Socialisering av bostadsmarknaden?

Boverket är en statlig myndighet som vägleder ifråga om bostadspolitiken. Det är därmed en viktig aktör på bostadsmarknaden. Deras Nyanländas boendesituation – delrapport (hela rapporten presenteras 15 okt) föreslår att kösystemet ska skrotas och nyanlända prioriteras.

Boverket föreslår vidare rejäla ingrepp i den privata och grundlagsskyddade äganderätten samt en socialisering av bostadsmarknaden. ”Politiker ska ges all makt att fördela bostäder baserat på ideologiska preferenser.” Tanken är främst att komma till rätta med den stora och växande bostadsbristen orsakad av invandringen. Bostadsminister Mehmet Kaplan har inte ens kommenterat att nyanlända ska få förtur i bostadskön och att privata värdar ska tvingas lämna lägenheter till kön. Kaplan har helt enkelt inga fungerande idéer eller förslag och borde därför omgående skickas till närmaste miljöstation.

Rapporten föreslår t ex att ”alla privata företag ska tvingas att tillhöra en enda centralstyrd kommunal kö och lämna alla objekt dit.” Alla lägenheter som ägs av andra än kommunen, d v s av privata företag, ska hänvisas till en kommunal kö som styrs av politiska tjänstemän. ”Denna centralstyrda kö ska dessutom ge förtur till nyanlända. Kötid ska inte längre spela någon roll utan denna centrala kö ska enbart ge lägenheter till flyktingar.”

För att säkra marktillgång även när privata markägare vägrar att sälja föreslår man att man kanske måste göra det möjligt för staten att ”expropriera för tätbebyggelseändamålet för att trygga bostadsförsörjningen.” Idag får bara kommunen göra det, men nu kanske både stat och kommun ska tillåtas göra det.

Om detta är konsekvensen av vår ’gränslöshet’, går min egen gräns här; en socialisering av bostadsmarknaden finns inte på min karta. Hur många privata aktörer vill satsa sina pengar på att bygga på så avskräckande villkor? Både hyresvärd och hyresgäst ska styras av politiker och få bostad av politiska skäl. Har studenter som tvingas bo hemma p g a bostadsbristen eller personer som får jobb i t ex Stockholm politiska skäl att få bostad? Hur tänker man? Är denna ’putinisering’ Putins taktik och smarta drag för att straffa Sverige och avskräcka oss från att gå med i Nato? :O)

Boverket sammanfattar så här:

”Förslagen som läggs är däremot i allt väsentligt riktade till en särskild grupp: nyanlända som behöver en kommunplats för att kunna lämna sitt anläggningsboende. En bredare målgrupp kan nås genom att temporärt ta det befintliga bostadsbeståndet i anspråk. Därför föreslås en aktiv bostadsförmedling. Det är en öppen fråga huruvida bostadsförmedlingar ska vara obligatoriska i en del – eller alla – kommuner. Dessutom behöver frågan om det dels ska finnas anmälningsplikt för hyresvärdar av lediga lägenheter, dels om bostadsförmedlingarna ska behovspröva vid anvisning av lägenheter utredas. Förslaget innebär att den köhantering som i huvudsak bedrivs på bostadsförmedlingarna därmed skulle ersättas av en mer aktiv bostadsförmedling.”

Om man redan har ett hyreskontrakt kommer man inte ens att få byta till en annan hyresrätt inom samma bolag, då alla vakanser ska fördelas av bostadsförmedlingen, läs ges till flyktingar. Privata hyresvärdar ska inte få förmedla hyreskontrakt själva. Hur kommer kultur- och medieeliten på Södermalm att reagera på detta? Eller alla som bor på Östermalm med lägenheter stora nog att rymma flyktingar med stora familjer? Att säga nej till invandrare är inget alternativ för det innebär diskriminering och är straffbart.

Vår politiska maktelit har beslutat att vi ska öppna våra hjärtan och vara en ”humanitär stormakt” och många svenskar har lojalt ställt upp. Särskilt de senaste veckorna verkar man ha invaderats av känslor och godhet. Vart tog förnuftet och den intellektuella diskussionen kring flyktingmottagning och integration samt konsekvenserna av dem vägen?

Ansvariga politiker måste nu erkänna att de tappat kontrollen över flyktingsituationen, något som vi väljare insett ganska länge. Framför allt måste de svara på våra frågor om hur de ska hantera det dramatiskt ökande antalet flyktingar som nu anländer. Det duger inte att makteliten säger ”så ska vi ha’t” och att folket svarar ”men var ska vi ta’t”. Nu får  det vara nog!!

Läs också: http://www.uvell.se/2015/09/12/socialisering-28327960

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *