Revisorernas roll i det moderna samhället

Under de senaste åren har vi via media tagit del av missförhållanden i både offentlig och privat verksamhet. Ofta har det varit journalister som slagit larm om oegentligheter före revisorerna och det är ett ytterst märkligt förhållande. Anställda som bevittnat fusket har ofta inte vågat anmäla med risk för repressalier. I stället har de kontaktat en tidningsredaktion kanske anonymt för att den vägen få igång en utredning.
I dagens kvalitetssystem finns inlagda egenkontroller som skall säkerställa att verksamheten följer befintliga styrdokument. Då gäller det att dessa styrdokument är aktuella och anpassade till gällande policy. Det är revisorerna som bl.a. har till uppgift att kontrollera detta.
Kommunens revisorer borde ha befogenhet att anlita auktoriserade revisorer vid svårare fall samt vid ökad arbetsbelastning. Att revisorerna är underställda kommunfullmäktige är en klar nackdel då fullmäktige kan hindra/fördröja revision vid känsliga ärenden.
Rent generellt bör revisorsrollen förstärkas för att upptäcka missförhållanden men även visa för medborgarna att ansvariga lever upp till gällande bestämmelser inom respektive ansvarområde.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>