Handeln stärker Umeås utveckling!

Igår lämnade vi moderater in en motion om att på försök införa avgiftsfri parkering i Umeå centrum på lördagar. Detta som ett sätt att ge någorlunda likartade förutsättningar för centrumhandeln och de halvexterna handelsområdena. Att döma av reaktionerna så här långt är de många som håller med om förslaget. Pressmeddelande och motion bifogas nedan.

Pressmeddelande 2016-02-22                         

M-motion: inför avgiftsfri parkering på lördagar i centrala Umeå

Umeås roll som regionalt handelscentrum kommer att stärkas radikalt genom etableringen av dels Ikea, dels Avion shopping med sina 90 butiker. Det är också helt i linje med Umeås ambitioner att handel och service ska bidra till stadens fortsatta tillväxt. Det finns farhågor att centrumhandeln kommer att drabbas hårt av den konkurrens som flera halvexterna handelsområden innebär. En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis parkering, medan det kostar att parkera inne i centrum.

Den delen kan Umeå kommun påverka via sitt kommunala parkeringsbolag Upab. Moderaterna föreslår därför i en motion till kommunfullmäktige att ett försök genomförs med tidsbegränsad avgiftsfri parkering i centrum på lördagar.

-Vi är jätteglada över Ikea, Avion shopping och övriga halvexterna handelsområden. Samtidigt är det viktigt att stadskärnan fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. En del i detta kan vara att se över förutsättningarna för kundernas parkering, säger kommunalrådet Anders Ågren i en kommentar

- För att få någorlunda lika konkurrensförutsättningar finns möjligheten att erbjuda avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Vi moderater vill att detta införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet, som ett försök, fortsätter Ågren.

Enligt Moderaterna går detta också i linje med det särskilda ägardirektiv som Upab har, gällande att arbeta för ökad attraktivitet och förnyelse av stadskärnan, som ett vitalt intresse för hela stadens utveckling. Parkeringstillgången utgör i detta sammanhang både en viktig tillgänglighets- och konkurrensfaktor. Motionen i dess helhet bifogas nedan.

 

                                                   

Motion till Umeå kommunfullmäktige

 

Försök med avgiftsfri parkering på lördagar i centrala Umeå

 

Umeås roll som regionalt handelscentrum kommer att stärkas radikalt genom etableringen av dels Ikea, dels Avion shopping med sina 90 butiker. Det är också helt i linje med Umeå kommuns övergripande ambitioner. Handel och service ska bidra till Umeås fortsatta tillväxt.

Stadskärnan ska parallellt utvecklas och förstärkas som centrum för en mångfald av handel och shopping, kultur, tjänster och annan service tillsammans med ett ökat boende. Det finns emellertid farhågor att centrumhandeln kommer att drabbas extra hårt av den konkurrens som flera halvexterna handelsområden innebär. Exempel på detta finns från övriga delar av landet.

Umeå har ett intresse av såväl framgångsrika halvexterna handelsområden som en blomstrande centrumhandel. En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis parkering, medan det kostar att parkera inne i centrum. Just denna del kan Umeå kommun påverka via sitt kommunala parkeringsbolag Upab. För att undanröja en del av konkurrensnackdelen finns möjligheten att erbjuda avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Vi moderater vill att detta införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet, som ett försök.

Detta går också i linje med det särskilda ägardirektiv som Upab har, gällande att arbeta för ökad attraktivitet och förnyelse av stadskärnan, som ett vitalt intresse för hela stadens utveckling. Parkeringstillgången utgör i detta sammanhang både en viktig tillgänglighets- och konkurrensfaktor.

Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar

att de kommunala parkeringsplatserna i centrala Umeå, som Upab ansvarar för, under en försöksperiod på två år blir avgiftsfria på lördagar. Detta under en begränsad tid på dagen då merparten av affärerna håller öppet, samt

att Upab ges i uppdrag att ansvara för utformningen av detaljerna i detta försök i enlighet med motionens intentioner.

 

Umeå 2016-02-22

Anders Ågren (M), Kommunalråd

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>