Privat eller offentligt driven verksamhet?

De sista 20 åren har präglats av privatiseringar av offentligt finansierad verksamhet. Inte för att privata aktörer har ökad social kompetens utan för att det finns pengar, säkra pengar, att tjäna. Orsaken till detta ekonomiska utrymme beror till stor del på att privata aktörer driver verksamheterna ”effektivare”. Det innebär i praktiken en försämrad verksamhet i många stycken, något som i många fall lett till anmärkningar av gängse kontrollorgan. Det kan dock noteras en viss uddlöshet i anmärkningarna då regeringen inte ställt tillräckligt kraftfulla krav i sina styrdokument. Det finns således ett visst utrymme för fusk som inte leder till direkt av-stängning vilket vore önskvärt i vissa fall för att sanera marknaden.
De offentligt finansierade verksamheterna måste få ledande personer som är kvalificerade att leda verksamheterna effektivt och målinriktat. Därigenom kan de drivas mer ekonomiskt effektivt så att vinstutrymmet för privata aktörer minskar. Då minskar även vinstjakten och vi kan på så sätt få bort riskkapitalbolagen från den marknaden.
Kommunerna är skyldiga att bereda unga skolgång. Det medför också skyldighet att bereda de ungdomar skolgång som drabbas när privata skolor helt plötsligt upphör eller går i konkurs. För att i någon mån fördela ansvaret bör exempelvis privata skolor åläggas ett ansvar att driva verksamheten vidare ett år efter nedläggningsbeslut så att kommunen hinner ordna annan skola.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>