Sverige sämst i OECD på att integrera invandrare på arbetsmarknaden

Sverige sämst i OECD på att integrera invandrare på arbetsmarknaKostnaden för invandring växer snabbt. De politiskt ansvariga har svårt att hantera väljarnas frågor om vad invandringen kostar och upprepar med en dåres envishet att invandringen är lönsam. Vet de politiskt ansvariga vad invandringen kostar? Hur ser den aktuella budgeten för migration och integration ut? Varför lyfter politikerna hela tiden fram hur mycket Sverige tjänar på invandringen? Det är väl ändå inte för att tjäna pengar som vi tar emot alla som söker asyl.

Tino Sanandaji, nationalekonom knuten till Institutet för ekonomisk-historisk forskning vid Handelshögskolan i Stockholm, pekar i en krönika på hur liberala tankesmedjor, t ex Fores, mer eller mindre satt i system att tala om hur lönsam invandringen är.

Fores är en tankesmedja finansierad av Centern. I sin rapport ”Utan invandring avfolkas Sverige” hävdar Fores att den pågående befolkningsminskningen här gör omfattande invandring nödvändig för att säkra välfärden. Att vårt land håller på att avfolkas p g a att det föds för få barn är inte sant. Sverige har ett födelseöverskott utan invandring och detta förväntas fortsätta. Fruktsamheten här (1,9) är bland de högsta i Europa.

Fores hävdar också att många kommuner behöver invandring för att ”uppfylla primära välfärdsuppgifter, som vård och utbildning.” Det är också fel. Att rekrytera personal till vården är inte ett problem idag och kommer inte att vara det i framtiden heller. Vi hade inga problem att rekrytera t ex undersköterskor när invandringen var låg. Det är decennier sedan det var arbetskraftsbrist på icke-specialister i Sverige.

Men vår åldrande befolkning då? Innebär det inte att vi behöver unga invandrare? I SCB:s rapport ”Sysselsättningsprognos 2013” beskrivs invandring snarast som en kraft som förstärker åldrandet, vilket ökar försörjningsbördan. ”Både utrikes födda och äldre arbetar i mindre utsträckning vilket påverkar den framtida sysselsättningen och även försörjningsbördan”. Södertälje och Botkyrka, som är exempel på högre försörjningsbörda, visar att trots att invandring har en positiv effekt på ålderssammansättningen förvärrar den försörjningsbördan enl SCB-rapporten.

Fores rapport pekar också på att invandringen är viktig för avfolkningskommuner. Detta är ytterligare en av Fores myter. Nyanlända flyktingar placeras på platser i Sveriges glesbygd där det redan saknas förutsättningar för jobb och egenförsörjning. Även om det ökar befolkningen där, urholkar det samtidigt skattekraften så att avfolkningskommunerna tvingas försörja ännu fler utan jobb och skära ner ännu mer i välfärden. Dessutom riskerar det att skapa politisk polarisering på landsbygden. Fores lösning för dessa kommuner innebär i själva verket att de fattigaste delarna av Sverige tvingas ta kostnaderna både för sina egna existerande problem och för de flyktingar som Täby och Danderyd vägrar ta emot.

Eftersom de flesta som anländer hit är flyktingar i stort behov av hjälp ska de självklart få hjälp. Men jag misstänker att politikernas och tankesmedjornas resonemang medvetet manipulerar oss och döljer halva sanningen genom att bara tala om vilka ekonomiska fördelar invandringen ger. Mörkar de för att de tror att vi väljare inte klarar av att höra sanningen eller för att de tror att vi inte förstår bättre? Hur förstående jag än är för att det måste få kosta att hjälpa alla asylsökande som kommer hit vill jag ha fakta på bordet, inte manipulerade siffror och halvsanningar, och heller inte anklagelser om att jag är främlingsfientlig.

Så när ska någon politiskt ansvarig våga stå upp och ge en tydlig och sanningsenlig siffra på vad den totala kostnaden för invandringen är? Det räcker inte att bara säga att invandringen är lönsam för Sverige. I en redovisning ska både intäkter och kostnader tydligt framgå.

 

 

 

1 kommentarer

  1. Hear 26 cars erfarenhet av invandring I mexiko at Mexican resident men med svensk nationalitet.utnyttja min erfarenhet om immigration I svensl debatt. Jag vet bad jag talar on

Lämna ett svar till jan af klintberg Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *