Personalpolitiken inom vården och omsorgen.

Kommunerna, landstingen och staten bör tillsammans utreda personalförsörjningen på sikt. Redan nu ser vi svårigheter att rekrytera kompetent personal och det kommer att bli ännu svårare så länge vi har en pågående högkonjunktur.
De viktigaste frågorna som, i samråd med facket, behöver utredas är:
Arbetsmiljön. Vi har en arbetsmiljölagstiftning som gäller och som är tvingande. T. ex. måste förutsättningarna för hemtjänst i glesbygd noga utredas av säkerhetsskäl till gagn för både brukare och personal.
Arbetstider. Arbetet är påfrestande. 6 timmars arbetsdag kan vara en lösning för att förhindra arbetsskador.
Lönen. Arbetet bör omvärderas. Lönen bör anpassas till ansvar, kompetenskrav och arbetsuppgifter.
Karriärmöjligheter. Utbildning bör finnas för de som vill avancera inom yrket.
För att undvika hyrpersonal måste den egna personalen få rimliga förutsättningar annars fortsätter behovet av hyrpersonal som egentligen blir mycket dyrare. För ansvariga borde det vara en självklarhet att värna om den egna personalen. Nuvarande system med dyr hyrpersonal är ett gigantiskt slöseri med skattebetalarnas pengar. Personalflykten som pågått en längre tid visar på en misslyckad personalpolitik.

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>