Totalförvaltning av bostadsrättsföreningar.

Då det blir allt svårare för medlemmarna att engagera sig i styrelsearbetet finns det skäl att påminna om HSB:s och Riksbyggens erbjudande om totalförvaltning vilket skulle avlasta styrelsen påtagligt. Medlemsinflytandet skulle bibehållas fullt ut vid en sådan förändring.
Årsstämman skulle fortfarande vara föreningens högsta instans och styrelsen upprätthåller sin status med ansvar för drift och förvaltning. Genom återkommande styrelsemöten med förvaltaren närvarande avhandlas aktuella ärenden som vanligt. Styrelsen skulle få tid att ägna sig åt övergripande frågor och anslå mer av sin tid åt medlemsvård och miljöfrågor. Vid en sådan ändring kan styrelseledamöternas antal minskas.
För att upphandla en totalförvaltning i konkurrens måste vedertagna och kvalitetssäkrade upphandlingsregler tillämpas. Det är synnerligen angeläget att upphandlingen sker professionellt för att undvika tvister vid tillämpningen av avtalets innehåll. Som hjälp kan innehållet i LOU (lagen om offentlig upphandling) vara vägledande.
En övergång till totalförvaltning skulle innebära en kontinuitet som borde vara positivt för medlemmarna. Förvaltaren skulle fortlöpande utbilda sig i yrket vilket skulle förbättra den tjänst vi köper. (Anm. Ständiga förbättringar ingår i ISO 9001). Förändringen kan eventuellt öka förvaltningskostnaderna men den kan påverkas när det gäller totalen. Kan delvis kompenseras genom minskade kostnader för styrelsearvoden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>