Företagsklimatet i vårt land.

De små och medelstora företagen i Sverige är motorn för tillväxt och jobbskapande. Därför är företagsklimatet en viktig faktor att ta hänsyn till när regeringen formar sin politik. Nuvarande situation är kanske inte den bästa. Visserligen snurrar hjulen under nuvarande högkonjunktur men det kommer en lågkonjunktur lika säkert som amen i kyrkan och då gäller det att stå rustade. Det är då företagens pålagor kommer att kännas extra tunga och kan leda till upp-sägningar. Av den anledningen bör pålagorna begränsas. Regeringen måste se sig omkring i världen och idka lite benchmarking. Hur ser företagsklimatet ut i andra jämförbara länder som vi konkurrerar med?
Att stimulera jobbskapande företag är oftast lönsamt. Att skapa jobb åt arbetslösa är en dyr åtgärd för staten så det gäller att välja väg. Sverige bör vara ett land som gynnar företagandet då det är det som skapar förutsättningarna för vår välfärd.

Socialdemokraternas eftervalsdebatt.

Fördelningen i Sveriges Riksdag blev 144 mandat till de rödgröna och 143 mandat till Alliansen samt 63 mandat till SD. Det är en borgerlig övervikt i Riksdagen som de rödgröna måste förhålla sig till.
   För S del bör resultatet analyseras noggrant. Överströmningen till SD är ytterst besvärande särskilt LO-medlemmarnas val av parti. Det råder ett missnöje bland väljarna som resulterat i detta ras. Det återstår ett omfattande arbete för att utröna orsakerna.
   För S är det lag och ordning, sjukvården och skolan som kan betraktas som de frågor där kritiken varit hårdast. Även skatterna har kritiserats.
   Det hjälper inte att höja straffen för de kriminella utan det behövas handfasta åtgärder som ger resultat. Att folk bli skjutna på öppen gata år efter år är helt oacceptabelt.
   Sjukvården är ju Landstingens huvudvärk men regeringen är ytterst ansvarig. Dagens situation måste förändras till det bättre. Det är flera människor idag som behöver vård men landstingen klarar inte av personalfrågorna. De är ständigt underbemannade p.g.a. av en mycket dålig personalpolitik.
   Skolans problem verkar fortsätta p.g.a. politikernas oförmåga att rätta till felen. Alla vet felen men det görs för lite, alldeles för lite. Kommunerna klarar inte av skolan.
   Det måste ske än radikal förändring av skatteuttaget för att människorna skall känna att skatterna känns rättvisa och fördelningsmässigt riktiga. Lyxvaror och konsumtion måste beskattas hårdare. Vidare bör fastighetsskatten återinföras.

Den svenska skolan, ett politiskt haveri.

I valrörelsen var inte skolan huvudämnet fast den borde ha varit högst på dagordningen. Problemen i skolan med många underkända tycks ha blivit en accepterad situation då den tillåts fortsätta. Trots att det finns uppenbara bevis på bristerna som orsakat haveriet så står politikerna handfallna. Prat, prat men lite verkstad.
Vi kan dock konstatera att Liberalerna vinner anhängare för sin skolpolitik. Den pekar på vad som måste göras för att åstadkomma förändringar och som hjälper elever och lärare nå målen.

Några förslag:

 • Vi måste återgå till katederundervisning med lärare alla timmar.
 • Arbetsmiljön måste avsevärt förbättras.
 • Ordningen i klassrummet måste förbättras för att uppnå studiero.
 • Stökiga elever flyttas till hjälpklass.
 • Mobiltelefonerna under lektionerna måste förbjudas.
 • Skadegörelse av elever bör ersättas av föräldrarna.
 • Det måste finnas ett regelverk som alla måste känna till och följa.

Vi måste tyvärr konstatera att välfärdslandet Sverige har en skola som inte fungerar. En relevant fråga som kan ställas är om välfärden har eroderat skolan på uttalade krav, ordning och studiero. Skolledningen måste återta ledarrollen och våga ta konflikter i skolan. Buset får inte förstöra lektionstimmarna.
Centralt är det undfallenheten att agera från politikernas sida som förstör framtiden för vissa elever vilket är mycket allvarligt.

 

Moderaternas ekonomiska politik.

Det har redan framkommit att M avser att sälja SBAB vid ett regeringsskifte. Med den åtgärden minskar konkurrensen på bolånemarknaden och de övriga bankerna jublar då en vägledande bank som SBAB försvinner. De som drabbas är bolånekunderna med stora lån men det rör inte moderaterna i ryggen. Vi har en bostadsmarknad som redan spårat ur p.g.a. bankernas ökade risktagande för att tjäna pengar. De har tjänat stora pengar på rådande bostadsbrist i landet som Alliansen bär skulden för.
Ökade bostadsräntor drabbar som sagt nuvarande låntagare hårt allra hårdast för de som har stora lån för sina lägenheter. Det blir ännu svårare att köpa bostad eller bygga villa om bolåneräntorna stiger.
Återigen visar M bristande ekonomiskt kunnande och de saknar samhällsansvar. Varje gång de kommer till makten sker en berusning som ofta leder till felaktiga beslut. Att planera sälja SBAB är ett bevis på detta. I vissa sammanhang hyllar M konkurrens dock inte i alla som synes.

Lag och ordning för alla.

Vi har under flera år sett en negativ utveckling i samhället vad gäller den kriminella verksamheten. Det har resulterat i att människor i utsatta områden inte vågat gå ut på kvällarna eller i andra sammanhang gå ut ensamma på dagen. Mord på öppen gata har blivit vardagshändelser. Denna utveckling har bara mötts med skärpta lagar från politiskt håll. Den tafatthet som samhället visat duger inte. Det måste till handgripliga åtgärder för att stoppa de kriminella. Nedan några förslag:

 • Stifta lagar som medger omedelbar förvaring av kända kriminella under tiden som utredning pågår om åtal.
 • Omhänderta ungdomar på glid genom sociala åtgärder.
 • Förbättra undervisningen i skolan om lag och ordning. Stoppa buset i klassrummen, placera busfrön i särskilda klasser för specialundervisning.
 • Förbättra knarkpolisens resurser.
 • Avlasta polisen arbetsuppgifter som kan utföras av andra så att poliser kan placeras på utsatta orter.
 • Stoppa vapenimporten från de länder på Balkan som illegalt säljer vapen. Väck frågan i EU.
 • Människor med utländsk bakgrund som begår brott i Sverige skall dömas och utvisas.
 • Öppna ungdomsgårdar.
 • Stötta föreningslivet ekonomiskt.
 • Sociala myndigheter skall erbjuda hjälp till personer som vill avveckla sitt kriminella förflutet.

Samhället skall aktivt skydda medborgarna mot de kriminella gängens hot, våld och mord.

Hur skapas en växande ekonomi.

Nu går nationalekonomerna Lars Calmfors och Harry Flam ut med budskapen ”att skattetrycket måste öka” resp. ”det går inte att sänka skatterna” om välfärden skall fortsätta. Dessa två nationalekonomer står inte socialdemokratin nära så deras åsikter blir lite besvärande för Alliansen som påstår att sänkta skatter ger fler arbetstillfällen och ger högre offentliga intäkter.
Det kan vara teorier som vissa ekonomer erkänner sig till men erfarenheterna visar på annat resultat. Skattekvoten är förhållandet mellan de totala skatterna och BNP. Om skatternas andel av BNP minskar (vilket dom också har gjort) måste man krympa välfärden för att klara löner och verksamhet.
År 2000 var skattekvoten 49 %, år 2006 46 % och när Reinfeldt avgick 42,5 %. Skillnaden var ca. 300 miljarder i minskade skatteintäkter jämfört med år 2000.
De erfarenheter vi nu har visar att Alliansen bör informera sig om de erfarenheter som finns och forma sin politik därefter. Calmfors är en ypperlig läromästare när kunskaper saknas.

Moderaternas slöseri med skattemedel.

Så här i valtider sker en viss rannsakning av politikerna. Media arbetar intensivare med grävande journalistik och det är bra. Politikerna vill ju påverka vårt sätt att leva och vara då är det följaktligen rätt att väljarna får veta hur politikerna sköter sig.
För moderaternas del finns i årets valrörelse både färska och gamla övertramp som är väl värt att påminna om.
Ulf Kristerssons ”meritlista” innehåller mindre smickrande händelser och yttringar:

·         Privata resor till Kina på skattebetalarnas pengar. Ressällskap till hustrun.

·         Utförsäljning av allmännyttan i Stockholm till reapriser när han var borgarråd. 

·         Tillskansat sig 2 lägenheter i Stockholm som borde ha resulterat i åtal.

·         Han ser som sitt uppdrag att bekämpa och avskaffa välfärden.

·         Hans och Fredrik Reinfeldts planer på att låta flyktingar massinvandra i avsikt att överbelasta och krossa den offentligt finansierade välfärden. Ett öppet hot mot samhället. Reinfeldts gloria (om den nu fanns) tappar därmed sitt skimmer. (vi minns öppna era hjärtan)

Michael Svenssons ”meritlista” innehåller ett avslöjande som saknar motstycke. Han har skrivit körjournaler för sin privata bil i en sällan skådad omfattning. I en reseräkning från 2015 för perioden 17 juli till 18 aug. uppgav Svensson att han har kört 5 800 km i tjänsten. Det motsvara 175 km bilkörning varje dag under sommarledigheten.
Sedan 2014 har han begärt och fått ut sammanlagt 378 000 kr i bilersättning. Vid ett tillfälle begärde han ersättning för att ha kört 1 800 km med sin bil i Sverige samtidigt som han vistades i Asien på långsemester.
Det är inga misstag som redovisas utan medvetet fusk i akt och mening att berika sig samt omdana samhället. Vi måste tyvärr konstatera att samhällets kontrollfunktioner inte har fungerat.

 


// Samlade fakta från media

KD, ett parti som kämpar.

 Skiftningarna inom KD har pågått en längre tid. Det är stor skillnad på partiets framtoning i dagens politik och den Alf Svensson förmedlade. Han måste må illa över den förändring som sker och har skett. Nya partiledare har radikalt ändrat kursen och ideologin som måste vara ytterst besvärande för kärnväljarna
Redan när Göran Hägglund tillträdde som partiledare fanns det krafter inom partiet som ville att partiet skulle inta en mer radikal religiös inriktning. Mats Odell var en sådan kraft. Göran Hägglund som var Alf Svenssons adept hade delvis ärvt Alf Svenssons sätt att leda partiet.
När nu Ebba Busch Thor blev partiledare kunde de radikala inom partiet andas ut. Nu äntligen kunde partiet blomma upp igen. Nu kunde de öppna upp för att sprida det kristna budskapet. Ebba Busch Thor med rötterna i Livets Ord trodde nog att hennes attityd skulle vinna anklang, men icke så. Hennes öppning mot SD är nog en taktik för att vinna röster. Hon överger därmed trogna KD väljare med en genuin religiös övertygelse. Just nu har hon fått utdelning på sin högergir. Det återstår att se om effekten håller i sig.
Hennes senaste uttalande om att ”mångkulturism inte är vägen framåt” ligger väl i linje med vad SD tycker.
Nu lite historia. När Ebba Busch Thor var kommunalråd för äldre och funktionshindrade i Uppsala hade staden år 2014 en av de längsta köerna för äldre i landet. Dessutom hade Ebba Busch Thor mest böter i hela landet för att inte hon ordnade bostäder åt funktionshindrade. Värt att påminna en förnumstig partiledare om glashuset.

 

Alliansen, en politikerbur.

Bildandet av Alliansen hade ett särskilt syfte nämligen att öppna upp för C, L, KD och M att komma åt taburetterna, d.v.s. avsätta S och MP. Att partier med så mångfasetterad politik gick samman var ett vågspel men deras starka vilja att regera överbryggade svårigheterna. Under förra mandatperioden styrde Reinfeldt med järnhand. Det var bara att acceptera moderat politik eller försvinna. Visserligen fick småpartierna ett och annat fläskben att visa upp för sina väljare men det var i grunden moderat politik som dominerade. Tyvärr ledde den till ett ekonomiskt haveri.
Nu betyder ju Alliansens politik ett evigt kompromissande i synnerhet för de små partierna. Det betyder att en röst på C för att deras migrationspolitik lockar väljare kommer att innebära  i praktiken en röst på M då de som största parti knappast kommer att ändra sig. Även i andra frågor blir M dominerande om den splittrar Alliansen.
Man kan konstatera att Alliansen bidrar till sämre utveckling mindre reformer och ett evigt käbbel som tröttar ut väljarna och ökar politikerföraktet. Alliansens evigt kompromissande lurar väljarna och skadar landet.

Det moderna skogsbruket.

Den senaste tidens bränder har satt fokus på skogsbruket och dess metoder. Det har länge varit tillåtet att kalhugga och sedan plantera ny skog. Även utdikning torrläggning av myrar och våtmarker i stor skala var populärt på 1960-talet och framåt för att utöka planteringsbara ytor. Detta var metoder som det då moderna skogsbruket skulle använda.
Nu har nya rön vuxit fram av de erfarenheter som gjorts och det blir åter debatt om hur egentligen skogen skall skötas hållbart i framtiden. Även de omfattande skogsbränderna som drabbat oss kommer att bidra med nytt bränsle i debatterna.
Kalhyggens framtid bör debatteras då erfarenheterna inte är de bästa. Även nyttan med den efterföljande markberedningen kan ifrågasättas av olika anledningar. Även utdikningarna framstår numera som en åtgärd som saknade säkra beslutsunderlag men ändå tillämpades. Torrlagda ytor kan inte bevara fukt och det regn som faller ökar avrinningen till närmaste vattendrag. Vi behöver anlägga fler våtmarker i våra skogsområden.
Även skogsbeståndets innehåll behöver belysas ur brandskyddssynpunkt. Bara barrträd ökar brandrisken påtagligt medan lövträd verkar dämpande. Skogsägare bör därför anpassa sitt bestånd till riskerna då nu klimatförändringarna står för dörren. Varmare och torrare somrar är kanske något vi får vänja oss vid i framtiden och därför måste vi anpassa vårt skogsbruk. Forskningen inom området måste intensifieras så att åtgärder som vidtas blir välgrundade