Ddos-Attacker: Ett Verkligt Hot Som Går Att Undvika

DDoS-attacker

DDoS är en förkortning av en engelsk term och står för Distributed Denial of Service. Det betyder att någon eller några helt enkelt tar över en sajt eller ett IT-system. Sättet som man gör det på är genom att skicka stora mängder datatrafik till en speciell sajt eller webbplats. Operatören förlorar då kontrollen över systemet. Det är helt enkelt ett mycket effektivt sätt för hackare att hacka din hemsida. De tar över kontrollen och kan på så sätt komma över den information eller de uppgifter de är ute efter.

 anonymous-657195_1280

Den här typen av attacker är inget nytt inom IT-branschen och tyvärr har man på senare uppmärksammat en markant ökning av dessa intrång. Nyligen användes DDoS-strategin för att hacka flera stora banker i USA. Verkligheten är dock att det inte bara är stora, internationella företag som drabbas, även mindre företag kan utsättas för dessa brott.

Skaffa skydd

security-response-team-984752_1280

Det absolut viktigaste för att undvika den här typen av attacker mot din verksamhet är att alltid se till att ha ett aktuellt, välfungerande och effektivt skydd. När en DDoS-attack sätts i verket är den skada den orsakar i stort sett omedelbar. För att förhindra att en attack kan utföras måste man därför ha system som är speciellt utformade just för att upptäcka när. Varje företag bör därför ha nätverk utrustade för att hantera DDoS-attacker.

De riktigt stora och allvarliga skadorna sker just på grund av att de undgår upptäckt. Egentligen är det dock mer korrekt att istället påstå att man oftast inte förstår att det är en DDoS-attack som det faktiskt rör sig om. För självklart upptäcks attacken i och med att verksamhetens system blir okontrollerbara och slutar att fungera på sitt avsedda sätt. När detta sker är det alltså viktigt att agera direkt för att försöka avvärja attacken men tyvärr är sanningen den att många inte ens förstår att de blir utsatta för ett hackningsförsök. Istället brukar en vanlig missuppfattning vara att det rör sig om ett serverfel eller en applikation som inte fungerar på det sätt som den normalt skall göra. Därför kan det ta lång tid innan IT-avdelningar eller nätverksadministratörer inser allvaret i situationen och kan börja verka för att avvärja attacken. Detta är det som gör dessa attacker så effektiva och förödande för dem som utsätts för dem. Mycket skada kan alltså redan vara skedd innan någon ens förstår att det är vad som händer.

Hur sker DDos-attacker?

 stag-beetle-591145_1280

DDoS-attacker kan ta sig lite olika uttryck men alla sker de mycket snabbt och oannonserat. Det är därför viktigt att ha en färdig åtgärdsplan ifall att en attack av den här typen skulle drabba det egna systemet. I en sådan plan bör man ha övervägt de olika tillvägagångssätten och ha flera olika lösningar och försvarsmetoder redo och nära till hands. Eftersom DDoS-attacker handlar om datasystemets kapacitet kan ett av de mest effektiva sätten att skydda sig mot en attack vara att se till att man har tillräckligt stor bandbredd. Det kan också vara en god idé att skaffa fler servrar, att sprida ut dessa mellan olika datacentrum och på så sätt se till att den inkommande datatrafiken fördelas och sprids ut över det egna systemet på ett mer jämt och balanserat sätt.

Vill Du Veta Mer Om Evolutionen Från 4g- Till 5g-Teknologi?

evolution of 4G to 5G technology

Om du beger dig ut på gatan idag kommer du att se en väldig massa människor med mobiltelefoner, phablets eller tablets i sina händer. De använder sig av dessa enheter för att ringa samtal, surfa på internet, hänga med i de senaste nyheterna, titta på videos, interagera med andra via Facebook, Tumblr, Twitter och så vidare.

Det innebär att alla använder sig av ett, eller flera, mobila datanätverk. Många av de program och applikationer du installerar och använder, särskilt de som är avsedda för uppspelning av videos, behöver en hel del bandbredd för att kunna fungera smidigt. Detta har gjort att många av världens alla telekomföretag har börjat tala om och planera en uppgradering till den senaste generationens mobildata för att höja hastigheten för de saker som du vill göra online.

Använder du dig av internet så känner du högst troligen till det som kallas 3G. Det är en förkortning av den engelska termen 3rd generation – 3:e generationen på svenska. 3G har redan funnits en längre tid och används av de flesta men 4G är nu här och man har även börjat spekulera om 5G. Har du följt utvecklingen av den mobila industrin den senaste tiden har du säkert hört uttrycket 5G en hel del. Det är en teknologi som helt kommer att slå ut den tredje och den fjärde generationens mobilteknik. 5G-nätet är avsett att bli nästa evolution inom den trådlösa nätverksstandarden. Det utlovas hastigheter av flera gigabit per sekund till våra enheter, latensnivåer som kan stödja realtidssessioner i molnet samt nätverk som kan ansluta miljarder av enheter.

4G to 5G technology

Allt tyder på att den nya teknologin har för avsikt att bli retrokompatibel med redan befintliga enheter. 5G-teknologi använder 4G handsets som de som ZTE erbjuder idag. Dessa enheter har redan nu egenskaper vi kan förvänta oss från framtida smarta telefoner. Det är givetvis inte bara ZTE mobiltelefoner som stödjer de kommande funktionerna för 5G. Det finns många andra tillverkare som har börjat planera och designa nya 5G mobiler. För övrigt finns det många test och undersökningar runt om på internet gällande bästa smartphone, bästa android telefonen och framför allt om vilken enhet som verkligen är en prisvärd android.

Det står klart att det som väntas av 5G inte bara är ett nätverk som är betydligt snabbare, utan även mycket smartare. Det är nätverkets förbättrade intelligens som kommer att klara av den växande trenden att göra allt på internet. Även konceptet att alla typer av enheter en dag kommer att kunna anslutas till internet och kommunicera över nätet. Många tror att denna idé kan förändra våra liv till det bättre.

Övergången från 3G till 4G har helt handlat om hastighet. Uppgraderingen till 5G kommer däremot förmodligen att bli mer expansiv. Det mesta pekar på att ett mer servicemedvetet nätverk växer upp. Ett nätverk som är smart nog att förstå själva situationen och det aktuella sammanhanget kring den anslutna enheten. Det beräknas att år 2020 kommer runt 85 procent av världen minst ha en 3G-anslutning, medan 60 procent kommer att använda sig av 4G. Nyckeln till ett helt anslutet samhälle skulle vara att alla vore uppe och körde på endast ett sammanhängande nät.

Det finns dock mörka moln på himlen: 5G har inte riktigt fastställts ännu, vi är sannolikt fortfarande på många års avstånd från att se en någorlunda officiell definition. Idag är 5G mer av ett koncept som återspeglar de idéer och förhoppningar som globala regeringar, transportörer och nätverksutrustningstillverkare har. Det vi står som vittne till är en process som mobilindustrin genomgår ungefär varje decennium när de försöker utveckla nästa mobilstandard. Precis som med tidigare generationer ger processen oss exempel på de bästa och de sämsta aspekterna av denna industri.

Om vi observerar de befintliga 3G- och 4G-nätverken så tänker vi på endast en överföringsteknik, men vi kanske inte kommer att kunna reducera 5G till endast en enkel airlink. Detta nya nät kan mycket väl bli summan av ett flertal system som kombinerar cellulära och Wi-Fi uppkopplingar, stora och små celler, samt ny teknik som massiv MIMO med dagens teknik som till exempel LTE.

Det kan lätt bli lite förvirrande eftersom en 5G-enhet lika gärna kan vara en low-end internetkapabel mobil eller den enklaste typen av sensor som den mest sofistikerade smartphone som produceras av Apple eller Samsung. Det kanske inte är helt perfekt i marknadsföringssyfte, men det är definitivt inte ett av de värsta problemen att ha. Det finns större frågor den mobila industrin behöver ta itu med än att bara bygga nästa snabbaste smartphone.

 

7 Anledningar Till Att Ditt Företag Behöver Videokonferenser

En videokonferens kan revolutionera ditt företag och göra att ni förbättrar era resultat. Här är sju konkreta anledningar till att du behöver introducera videokonferenser på jobbet:

SONY DSC

Bildkälla – wikimedia.org

Du sparar pengar

När det finns pengar att spara brukar de flesta företag bli intresserade på en gång. Videokonferenser är inget undantag. När du kan samla alla dina medarbetare för ett möte oavsett vart i världen de befinner sig eller tala med kunder från andra länder utan att behöva betala för resekostnader sparar du in ordentligt på resekontot. Dessa pengar kan du sedan investera i andra delar av företaget istället.

Du sparar tid

Att kunna nå ut till någon som du behöver tala med på ett ögonblick gör att du slipper tidskrävande resor. Det enda som krävs för en videokonferens är rätt teknologisk utrustning och en internetuppkoppling – sedan är ni redo att köra igång.

Du kan nå ut till fler människor

Världen blev just mindre tack vare videokonferenser. Om du har kunder eller medarbetare i avlägsna delar av världen är risken stor att du besöker vissa oftare än andra. Med hjälp av videokonferenser för företag kan du fördela tiden precis som du vill ha det.

Du slipper påfrestande resdagar

Att balansera en karriär med ett privatliv är inte alltid lätt, särskilt om du har familj. Då kan det vara guld värt att minimera antalet resdagar. Med hjälp av kan du ersätta många av dina möten med videokonferenser.

Du minskar risken att ta fel beslut

En videokonferens ger dig chansen att lugnt prata igenom läget med dina medarbetare innan du fattar ett beslut. Det gör att du får bättre koll på situationen och minimerar risken att du gör något förhastat.

Du förbättrar kommunikationen med dina medarbetare

Ett telefonsamtal med en kollega kan vara ett bra sätt att informera om något arbetsrelaterat, men det finns begränsningar. En videokonferens låter dig dels använda möjligheten att visa något visuellt – som en Powerpoint eller ny produkt – dels går det lätt att bjuda in ytterligare deltagare i samtalet.

Du underlättar arbetet mot ett gemensamt mål

Med regelbundna videokonferenser kan du ständigt uppdatera dina medarbetare på förändringar och se till att alla är på samma sida. Du kan enkelt dela dokument och andra handlingar som är viktiga för att företaget ska fungera på rätt sätt.