, men debatten i Umeå har ju hållit i sig och varit osedvanligt het. De intervjuar ett flertal personer, och jag fick redogöra för Moderaternas ställningstaganden: kommunen ska inte erbjuda eller finansiera boende, eller skolgång under den korta tid man har rätt att vara i landet. Däremot ska vi självklart erbjuda akut nödbistånd om så behövs, vilket ligger på socialtjänsten. Vi ska också motverka olagliga bosättningar. Att bosätta sig på annans mark utan tillstånd är ett brott. Då är det också självklart med avhysning.

Intervjun med mig tog ca 20 minuter, men inslaget som helhet ska bli tre minuter. Så vi får väl som om jag finns med i något klipp överhuvudtaget :) Preliminärt sänds det på söndag.

Goda nyheter från Finland!

Vi har under eftermiddagen nåtts av beskedet att Finlands regering har gett klartecken för projektet Midway Alignment, dvs arbetet med att säkerställa en ny modern färjelösning och transportförbindelse mellan Umeå och Vasa.

Oerhört glädjande besked, med tanke på att det har kommit olika signaler – ofta negativa –  in i det sista. Bra jobbat av våra vänner på den finska sidan.

Nu kan alltså projektansökan till EU skickas in.

Låt oss glädjas, och samtidigt börja jobba hårt för nästa etappmål. EU måste ju som bekant godkänna och prioritera vårt projekt i konkurrens med många andra projekt.

Låt oss även fortsätta att bearbeta den svenska regeringen. Den finländska staten är ju enligt tidningsuppgifterna beredd att medfinansiera 250 miljoner kronor. Den svenska staten har hittills inte gått med på att medfinansiera en enda krona. Som sagt. Mycket arbete återstår den kommande tiden.

Men idag ska vi vara glada!

Uppvaktning av Holmlund i lördags

FullSizeRender

I lördags så hade jag och min fru förmånen att uppvakta Lennart Holmlund i samband med hans 70-års firande i hemmet. Det var ett trevligt besök och många skratt blev det.

Det är ju ingen hemlighet att jag och Holmlund har kommit bra överens under de år som vi båda har varit en del av kommunledningen, närmare 12 år för att vara exakt.  Det är viktigt att kunna skilja på sak och person inom politiken, och det tycker jag att vi har lyckats mycket bra med. Holmlund blev ju kommunalråd 1994 – och kommunstyrelsens ordförande år 1995. Umeå hade då ca 100.000 invånare. Idag ligger vi på ca 120.000 invånare. En fantastisk utveckling! Det har hänt mycket under dessa år. På senare år har vi vant oss vid att se byggkranar mer eller mindre överallt, och byggnader har skjutit i höjden där det förr blott fanns en låg bebyggelse. Men det var ingen självklarhet att det skulle bli på det sättet.Ett paradigmskifte har skett i Umeås stadsplanering under senare år, och jag är övertygad om att när historikerna en gång i framtiden tittar tillbaka på den här perioden i Umeås egen historia, så kommer man betrakta de senaste 10 åren som den tid då man tog de avgörande stegen till att bli en riktig STAD av det större formatet. En stad, både mentalt och stadsbildsmässigt. Och utan tvekan kommer också Holmlund som person att kopplas samman mycket med just den utvecklingen.

Umeå Idrottsgala 2016

Igår gick Umeå Idrottsgala av stapeln. Här är jag på bild med Roland Carlsson, näringslivschef, Umeå kommun. En mycket trevlig tillställning där vi hyllade våra framgångsrika idrottare i Umeå . Individuellt och lag.

När Borås Tidning under våren förre året genomförde en undersökning om vilken svensk kommun som hade flest framgångsrika damidrottslag så stod det klart att Umeå kommun är överlägsen etta. Bland våra framgångsrika klubbar på damsidan kan vi räkna Umeå IK i fotboll, IKSU och IBK Dalen i innebandy och Udominate i basket.

Vi har också politiskt över blockgränserna varit överens om vikten av att satsa på idrott. Det gör Umeå till en bättre plats att bo på. En annan viktig sak som förtjänar att nämnas är Idrottshögskolan vid Umeå universitet, som är landets bredaste. Idrottshögskolan har ca 800 idrottsstudenter och av dessa är ca 240 elitidrottare med individuellt elitidrottsavtal, som ger studenterna anpassad studiegång.

I stort som smått bidrar detta och mycket annat till att lyfta Umeå som idrottsstad.