Energiförsörjningen och kraftbalansen

När nu kärnkraftverken planeras läggas ner p.g.a. dålig lönsamhet finns det anledning att fråga sig vem som bär huvudansvaret för landets energiförsörjning och kraftbalans totalt sett. Vi lever i en avreglerad marknad där energiföretagen, inklusive Vattenfall, levererar el när det är bra elpriser och sparar vid låga elpriser. Då har vi det faktum att ingen har ett uttalat ansvar för att elproduktionen fungerar vid speciella tillfällen t.ex. vid högkonjunktur och 30 grader minus vintertid. Finns det kraftreserver i händelse av störningar i elproduktionen? Nästa fråga gäller fördelningen av elproduktionen över tid. Är den idag ekonomisk optimal eller har de privata elproducenterna förtur för sina leveranser? Medan Vattenfall var ”Statens Vattenfalls-verk” och hade ansvar för elproduktionen i Sverige fanns ett klart uttalat ansvar för kraftbalansen och att vattenmagasinen skulle vara välfyllda på hösten för att klara vinterns elbehov. Vem har det ansvaret idag? Är det enbart marknadskrafterna som styr? Det finns många frågor som kräver svar.

Hela produktionsapparaten borde reformeras och driften av alla anläggningar optimeras för landets och kundernas bästa. Energibesparing i stor skala bör genomföras och solenergin bör prioriteras. El för uppvärmning av hus borde förbjudas och hus med dålig isolering bör åtgärdas. Det allra bästa vore att Staten ägde alla anläggningar då ingen privat ägare vill äga anläggningar för kraftbalansens skull och för att täcka eventuella bortfall vid störningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>