Afghanska ’toy boys’

Sexuella övergrepp på pojkar är en barbarisk sedvänja i Afghanistan. Homosexualitet är visserligen förbjudet i islam, men kryphål gör det möjligt att utnyttja minderåriga pojkar, ibland bara 8-10 år, som sexslavar. Pojkarna sminkas och kläs ut till kvinnor, tvingas att dansa för män och bjuds ofta runt och utnyttjas sexuellt. Detta kallas Bacha bazi och är utbrett. Det finns dokumenterat att amerikanska FN-soldater chockades över  pojkvåldtäkterna när de tjänstgjorde i Afghanistan, men de uppmanades att vända bort blicken. Denna barbariska sedvänja kan radikalfeminister m fl inte ’relativisera bort’ genom att förklara att den är vanlig också bland svenska män.

Så här skriver Anna Ernius, journalist och samhällsvetare, idag på Det goda samhället:

Att Afghanistan och liknande länder har en så annorlunda syn på kvinnor och sexualitet får givetvis betydelse för oss i Sverige, när så många av dessa män kommer hit. Av de 163 000 personer som sökte asyl förra året var drygt 70 procent män. Drygt 41 000 var afghaner. Av de runt 35 000 ensamkommande unga var 66 procent från Afghanistan, eller mer är 23 000 personer. 92 procent var män eller pojkar.

Med vår vetskap sker idag övergrepp både på överfulla asylboenden och på hvb-hem, där män trängs ihop med pojkar och det är mycket svårt att kontrollera och skydda enskilda. Ernius skriver vidare:

Bland de anmälda sexövergreppen finns en händelse då äldre asylsökande ska ha misshandlat och våldtagit en 12-årig pojke på en åker och filmat övergreppen. Både offer och förövare bor på ett hem för ensamkommande ungdomar i Alvesta. Båda förövarna kommer från Afghanistan och en av dem påstås inte alls vara 15 år som han uppgett utan hela 45 år (!), vilket åklagaren kommer försöka bevisa.

Ernius tar också upp ett annat rått fall som inträffat i Skåne. Där utförde 16-åringar en grov våldtäkt på en 15-åring. Alla inblandade är ensamkommande från Afghanistan som bodde på ett transitboende. 15-åringen var så illa däran psykiskt att han inte klarade av att vittna.

Pojkar från Afghanistan (eller som påstår sig komma därifrån) utgör en majoritet av de ”ensamkommande barnen”. De kommer undantagslöst till Europa med hjälp av kriminella människosmugglare som tjänar grova pengar på sin verksamhet. För att komma hit betalar de i regel motsvarande 100 000 svenska kronor. Det rör sig m a o inte om några utblottade stackare som kommer hit. Genom att Sverige urskillningslöst tar emot dem bidrar alltså Sveriges regering och myndigheter till en världsomspännande kriminell verksamhet.

De som kommer till Sverige och uppger sig vara 16-17 år kommer från ett brett åldersspann, säg 16 till 35 år. De “ensamkommande flyktingbarnen” är en statlig propagandabluff som okritiskt förs vidare av massmedia. Gruppen består oftast av unga män upp till 30-årsåldern som saknar asylskäl men ändå söker asyl som ”minderåriga”, eftersom det är det lättaste och snabbaste sättet att ta sig in i Sverige.

Ett upprörande exempel är den gruppvåldtäkt som skedde vid utsiktsplatsen Fåfängan på Södermalm i Stockholm ifjol. I flera timmar misshandlades och våldtogs en 23-årig kvinna av minst tre personer. De unga männen dömdes för den brutala gruppvåldtäkten av tingsrätten till mellan sex och nio månaders ungdomsvård, baserat på deras låga åldrar.

Den person som av rätten ansågs varit mest drivande och utövat det mesta våldet mot kvinnan uppgav att han var född 1999 och 16 år vid gärningen. Såväl hans sperma som blod kunde säkras på offret. Tings- och hovrätten konstaterade att han skulle dömas för grov våldtäkt, och att straffvärdet för det brott han begått motsvarade fyra och ett halvt års fängelse. Men då han sagt sig vara 16 år, och hans identitet inte kunnat fastställas stannade straffet vid nio månaders sluten ungdomsvård.

Kanske måste lagar ändras för att rättsstaten ska få kontroll på denna nya situation. Men frågan är hur väl rättsväsendet använder de verktyg som redan finns. Principen att hellre fria än fälla är god, men om det räcker med att man säger att man är ett barn för att gå fri, är den också ett hot mot rättssäkerheten. Den rådande ordningen gör att brottsoffer ser rättvisan hångrina tillbaka och förtroendet för rättsstaten undergrävs hos allmänheten.

http://detgodasamhallet.com/2016/04/01/gastskribent-anna-ernius-boys-are-for-pleasure-women-are-for-marriage

https://www.youtube.com/watch?v=bIPBGC3QOWE

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *