Kommunernas och landstingens ekonomiska utveckling

Den ekonomiska utvecklingen i många kommuner och landsting är negativ. Trots högkonjunktur har många det kärvt ekonomiskt beroende på i många fall satsningar på spektakulära projekt som inte normalt finns med i den kommunala verksamheten. Detta utan att skatten höjs för att finansiera projekten. I stället görs indragningar i andra verksamheter för att klara budgeten, en ohållbar utveckling alltså. Det är naturligtvis en kortsiktig politik som så småningom får konsekvenser då kommunerna har verksamheter som är lagbundna. Förutom alla tvingande verksamheter med kvalitetskrav så måste också tillkommande projekt finansieras över budgeten så många kommuner skulle då behöva höja skatten.
Den demografiska utvecklingen är ur kostnadssynpunkt klart negativ och måste i en nära framtid mötas av noggrann kontroll av kostnadsutvecklingen. Att t.ex. tillhandahålla gratis välfärd kan i vissa fall behöva omprövas av ekonomiska skäl.
Sammanfattningsvis bör kommunernas och landstingens organisationer bli föremål för  genomgripande organisationsöversyner. Gamla strukturer måste ersättas med moderna arbetsmetoder med tillgängliga digitala hjälpmedel. Kompetent personal måste användas på rätt sätt för att effektivisera verksamheterna utan att stressa personalen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>