Är moderaterna bäst i ekonomi?

Man blir ytterligt förvånad över att moderaterna tillskrivs vara bäst i ekonomi. Detta trots att de gång på gång i regeringsställning havererat ekonomin. Det måste vara något fel på frågorna som ställs till de utvalda i undersökningarna. Resultaten är så avvikande att misstankar finns om att mätningarna han ha manipulerats.
Kan det möjligen vara så att många i undersökningen hyllar den nya moderatledarens utförsäljningar av allmännyttan i Stockholm när han var borgarråd där. Skulle det vara så finns det en förklaring. Om inte handlar det om ren och skär okunskap om moderaternas historia som sannerligen inte, med bästa vilja i världen, kan vara förtroendeskapande när det gäller ekonomin i regeringsställning.

Umeå kommuns ekonomi.

I media kan vi läsa om stora besparingar som ålagts bl.a. tekniska nämnden då kommunens budget för 2018 belastas med ökade räntor, amorteringar och driftkostnader. Tidigare har skolan ålagts omfattande besparingskrav. I Holmsund tvingades en skola att förflytta lärare då budgeten hade överskridits. Kommunens skuld har ökat oroväckande de senaste åren.
Det är bra att kommunledningen nu tvingas ta ekonomin på allvar. Dock uppstår frågan vad orsaken är till detta haveri när det gäller just ekonomin. Det verkar vara tvärnit som gäller
Sker det ingen rutinmässig budgetkontroll under året? Fallet i Holmsund väcker frågor.
Hur kan politikerna tillåta ökad låneskuld till projekt som är ytterst tveksamma.
Några exempel:

  • Innehavet av lägenheterna i Hemavan som nu skall renoveras. De bör säljas.
  • Slöseriet med skattemedel enligt redovisningar i VK tidigare i år
  • Bidraget till Guitars på 5 milj. Tot. 20 miljoner kr.
  • Surfplattor till 90 anställda.
  • Busstak Vasaplan. En träkonstruktion som blir underhållskrävande. Blivit sämre för de som väntar på nästa buss då vindskydd saknas. Det var bättre förut.

Utförsäljning av allmännyttan.

Ulf Kristersson M har mycket att förklara ang. utförsäljning av allmännyttan i Stockholm under sin tid som borgarråd där. Avknoppningar till reapriser blev en aktiv del i hans arbete. I de flesta fall kunde köparna göra miljonvinster efter bara några år. Att Kristersson var besjälad av privatiseringar var uppenbart men att han fick härja fritt i sådan omfattning var ytterst anmärkningsvärt.
Man kan i efterhand konstatera att utförsäljningar av allmännyttan till reapriser var stöld från skattebetalarna. Att det inte har beivrats kraftigare av oppositionen är tragiskt och kan närmast betraktas som ett tyst medgivande.
I Riksdagen fick dåvarande justitieministern Beatrix Ask frågan varför Kristersson kunde begå olagliga handlingar och ändå gå fri från rättsligt efterspel. Hon svarade att det inte är  brottsligt att var korkad eller att göra dåliga affärer eller att ha dåligt omdöme.
Kristerssons förhållande till välfärden vet vi. Han ser helst att alla skall klara sig själva så att skatterna blir så låga som det bara går. För honom är det försäkringslösningar som gäller.

 

Bostadsrättsföreningarnas ekonomi.

En ekonom från Swedbank har granskat ekonomin hos 1000 bostadsrättsföreningar och påträffat stora brister i den ekonomiska förvaltningen. Det övergripande problemet är att föreningarna avsätter för lite pengar till underhållet av föreningens egendom. Det finns inga långtidsplaner för underhållet som får genomslag i budgeten utan avsättningens storlek blir ofta en fråga om utrymmet i budgeten och då uppstår det faktum att de bostadsrättshavare som bor nu för tillfället har för låga avgifter medan de som kommer om 5 – 10 år får betala kalaset. I sin utredning påtalar han behovet av avgiftshöjningar i storleksordningen 500 kr/mån för många föreningar och ända upp till 1000 kr/månad för de sämst skötta föreningarna.
Detta faktum har påtalats tidigare så det är inte någon direkt nyhet, möjligen är avgifts-höjningarnas storlek ytterst besvärande. För att råda bot på denna avart bör föreningarna därför kräva kvalitetssäkrad ekonomisk förvaltning av de företag de köper den ekonomiska förvaltningen av. Ekonomen måste ha tillgång till nödvändiga handlingar för att kunna bedöma om föreningen har långsiktig balans i ekonomin med alla inlagda poster på kostnadssidan och med tillgängliga poster på intäktssidan i budgeten. Då blir det budgetens kostnadssida som avgör intäkternas storlek, inte tvärtom, som ofta har tillämpats. Långtidsplaner för budget och underhåll bör upprättas löpande för att långsiktigt ha kontroll på ekonomin. Måste normala underhållsåtgärder finansieras med lånade pengar har avsättningen till underhållsfonden varit för liten, det kan vara en bra måttstock.
Avsättningens storlek till underhållsfonden måste vara behovsstyrd inte som ofta har tillämpats, budgetstyrd. Målet måste vara en verklighetsbaserad ekonomi för att säkerställa att bostadsrättshavarna betalar rätt avgift för sitt boende vid varje tillfälle.

EU bör effektiviseras.

Om EU skall få medborgarnas fortsatta förtroende måste unionen effektiviseras och hävda samma krav på alla medlemsländer. Det går inte som idag låta vissa länder ta russinen ur kakan och strunta i skyldigheterna medan andra länder får kompensera deras underlåtenhet.
Det är också synnerligen anmärkningsvärt att resorna till Strasbourg varje månad fortsätter, detta gigantiska slöseri med medborgarnas pengar. Denna flyttkarusell som tillkom efter en kompromiss i förhandlingar med Frankrike om platsen för EU:s huvudkontor kostar ca. 2 miljarder kronor årligen och innebär dubbla uppsättningar av all administrativ utrustning. Dessutom släpps 19 000 ton koldioxid ut varje år orsakade av transporterna.
Sammantaget måste en ekonomisk och administrativ effektivisering komma till stånd annars minskar tilltron till unionen.

Moderaternas dolda flört med Sverigedemokraterna.

De politiska partierna i Sverige blir allt tydligare. Från att vara skönjbara skillnader har nu skiljelinjerna blivit skarpare. Kampen mot SD har inneburit att M har återgått till ett rent högerparti så de borde ändra sitt namn till ”De gamla moderaterna”. De har ju en viss vana med namnbyten. Dock kan högervridningen ha sina risker då SD fortfarande tycks ha en viss dragningskraft. Många hade trott att Kristersson skulle vända utvecklingen men tyvärr kan det bli svårt. Orsakerna kan vara flera men en kan vara att Kristerssons inte har varit direkt fläckfri utan han är belastad med diverse krumbukter både i politiken och privat och det minskar tilltron hos nya sympatisörer.
Att erövra makten med hjälp av SD kan kortsiktigt vara en framgång. Dock finns det risk att SD:s historia kan fläcka ner en sådan regering då den kommer att användas i debatterna. Det är nog tyvärr så att SD aldrig kan frigöra sig från sin historia utan den kommer att förfölja partiet framgent så länge nuvarande belastade personer finns kvar i ledningen.

Tragedin i Resele, Ångermanland.

I media har vi fått ta del av den tragedi som familjen Allemann fått uppleva. Deras 4-åriga dotter dog efter en serie uppseendeväckande omständigheter i vården som det är svårt att förstå. Att två sjukhus kunnat undgå att ställa rätt diagnos är ytterst anmärkningsvärt. Det leder tankarna till undermålig kompetens på de båda sjukhusen. Om det nu skulle vara så borde väl ren självbevarelsedrift ha lett till fortsatt undersökning på Sundsvalls sjukhus men inte heller det fungerade. Att inte utföra en röntgen av magen som föräldrarna begärde tyder på ytterst allvarliga brister som gränsar till ren nonchalans.
Efter alla turer inom Landstinget kan det finnas skäl att en opartisk arbetsgrupp gör en grundlig utredning där professionen måste få komma till tals. Inte bara angående dödsfallet utan även hur Landstinget med nuvarande organisation och arbetssätt klarar av sitt uppdrag.
Vi är många som uttrycker djup medkänsla men också bestörtning över det som inträffat. Vi hoppas att familjen, trots det inträffade, kan och vill stanna i Sverige.
Att klandra någon enskild person leder ingenvart däremot måste Landstingets organisation och arbetssätt granskas och konstaterade fel måste rättas till. Kvalitetstänkandet måste genomsyra all verksamhet som Landstinget bedriver.

Trafikolyckor, varför?

Varför är det så många buss- och lastbilsolyckor? Vi läser i media om lastbilar som välter och bussar som krockar och välter men vi ser inga utredningar om orsakerna. När det råder ishalka kan det vara en av orsakerna men vi hr ju haft ishalka tidigare år utan liknande anhopning av olyckor.
När man åker buss eller kör bil efter E4 kan man konstatera att tempot har ökat betydligt i trafiken. Om man kör personbil i 90 – 100 km/tim blir man omkörd av bussarna. Samma gäller långtradarna.
Efter att ha åkt buss ett antal gånger blir man förvånad över hur jäktade vissa förare är, gäller särskilt unga förare. De verkar vara dåligt utbildade. Företagen överlag borde kontrollera hur deras förare klarar jobbet/kraven. Idag är det många passagerare som har synpunkter

Emil Källström, Centerns ekonomiguru.

Källström påstår att regeringens budget bygger på glädjekalkyler. I en artikel utvecklar han sina åsikter. Det är mest rallarsvingar som saknar verklighetsförankring. Innehållet har en prägel av avundsjuka då det nu äntligen börjar gå bra för Sverige och att de brister i samhället som Alliansen orsakade börjar avhjälpas. Problemet för Alliansen och Källström nu är att hitta åtgärder för att sänka skatterna och försämra välfärden utan att väljarna upptäcker avsikten/metoden. Reinfeldts metod är redan provad och resultatet ledde ju till nyval trots mutade väljare. Så nu gäller det för Källström att vara kreativ.
Det finns i sammanhanget skäl påminna om att både OECD och IMF anser i en rapport att Sverige för en väl avvägd finanspolitik. Även att 40 miljarder kr betalas av på statsskulden kan vara värt att nämna. Ja Källström, vem ska man tro på?
Källströms åsikter när det gäller ekonomi imponerar inte. Tidigare förde han till torgs att skatterna i Sverige bör sänkas till snittet i OECD länderna. Det skulle betyda ca. 400 miljarder kr. mindre i statskassan. Då skulle vi få avveckla bl.a. välfärden helt. Centern börja bli ett rent högerparti.

Umeå kommun och LSS.

Det är synnerligen anmärkningsvärt att kommunen inte kan ordna fram boendeplatser till behövande enligt LSS. Nu drabbas kommunen av böter i miljonklassen. Det är ovärdigt en kommun av Umeås storlek. De ansvariga bör fråga sig om det är detta väljarna vill. Är man lomhörd bör man söka vård.
Det förefaller vara viktigare att bygga tak över lokalbussarna än bostäder till behövande. Gång på gång ser vi hur kommunen prioriterar byggande medan angelägna projekt som direkt berör människor får vänta. Som exempel kan nämnas förskolor, skolor och nu behövande enligt LSS.
Böter är slöseri med skattemedel och vittnar om allvarliga brister i kommunens planering. Ett värdigt boende för alla kategorier kommunmedborgare bör vara prio ett. Det måste också gälla skolor på alla nivåer. Grundläggande behov måste alltid säkerställas det förväntar sig väljarna. Skrytprojekt typ Väven och Navet kan byggas när ekonomiskt utrymme finns.