Varg eller inte, det är frågan

Utan att ta ställning för varg eller inte samt om vi skall ha varg och i så fall till vilket antal måste jag ifrågasätta hur vissa grupper tänker. Man vill ha fler vargar och överklagar naturvårdsverkets rekommendation till jakt. Vargen uppför sig numera inte normalt för ett vilt rovdjur utan söker sig till bebodda trakter i jakt på mat. Föryngringar är ju inte tillåtna inom renbeteslandet så följaktligen så måste dom söka sin föda på annat sätt. Detta har inneburit att dom har sökt sig till tamboskap. Varför blev det nu så? Jo, älgen har ju varit en stor del av deras föda och älgstammen är ju nu en bråkdel av vad den har varit. Detta i sin tur beror på att man har bildat s.k älgskötselområden bestående av jägare och skogsbolag men där skogsbolagen har utslagsröst. Vad bolagen vill är ju att minska älgstammen så mycket som det bara går. Man vill att man skjuter så mycket kalv som det går samt unga djur och att minst 50 % skall vara kor. Den föryngring som är helt nödvändig för en god älgstam vill man skjuta bort. Normalt så är det inte intressant att skjuta kalvar redan i september, men SCA bl.a skriver i ett brev till jägarna att man inte skall spara några kalvar första veckan utan ”skjuta rakt av”. Följden av detta blir att vargen kommer fortsättningsvis att söka sig till tamboskap och jakthundar. En olycklig utveckling då länsstyrelsen i stort har överlämnat makt och älgtilldelning till skogsbolagen. Varför hör man ingenting om detta från dom som vill ha fler vargar? Det enda man hör från dessa grupper är att vi skall ha fler vargar utan att bekymra sig om hur dom skall skaffa föda samt dom som dom nu ställer till bekymmer för.

Från socialdemokrat till Sverigedemokrat

Jag har förståelse att en del moderata väljare föredrar att gå över till sverigedemokraterna. Dessa partier är ju ute på samma högerkant. Vad jag däremot inte kan förstå är att även en del socialdemokratiska väljare sympatiserar med sverigedemokraterna. Partierna är ju varandras motpoler. Är det bara invandringen man ogillar bör man vara medveten om att inga andra partier delar deras ideologi. På köpet får man då ett extremhögerparti som bara ställer till oreda i riksdagen. Oavsett inställning om invandring så bör man vara medveten om att detta är ett extremhögerparti. Ju större detta parti blir ju större är risken för vår demokrati.

Högerpartiet liberalerna

I och med Folkpartiets namnbyte till liberalerna har man äntligen talat i klartext. Liberalerna vill sänka skatten igen för dom som har arbete och finansiera det med höjd moms. Vidare vill man införa marknadshyror trots den bostadsbrist som vi har. Detta tål att tänka på för hyresgäster, arbetslösa, ensamstående, sjuka m.fl på vilket parti man ska stödja. Klarare än så kan det knappast bli.

Hot lönar sig tydligen

Medicinkonsulten i Lycksele har ju flaggat för att lägga ned till nyår om han inte kunde få mer ersättning. Ladstinget har sagt att det blir inte mera pengar. Jag läser nu i vk att medicinkonsulten har fått ett nytt avtal med landstinget, d,v.s mer pengar. Fegt av landstinget att ändå vika sig för den privata hälsocentralen och inte drev hälsocentralen i egen regi.

Alliansens företrädare ger regeringen bra betyg

Jag läser inlägg av Elisabet Björnsdotter-Rahm och Edvard Riedel (båda M). Det enda som dom där kritiserar är bensinskattehöjningen. I övrigt tyst. Dom vet säkert att skattehöjningar är helt nödvändiga efter den förra regeringens skattegåvor och skattesänkningar. I stället för att bygga bostäder så gav man subventioner till privata husägare till standardhöjningar, subventioner till företag för unga, som det är mycket osäkert om det har gett några jobb alls, subventioner för ej behovsprövade Rut-jobb, höjd A-kassaavgift, sänkt A-kassa, försämrad sjukförsäkring, utförsäljning och privatiseringar av allmän egendom, ja listan kan göras lång. I stället för att bygga bostäder och skapa jobb dränerade man statens finanser genom jobbskatteavdrag och subventioner hit och dit. Man lämnade efter sig ett stort underskott i statens finanser så även Anders Borg insåg att det inte fanns några pengar till reformer. Sedan så lämnade trojkan in, en efter en. Nu vänder vi tillbaka till välfärden som har gått över mina förväntningar trots det kaos som alliansen lämnade efter sig.

Ett orättvist boende.

Ränteavdragen för villa-och bostadsrättsägare kostar staten (skattebetalarna och hyresgästerna) otroliga 20 miljarder. 85% av dessa går till dom rikaste som lever flott och gott. Dom flesta i Danderyd. Vi har dom generösaste subventionerna tillsammans med Holland inom EU. Är detta rättvist? Knappast. Dessa bostadsägare lever på tydligen lättlånade pengar där dom får dra av 30% av räntorna. Alltså- dom betalar en låg ränta och amorterar inte. Hyresgästerna får inte göra några avdrag utan betalar hela kostnaden för sin lägenhet. Slutligen kan man konstatera att ägarna lever på lånade pengar och betalar in en bråkdel av vad dom utnyttjar (räntan). För hyresgästerna är det betydligt tuffare att betala samtliga utgifter för en bostad. Slutsatsen blir att endast hyresgästerna i hyresrätt betalar sin boendekostnad fullt ut.

En hjälpande hand i integrationen?

Efter många års bortavaro i Spanien har Anders Sjölund (M) beslutat sig för att återvända och söka tillstånd av kommunerna i Västerbotten, för att få bygga modulbostäder för invandrare. Vidare så säger han att han vill försöka hjälpa till. Varför nu plötsligt denna hjälpsamhet? Har pengarna tagit slut och han nu ser en möjlighet att pumpa kommunerna (staten) på snabba pengar? Det poppar ju hela tiden upp sådana lyckosökare i migrationens spår. Jag hoppas att kommunerna genomskådar sådan verksamhet och tackar nej till denna hjälpsamhet. Om kommunerna vill ha modulbostäder så gör man ju det bäst och billigast i egen regi.

Dumsterdiving

Dumpsterdiving.

I Sverige kastas 125 000 mat årligen. Ofta felfri mat, men som närmar sig ”bäst före datum”. Mat som det inte är något fel på och som datum inte har gått ut på och förpackningen är hel. Varför kastas då så mycket mat? Ja, av skärt ekonomiskt intresse. Att sätta ner priset lönar sig inte ekonomiskt. Man köper hellre in en produkt en gång till som då säljs till fullt pris. Det borde vara i lag förbjudet att kasta mat om man inte har gjort allt man kan för att sälja den. Som kund så köper man hellre en produkt med lång hållbarhet än en med kortare, tillfullt pris, men om man tar t.ex mjölk så håller den sig utan fel i många dagar efter bäst före datum. Med en prisnedsättning till halva priset och neråt efter som så skulle säkert varenda liter säljas. Detta går att tillämpa på dom flesta varor. Maten kastas enbart för att tjäna pengar. Skall vi acceptera det?

 

Mot nya djärva mål

Trots alliansens dränering av dom gemensamma resurserna (Rot, Rut, jobbskatteavdrag, skattesubventioner till arbetsgivare för unga, alla utförsäljningar och privatiseringar m.m) så har vi i alla fall en socialdemokratisk men dock haltande regering. Miljöpartiet och Vänsterpartiet skall också vara med samt en borgerlig allians och sverigedemokraterna som gör allt för att stjälpa regeringen förslag, så lätt är det inte. Dock är jag imponerad av att det redan har skett en förändring åt rätt håll. Äntligen får pensionärerna den största höjningen hittills samt skattesänkning nästa år. Man avser att få till stånd rättvisa villkor mellan olika boendeformer samt ökar byggandet av hyresrätter. En värdig A-kassa m.m. Vi går i alla fall sakteliga åt rätt håll.