Landsbygdens avfolkning

Urbaniseringen fortsätter med rasande fart och politikerna står handfallna tycker många. Och det är nog en del av sanningen men om vi ska vara riktigt ärliga så hjälper alla till med avfolkningen. Det tycks vara en frälsning att flytta till storstaden eller större tätorter för att förändra tillvaron. Vi har ingen forskning på området men det finns anledning tro att förtätat boende inte är bra för alla. Vissa betingelser, som exempelvis service och sjukvård, blir bättre men att stress och irritationer människor emellan växer är inget nytt. Det kan vara värt att notera den växande ohälsan bland befolkningen men grundorsaken är ännu inte klarlagd då forskning saknas. Dock har vi människor som flyttar ut till landsbygden för ett, som de själva säger, ett bättre liv så det finns reaktioner att notera. De måste till andra värden hos människorna för att återföra en rimlig balans i tillvaron. Naturen som livgivande och läkande kraft kan inte nog uppskattas av de som erfarit det i verkligheten. Men då människorna vill ha en rimlig närhet till service måste vi nog acceptera att små bärkraftiga tätortscentra ute på landsbygden får växa. Service till ensligt belägna byar kan inte upprätthållas till rimliga kostnader. Det som dock måste fungera för alla medborgare är post- tele- och dataförbindelser och det är statens ansvar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>