Sju Tips För Att Starta Ett Framgångsrikt Företag

entrepreneur-1340649_1920

Många är vi som någon gång drömt om att skapa vårat eget företag. Visst kan det vara ett trevligt sätt att kunna försörja sig på, men tyvärr är det inte alltid lika lätt som vissa kanske tror. Med detta inte sagt att det är omöjligt, utan det kan snarare vara en mycket bra idé under rätt omständigheter samt med rätt tänk. Vi ska i den här artikeln försöka hjälpa dig med just detta genom att förse dig med sju saker som det kan vara bra att tänka på när du ska starta ett lyckat företag.

  1. Tänk inte bara på pengarna

Visst är tanken med att starta eget att det är ett sätt för sig själv att försörja sig på. Detta betyder dock inte att det enbart är pengarna som är viktigt, utan det gäller även att det man tänkt ägna sig åt är något man tycker är intressant och som man brinner för. Bestämmer man sig för att starta eget inom ett område som man inte har någon som helst passion för, och gör det enbart för att det är en bransch där det finns mycket pengar att tjäna, då är man ute på tunn is eftersom avsaknaden av passion mycket väl kan leda till bristande motivation.

  1. Ta hjälp av andra

Var inte rädd för att fråga om hjälp och vända dig till folk som kan branschen när det gäller tips och inspiration. Marknaden kryllar av duktiga konsulter, konsultföretag, affärsanalytiker, och liknande, och att få råd och inspiration av dessa kan vara ovärderligt. Så hitta den bästa affärskonsulten för ditt företag. Deras syfte är att hjälpa just sådana som dig. Trots att du behöver betala för deras tjänster så är det tveklöst värt det. Om det är så att det är det som är skillnaden för dig och ditt företag mellan att lyckas och att misslyckas. Det finns flera positiva anledningar att anlita en konsult.

  1. Gör en väl utarbetad affärsplan

Att ha en bra affärsplan är av allra högsta vikt när du ska starta eget. Gör därför din research noga och ha inte för bråttom med att komma igång innan du känner dig 100 % redo och kan branschen utan och innan. Hellre att det tar lite längre tid innan uppstart och att du lyckas än att du skyndar på och misslyckas.

  1. Ha en reservplan

Se till att du har en reservplan ifall saker och ting inte skulle gå som du har tänkt. Detta kan bland annat handla om att se till att ha lite extra besparingar, eller att helt enkelt fortfarande vara anställd någon annanstans samtidigt som du startar igång ditt egna företag.

  1. Se till att du följer samtliga regler och lagar

Det är av yttersta vikt att du följer gällande lagar och regler som gäller för uppstart av företag i det land du befinner dig. Att inte göra detta kan nämligen får allvarliga konsekvenser för dig och ditt företag, bland annat i form av böter eller till och med fängelsestraff. Det kan även få dig att helt och hållet tappa förtroendet bland dina klienter. Ett bra tips kan därför vara att anställa en jurist som kan hjälpa dig med just dessa frågor och se till att du följer de bestämmelser som gäller.

  1. Sätt realistiska mål och sätt igång i ett passande tempo

Det är viktigt att du inte sätter för höga mål och krav på dig själv, utan börja istället med att sätta lagom och realistiska mål, och går det bra för dig kan du sedan höja dina mål i takt med att tiden går. Risken är annars att du kan gå in i väggen och ställas inför utmaningar som du inte klarar av, något som kan innebära slutet för din verksamhet. Försiktighet är därför mycket viktigt när det gäller detta.

  1. Ha kul och njut av det

Att starta eget är inte tänkt som något negativt, utan det ska vara positivt för dig och dina närstående, och inte bara när det gäller pengar. Se därför till att njut av det hela och ha kul, och var beredd på att företagandet likt livet i övrigt inte alltid är lätt. Saker och ting går upp och ner, men med rätt attityd kommer du att kunna ta dig igenom även de svåra perioderna.

Att starta ett företag är tidskrävande, det gäller att man har motivation och inte enbart tänker på den ekonomiska biten. Det kan ta några månader innan företaget har någon form av omsättning. Det är dessutom viktigt med lagar och regler, sätt in dig i branschens lagstiftningar så att du inte hamnar i trubbel. Men framför allt – ha kul och njut

Fördelar Som Ditt Företag Kan Dra Nytta Av Genom Microsoft Biztalk

BizTalk är en förkortning för Microsoft BizTalk Server och är ett program som bland annat hjälper dig och ditt företag att hantera meddelanden och att koppla ihop olika system eller plattformar inom företaget. Microsoft har utvecklat denna mjukvara för att till exempel underlätta för företag att kunna skicka information mellan olika avdelningar. Servern kan även sammankoppla gamla system med nya för att göra ditt företags informationsutbyten effektivare.

Hur programmet kan hjälpa ditt företag

Känner du att det tar lång tid eller att det är för många steg emellan informationsutbyten inom ditt företag kan BizTalk vara något för dig. I dagens samhälle vill alla att det ska gå snabbt att dela information eller nyheter med andra. Detta gäller även inom företag. Nu skickas det ofta många elektroniska meddelanden fram och tillbaka istället för att man pratar ansikte mot ansikte. Därför är det viktigt att även den elektroniska eller tekniska delen i ett företag utvecklas. Microsoft utvecklade programmet, en systemarkitekt, redan år 2000 men den används fortfarande av företag idag.

Vid användning av programmet kan ditt företag lättare effektivisera, integrera och hantera dina affärsprocesser. Mjukvaran stödjer utskick av protokoll och viktiga dokument. Den gör att information lättare skickas ut till och mellan dina anställda och den kan även skicka information från ditt företag till andra företag. BizTalk är inte bara ett verktyg till att snabbare kommunicera mellan olika avdelningar eller branscher, mjukvaran kan även användas till att automatisera olika processer. Vilka affärsprocesser du har är beroende på vad du har för företag. Äger du till exempel en affär, antingen en nätbutik eller en fysisk butik, så kan du ställa in att du automatiskt vill beställa en vara när det indikerar att du har lågt på lager. Du kan med andra ord koppla ihop lagersystemet med beställningssystemet.

Med andra ord hjälper mjukvaran dig att delegera och automatisera arbetsuppgifter som normalt sett behöver ses över av någon anställd. Genom att integrera BizTalk i ditt företags system kan dessa processer gå så mycket snabbare. Du får därför chansen att spendera mer tid på andra saker som behöver ses över. Samtidigt behöver inte dina anställda se över produkterna på lagret och inventera för att sedan behöva skriva in uppgifterna manuellt. På så sätt kan du använda dina anställda åt viktigare arbetsuppgifter.

Andra funktioner som mjukvaran har

Mjukvaran är utvecklad av en webbutvecklare för över 17 år sedan och har därför behövt uppdateras ett antal gånger för att kunna hänga med i utvecklingen. Uppdateringarna har gjorts i takt med att nya system har kommit ut på marknaden. Olika IT system utvecklas konstant och efterfrågan för nya produkter ökar. Förutom att koppla ihop olika system tillhandahåller BizTalk en plattform där olika processer och system kan köras samtidigt. Mjukvaran kan liknas med ett cykelnav där flera systemlänkar går in till mitten, delas upp i olika kategorier och skickas sedan ut till en annan avdelning som behöver ta del av informationen. Olika system använder sig utav olika koder eller språk, BizTalk är som en adapter som översätter dessa koder och skapar ett gemensamt språk som alla system inom företaget kan förstå. Det innebär att alla applikationer och system kan integreras tillsammans. Det underlättar även att göra affärer med andra företag över internet då datakommunikationen effektiviseras.

Fördelarna sammanfattat

Vid användning av BizTalk kan ditt företag spara pengar genom att kommunikationen mellan olika system inom ditt företag och kommunikationen emellan anställda sker mer effektivt. Genom att ställa in automatiska processer kan delar av ditt företag som tidigare setts över av anställda istället ske automatiskt. På så sätt kan dina anställda ägna sig åt viktigare arbetsuppgifter eller fokusera mer på att förbättra till exempel kundbemötandet eller produktutvecklingen. Mjukvaran kan länka gamla system med nya och förbättra samarbetet mellan de olika systemen för att dela filer och skicka meddelanden lättare och snabbare. Då IT-industrin ständigt utvecklas är det nödvändigt för mjukvaruföretag att förbättra gamla system och återanvända dem så gott det går. Detta kan mjukvaran hjälpa dig med. Känner du att du eller dina anställda inte har tillräckligt med tid till olika uppgifter eller att dina gamla system inte interagerar bra med de nya systemen är det värt att testa denna mjukvara.

Få Tips Om Hur Du Hittar Den Bästa It-Konsulten För Ett Litet Företag

laptop-943559_1920

Är du ägare till ett litet företag får du oftast bära många roller som en och samma person. Kanske måste du ta hand både om marknadsföring, försäljning, bokföring och kundtjänst. Det som dock kan vara krångligt att ta hand om själv är IT-delen. Här måste du nämligen ha koll på saker som nätverk, antivirusskydd och säkerhet. Då detta är en väldigt stor och viktig del av företaget brukar det rekommenderas att man tar hjälp av en konsultförmedling IT. En konsultförmedling består att mycket kompetenta personer och då kan du anlita en person som kan ansvara för alla de delar som har med IT att göra. Nedan kan du läsa mer om hur du hittar den bästa IT-konsulten för ditt företag och vad du ska tänka på.

Vad gör en IT-konsult?

Det uppstår ofta lite förvirring om vad en IT-konsult har för arbetsuppgifter och det kan såklart variera. Oftast brukar man dock säga att en konsult är en blandning av en IT-tekniker och analytiker. Mest eftertraktade är dem som både klarar av de administrativa uppgifterna och den tekniska biten. Detta är dock inte allt de gör utan en stor del av jobbet är också att ha nära kontakt med kunden och vara involverade i företaget som helhet. Många som jobbar som konsulter har nämligen ett brinnande intresse för affärer och är djupt engagerade i det företag som de är verksamma i.

Vad passar bäst för min verksamhet?

Hur gör du då för att hitta den bästa IT-konsulten till ditt företag? I dagens samhälle där många förmedlar tjänster finns det såklart konsultfirmor inom IT som du kan ta hjälp av. Du kan även ta hjälp av Google och sociala medier som idag är populärt sätt för människor att marknadsföra sig.

Det finns så klart både fördelar och nackdelar med att gå genom en förmedling. Har du ont om tid kan det vara skönt att få hjälp med allting men väljer du att leta själv kan du också bli mer personlig och verkligen hitta den som passar bäst för just dig. Detta kräver ju dock lite mer tid och engagemang så det är upp till en själv att avgöra.

Vad ska jag tänka på när det gäller anställningsprocessen?

Även om IT-konsulten inte officiellt ska vara anställt av företaget rekommenderar vi att man lägger ner tid på själva anställningsprocessen. Detta är på grund av många olika anledningar. Dels är IT en väldigt väsentlig del av en firma, detta gäller idag inte bara IT företag utan alla då världen förlitar sig så mycket på internet och dagens teknik. För det andra så kan som sagt denna konsulten bli en stor fördel för ditt företag, inte bara på grund av sina kunskaper inom IT, utan även på grund av intresset i affärer. Därför rekommenderar vi att man lägger ner mycket tid på att lära känna personen och se vad de har för framtidsutsikter. Kanske kan den man anställer bli mycket mer än en IT koordinator. Som alltid är det också bra att be om referenser från tidigare utbildningar och jobb och kanske även låta den påtänkte provjobba innan ni tar ett slutgiltigt beslut.

Så avslutningsvis kan vi säga att IT-konsult är ingenting man kan ignorera i dagens affärssamhälle. Även i ett litet företag där man kan sköta mycket själv måste man lägga ner energi på att hitta rätt man för jobbet. Idag sköts det allra mesta online, vi är ständigt uppkopplade och utvecklingen går stadigt framåt. Du behöver ett nätverk, lagring, hårdvara, mjukvara, ja listan kan göras lång. Vi vill också poängtera hur viktigt det är att lägga fokus på säkerheten då all information idag lagras online.

Helst av allt, särskilt om du är ett litet företag underlättar det om du har en person som kan hålla koll på alla aspekter åt dig. Därför krävs det idag väldigt mycket av en IT-konsult. Det är därför också viktigt att du som företagare lägger ner mycket tid på att hitta rätt person. Givetvis är det viktigt att personen är välutbildad och kunnig på sina uppgifter men även att de kan bidra till företaget på andra sätt.

Om du inte vet i vilken ände du ska börja kan du alltid ta kontakt med en byrå som kan hjälpa dig att komma i kontakt med olika personer. Men du kan också börja söka runt på olika sajter och sociala medier om du känner att du har intresset och tiden att lägga ner. Man får helt enkelt prova sig fram och tänka ut vad som är bäst för företaget.

5 bästa anledningarna för att implementera marknadsföring med e-post i din affärsplan

e-postmarknadsföring

E-post som marknadsföring har kommit långt på de få årtionden som förflutit sedan det första e-mailet skickades. Sociala medier och sökmotorer har gjort att företag inte bara kan skicka e-post på slentrian, det har tvärtom öppnat upp för en mängd möjligheter att interagera med sina kunder och också ta reda på vilka de är. Hur kommer det sig då att e-post som marknadsföringskanal har överlevt och är en stark kandidat i dagens digitala samhälle? Vi ger dig här några starka anledningar till varför e-posten alltid borde vara med i din marknadsföringsplan.

Mätbara resultat

Enligt en undersökning från 2014 så var de flesta företag angelägna om att fortsätta med mailutskick då det hjälpte till att öka försäljningen markant. I Sverige använder sig hela 92 % av e-post och användandet i världen har ökat stadigt till att nu vara över 4 miljarder konton. Det går idag att mäta en mailkampanj och få kunskap om målgruppen med förvånansvärt bra resultat, varför många företag inte ser någon anledning att sluta med denna lönsamma marknadsföring som består av att skapa email. Tv-reklam eller kampanjer på stan kostar miljoner i jämförelse och går heller inte att mäta på samma sätt.

Med e postprogram kan du genom en mailkampanj mäta antal öppnade e-post och klick, samt hur lång tid kunden spenderar med att läsa mejlet. Inte nog med det, du kan också se varifrån de läser, om det är från en mobil, surfplatta eller dator. Ett nyhetsbrev program kommer alltså vara ovärderligt för att mäta resultaten från dina kampanjer, och använd den bästa e-postmarknadsföring programvaran för din verksamhet och du kommer snabbt att se resultat.

Riktad marknadsföring

Din mejlinglista är ditt viktigaste verktyg och att klura ut vilka mejl som ska skickas till vilken målgrupp kommer att hjälpa ett litet företag framåt. Förstår du din målgrupp kommer det att gynna hela företaget då du kan förbättra budskapet i dina andra mediekanaler på köpet. Ett riktat mejlutskick tvingar dig att vara tydlig då mottagaren faktiskt bett om att få information från dig. Idag är konsumenter selektiva och väljer endast ett fåtal företag att få information ifrån då flödet och information vi får via vår e-post är enormt. Konsumenten vill kunna ta del av kampanjer och events, men också veta mer om vad du står för och vill också kunna avsluta prenumerationen på ett lätt sätt. Seriösa mejlkampanjer leder till förtroende och alltså till fler klick och köp i slutändan.

E-post är billig marknadsföring

För ett litet företag kommer det inte finnas pengar till stora kampanjer varför e-post fortfarande är det bästa sättet att nå ut. Skulle det inte generera pengar så skulle företag sluta med mejlutskick, men faktum är att de sälj utskicken genererar gör e-postkampanjer guld värda. Du vårdar också dina kunder genom att påminna om att du finns, utan att de tvingas köpa något här och nu.

E-post är snabbt och nåbart

Mobilanvändandet ökar markant och att anpassa utskicken till mobil och surfplatta måste vara en del av marknadsföringsplanen om kampanjen ska fungera. Hälften av Internetanvändarna i USA tittar på sin mobil minst en gång per dag, en siffra som säkerligen är högre i Sverige. Innehållet kan snabbt anpassas till aktuella teman och händelser och fortfarande nå den önskade målgruppen.

Personligt innehåll

Genom att skapa nyhetsbrev och nyhetsbrev mall går det att göra tester för att se vilken design, rubrik och vilket innehåll som fungerar bäst. Med en personlig anpassning av mailet kommer kunden att känna sig utvald och ihågkommen vilket kan öka försäljningen med så mycket som 40 %. I dagens stora utbud vill vi ha en struktur och någon som talar om för oss vad vi gillar och vad vi ska göra härnäst. Som företag måste man därför hela tiden påminna sig själv och kunden om vad vi står för och hur vi går vidare.

Fortsatt förtroende för e-post?

Det finns ingen anledning att tro att e-postanvändandet skulle minska inom de närmsta åren varför e-post strategier alltid bör ingå i marknadsplanen. E-posten är en integrerad del av den digitala världen och kan både dra nytta av och hjälpa andra mediekanaler. Alla stora och medelstora företag använder sig idag av e-post utskick då det är en alltför effektiv del av marknadsföringen för att kunna ignoreras. Investerare hittar också till del digitala världen där de nya generationerna växer upp och hittar all sin information. Då gäller det att kunna skapa sig en kundkrets och veta exakt vad dina kunder är ute efter – då avkastningen på riktad information är mycket lönsam.

De 8 bästa och mest tekniskt imponerade armbandsuren

En klocka är så mycket mer än något som berättar för oss vilken tid på dagen det är. En klocka har gått från att vara en stor och klumpig möbel i någons kök till att vara en smidig modeaccessoar som både mäter din puls och berättar hur många kalorier du gjort av med under dagen, hjälper dig att hålla koll på tiden och är din personliga kalender. När du står i beredskap att köpa en ny klocka är det smart att tänka på vilka övriga funktioner förutom tiden som klockan kan hantera, samt vad den här typen av klockan står för och säger om dig som person.

Tips för att köpa klockor online

Att köpa ett nytt armbandsur är en investering som ofta håller i många år, och om du satsar på en kvalitativ klocka kan den rent av hålla i flera generationer. Märkesklockor och klassiska armbandsur går aldrig ur tiden och fungerar lika bra till en snygg kostym på jobbet som till jeans och en snygg t-shirt på fritiden. Idag finns det också möjlighet att köpa moderna och snygga klockor till bra priser på internet. När du satsar på att köpa klockor på nätet kan du i lugn och ro jämföra priser och funktioner innan du slår till på en klocka som du kanske kan komma att ha för resten av livet.

HD3 Slyde

HD3 Slyde

Denna futuristiska dröm har inga fysiska knappar men en touch screen och är gjord av svart PVD stål och äkta guld. HD3 Slyde är en klocka som tar med oss in i framtiden, och den är baserad helt på CLT elektriska rörelser. Armbandsuret har ett 3.8V litium polymerbatteri, och det finns även ett USB-uttag för att kunna koppla samman klockan med andra enheter.

Seiko Astron

Seiko Astron

Seiko är ett av världens ledande företag inom klockor och är den nya tidens armbandsur. Och när vi ser modellen Seiko Astron förstår vi lätt varför. Klockan får energi från solceller och är gjord av rostfritt stål. Under den klassiska ytan finns modern teknologi som visar att dagens klockor från Seiko är så mycket mer än bara en klocka. Astron har GPS kontrollerad tidszonsjustering och en kalender som lätt länkas samman med övriga enheter såsom dator eller mobiltelefon. Klockor från Seiko är imponerande och futuristiska och detta är inget undantag.

Samsung Galaxy Gear

Samsung Galaxy Gear

Mobilföretaget Samsung har tagit steget in bland klockor och armbandsur och gör det med bravur. Samsung Galaxy Gear visar att det går att ta modern teknik anpassad för telefoner och datorer och omsätta det till klockor och moderna armbandsur. Här har vi en klocka med touch screen och en 1,9MP kamera som lätt matchas samman med övrig Samsung utrustning via Bluetooth.

Tread 1

Tread 1

Detta är en dator förvandlad till armbandsur. Klockan är gjord av rostfritt stål och drivs av ett litium polymerbatteri, och behöver inte laddas mer än någon gång i månaden. Klockan är laddad med den absolut senaste datorteknologin och kan ses som en samlingspunkt för övriga enheter som telefon och dator.

G-Shock

G-Shock

Detta är en klocka som inte bara ser snygg ut på armen utan som också är en kompass som hela tiden berättar för dig exakt var du är, och naturligtvis också hur mycket klockan är i den delen av världen du just befinner dig. Tack vare den absolut senaste GPS-tekniken och en inbyggd ficklampa som kan lysa upp ett helt rum är G-Shock ett måste i varje samling.

Apple Smart Watch

Apple Smart Watch

När Apples steg in på den internationella klockmarknaden visade de att de inte bara kan designa och utveckla datorer och smartphones, utan även klockor och snygga armbandsur. Apple Smart Watch har koll på din kalender, dina email och sms och kan även skicka små blinkningar och hjärtan till familjemedlemmar och kompisar. Med Apple Smart Watch har du alla dina appar och fotograferade bilder lätt tillgängliga direkt på handleden, och det i en mycket snygg och stilren förpackning. Apple är en klocktillverkare värd att lägga på minnet.

Ziiiro Watch

Ziiiro Watch

Detta är den minimalistiska klockan som ser ut som ett litet öga där den sitter på handleden. Men låt dig inte luras av den lilla skärmen och det välsvarvade utseendet. Här har vi en dator förklädd till armbandsur som klarar allt det som dagens moderna klockor kan och lite till. Hos Ziiiro räcker det att följa cirkeln och genom den får du information om både tiden, datum och placering, allt i en mycket snygg och stilren förpackning.

Jerome Steampunk

Jerome Steampunk

En klocka med ett tufft utseende som flirtar med gångna tider och appellerar till dagens moderna cowboys. Jerome Steampunk är en mycket snygg klocka som samtidigt har samlat all modern teknik på handleden. Klockan går i guld och bruna toner och är en sann fröjd för ögat, tillsammans med modern teknik direkt från NASA och den amerikanska rymdforskningen.

Så funderar du på att byta ut ditt gamla armbandsur kanske någon av dessa häftiga klockor lockar. Om inte så finns det en hel mängd andra att finna för den som söker en mer klassisk klocka.

Viktiga anledningar varför smartphones är en nödvändighet i dagens samhälle

pokemon-1553995_1280

Idag känns smartphones som en självklarhet, något de allra flesta har, men det är inte allt för länge sedan som det enda man kunde använda sin mobiltelefon till var att ringa med. Tidiga föregångare till dagens smartphones började dyka upp under mitten av 1990-talet. Dessa tidiga föregångare hade inte mycket gemensamt med dagens smartphones men de gick att använda till mer än att ringa med. Ett exempel är Nokias 9000 serie som förutom att ringa med också hade funktioner för fax, SMS, email, en webbläsare, kalender med mera. Dessa tidiga smartphones liknade mer små laptops än dagens smartphones och de var mycket dyra och användes därför främst av affärsmän. I och med lanseringen av Apples Iphone förändrades utseendet och funktionen på smarta mobiltelefoner och man kan säga att den lade grunden för dagens smartphones med pekskärm och möjligheten att installera applikationer.

Funktioner

Med en modern smartphone kan man förutom att ringa göra massvis med andra saker. Med en smartphone kan man skicka mail, meddelanden, lyssna på musik, se på film och mycket mer. Det finns många fördelar med att ha smartphones jämfört med traditionella mobiltelefoner. Är man ute och reser räcker det ofta med att visa upp ett mail med till exempel flygbiljetten istället för att ha en pappersbiljett, man har tillgång till kartor och GPS som gör det betydligt enklare att hitta vart man ska. Det går ofta att ansluta sin smartphone till ett bankkonto och föra över pengar direkt från mobilen när man skall betala för något. Det går att via appar boka hotellrum, hitta restauranger och läsa recensioner av olika resmål. En smartphone kan också hålla en resenär sysselsatt, man kan lyssna på musik via den, se på film eller tv och läsa böcker. Det går också hålla kontakt med vänner via sociala nätverk. Det går att ta kort och filma med en smartphone och en smartphone kan ersätta, eller vara ett komplement till mycket annan elektronik, som till exempel kamera, musikanläggning, dator och tv. En smartphone går också att ansluta till internet via Wi-Fi och det går därmed att ringa gratis, eller betydligt billigare, via exempelvis Skype vilket kan vara en klar fördel om man till exempel är på utlandssemester.

Operativsystem

Ursprungligen fanns det många olika operativsystem till smartphones, idag sitter det antingen Android eller IOS i majoriteten av mobilerna. IOS är Apples eget operativsystem och återfinns bara i deras telefoner. Android är ett operativsystem utvecklat av Google och som används av de allra flesta tillverkare av smartphones.

Att köpa en smartphone

Planerar man att köpa en smartphone finns det massor att välja på i alla möjliga prisklasser. Skall man främst använda sin smartphone så som folk gör mest är det bra om den har ett av de två vanliga operativsystemen, Android eller IOS, då dessa ger tillgång till många olika applikationer. Förutom tillgång till appar finns det mycket annat som styr hur man väljer en smartphone. Kommer den främst att användas till att lyssna på musik eller att se på film är bra ljud och en stor skärm viktigt, vill man använda den till att filma eller att ta kort med är en smartphone med bra kamera viktigt osv. För de allra flesta är det viktigast med en prisvärd smartphone.

Android

Som nämndes ovan så är de vanligaste operativsystemen Android och IOS, där IOS används bara av Apple. Mellan 80 och 90 procent av alla smartphones använder sig däremot av Android och det kan därför vara vettigt att försöka hitta den bästa Android telefonen när man letar efter en prisvärd smartphone.

Tillverkare

Det finns mängder av tillverkare som Apple, Huawei, Sony och BlackBerry. En tillverkare som på kort tid vuxit till att bli en av de allra största på smartphones är ZTE. Android helt rätt väg att gå. Med Android kan du ändra på nästan precis allt och få saker är statiska, medan iPhone har ett numera klassiskt utseende som inte är lika lätt att ändra.

Beroendeframkallande

Har man väl börjat använda sig av en smartphone är det svårt att klara sig utan den. Det är oerhört praktiskt att alltid ha tillgång till internet så att man kan söka efter saker eller att ha tillgång till kartor och GPS när man letar efter en adress.

8 Onedrive for Business-tips som boostar skapandet och gör dig till en mer kraftfull användare 

onedrive

Om ditt företag använder sig av Office 365 har ni också tillgång till OneDrive for Business. Detta verktyg kan verkligen bidra till att hjälpa både slutanvändare att samarbeta och kommunicera med varandra och administratörer att hantera den data som genereras. Du har säkert redan nu en stor användning av programvaran. Men du kanske har missat de här häftiga och användbara funktionerna:

1. Arbeta offline med OneDrive for Business synkroniseringsverktyg

Tack vare molnet kan du arbeta varhelst du befinner dig, när som helst och på vilken enhet som helst. Du blir inte bunden till en specifik dator där du sparat ner all data. Även om det inte händer särskilt ofta idag så händer det dock ibland att du inte har tillgång till internet. OneDrive for Business erbjuder därför ett verktyg som kommer runt problemet och låter dig arbeta offline. För att kunna använda den funktionen och arbeta utan internet så behöver du först ladda ner en synkroniseringsapplikation för företag från OneDrive. Du loggar in på Office 365 och navigerar dig fram till OneDrive. Där letar du fram det som du vill komma åt offline och trycker på synkronisering. Du kan synkronisera upp till hela 20 000 filer och mappar i OneDrive företag och biblioteket där!

2. Använd Office Utforskare för att få insikt i din organisation

Office Delve, eller Office Utforskare, är en förhållandevis ny produkt som Microsoft har tagit fram. Den tillåter dig att hålla koll på vad dina kollegor arbetar med över Office 365. Utforskaren integrerar med OneDrive företag vilket skapar möjligheten att dela med dig av och hitta andras dokument mycket snabbt. Till utseendet liknar Utforskaren Pinterest och är uppbyggt av kortbaserade gränssnitt från sociala nätverk. De så kallade korten består av dokument som hör samman med en rad detaljer som exempelvis gilla-funktioner, kommentarer, vyer och taggar. Du kan öppna dokument i Office 365 genom att klicka på dem, och därefter kan du direkt redigera eller kommentera. Med andra ord – Office Utforskare är en kombination av projektledningsverktyg och socialt nätverk.

3. Spara bilagor snabbt i OneDrive for Business

Fördelen med en integrerad filsynkronisering och delningslösningar är bland annat att det finns en förmåga att ansluta till de program som du oftast använder. De flesta Officeanvändare skulle nog kunna vara överens om att en stor del av arbetsdagen tillbringas i Outlook där dokument hela tiden skickas och tas emot. Numer kan man enkelt spara sina bilagor till OneDrive for Business direkt från Outlook Webbapplikation. Om du vill spara dokumenten i ett e-postmeddelande så väljer du bara Spara till OneDrive eller Spara alla till OneDrive. Dina meddelanden och dokument sparas då i en OneDrive-mapp som heter E-postbilagor. Inne i mappen kan du sen flytta och organisera som du vill, eller skicka som molnbilagor.

4. Aktivera och använd Version Control

Med hjälp av funktionen Version Control kan du hålla dig uppdaterad om dina eller dina kollegors senaste ändringar i dokument och handlingar. För att kunna använda dig och dra nytta av den här funktionen måste du först se till att du har aktiverat versionshistorik i din OneDrive for Business. Detta gör du genom att välja en fil i biblioteket och klicka på Filer -> Versionshistorik. Om den är gråmarkerad eller nedtonad behöver du kontakta administratören hos organisationen för att få den aktiverad. Administratören kan välja att aktivera och inaktivera funktionen från en hel lista eller bibliotek. Funktionen kan konfigureras så att den sparar en ny version varje gång en redigering genomförs. Administratören kan även ställa in en funktion som gör att den äldsta versionen av ett dokument tas bort när ett visst tröskelvärde har nåtts. När Version Control är aktiverad kan du visa, återställa eller radera en tidigare version av dokumentet.

5. Konfigurera länkar till OneDrive for Business i din SharePoint

Om din organisation använder både OneDrive for Business och SharePoint 2010 så är detta ett bra alternativ för dig som administratör. Du kan ställa in en länk som visas i SharePoint och som skickar användaren direkt till deras OneDrive for business-konto. När man genomfört alla nödvändiga inställningar kommer slutanvändarna på ett enkelt sätt kunna navigera från SharePoint till OneDrive for Business.

6. Skapa och ha hand om en online-undersökning i OneDrive for Business

Om ditt företag eller organisation använder OneDrive for Business, eller om du som privatperson använder OneDrive, kan du på ett enkelt och smidigt sätt skapa enkäter med hjälp av Excel Online. Detta gör du direkt via ditt OneDrive konto. Är du inloggad i OneDrive så klickar du bara på Skapa -> Excel Survey. Använder du OneDrive for Business så väljer du Ny -> Excel Survey. De två verktygen skiljer sig något från varandra.

7. Få tillgång till dina andra datorer genom OneDrive

Tack vare molnet så har du tillgång till dina handlingar var du än är och från vilken enhet du än jobbar. OneDrive tar dock klivet ännu längre för sina användare. Tack vare OneDrive kan du få tillgång till dina andra datorer, även om filerna inte ligger i OneDrive-mapparna. Genom att aktivera funktionen som heter ”Hämta filer” så kan du komma åt dokument som ligger på andra datorer!

8. Använd IFTTT för OneDrive

IFTTT står för If This Then That. Det är en funktion som kan anslutas till OneDrive och gör det enkelt för dig att ladda upp alla nya iOS-bilder till OneDrive, ladda upp alla nya Flickr-bilder du lägger upp till OneDrive och arkivera inkommande bilagor från Gmail till OneDrive. Smart va?!

Microsoft OneDrive for Business är med andra ord ett perfekt verktyg för en komplett kommunikationslösning! De anställda kan arbeta offline, spara bilagor snabbt, hålla koll på ändringar med hjälp av Version Control samt konfigurera länkar i SharePoint. Dessutom kan ni skapa och hantera online-undersökningar och komma åt filer på andra datorer även om de inte ligger i OneDrive-mappen. Förenklad synkning av bilder mellan olika enheter och konton utgör grädden på moset. De bästa molntjänstleverantörerna hjälper dig att få tillgång till allt detta.

Säkerhetsfrågor när det gäller M2M och IoT

Maskin-till-maskin

Dagens uppkopplade samhälle med modern teknik och innovativa kommunikationsmedel bidrar på många plan till att underlätta vardagen, såväl för företag som privatpersoner. Idag kan man synka det mesta som ingår i den rutinmässiga vardagen för att på ett så smidigt sätt som möjligt styra allt från en eller flera enheter.

Mobiltäckning och smidiga molntjänster har blivit ett stort krav bland konsumenterna och vi förväntar oss WiFi på de flesta platser. Alla dessa nya begär från samhället bidrar såklart till utbudet av bredband för företag där leverantörer erbjuder kompletta paket med rätt lösningar. I takt med teknikens utveckling har även nya fenomen uppkommit, som exempelvis M2M och IoT.

M2M-lösingar

Maskin-till-maskin är det långa ordet för M2M och är ett tekniskt område som växer så det knakar. Det kommer att innebära att det mesta kommer att befinna sig under uppkoppling i framtiden, via hemmanätverk eller mobilnäten. De flesta leverantörer av M2M-lösningar i Sverige och andra länder ser den här biten som en stor och viktig inkomstkälla redan nu och framöver då fler och fler företag väljer att investera i M2M.

I stora drag kan man säga att det först och främst behövs en terminal för att koppla upp den produkt man önskar ansluta med M2M-lösning. Leverantörer av M2M-lösningar i Sverige brukar främst rekommendera Cinterion, Sierra Wireless och Telit. Förutom terminalen behövs även en mjukvara, eller en applikation. Med rätt bredband för företag har man sedan tillgång till ett modernt och prisriktigt M2M abonnemang. Det finns flera argument som visar på M2M-lösningarnas nytta inom företag. Framför allt skapar det förutsättningar till en effektiv verksamhet. Andra olika fördelar med M2M för företagssektor är att det ger nya möjligheter på helt andra plan och viktigt att nämna är även den miljömässiga aspekten.

Internet of Things (IoT)

Detta är ett annat fenomen som beskriver dagens utveckling av anslutning mellan maskiner, fordon och apparater (och även människor). Sammanslutningen sker via olika sensorer samt tekniskt avancerade program och system. Några konkreta exempel är självkörande bilar, drönare (lagerarbete) och synkade säkerhetsinstallationer i hemmet. Våra smartphones och surfplattor blir mer och mer centrala enheter och styrande verktyg i vardagen. Ovan nämndes olika fördelar med M2M för företagssektorn och när det gäller IoT hänger de två tekniklösningarna samman då de skapar bättre förutsättningar till effektivitet.

Oro kring säkerhet och dataintrång

Rent allmänt ser man att hot som identitetsstöld och att privata uppgifter hamnar på vift ökar, vilket förmodligen är en reaktion på den snabba utvecklingen inom dessa tekniska områden. Företags och även privatpersoners användande av molntjänster skapar också en oro för intrång.

Säkerhetsrutiner är idag tämligen fullständiga och framtagna i takt med användarnas ökade uppkoppling, men vi ska inte blunda för det faktum att även hoten fortsätter att utveckla taktik och kunskap. Risken för så kallade DDoS attacker finns alltid mot webbplatser och alla typer av system via uppkoppling. Det är attacker som sprider virus så starka att de kan förstöra hela servrar. Företag är framför allt oroade över DDoS attacker mot sin egen hemsida och utvecklingen av M2M har ett stort ansvar när det gäller just säkerhetsfrågor för att ge användarna trygghet.

Hur skyddar man sig?

Utvecklarna inom alla nya tekniska områden har utan tvivel ett stort fokus på säkerhetsdilemmat och vi kommer garanterat att märka av detta genom nya mer avancerade typer av skydd. För att vara på den säkra sidan är dock fortfarande det bästa sättet att skydda sig mot ovan nämnda typer av attacker antivirusprogram eller andra slag av säkerhetslösningar. När man väljer bredband för företag bör man ta upp detta med sin leverantör för att säkerställa en komplett investering av både produkt och säkerhet.

Qualcomms nya chip som gör Android Wear-klockor nättare

Qualcomm är ett amerikanskt företag som sedan årtionden haft ett stort inflytande inom teknik och IT-utveckling runt om i hela världen i och med företagets innovativa produkter och smarta systemlösningar. Idag är företaget en av de största aktörerna på marknaden när det gäller tillverkning av processorer och det unika chipet för enheter av mobil typ – med andra ord surfplattor och smartphones. Man hittar idag deras systemkretsar i de flesta av marknadens ledande smartphonemärken. Det är Qualcomm som bland annat har sett till att förverkliga flera varumärkens dröm om att lansera bärbara produkter med inbyggda Android-system. Välkända elektronikmärket Casio har introducerat smarta outdoor-klockor med Android och Qualcomms integrerade Snapdragon chip-system och är ett mycket bra exempel på den här mer och mer synliga trenden.

Smartphone chip i bärbara enheter

För närvarande stöds Androids bärbara produkter, såsom exempelvis tidigare nämnda Casio klockor av outdoor-stil, av Qualcomms så kallade Snapdragon 400-system. Ett chip som i grunden är helt designat och framtaget för smartphones och surfplattor, vilket gör att det inte är fullt ut kompatibelt för armbandsur av den här typen. Företaget har dock i dagarna lanserat nyheten om att man har utvecklat ett nytt chip för just den här typen av produkter för att på bästa sätt anpassa den integrerade tekniken med klockans form och design. Det kan spontant verka lite märkligt att ett tekniskt avancerat företag som Qualcomm inte tidigare försökt få fram ett chip fullt ut anpassat för wear-klockor direkt i samband med de tidigt lanserade modellerna, men även tekniken har sina hinder och det har förmodligen tagit sin gilla gång att få fram alla komponenter.

Anpassat chip till Wear-klockor

Den stora nackdelen när det kommer till de hittills lanserade Android Wear-klockorna är uteslutande batteritiden. Det nämnda Snapdragon 400 har stått som motor för produkterna och det är som sagt anpassat för telefoner, inte digitalklockor. Detta har inneburit att chipet som används till klockor blir väldigt stort med tanke på den ström telefoner kräver. Det nya specialchipet från Qualcomm kallas för Snapdragon Wear 2100 och är hela 30 % mindre och förbrukar dessutom 25 % mindre ström. Wear 2100 sägs ska finnas i två olika varianter; en med WiFi och lågenergi Bluetooth samt en variant som innehåller det nya LTE modemet X16 – allt för att tillåta snabbare uppkoppling via klockan. Det är ingen tvekan om att det här nya systemet av chip för Wearables kommer förbättra den smarta klockan avsevärt. Man ska dock komma ihåg att mycket av sådan här typ av ny innovation ofta behöver tid för att fungera fullt ut så som ingenjörerna och utvecklarna önskar. Med det sagt kommer vi förmodligen inom den närmsta tiden att få en hel del nya typer av system presenterade för oss allt eftersom användarna får prova produkterna och ge feedback på vad som fungerar och vad som måste förbättras.

Casio klockor lanseras med Android


Wear-klockor är det hetaste på marknaden när det gäller teknik och prylar, något som stora varumärken inte är sena att haka på. Casio är ett omtyckt och populärt klockmärke känt för sina tekniska och stilfulla digitala klockor som den omtalade modellen Casio g-shock eller den prestigefulla linjen Casio protrek. Flera av klockorna har sina främsta styrkor i att vara mycket vattentäta och tåliga rent allmänt mot stötar eller annan yttre påverkan. Som en del av den senaste kollektionen av Casio-klockor möter vi den smarta klocktrenden med en speciellt framtagen modell med Android-system inbyggt. Casio har introducerat smarta outdoor-klockor med Android i ett relativt tidigt skede, den omtalade WSD-F10 fick många att höja på ögonbrynen vid lanseringen och varumärket kommer med fördel kunna fortsätta utvecklingen av wear-klockor nu när även den integrerade tekniken med wear 2100 kommer och chipet anpassas bättre till produkten.

De Bästa Apparna För Att Enkelt Dela Och Sända Mobila Data

smartphone-apps

Som vi alla känner till så finns det idag en hel djungel av olika applikationer till mobilen att välja på. Vi ska gå igenom ett par av dessa som vi tycker är mycket intressanta och i stora drag försöka förklara dem.

AliveShare

Detta är en fantastisk app som har en del nya och roliga funktioner, som till exempel när du är uppkopplad till någon annans mobiltelefon och dennes kamera. Så fort som din vän tagit en bild så kommer också din mobil att spara samma bild i minnet. Denna applikation är extremt snabb och baseras på WiFi-teknologi utan att använda datatrafik för att överföra filer. Den är hela 20 gånger snabbare än Bluetooth, så att överföra en normalstor låt tar knappt en sekund. Vill du till exempel dela en fil så väljer du bara ”jag vill skicka”, väljer fil på fildelningssidan och mottagaren väljer ”Jag vill mottaga” och inväntar på filen. Man kan också dela till flera mottagare i grupp genom att skapa en fildelningsgrupp.

Chirp

Denna applikation används för att dela med sig av saker såsom foton, länkar och texter mellan iOS-enheter genom att använda ljud. Chirp sänder ut en två sekunder lång ton, låter som ett elektroniskt, tvittrande ljud. Detta tillåter andra iOS-enheter att spåra ljudet och ladda ned filen direkt. Varje chirpning har ett unikt ljud som länkar till det du vill dela med dig av.

NFC

Near-Field Communication som förkortningen betyder används vid små överföringar på korta avstånd och vi pratar om en effektivitet inom cirka tio centimeter. Som företagare kan vi använda detta för att dela ut våra elektroniska visitkort istället för att använda oss av dessa fysiskt. Det finns också många andra användningsområden för denna funktion tack vare dess överlägsna egenskap för igenkänning och identifiering. Genom detta så har applikationer redan idag utvecklats för att använda NFC för kort med magnetremsor. Nu är det emellertid inte alla 4g mobiler än som stödjer detta. ZTE smarttelefoner som blade S6 har bra stöd för sådana appar, och funktioner vi kan förvänta oss från framtida smarttelefoner är just saker som bland annat NFC. Mobilen är bland de bästa, om inte den bästa android telefonen och med tanke på all härlig teknologi i den så är den dessutom en mycket prisvärd android. Med alla dessa funktioner så är visitkorten på papper snart ett minne blott, och det hela började med att Sony och Philips utvecklade NFC för att överföra data från handenhet till maskin och från maskin till maskin. Vi tackar och bockar så mycket för det.

Hoccer

Sist men inte minst vill vi slå ett slag för Hoccer där du slipper starta upp konton eller göra en krånglig setup. Här delar vi mellan fritt mellan iOS och androidtelefoner genom att ladda upp, kasta över filen till någon som bokstavligen fångar den med mobilen. Detta är en mycket kul och udda funktion.