Revisorernas granskningar inom Umeå kommun.

I revisorernas granskningsplan för 2016 finns följande text:
Utdrag:
Den årliga granskningen av verksamheten genomförs genom att fortlöpande ta del av mål och styrdokument, protokoll och övriga handlingar samt genom djupare dialogmöten med nämnder och verksamhet. Vidare granskas nämndernas interna kontroll, delårsbokslut och årsredovisning. Fördjupade granskningar genomförs utifrån vår risk- och väsentlighetsbedömning samt erfarenheterna från den årliga granskningen och möten med nämnderna. Utgångspunkten för granskningen är de mål och uppdrag som fullmäktige gett kommunstyrelse och nämnder. Granskningen ska ge svar på hur nämnder och styrelser mottar, genomför och återredovisar mål och uppdrag. Vårt arbete dokumenteras fortlöpande
   Om planen har följts borde slöseriet inom Samhällsbyggnadskontorets IT- avdelning ha upptäckts. Även det faktum att slöseriet har pågått i flera år borde det vid något revisionstillfälle ha uppdagats. Revisorernas svar i media väcker frågor hos skattebetalarna då revisionsuppdraget innefattar förutom kommunfullmäktiges insyn även skattebetalarnas. Gäller kommunens alla verksamhetsområden.
Sammanfattningsvis kan nog skattebetalarna med fog anse att vid ett så omfattande slöseri som IT-avdelningen ägnat sig åt borde det ha upptäckts vid en normal revision, om det nu har förekommit en sådan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>